De familielijnen vanuit Maria Gertrud Hupkens (1716)

Lijn DNA Y-chr. Mitro Naam (geboorte) Familielidsnaam
1
1
Matthias Hupkens (1681) de ouder
1
1
Anna Simons (1694) de ouder
2
1
Renerus Hupkens (1712) de broer/zus
2
1
Anna Maria Hupkens (1714) de broer/zus
2
1
Maria Elisabeth Hupkens (1717) de broer/zus
2
1
Anna Gertrud Hupkens (1719) de broer/zus
2
1
Maria Mechtild Hubkens (1721) de broer/zus
2
2
Reyner Hupkens (1642) de grootouder
2
2
Anna Maria Leveau (1643) de grootouder
2
2
Renerus Hupkens (1724) de broer/zus
2
2
Gerard Joseph Hupkens (1727) de broer/zus
2
2
Gerardus Andreas Hupkens (1729) de broer/zus
2
2
Anna Maria Hupkens (1731) de broer/zus
2
2
Maria Anna Hupkens (1733) de broer/zus
2
2
Anton Hupkens (1734) de broer/zus
2
2
Maria Catharina Hupkens (1736) de broer/zus
2
-
Anna Maria Spits (1702) de stiefouder
3
2
Nicolaes Hupkens (1669) de oom/tante
3
2
Petrus Hupkens (1671) de oom/tante
3
2
Cornelia Hupkens (1672) de oom/tante
3
2
Maria Hupkens (1675) de oom/tante
3
2
Paschasia Hupkens (1678) de oom/tante
3
2
Reynerius Hupkens (1684) de oom/tante
3
2
Tussan Hupkens (1687) de oom/tante
3
3
Nicolaes Hupkens (1591) de overgrootouder
3
3
Cornelia Jaspers (1613) de overgrootouder
3
3
Joanna Catharina Hupkens (1752) de neef/nicht
3
3
Gerard Hupkens (1757) de neef/nicht
3
3
Maria Hupkens (1762) de neef/nicht
3
-
Maria Elisabeth Arnoldus (1732) de zwager/schoonzus
4
3
Nicolaus Hupkens (1635) de oudoom/tante
4
3
Gerard Hupkens (1637) de oudoom/tante
4
3
Renerus Hubkens (1643) de oudoom/tante
4
3
Margarita Hupkens (1648) de oudoom/tante
4
4
Reiner Hupkens (1563) de betovergrootouder
4
4
Gertrudis Coecken (1567) de betovergrootouder
4
4
Reinier Hupkens (1616) de oudoom/tante
4
4
Catharina Hupkens (1618) de oudoom/tante
4
4
Ida Hupkens (1628) de oudoom/tante
4
4
Maria Hupkens (1630) de oudoom/tante
4
4
Nicolaus Hupkens (1632) de oudoom/tante
4
4
Joannes Hupkens - eerst Jansen (1778) de achterneef/-nicht
4
4
Wynand Hupkens (1780) de achterneef/-nicht
4
4
Johan Gerard Hupkens (1783) de achterneef/-nicht
4
4
Maria Joseph Hupkens (1785) de achterneef/-nicht
4
4
Adolph Hupkens (1789) de achterneef/-nicht
4
4
Anna Catharina Hupkens (1792) de achterneef/-nicht
4
4
Wilhelm Hupkens (1795) de achterneef/-nicht
4
-
afgeschermd de ouder van de zwager/schoonzus
4
-
afgeschermd de ouder van de zwager/schoonzus
4
-
Idea Meijs (1592) de partner van de overgrootouder
4
-
Getrudis Hendricks (1672) de oom/tante
4
-
Maria Elisabeth Jansen (1756) de partner van de neef/nicht
5
4
Geertrui Hupkens (1589) de overoudoom/-tante
5
4
Libert Hubkens (1589) de overoudoom/-tante
5
4
Simon Hubkens (1593) de overoudoom/-tante
5
4
Johanna Catharina Hubkens (1660) de achteroom/tante
5
4
Cornelia Hubkens (1665) de achteroom/tante
5
4
Nicolaes Hupkens (1666) de achteroom/tante
5
4
Gerard Hupkens (1670) de achteroom/tante
5
4
Matthias Hubkens (1675) de achteroom/tante
5
4
Cornelis Hupkens (1679) de achteroom/tante
5
5
Maria Hupkens (1802) de achterachterneef/-nicht
5
5
Maria Hupkens (1804) de achterachterneef/-nicht
5
5
Gerard Hupkens (1805) de achterachterneef/-nicht
5
5
Anna Hupkens (1809) de achterachterneef/-nicht
5
5
Maria Hupkens (1810) de achterachterneef/-nicht
5
5
Sebastiaan Hupkens (1813) de achterachterneef/-nicht
5
5
Anna Hupkens (1814) de achterachterneef/-nicht
5
5
Maria Hupkens - eerst Gielisse (1814) de achterachterneef/-nicht
5
5
Anna Hupkens (1816) de achterachterneef/-nicht
5
5
Gerardus Hupkens (1817) de achterachterneef/-nicht
5
5
Mathias Hupkens (1818) de achterachterneef/-nicht
5
5
Christianus Hupkens (1818) de achterachterneef/-nicht
5
5
Maria I Hupkens (1820) de achterachterneef/-nicht
5
5
Maria Hupkens (1821) de achterachterneef/-nicht
5
5
Maria J Hupkens (1822) de achterachterneef/-nicht
5
5
Gerardus Hupkens (1823) de achterachterneef/-nicht
5
5
Maria E Hupkens (1824) de achterachterneef/-nicht
5
5
Joannes Hupkens (1825) de achterachterneef/-nicht
5
5
Maria Hupkens (1825) de achterachterneef/-nicht
5
5
Elisabeth Hupkens (1828) de achterachterneef/-nicht
5
5
Mathijs Hupkens (1828) de achterachterneef/-nicht
5
5
Hendrik Hupkens (1830) de achterachterneef/-nicht
5
5
Joannes Hupkens (1832) de achterachterneef/-nicht
5
5
Catharina Hupkens (1835) de achterachterneef/-nicht
5
-
Barbara van der Linden () de schoonouder van de neef/nicht
5
-
Christiaan Jansen () de schoonouder van de neef/nicht
5
-
Anna Labon (1637) de oudoom/-tante
5
-
Maria Nollé (1768) de partner van de achterneef/-nicht
5
-
Maria Gielisse (1783) de partner van de achterneef/-nicht
5
-
Ida Tillemans (1789) de partner van de achterneef/-nicht
6
5
Renerus Hubkens (1624) de achteroudoom/tante
6
5
Gertrudis Hubkens (1625) de achteroudoom/tante
6
5
Dionysius Hubkens (1627) de achteroudoom/tante
6
5
Cornelia Hubkens (1629) de achteroudoom/tante
6
5
Henricus Hubkens (1631) de achteroudoom/tante
6
5
Geertruydt Hupkens (1636) de achteroudoom/tante
6
5
Frans Hupkens (1639) de achteroudoom/tante
6
5
Margridt Hupkens (1641) de achteroudoom/tante
6
5
Neelcke Hupkens (1645) de achteroudoom/tante
6
5
Gerardus Hupkens (1714) de 2e neef/nicht
6
5
Maria Hupkens (1716) de 2e neef/nicht
6
5
Joannes Hupkens (1717) de 2e neef/nicht
6
5
Cornelius Hupkens (1720) de 2e neef/nicht
6
5
Maria Hupkens (1723) de 2e neef/nicht
6
6
Magaretha Michielse (1839) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Adolf Hupkens (1841) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Christina Hupkens (1843) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Joannes Hupkens (1845) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Jacobus Hupkens (1846) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Mathijs Michael Hupkens (1849) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Willem Hupkens (1850) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Mathijs Hupkens (1853) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Arnoldus Hupkens (1853) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Catharina Hupkens (1855) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Jacobus Hupkens (1857) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Henricus Hupkens (1858) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Matthias Hupkens (1860) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Maria Helena Hupkens (1860) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Maria Hubertina Hupkens (1862) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Mattias Hupkens (1867) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Elisabeth Hupkens (1870) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Johannes Hupkens (1873) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Hubertus Hupkens (1875) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
-
afgeschermd de schoonouder van de achterneef/-nicht
6
-
afgeschermd de partner van de achteroom/tante
6
-
afgeschermd de schoonouder van de achterneef/-nicht
6
-
afgeschermd de schoonouder van de achterneef/-nicht
6
-
Margriet Aken () de partner van de overoudoom/-tante
6
-
afgeschermd de schoonouder van de achterneef/-nicht
6
-
Maria Coninx (1595) de partner van de overoudoom/-tante
6
-
Agnes Meyers (1672) de partner van de achteroom/tante
6
-
Anna Allaerd (1692) de partner van de achteroom/tante
6
-
Mathieu Tillemans (1758) de schoonouder van de achterneef/-nicht
6
-
Marie Gertrude Claessens (1759) de schoonouder van de achterneef/-nicht
6
-
Matheus Michielse (1814) de partner van de achterachterneef/-nicht
6
-
Maria Corsius (1819) de partner van de achterachterneef/-nicht
6
-
Leonardus Mikkenie (1821) de partner van de achterachterneef/-nicht
6
-
Cornelia Bruijn (1825) de partner van de achterachterneef/-nicht
6
-
Willem Blattner (1827) de partner van de achterachterneef/-nicht
6
-
Louisa Verhaar (1836) de partner van de achterachterneef/-nicht
7
6
Sijmen Hupkens (1653) de 2e neef/nicht I
7
6
Anna Hupkens (1655) de 2e neef/nicht I
7
6
Dionijs Hupkens (1657) de 2e neef/nicht I
7
6
Johannes Hupkens (1659) de 2e neef/nicht I
7
6
Reijnier Hupkens (1661) de 2e neef/nicht I
7
6
Dionijs Hupkens (1663) de 2e neef/nicht I
7
6
Frans Hupkens (1666) de 2e neef/nicht I
7
6
Dionysius Hupkens (1668) de 2e neef/nicht I
7
6
Urbanus Hupkens (1669) de 2e neef/nicht I
7
6
Urbanus Henricus Hupkens (1670) de 2e neef/nicht I
7
7
Jan Hupkens (1863) het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
7
7
Maria Rosa Petronella Hupkens (1865) het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
7
7
Adolf Hupkens (1869) het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
7
7
Petrus Hupkens (1870) het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
7
7
Maria Helena Hupkens (1872) het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
7
7
Jozef Hupkens (1874) het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
7
7
Mathijs Michael Hupkens (1877) het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
7
7
NN Hupkens (1878) het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
7
7
Johannes Hubertus Hupkens (1881) het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
7
7
Guillaume Hupkens (1882) het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
7
7
Jacobus Henricus Hupkens (1885) het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
7
7
Henricus Lambertus Hupkens (1888) het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
7
-
Catharina Delre () de partner van de achteroudoom/tante
7
-
Margriet Blankers () de partner van de achteroudoom/tante
7
-
afgeschermd de schoonouder van de achterachterneef/-nicht
7
-
Jacobus Corsius (1780) de schoonouder van de achterachterneef/-nicht
7
-
Maria van Hoorn (1785) de schoonouder van de achterachterneef/-nicht
7
-
Maria Gertrudis Manen (1845) het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
8
7
Catrijna Hupkens (1695) de 3e neef/nicht
8
7
Aeltien Hupkens (1697) de 3e neef/nicht
8
7
Dionisius Hupkens (1699) de 3e neef/nicht
8
7
Maria Hupkens (1701) de 3e neef/nicht
8
7
Helena Hupkens (1704) de 3e neef/nicht
8
7
Adriana Hupkens (1707) de 3e neef/nicht
8
8
Joannes Hupkens (1885) het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
8
Adolf Hupkens (1886) het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
8
Bets Hupkens (1887) het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
8
Jan Hupkens (1889) het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
8
Marie Hupkens (1891) het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
8
Bets Hupkens (1893) het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
8
Cor Hupkens (1895) het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
8
Dolf Hupkens (1897) het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
8
Sjaak Hupkens (1898) het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
8
Wim Hupkens (1900) het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
8
Piet Hupkens (1902) het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
8
Netti Hupkens (1904) het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
8
Joop Hupkens (1917) het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
8
Jos Hupkens (1920) het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
8
Roos Hupkens (1922) het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
8
afgeschermd het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
8
Bert Hupkens (1927) het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
8
afgeschermd het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
8
Frans Hupkens (1931) het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
8
afgeschermd het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
8
afgeschermd het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
8
afgeschermd het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
8
afgeschermd het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
-
Anna Bouts () de grootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
8
-
Katharina Fischer () de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
-
Catrijn Francot (1667) de partner van de 2e neef/nicht I
8
-
Jacques Corsius / Corstiens (1737) de grootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
8
-
Petronella Devau (1756) de grootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
8
-
Jean van Horen (1759) de grootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
8
-
Philippine Lambrechts (1801) de ouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
8
-
Johannes Manen (1813) de ouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
8
-
Marie van Zutphen (1864) de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
-
Johanna de Winter (1865) de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
-
Johanna Möller (1892) de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
8
-
Thio Gouw Nio (1898) de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
8
Urbanus Hupkens (1730) de 3e neef/nicht I
9
8
Catharina Hupkens (1734) de 3e neef/nicht I
9
8
Urbanus Hupkens (1736) de 3e neef/nicht I
9
8
Anna Hupkens (1738) de 3e neef/nicht I
9
8
Dionius Hupkens (1740) de 3e neef/nicht I
9
9
Hendrik Hupkens () het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
Hendrik Toepoel (1916) het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
Jan Hupkens (1918) het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
Nel Hupkens (1919) het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
afgeschermd het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
Rie Hupkens (1920) het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
Suus Hupkens (1921) het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
afgeschermd het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
To Toepoel (1921) het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
Annie Hupkens (1922) het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
Dolf Hupkens (1922) het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
Piet Hupkens (1924) het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
afgeschermd het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
afgeschermd het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
Ap Hupkens (1926) het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
afgeschermd het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
afgeschermd het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
afgeschermd het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
afgeschermd het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
Rob Hupkens (1933) het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
Jan Hupkens (1935) het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
afgeschermd het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
afgeschermd het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
afgeschermd het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
afgeschermd het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
afgeschermd het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
afgeschermd het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
9
afgeschermd het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Anna Bambagh () de overgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
9
-
Anna Pitters () de partner van de 3e neef/nicht
9
-
Ludovicus van Hooren (Hoorens) (1719) de overgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
9
-
Maria Ruyters (1719) de overgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
9
-
Joseph Devau (1730) de overgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
9
-
