De familielijnen vanuit Trijntje Oepkes Bouma

Lijn DNA Y-chr. Mitro Naam (geboorte) Familielidsnaam