Johannes van Zutphen (1823) de schoonouder van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Henrica Maanen (Lambrechts) (1825) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Elizabeth van Gulik (1828) de schoonouder van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Henk Toepoel (1888) de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Suze Rooijers (1896) de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Rie van Leeuwen (1897) de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Adrianus Jacobus Kottman (1898) de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Annie van der Eem (1899) de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Gré Planting (1901) de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Wilhelmina van Dansik (1902) de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Henk Franz (1903) de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Maria Sophia Visser (1904) de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Mien Koster (1906) de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Ludwig Breuer (1924) de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Annie Atyka (1930) de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
afgeschermd de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Jo Legand (1930) de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
afgeschermd de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
afgeschermd de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
9
Maria Hupkens (1769) de 3e neef/nicht II
10
9
Dionius Hupkens (1770) de 3e neef/nicht II
10
9
Johannes Hupkens (1772) de 3e neef/nicht II
10
9
Urbanus Hupkens (1774) de 3e neef/nicht II
10
9
Johannes Hupkens (1776) de 3e neef/nicht II
10
9
Anna Hupkens (1779) de 3e neef/nicht II
10
9
Anna Hupkens (1781) de 3e neef/nicht II
10
9
Petrus Hupkens (1786) de 3e neef/nicht II
10
9
Aletta Hupkens (1786) de 3e neef/nicht II
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
Ans Lasschuit (1946) het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
Joke Lasschuit (1950) het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
Joost Osterhaus (1953) het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
Ran Hupkens (1959) het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
Loek Hupkens (1964) het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
10
afgeschermd het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
afgeschermd de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Johannus Ruyters (1689) de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
10
-
Catharina Herben (1690) de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
10
-
Hendrikus van Hooren (1693) de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
10
-
Meike van den Goor (1695) de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
10
-
Jan Turnau (1740) de partner van de 3e neef/nicht I
10
-
Catharina Turnau (1742) de partner van de 3e neef/nicht I
10
-
Dorothea Haage (1789) de grootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Willem van Zutphen (1789) de grootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Pieternelletje Faas (1795) de grootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Jacobus van Gulik (1796) de grootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Albert Rooijers (1860) de schoonouder van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Pietje de Laat (1860) de schoonouder van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Piet Tel (1905) de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Jo Osterhaus (1916) de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
afgeschermd de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Cor Vlaar (1922) de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Gerard Lasschuit (1923) de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Colin van Til (1923) de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Rie de Droog (1924) de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Lies Verhoeven (1927) de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
afgeschermd de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Tiny Sanders (1928) de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Anneke IJsselmuiden (1930) de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
afgeschermd de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
afgeschermd de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Peter Bosch (1940) de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
afgeschermd de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
afgeschermd de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
afgeschermd de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
afgeschermd de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
afgeschermd de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
afgeschermd de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
afgeschermd de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
10
Catherine Hupkens (1809) de 3e neef/nicht III
11
10
Jeanne Hupkens (1810) de 3e neef/nicht III
11
10
Dine Hupkens (1812) de 3e neef/nicht III
11
10
Denis Emile Hupkens (1813) de 3e neef/nicht III
11
10
Maria Hupkens (1815) de 3e neef/nicht III
11
10
Felicité Hupkens (1817) de 3e neef/nicht III
11
10
Gerardina Hupkens (1820) de 3e neef/nicht III
11
10
Henrietta Hupkens (1822) de 3e neef/nicht III
11
10
Maria Hupkens (1826) de 3e neef/nicht III
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
Suzanne van Loen (1976) het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
Michael Hupkens (1989) het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
Gijs Hamel (1998) het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
11
afgeschermd het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Aagje Breemer () de overgrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Jan Faas () de overgrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Johan Haage () de overgrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Berend van Hooren (1658) de oudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
11
-
Jenneken Sanders (1665) de oudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
11
-
Johannes van den Goor (1670) de oudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
11
-
Magtildis Tomissen (1671) de oudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
11
-
Jenneke van de Goor (1690) de partner van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
11
-
Leisje Vonk (1756) de overgrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Trijntje Kion (1762) de overgrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Cornelis van Zutphen (1764) de overgrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Lijsje van Gulik (1766) de overgrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Joanna Smeets (1785) de partner van de 3e neef/nicht II
11
-
Hendrik Rooijers (1827) de grootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Jacobus van Gulik (1828) de oom/tante van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Maria Hollee (1830) de grootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Petrus de Laat (1833) de grootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Anna Harten (1839) de grootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Kees Tel (1870) de schoonouder van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Naatje Sentenie (1871) de schoonouder van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Pieter Vlaar (1881) de schoonouder van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Maartje Stuijt (1883) de schoonouder van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
An Rooijers (1887) de zwager/schoonzus van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Maria Rooijers (1888) de zwager/schoonzus van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Ab Rooijers (1890) de zwager/schoonzus van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Jantje Rooijers (1891) de zwager/schoonzus van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Wim Rooijers (1897) de zwager/schoonzus van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Joseph Rooijers (1899) de zwager/schoonzus van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Bets Keijzer (1907) de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Marie Koopman (1923) de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Kees Tel (1933) het stiefkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Piet Tel (1934) het stiefkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het stiefkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Jan Tel (1937) het stiefkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Ad Tel (1938) het stiefkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het stiefkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het stiefkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het stiefkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het stiefkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Leo Tel (1944) het stiefkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het stiefkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Rene Bosch (1962) het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
11
Adriaan Hupkens van der Elst (1864) het kind van de 3e neef/nicht III
12
12
afgeschermd de medeouder van het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
12
afgeschermd het achterkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
12
afgeschermd het achterkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
12
afgeschermd het achterkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
12
afgeschermd het achterkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
12
afgeschermd het achterkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Clazina Idzinga () de betovergrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Jacobus Kion () de betovergrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Jannetje Roose () de betovergrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Anneke Crock (1640) de oudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
12
-
Willem van Hooren (1640) de oudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
12
-
Caatje Ego (1737) de betovergrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Willem van Zutphen (1739) de betovergrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Kobus van Gulik (1740) de betovergrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Grietje Vonk (1775) de oudoom/tante van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Elisabeth Vonk (1789) de oudoom/tante van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Henricus de Laat (1791) de overgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Suzanna Voskuijl (1792) de overgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Maria Bottelier (1793) de overgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Johannes Rooijers (1797) de overgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Helena de Graaf (1798) de overgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Adrianus Hollee (1802) de overgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Petronilla Benda (1803) de overgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Gerrit Harten (1803) de overgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Ego van der Elst (1826) de partner van de 3e neef/nicht III
12
-
Jan Tel (1835) de grootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Willem Sentenie (1843) de grootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Naatje Nooij (1843) de grootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Saukje de Wit (1845) de grootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Suzanna Rooijers (1855) de oom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Johannes Rooijers (1858) de oom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Cornelis Keijzer (1861) de schoonouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Jansje Rooijers (1862) de oom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Helena Rooijers (1865) de oom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Hendrik Rooijers (1867) de oom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Jansje Vermin (1868) de schoonouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Francisca Rooijers (1869) de oom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Wim Rooijers (1872) de oom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Fenna Jongschaap (1885) de zwager/schoonzus van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Frederik Cramer (1886) de zwager/schoonzus van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Pieter van Niel (1889) de zwager/schoonzus van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Josephina Knabe (1897) de zwager/schoonzus van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Annie Pasman (1898) de zwager/schoonzus van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Jan Tel (1898) de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Annie Tel (1899) de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Wim Tel (1901) de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Kees Tel (1902) de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Suus Tel (1906) de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Mien Tel (1910) de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Maria Tel (1911) de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Trien Tel (1913) de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Jaap Tel (1915) de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Fimke Rooijers (1927) de neef/nicht van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Lous Langendoen (1932) de zwager/schoonzus van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Hanny van der Linden (1933) het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Sierd de Nijs (1938) het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Nel Ruiter (1940) het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Cilia Huneker (1941) het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd de ouder van het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd de ouder van het schoonkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Roger Tel (1963) het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd de partner van het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd de partner van het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd de partner van het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd de partner van het kleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
13
afgeschermd de ouder van het achterkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Cornelis Idzinga () de oudouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Hendrik van Zutphen () de oudouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Hendrik Voskuijl () de betovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Jannigje Verbeek () de oudouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Henricus van Hooren (1615) de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
13
-
Maritie de Mourier (1705) de oudouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Jacobus van Gulik (1710) de oudouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Lijsbeth Arents (1711) de oudouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Mijnekes Ego (1714) de oudouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Tanneke van Strijp (1716) de oudouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Reijnier de Laat (1752) de betovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Catharina Tander (1756) de betovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Dominicus van Gulik (1760) de overoudoom/-tante van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Jan Rooijers (1761) de betovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Tanneke van Gulik (1762) de overoudoom/-tante van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Thomas de Graaf (1762) de betovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Catharina Terpoorten (1763) de betovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Aegje van der Klugt (1764) de betovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Daniel van Gulik (1764) de overoudoom/-tante van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Maria Hollee (1765) de betovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Jacobus Benda (1767) de betovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Harmanus Harten (1768) de betovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Anna Schouten (1768) de betovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Jacoba van Gulik (1769) de overoudoom/-tante van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Helena van Koningsbrugge (1769) de betovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Catharina Beght (1769) de betovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Grietje van Veen (1770) de betovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Cornelis Bottelier (1770) de betovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Hendrik van Soest (1780) de betovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Jan Serné (1780) de oudoom/-tante van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Kees Tel (1800) de overgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Wulmpie Roet (1802) de overgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Bart Sentenie (1803) de overgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Piet de Wit (1806) de overgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Maartje Groot (1809) de overgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Klaas Nooij (1815) de overgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Betje Ruvelt (1818) de overgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Saukje Knijn (1818) de overgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Jansje de Laat (1821) de oudoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Arie Keijzer (1821) de grootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Johannes Hollee (1824) de oudoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Maria Hollee (1827) de oudoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Aagje van der Wiel (1832) de grootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Jacoba Hollee (1832) de oudoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Gerard Hollee (1835) de oudoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Adriaan Vermin (1837) de grootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Agatha van Went (1839) de grootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Johanna Hollee (1840) de oudoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Petrus Korten (1843) de stiefgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Aloijsius Huisink (1865) de stiefouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Hendrika Korten (1865) de oom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Mien Vrijthof (1870) het schoonkind van de 3e neef/nicht III
13
-
Suuz Tel (1872) de oom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Elisabeth Sentenie (1873) de oom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Maria Tel (1874) de oom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Mien Sentenie (1874) de oom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Maria Tel (1875) de oom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Bertus Sentenie (1876) de oom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Petrus Tel (1877) de oom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Johanna Sentenie (1878) de oom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Trien Sentenie (1879) de oom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Piet Tel (1879) de oom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Jacob Tel (1881) de oom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Nico Sentenie (1881) de oom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Wim Sentenie (1883) de oom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Cornelis Sentenie (1885) de oom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Jaap Tel (1885) de oom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Jan Postma (1891) de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Adriaan Keijzer (1897) de zwager/schoonzus van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Aagt Keijzer (1898) de zwager/schoonzus van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Gé Keijzer (1900) de zwager/schoonzus van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Gerrit Keijzer (1902) de zwager/schoonzus van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Rein Yedema (1903) de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Cor Keijzer (1903) de zwager/schoonzus van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Toon Keijzer (1905) de zwager/schoonzus van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Wouda Roxs (1907) de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Jan Keijzer (1908) de zwager/schoonzus van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Lenie Bronkhorst (1911) de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Jo Roelofszen (1911) de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Feike Yedema (1914) de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Piet Postma (1920) de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Annie Postma (1922) de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Pieter van der Ree (1922) de partner van de zwager/schoonzus van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Kees Postma (1923) de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Jacob (p. Eobaan) Postma (1925) de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Jo (zr. Lioba) Postma (1927) de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Jan Postma (1928) de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Nelly (zr.Suzanne) Postma (1931) de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Kees Yedema (1933) de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Jan Postma (1934) de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Jan Yedema (1936) de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Kees Tel (1936) de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Willemien Tel (1937) de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Kees Tel (1939) de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Theo Tel (1939) de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Anneke Tel (1940) de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Annie Yedema (1942) de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Wim Yedema (1943) de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Kees Yedema (1944) de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Theo Yedema (1946) de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Ferry Yedema (1952) de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het kind van het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Joep Altona (1960) de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het kind van het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het kind van het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het kind van het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het kind van het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het kind van het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het kind van het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het kind van het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het kind van de zwager/schoonzus van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de zwager/schoonzus van het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de zwager/schoonzus van het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het kind van het schoonkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd de partner van het stiefkleinkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
afgeschermd het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Arie van Soest () de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Catharina Silverschoon () de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Catrijne Andriesse () de oudgrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Gerloff Harte () de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
IJda Bogard () de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Johanna Leenders () de partner van de betovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Joseph Tander () de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de zwager/schoonzus van het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Margaretha van Essen () de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Maria Brinck, Brink () de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Swaantje Tengers () de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Willem Schouten () de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Wouter van Gulik (1674) de oudgrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Jannetje van Spieringshoek (1677) de oudgrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Jan Jansse de Morie (1683) de oudgrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Marijtje van der Laan (1683) de oudgrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Hendrik Arentse (1685) de oudgrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Jannetje Bertram (1695) de oudgrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Willem Ego (1695) de oudgrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Cornelis de Laat (1705) de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Lodewina Visel (1710) de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Wensel Benda (1713) de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Bartel Roijers (1722) de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Elisabeth Verb(r)iest / van der Bist (1726) de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Cornelis van Veen (1727) de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Willem de Graaf (1727) de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Hendrina van Beverdam (1728) de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Leuntje Gouwerok (1730) de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Andries Bottelier (1734) de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Johann Becht (1738) de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Maria van Damme (1739) de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Claas van Koningsbrugge (1740) de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Stijn Kruijk (1741) de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Maria Duijndam (1756) de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Jan Tel (1757) de betovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Jacob Roet (1760) de betovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Bert Sentenie (1762) de betovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Jaapje Hoogland (1764) de betovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Jan Kales (1765) de partner van de betovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Sara Frijn (1765) de partner van de overoudoom/-tante van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Guurtje Kneuman (1767) de betovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Mijntje Gras (1767) de betovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Johanna van Onzenoorth (1769) de partner van de betovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Jacob (de) Groot (1771) de betovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Dirkje Goedhart (1776) de betovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Jan de Wit (1776) de betovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Maria de Boer (1777) de betovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Jan Ruvelt (1778) de betovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Grietje Oudendijk (1778) de betovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Cornelia de Laat (1779) de overoudoom/-tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Jan Keijzer (1779) de overgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Sijbregje Schuuring (1780) de partner van de betovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Margaretha de Laat (1784) de overoudoom/-tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Soutje Zweed (1784) de betovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Martijntje Zuidwijk (1785) de overgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Jannetje Twint (1787) de betovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Cornelis de Laat (1787) de overoudoom/-tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Gerrit Nooij (1788) de betovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Jan Knijn (1788) de betovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Cornelis van der Wiel (1791) de overgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Wilhelmina Voskuil (1793) de overoudoom/-tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Bartholomeus Rooijers (1793) de overoudoom/-tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Petrus Benda (1794) de overoudoom/-tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Hendrina Benda (1794) de overoudoom/-tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Christina Rooijers (1795) de overoudoom/-tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Engelbertus Benda (1796) de overoudoom/-tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Anna Margaretha Harte (1797) de overoudoom/-tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Andreas Benda (1798) de overoudoom/-tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Gerardus van Went (1798) de overgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Anna Harte (1799) de overoudoom/-tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Antonius Benda (1800) de overoudoom/-tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Dina Swemmer (1801) de partner van de overgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Maria Harte (1801) de overoudoom/-tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Wilhelmus Benda (1802) de overoudoom/-tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Geertje Zethof (1803) de overgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Theodorus Benda (1805) de overoudoom/-tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Agatha Dobbe (1806) de overgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Wilhelmus Benda (1807) de overoudoom/-tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Henricus Harte (1807) de overoudoom/-tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Petrus Benda (1809) de overoudoom/-tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Catharina Benda (1810) de overoudoom/-tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Helena Boukes (1811) de partner van de overgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Joannes Harte (1811) de overoudoom/-tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Jannetje Mooijekind (1811) de overgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Maria Benda (1812) de overoudoom/-tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Johannes Vermin (1814) de overgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Johannes Harte (1814) de overoudoom/-tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Elisabeth Kraan (1821) de stiefgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Grietje Sentenie (1827) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Grietje Sentenie (1831) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Foppiana de Wit (1831) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Jaap Sentenie (1832) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Leentje de Wit (1833) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Catharina de Wit (1834) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Jan de Wit (1835) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Willemijntje Tel (1836) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Jacob Tel (1838) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Kasper de Wit (1838) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Nardus Sentenie (1839) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Johanna Nooij (1839) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Jaap Tel (1839) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Gerardus Nooij (1840) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Hein Tel (1841) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Catharina Nooij (1841) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Alida de Wit (1841) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Grietje Sentenie (1841) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Dirkje Nooij (1842) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Guurtje Tel (1842) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Aaltje Sentenie (1844) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Johannes Nooij (1845) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Pieter Postma (1845) de ouder van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Kees Tel (1845) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Johannes Nooij (1846) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Klaas de Wit (1847) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Antje Nooij (1848) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Nicolaas Nooij (1849) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Griet de Wit (1850) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Cornelis Nooij (1850) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Martijntje Keijzer (1851) de oom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Maartje Tel (1851) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Anna Nooij (1852) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Johannes Nooij (1853) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Johanna Jorna (1854) de ouder van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Cornelis Nooij (1854) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Elisabeth Nooij (1856) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Nicolaas Nooij (1859) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Elisabeth Nooij (1860) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Elisabeth Keijzer (1860) de oom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Lousje Faus (1861) de oom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Kee Nooij (1862) de oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Johannes Keijzer (1863) de oom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Johannes Keijzer (1864) de oom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Hendricus Keijzer (1872) de oom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Willem Yedema (1873) de ouder van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Anna Bouma (1874) de oom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Reintje Langedijk (1874) de ouder van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Dirk Klepper (1878) de oom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Jan Scholten (1879) de oom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Jo Koster (1903) de partner van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Theo Klepper (1905) de neef/nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Annie Nieuwendijk (1906) de oom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Willem Sentenie (1906) de neef/nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Wim Klepper (1907) de neef/nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Ben Klepper (1909) de neef/nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Zr. Theodorique Klepper (1911) de neef/nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Gré Klepper (1915) de neef/nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Mina Klepper (1917) de neef/nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Anneke Kramer (1919) de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de neef/nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Herman Kruiper (1921) de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Bertus Klepper (1922) de neef/nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Nico Klepper (1924) de neef/nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Elly de Jonge Lughten (1937) de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
John van der Zee (1940) de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Jeanne Dankers (1941) de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Johan Bastiaans (1942) de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Harry Postema (1942) de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd het kind van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Henk Postma (1948) de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Jan Koster (1960) de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Andre Yedema (1965) de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Eugene Postma (1966) de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Colette Yedema (1968) de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de ouder van het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Wolf Postma (1969) de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Nikie Tel (1975) de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de ouder van het achterkleinkind van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het stiefkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd het stiefkleinkind van het stiefkind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de neef/nicht van het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd de neef/nicht van het kind van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
() de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Abraham Silverschoon () de oudgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Adam Job () de partner van de betovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Anna de Haan () de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Anna Gans () de partner van de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Anna van Delm () de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Caatje Willems () de oudgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Geertrui de Booij () de betovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Gerardus van Beverdam () de oudgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Grietje Kruijver () de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Helena Linders () de oudgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Jacob Groot () de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Jacob Zweed () de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Jan Kneuman () de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Jannetje Bernardus () de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Klaas Twint () de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Kornelis Goedhart () de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Maria de Nijs () de partner van de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Maritje de Coning () de oudgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Maritje Oud () de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Neeltje Westzanen () de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Paulus van Damme () de oudgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Saartje Soers () de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Teune Hoofstraten () de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Thomas de Graaf () de oudgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Tine Stevers () de partner van de neef/nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Trijntje Smit () de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Wierze de Boer () de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Willem Ruveld () de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Willem Schouten () de oudgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Willemijn Hartoog () de oudgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Thomas van Gulik (1639) de oudovergrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Paulus Ego (1641) de oudovergrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Susanna Thomas (1644) de oudovergrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Catalijntje Gillis (1646) de oudovergrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Hendrik Spieringshoek (1651) de oudovergrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Joanna Kersmaeckers (1679) de oudgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Adrianus Roijers (1683) de oudgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Maria N (1695) de oudgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Johann Becht (1697) de oudgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Arie Goudrok (1700) de oudgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Magdaleentje Baasbank (1704) de oudgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Grietje Claas (1705) de oudgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Isaak Bottelier (1706) de oudgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Antonie Kruijk (1707) de oudgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Huigh van Koningsbrugge (1708) de oudgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Anna Knol (1709) de oudgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Anna Bienst (1709) de oudgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Anna van Ruijven (van Suren) (1712) de oudgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Jan Tel (1723) de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Jan Hoogland (1727) de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Jannetje de Wit (1730) de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Guurtje Klonts (Klons) (1731) de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Hermanus Roet (1732) de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Cornelia Dirks van Zijl (1733) de betovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Claas Konijn (1734) de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Engel Gras (1735) de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Dina Beumers (1736) de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Lammert Sentenie (1737) de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Benjamin Keijzer (1739) de betovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Pieter de Wit (1740) de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Pieter van der Wiel (1740) de betovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Jacob Oudendijk (1741) de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Sijmon Zuidewijk (1743) de betovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Alijda Ruijter (1744) de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Grietje van Diepen (1745) de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Cornelia van Es (1747) de partner van de oudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Hilletje Heuvels (1748) de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Maria Benda (1748) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Joanna Roijers (1749) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Anna Benda (1750) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Wilhelmus Roijers (1751) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Joannes Benda (1751) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Adrianus Roijers (1754) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Wilhelma Roijers (1754) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Heijn Nooij (1756) de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Arnolda Roijers (1757) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Franciscus Roijers (1757) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Gradus Benda (1758) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Antje van der Zwaan (1760) de betovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Petrus Roijers (1761) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Theodora Benda (1761) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Aagje van Veen (1762) de betovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Helena Benda (1763) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Feytje Scherphof (1764) de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Ysaac Bottelier (1764) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Petrus Roijers (1764) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Hubertus van Koningsbrugge (1765) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Gertrudes van Koningsbrugge (1767) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Claes van Veen (1767) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Antonius van Koningsbrugge (1768) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Cornelia Boon (1769) de betovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Joannes Zethof (1770) de betovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Theodorus van Koningsbrugge (1771) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Anna van Koningsbrugge (1774) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Jacob van Veen (1774) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Dirk Dobbe (1774) de betovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Johan Becht (1775) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Elizabeth van Koningsbrugge (1776) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Crijntje Vink (1776) de betovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Johannes Nederkoorn (1777) de partner van de overoudoom/-tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Neeltje Klijn (1778) de betovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Claes Moeijenkint (1778) de betovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Neeltje Vlugt (1781) de partner van de betovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Mathaeus van Koningsbrugge (1782) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Adrianus Vermin (1783) de betovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Cornelis Brammer (1784) de partner van de betovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Maria van Koningsbrugge (1785) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Diena Roet (1787) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Josanna Roet (1788) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Maartje Roet (1789) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Catharina Tel (1790) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Jan Roet (1790) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Trijntje Roet (1791) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Jan Tel (1792) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Antje Roet (1793) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Catharina van der Pol (1793) de partner van de betovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Jacobus Tel (1794) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Cornelis van Koningsbrugge (1794) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Geertje Roet (1795) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Cornelia Tel (1796) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Cornelius Tel (1797) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Alida Roet (1798) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Elisabeth Roet (1800) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Henricus Tel (1804) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Alijda de Wit (1805) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Geertje Sentenie (1806) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Gerarda Kneuman (1807) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Maria Kneuman (1807) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Alijda de Wit (1808) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Alida de Wit (1810) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Grietje Conijn (1811) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Sara de Wit (1811) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Gerrit Nooij (1811) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Jan Pieters Postma (1812) de grootouder van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Klaas Conijn (1813) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Jannetje Sentenie (1814) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Albert Conijn (1814) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Anna Ruveld (1815) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Simon Keijzer (1816) de oudoom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Adriaantje de Wit (1816) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Jannetje Sentenie (1817) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Jacob Jorna (1817) de grootouder van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Gerlandtje Jurna (1817) de grootouder van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Antje Keijzer (1818) de oudoom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Jan Conijn (1819) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Aaltje de Wit (1819) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Fijtje Nooij (1819) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Neeltje Conijn (1821) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Pietje de Rijk (1821) de grootouder van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Johanna Nooij (1822) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Jan Keijser (1824) de oudoom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Trijntje Nooij (1825) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Jacob Conijn (1825) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Willem Ruveld (1826) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Willebrordus Ruveld (1827) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Cornelia Keijser (1828) de oudoom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Hendrika Nooij (1829) de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Antje van der Meij (1834) de oudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Klaas Bont (1841) de oudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Klaas Mol (1841) de oudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Mie Vogel (1842) de oudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Klaas Vermin (1845) de oudoom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Piet Vermin (1849) de oudoom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Jaap Karhof (1858) de oudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Poulus Schouten (1862) de oudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Trijntje de Lange (1863) de oudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Cornelis Koster (1864) de schoonouder van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Pietje Postma (1889) de broer/zus van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Jacob (br.Lebuďnus) Postma (1892) de broer/zus van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Gerlan Postma (1895) de broer/zus van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Gerrit Koster (1897) de schoonouder van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Dina Karel (1900) de schoonouder van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Germ Yedema (1901) de broer/zus van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Angenietje Yedema (1905) de broer/zus van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Wietske Yedema (1907) de broer/zus van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Marinus de Jonge Lughten (1908) de schoonouder van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Sippie Yedema (1909) de broer/zus van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Grietje Yedema (1911) de broer/zus van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Dieuwke Yedema (1913) de broer/zus van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Joke Yedema (1916) de broer/zus van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Wopke Yedema (1918) de broer/zus van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Petrus Yedema (1922) de broer/zus van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Miep Hobma (1923) de rivaal van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd het stiefkind van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd het stiefkind van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Ineke Faber (1949) de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd het stiefkind van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
afgeschermd de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
15
-
Kaatje Swart (1867) de grootouder van de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Aafje Vel () de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Aaltje Buis () de oudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Anna Sebastian () de oudovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Aris Gras () de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Cornelia Nederstigt () de oudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Cornelis Twint () de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Cornelis van der Wiel () de oudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Geertje Maas () de partner van de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Gijsje Gourok () de oudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Grietje Gerrits () de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Hendrina Eijbertsen () de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Hermanus Roet () de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Jacobus Beumer () de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Jacobus Bienst () de oudovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Jan Proost () de partner van de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Jan Scherphof () de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Jan van der Zwaan () de oudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Jan van Diepen () de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Jan Westzanen () de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Janneke Maes () de oudovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Jannetje Lammerts () de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Jantje () de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Joanna () de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Joanna Amansz () de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Klaas Heuvels () de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Lijsbet Baars () de partner van de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Lijsbeth Pieters () de partner van de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Marijtje Arianze () de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Marijtje Dorloo () de oudovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Neeltje de Boer () de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Neeltje Gerrits () de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Petrus Thijssen () de oudovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Pieter Oudendijk () de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Wilhelm Ubach () de partner van de betovergrootoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Willem van Veen () de oudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Paul Ego (1609) de oudbetovergrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Marie Paque (1613) de oudbetovergrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Meghel Geeven (1638) de oudovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Maria Geven (1646) de oudovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Adrianus Roijaers / Roijaerts (1650) de oudovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Marijtje Beggerius (1660) de partner van de oudovergrootouder van de partner van het kleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Johannes Becht (1663) de oudovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Abraham Bottelier (1664) de oudovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Claes van Koningsbruggen (1676) de oudovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Hijltje van der Hoest (1682) de oudovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Lambert Baasbank (1686) de oudovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Grietje van Ree (1691) de oudovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Jaapje van der Meer (1695) de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Ary Keijzer (1698) de oudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Jan Konijn (1699) de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Dirk Sentenie (1700) de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Krijn de Wit Alias Volkerts (1700) de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Marrijtje de Haan (1700) de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Cornelis Tel (1702) de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Leendert Cornelisz. Zuidewijk (1702) de oudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Neeltje Roskamp (1704) de oudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Wilhelma Roijers (1708) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Martijntje van Zijl (1709) de oudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Michael(us) Roijers (1710) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Stijntje Hossemus (1712) de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Anna Roijers (1712) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Neeltje Clopper (1714) de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Joanna Roijers (1715) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Pieter Zweed (1716) de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Pieter Ruijter (1716) de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Anna Maria van Dommelen (1717) de partner van de oudgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Peeter Rojaers (1719) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Helena van Koningsbruggen (1734) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Hendrik Zethof / Setoff (1734) de oudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Geertje Spruit (1734) de oudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Cornelia Molenschot (1735) de oudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Helena Koningsbruggen (1735) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Agie Hoogduijn (1736) de oudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Nicolaas van Koningsbruggen (1737) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Job Vink (1738) de oudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Aleida Raasink (1739) de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Jan Nooij (1739) de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Lambert van Koningsbruggen (1739) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Claas Oudejans / Oudgeeris (1739) de partner van de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Cornelis Moeijenkint (1740) de oudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Dirk Klijn (1741) de oudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Grietje van Koningsbruggen (1741) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Grietje van Koningsbruggen (1743) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Gerrit Dobbe (1745) de oudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Laurens Vermin (1745) de oudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Grietje van Koningsbruggen (1745) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Lambert van Koningsbruggen (1747) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Christina Geerling (1750) de oudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Floris Jorna (1750) de overgrootouder van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Jannetje Eering (1751) de oudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Willem van Koningsbruggen (1752) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Joanna Sentenie (1752) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Anna van Koningsbruggen (1753) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Leuntje Kruijsheer / Kruishaar (1754) de oudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Elisabeth Sentenie (1754) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Maretje Tel (1755) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Matthijs van Koningsbruggen (1756) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Krijn Hoogland (1757) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Mattheus van Koningsbruggen (1757) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Dirk Sentenie (1757) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Pietertje Tel (1759) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Henricus van Koningsbruggen (1759) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Maria Gunterman (1759) de partner van de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Crelis Tel (1761) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Cornelis Tel (1763) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Joannes Sentenie (1764) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Elijsabeth Tel (1765) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Grietje Tel (1765) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Clara Sentenie (1766) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Cornelius Tel (1767) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Neeltje de Wit (1767) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Krijn de Wit (1769) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Theodorus Sentenie (1769) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Jacob Tel (1770) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Pieter de Wit (1771) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Petrus Nieuwendijk (1772) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Marijtje Kroon (1772) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Stijntje de Wit (1773) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Pieter Postma (1774) de overgrootouder van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Aafje Oudendijk (1775) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Harmen Nooij (1778) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Martinus Nooij (1779) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Johannes Nooij (1780) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Klaas de Wit (1781) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Sjoukje van der Weide (1782) de overgrootouder van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Leendert Zuijdwijk (1782) de overoudoom/-tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Murkje Roorda (1783) de overgrootouder van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Christina Nooij (1783) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Jantje Zuidewijk (1784) de overoudoom/-tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Cornelis Nooij (1785) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Jan Zuidewijk (1788) de overoudoom/-tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Cornelia Zuidewijk (1789) de overoudoom/-tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Cornelia Zuijdwijk (1791) de overoudoom/-tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Catharina Nooij (1791) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Johanna Zuidewijk (1793) de overoudoom/-tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Jacob Caniels (1794) de partner van de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Gaartie Nooij (1794) de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Maartje Zuidewijk (1794) de overoudoom/-tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Pieter Zuidewijk (1797) de overoudoom/-tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Jan Hoogeboom (1802) de partner van de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Anna Zuidewijk (1803) de overoudoom/-tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Nicolaas Beijer (1812) de partner van de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Trijntje Oepkes Bouma (1813) de stiefgrootouder van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Cornelia Noordermeer (1815) de partner van de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Gerret Kimman (1822) de partner van de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Maria Stokman (1822) de partner van de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Marytje Buurman (1836) de grootouder van de partner van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Dirk Koster (1837) de grootouder van de partner van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Johanna Nooij (1839) de achteroudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Anna Nooij (1851) de achteroudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Theodorus Koster (1890) de zwager/schoonzus van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Margaretha Koster (1892) de zwager/schoonzus van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Theo? Koster (1893) de zwager/schoonzus van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Maria Koster (1895) de zwager/schoonzus van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Maria Koster (1899) de zwager/schoonzus van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Geertje Koster (1902) de zwager/schoonzus van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Piet Koster (1905) de zwager/schoonzus van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Veronica Koster (1907) de zwager/schoonzus van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Annie van Binsbergen (1912) de stiefouder van de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd de schoonouder van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Kees Koster (1928) de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd de schoonouder van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd het schoonkind van de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Joop Potasse (1950) het schoonkind van de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd het schoonkind van de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd het schoonkind van de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
afgeschermd het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Dirk p. Swart (1834) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
16
-
Grietje? van Slot (1834) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Aaltje Johannes () de partner van de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Aaltje Sentenie () de Echte oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Anna Cramers () de partner van de oudgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Annetje van den Berg () de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Arijaantje van Delft () de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
afgeschermd de neef/nicht van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Coenraat Zethof / Setoff () de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Corstianus Geven () de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Crelis Kruijsheer () de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
afgeschermd de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Grietje Jans () de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Grietje Swager () de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Jacomijntje van 't Lam () de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Jan Oudejans () de schoonouder van de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
afgeschermd de neef/nicht van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
afgeschermd de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Joanna NN () de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
afgeschermd de neef/nicht van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Maijken Fonteijne () de partner van de oudovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Martje van Zanten () de partner van de oudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Pieter Zweed () de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Sijmen van Zijl () de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
afgeschermd de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Trijn Janze () de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Trijntje Kruijf () de schoonouder van de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Gijsbert Hendrik Roijaers (1620) de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Christina van Dommelen (1630) de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Heyltje Jans (1630) de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Isaaq Bottelier (1630) de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Lorentz Becht (1632) de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Catharina N (1635) de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Cornelis Zuijdwijck de Oude (1660) de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
NN Sentzenich (1660) de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Jan de Wit (1662) de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Maertje Reijers (1662) de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Jacobus van Ree (1664) de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Jan Tel (1665) de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Jannetje Jans (1665) de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Roel Keijzer (1670) de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Teunissie De Swart (1671) de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Haasje van Zijl (1672) de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Claes Konijn (1674) de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Ariaantje (1675) de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Joanna Roijaers (1675) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Pieter Hossemus (1675) de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Mathijs van Leerbergen (1677) de partner van de oudovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Christina Roijaers (1677) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Christiaan Roijers (1678) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Elisabetha Rooijers (1680) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Gijsbert Roijaers (1683) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Pieter Ruijter (1687) de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Adriaan Clopper (1690) de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Grietje (1690) de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Aeltje (1693) de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Dirck Hoogduijn (1697) de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Krijn Vink (1699) de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Marij Pieters (1700) de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Maartje Vink (1703) de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Maartje Vink (1705) de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Hendrick Fermin (1706) de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Catharina Top (1707) de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Joannis Spruijt (1708) de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Alida Longet (1708) de rivaal van de oudouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Harman Nooij (1709) de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Corstiaan van Koningsbruggen (1710) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Jan Eering (1712) de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Lysbeth van Koningsbruggen (1712) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Grietje van der Laan (1714) de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Claes Moeijenkint (1717) de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Dirk Dobbe (1720) de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Marijtje Bader (1720) de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Claesje Bouman (1721) de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Ariaan de Wit Alias van Dijk (1723) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Maria de Wit (1724) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Steijntje Deugt (1726) de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Aafje de Wit (1726) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Crelis Tel (1727) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Willem Tel (1729) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Marrijtje Tel (1731) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Waltje Pieters (1732) de betovergrootouder van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Entse Postma (1734) de betovergrootouder van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Cornelius Zuidwijk (1735) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Jacob Tel (1736) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Cornelius Zuijdewijk (1736) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Antonia Zuidewijk (1737) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Cornelius Zuidewijk (1738) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Pleuntje Leendertsdr. Zuidwijk (1739) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Antje de Wit (1740) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Stijntje de Wit (1740) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Pieter Tel (1740) de Echte oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Kniertje Zuidewijk (1740) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Joannes Zuidewijk (1742) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Joannes Zuidewijk (1748) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Teunisje Leenders Zuidewijk (1749) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Pieter Schenk (1750) de partner van de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Cornelia Zuidewijk (1750) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Jan Zuidewijk (1752) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Simon Bier (1768) de partner van de betovergrootoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Trijntje Schenk (1781) de neef/nicht III van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Jan Pieter Schenk (1784) de neef/nicht III van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Nicolaus Schenk (1785) de neef/nicht III van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Fijtje Schenk (1786) de neef/nicht III van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Aaltje de Wit (1799) de neef/nicht III van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Jan de Wit (1800) de neef/nicht III van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Antje de Wit (1803) de neef/nicht III van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Cornelis Koster (1813) de overgrootouder van de partner van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Gerrit Dekker (1823) de rivaal van de overoudoom/-tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Petrus Appeldoorn (1865) de grootouder van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Nel? van Koolwijk (1882) de grootouder van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Walburga Horouf (1889) de grootouder van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Cornelia Boon (1893) de zwager/schoonzus van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Dieuwertje Tames (1895) de zwager/schoonzus van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Theodorus Schaap (1902) de zwager/schoonzus van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Catharina Laan (1910) de zwager/schoonzus van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
afgeschermd de neef/nicht van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
afgeschermd de neef/nicht van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
afgeschermd de neef/nicht van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
afgeschermd de neef/nicht van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
afgeschermd de neef/nicht van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
afgeschermd de neef/nicht van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Mia Schaap (1943) de neef/nicht van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
afgeschermd de neef/nicht van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
afgeschermd de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
afgeschermd de neef/nicht van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
afgeschermd de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
afgeschermd de neef/nicht van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
afgeschermd de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Bert Appeldoorn (1963) de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
afgeschermd de neef/nicht van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
afgeschermd de neef/nicht van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
afgeschermd de neef/nicht van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
afgeschermd de neef/nicht van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
afgeschermd de neef/nicht van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
afgeschermd de neef/nicht van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Trijntje Swart (1865) de oudoom/tante van de partner van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
17
-
Monsje Tel (1763) de neef/nicht IV van de schoonouder van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Aaltje Hermes () de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Annetje Jansse () de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Christina Wikkenbroek () de partner van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Cornelis De Swart () de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Elisabeth Blucker () de stamouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Hendrik Visé () de partner van de Echte oudoom/tante van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
afgeschermd de stiefgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Jan Nooij () de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Jannetje Cornelisdr () de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
afgeschermd de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
afgeschermd de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Mensje Jacobs () de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Nn van der Hoorn () de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Reijer () de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
afgeschermd de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Sijmen Deugt () de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Teunis Spruijt () de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Trijntje Pieters () de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Trijntje Willemsdr () de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Volkert de Wit () de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Hendrik Roij(a)erts (1577) de stamouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Johannes Bottelier (1591) de stamouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Peter van Dommelen (1598) de stamouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Johannes Becht (1611) de stamouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Cniertje / Kniertgen Jongeduijser (1625) de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Jan Konijn (1629) de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Cnelis Zuijtwijk (1635) de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Ary Keijzer (1645) de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Claas Swager (1647) de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Geert (1650) de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Pieter Ruijter (1650) de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Henricus Roijaerts / Roojers / Roijers (1651) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Jacob Roijers (1652) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Gijsbert Royaerts (1653) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Catharina Royaerts (1654) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Adrianus Geven (1655) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Aechje de Haes (1655) de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Catharina Tullenaers (1656) de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Elisabeth Roijaers (1656) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Griet (1660) de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Hendrick Fermin (1660) de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Pieter (1663) de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Andries Hoogduijn (1663) de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Jan de oude Vink (1670) de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Pieternel Sonnevelt (1670) de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Apolonia van der Houven (1683) de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Volkert de Wit (1684) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Cornelis Moeijenkint (1685) de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Reijer de Wit (1686) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Jacob de Wit (1688) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Jan Bouman (1689) de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Simon Tel (1690) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Annetje de Wit (1690) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Neeltje de Man (1690) de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Dirk Tel (1692) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Kniertje Zuijdwijck (1692) de Echte oudoom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Jacob de Wit (1692) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Jans Zuidewijk (1693) de Echte oudoom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Ariaantje Blom (1695) de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Broer Zuijdwijk (1695) de Echte oudoom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Apollonia Zuijdwijck (1697) de Echte oudoom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Cornelis de Wit Alias Volkerts (1700) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Entse Ruerts (1700) de oudouder van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Cornelis Hossemus (1700) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Pieter Zuidewijk (1701) de Echte oudoom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Johannes Zuijdwijck (1704) de Echte oudoom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Pieter Volkerts de Wit Alias Volkerts (1705) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Cornelis Mommers (1706) de partner van de oudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Aefje Tel (1706) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Aefje Tel (1708) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Pieter Tel (1709) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Willem Ruijter (1711) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Geertie Ruijter (1713) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Maritie Clopper (1714) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Lammert Ruijter (1715) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Maritie Clopper (1716) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Jan Tel (1719) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Aaltje Clopper (1720) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Teunis Tel (1720) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Maritje Clopper (1721) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Grietje Ruijter (1721) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Aeghje Clopper (1723) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Cornelis Ruijter (1723) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Geertje Ruijter (1725) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Maartje Ruijter (1728) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Gaartje Ruijter (1731) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Ignatius Vermin (1749) de Echte oudoom/tante van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Jannetje Visé (1758) de neef/nicht IV van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Joannes Visé (1759) de neef/nicht IV van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Willem Visé (1762) de neef/nicht IV van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Maria Visé (1764) de neef/nicht IV van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Gerrit Koster (1772) de betovergrootouder van de partner van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Marijtje Warnaar (1773) de betovergrootouder van de partner van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Truus Appeldoorn (1911) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Nol Appeldoorn (1912) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
afgeschermd de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Henk Appeldoorn (1926) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
afgeschermd de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
afgeschermd de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
afgeschermd de neef/nicht van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
afgeschermd de neef/nicht van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
afgeschermd de neef/nicht van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
afgeschermd de neef/nicht van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
afgeschermd de neef/nicht van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
afgeschermd de achterneef/-nicht van de neef/nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
18
-
Aagje Ton (1730) het schoonkind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
afgeschermd de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Ariaentie Leenderts () de partner van de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Cijtje Stierman () de oudbetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Claes Bouman () de oudbetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Cornelis van der Swaen () de partner van de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Crelis Spruijt () de oudbetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Dirk Noij () de stamouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Hubertge van Egmond () de oudbetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Jan Eggesz () de stamouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Jan Vink () de oudbetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Josina van Geeluwe () de stamgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Lijsbeth van den Berg () de oudbetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Maartie Dircsz () de stamouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Marijtje Bobbeldijk () de stamouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Petrus van Dommelen () de stamgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Hendrik Jan Geverts (1540) de stamgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Jenneken Gordts (1545) de stamgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Maljaart Boetelyer Bottelier (1560) de stamgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Kunigunde Simon (1585) de stamgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Peter Becht (1585) de stamgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Pieter de Haes (1604) de oudbetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Maria Chaply (1620) de oudbetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Catharina Hilhofs (1624) de oudbetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Jan Fermin (1628) de oudbetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Nicolaas Tullenaers (1630) de oudbetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Pieter Duijnmeijer - Hoogduijn (1631) de oudbetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Peter van Dommelen (1632) het kind van de stamouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Neeltje Wetsman (1635) de oudbetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Thomas Sonnevelt (1645) de oudbetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Wilhelmina Verrijt (1650) het schoonkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Richi van Brederode (1653) de oudbetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Maria Pompen (1654) het schoonkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Marritie Hoogeboom (1655) de partner van de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Geertje Crul (1656) de oudbetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Aefje Raijers (1660) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Lijsbeth Swart (1660) de partner van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Grietje de Wit (1663) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Arij de Man (1664) de oudbetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Meijnou de Wit (1664) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Cornelis Suijtwijk de Jonge (1665) het kind van de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Pieter Zuijtwijk (1670) het kind van de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Trijn Reijers (1670) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Jan Ruijter (1674) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Jacob Ruijter (1675) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Maritje Ruijter (1676) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Sijbrigh Ruijter (1679) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Trijntje de Wit (1680) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Jacob Ruijter (1681) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Willem Ruijter (1684) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Gi(j)sbertus Roijers (1684) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Franciscus Roij(a)er(t)s (1685) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Krelis (1686) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Elisabeta Roijers (1687) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Cornelis (1688) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Christina Roijers (1688) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Bregje Roelofsz (1689) het schoonkind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Adam Roijers (1690) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Maritje (1690) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Johannes Fermin (1690) het kind van de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Gerrit (1691) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Christianus Roijers (1692) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Elisabeth Royaerts (1693) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Margje Zuijdwijk (1693) het kind van de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Christianus Roijers (1693) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Huibert Royaerts (1694) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Christina Roijers / Royaerts (1694) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Willem Roijers / Royers (1697) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Sijbrich Ruijter (1698) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Joannes Roijers (1699) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Gijsbert Royaerts (1700) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Tryntje Intes (1700) de partner van de oudouder van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Maria Roijaerts / Roijers (1700) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Trijntje Ruijter (1701) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Reijnier Ruijter (1702) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Trijntje Ruijter (1705) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Grietje Tel (1717) de neef/nicht IV van de schoonouder van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Duwertje Tel (1719) de neef/nicht IV van de schoonouder van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Joannes Tel (1721) de neef/nicht IV van de schoonouder van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Roelof Tel (1724) de neef/nicht IV van de schoonouder van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Hendrik Warnar (1725) de oudouder van de partner van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Trijntje Pieterman (1725) de oudouder van de partner van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Femmetje Compas (1742) de oudouder van de partner van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Kees Coster (1742) de oudouder van de partner van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Symen Tel (1755) de neef/nicht IV van de schoonouder van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Grietje Tel (1756) de neef/nicht IV van de schoonouder van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Maartje Tel (1757) de neef/nicht IV van de schoonouder van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Aefje Tel (1759) de neef/nicht IV van de schoonouder van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Martje Tel (1761) de neef/nicht IV van de schoonouder van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Claas Tel (1766) de neef/nicht IV van de schoonouder van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Trijntje Koster (1796) de overoudoom/-tante van de partner van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Femmetje Koster (1799) de overoudoom/-tante van de partner van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Aaltje Koster (1802) de overoudoom/-tante van de partner van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Aukje Koster (1804) de overoudoom/-tante van de partner van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Klaas Koster (1807) de overoudoom/-tante van de partner van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Klaas Koster (1808) de overoudoom/-tante van de partner van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Pieter Koster (1811) de overoudoom/-tante van de partner van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Femmetje Koster (1819) de overoudoom/-tante van de partner van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Piet van Venrooy (1904) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Berdina van Beest (1910) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Gerard? Sanders (1914) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Piet? Appeldoorn (1936) de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
afgeschermd de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
afgeschermd de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
afgeschermd de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
afgeschermd de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
afgeschermd de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
afgeschermd de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Nettie? Sanders (1943) de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
afgeschermd de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
afgeschermd de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
afgeschermd de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
afgeschermd de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
afgeschermd de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
afgeschermd de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
afgeschermd de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
afgeschermd de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
afgeschermd de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
afgeschermd de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
afgeschermd de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
afgeschermd de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Maritje Heijn () de ouder van het schoonkind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
19
-
Sijmon Ton () de ouder van het schoonkind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Annetje Pietersdr () de stamouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Anthonia Hendriksdr () de stamovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Claes Bobbeldijk () de stamgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Cyntgen Faes () de partner van de stamgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Giel Goetknecht () de rivaal van de oudovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Jan () de rivaal van de oudbetovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Roelof Jan Goyaerts () de stamovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Sijtje Lammerts () de stamgrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Willem Wetsman () de stamouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Jan Geverts (1510) de stamovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Hendrik Hanssen (1542) de partner van de stamgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Lourens de Haes (1555) de stamouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Peter Becht (1555) de stamovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Frans Royers (1567) het kind van de stamgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Perijna Bottelier (1583) het kind van de stamgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Andries Duijnmeijer - Hoogduijn (1588) de stamouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Maritgen van Deijl (1588) de stamouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Lydia Bottelier (1588) het kind van de stamgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Matthias Fermin (1590) de stamouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Susanna Bottelier (1594) het kind van de stamgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Annitge Ruijchrock (1598) de stamouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Antoine Chaply (1600) de stamouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Catharina Deliche (1600) de stamouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Cornelis van Brederode (1613) de stamouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Maartje Wassenaer (1620) de stamouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Jan de Man (1624) de stamouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Anna van Barnhoorn - Barenthoven (1629) de stamouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Jacob Crul (1635) de stamouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Andreas Fermin (1646) het kind van de oudbetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Joanna Fermin (1650) het kind van de oudbetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Aleydis Fermin (1653) het kind van de oudbetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Maria Fermin (1653) het kind van de oudbetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Joannes Fermin (1656) het kind van de oudbetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Matthias Fermin (1658) het kind van de oudbetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Diver Harks (1665) de ouder van het schoonkind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Roelof Jansz (1665) de ouder van het schoonkind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Jan Koster (1712) de oudgrootouder van de partner van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Pieter Rood (1804) de partner van de overoudoom/-tante van de partner van de zwager/schoonzus van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
20
-
Claas Heijn (1670) de grootouder van het schoonkind van de oudovergrootouder van de partner van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
21
-
Aechte Jacobsdr () de stamgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
21
-
Annitge van Rhijn () de stamgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
21
-
Arij de Man () de stamgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
21
-
Bastiaan Ruijchrock () de stamgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
21
-
Beatrix Lenaertsdr () de stamgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
21
-
Geertgen Jansdr () de stamgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
21
-
Maritgen van Galoijs () de stamgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
21
-
Pieter Wetsman () de stamgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
21
-
Rijckelant Crijnsdr () de stamgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
21
-
Teeuwis van Barnhoorn - Barsingerhorn () de stamgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
21
-
Christian Becht (1530) de stambetovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
21
-
Huijbert Duijnmeijer - Hoogduijn (1550) de stamgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
21
-
Jacob van Deijl (1554) de stamgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
21
-
Floris van Wassenaer (1576) de stamgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
21
-
Trijntje de Roo (1580) de stamgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
21
-
Sijmon van Brederode (1588) de stamgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
21
-
Catharina Becht (1590) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
21
-
Elisabeth Becht (1590) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
21
-
Jan van der Crul (1611) de stamgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
21
-
Machtelt Uijtenhage (1611) de stamgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
Dignum de Roo - van Roon () de stamovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
Geertje Pietersdr () de stamovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
Gerijtgen Jansdr () de stamovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
Jannitgen Cornelisdr () de stamovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
Leendert Woutersz () de stamovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
Marijtje Arentsdr. () de stamovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
Maritgen van Noorden () de stamovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
Trijntje Willemsdr () de stamovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
Willem van Rhijn () de stamovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
Willem Wetsman () de stamovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
NN Becht (1500) de stamoudouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
Thonis Ruijchrock (1505) de stamovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
Machtelt Harpersdr (1510) de stamovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
Andries ten Deijl - van Galoijs (1520) de stamovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
Dirckje van Rhijn (1522) de stamovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
Dirck van Deijl (1529) de stamovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
Apollonia Hillenaar (1550) de stamovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
Pieter Wassenaer (1550) de stamovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
Willemtgen Claesdr (1552) de stamovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
Leendert Bouman - van Brede Roode (1556) de stamovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
Jan van der Crul (1581) de stamovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
Jacob Uijtenhage (1584) de stamovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
Leuntgen Duijnstee (1584) de stamovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
Konrad Ernst (1590) het schoonkind van de stamovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
22
-
Peter Lorentz (1590) het schoonkind van de stamovergrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
23
-
Anna Dirksdr. () de stambetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
23
-
Claes Uijtenhage () de stambetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
23
-
Claesgen Gerritsdr () de stambetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
23
-
Daniel van Rhijn () de stambetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
23
-
Dirck Duijnstee () de stambetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
23
-
Dirck Gerritsz. () de stambetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
23
-
Grietgen Jacobsdr () de stambetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
23
-
Jan Claesz () de stambetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
23
-
Jannetgen () de stambetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
23
-
Lijsbeth Pietersdr () de stambetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
23
-
Maritgen Adriaensdr () de stambetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
23
-
Maritgen Pietersdr. () de stambetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
23
-
Pieter Vranckensz () de stambetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
23
-
Willem van Noorden - Noort () de stambetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
23
-
Jan Ruijchrock (1475) de stambetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
23
-
Henrich Becht (1480) de stamoudgrootouder van de partner van het achterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
23
-
Jacob van Deijl (1481) de stambetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
23
-
Harper Dircksz. (1485) de stambetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
23
-
Cornelis Bouman (1500) de stambetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
23
-
Claes Hillenaar (1508) de stambetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
23
-
Joris Florisz (1520) de stambetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
23
-
Dieuwertgen Willemsdr (1522) de stambetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
23
-
Livijn de Crul (1560) de stambetovergrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
24
-
Jansdr () de stamoudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
24
-
Dirck van Deijl () de stamoudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
24
-
Jan van Noorden () de stamoudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
24
-
Matthijs Duijnstee () de stamoudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
24
-
Neeltgen () de stamoudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
24
-
Neeltgen () de stamoudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
24
-
Niesje Jansdr () de stamoudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
24
-
Jacob Gerritsz (1450) de stamoudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
24
-
Pieter Huijchsz (1474) de stamoudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
24
-
Wouter Gerritsz (1475) de stamoudouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
25
-
Hadewij () de stamoudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht
25
-
Huijch Willemsz. (1431) de stamoudgrootouder van de rivaal van het achterachterkleinkind van de achterachterneef/-nicht