De familielijnen vanuit Nicolaes Hupkens (1669)

Lijn DNA Y-chr. Mitro Naam (geboorte) Familielidsnaam
1
1
Reyner Hupkens (1642) de ouder
1
1
Anna Maria Leveau (1643) de ouder
1
-
Getrudis Hendricks (1672) de partner
2
1
Petrus Hupkens (1671) de broer/zus
2
1
Cornelia Hupkens (1672) de broer/zus
2
1
Maria Hupkens (1675) de broer/zus
2
1
Paschasia Hupkens (1678) de broer/zus
2
1
Matthias Hupkens (1681) de broer/zus
2
1
Reynerius Hupkens (1684) de broer/zus
2
1
Tussan Hupkens (1687) de broer/zus
2
2
Nicolaes Hupkens (1591) de grootouder
2
2
Cornelia Jaspers (1613) de grootouder
3
2
Nicolaus Hupkens (1635) de oom/tante
3
2
Gerard Hupkens (1637) de oom/tante
3
2
Renerus Hubkens (1643) de oom/tante
3
2
Margarita Hupkens (1648) de oom/tante
3
2
Renerus Hupkens (1712) de neef/nicht
3
2
Anna Maria Hupkens (1714) de neef/nicht
3
2
Maria Gertrud Hupkens (1716) de neef/nicht
3
2
Maria Elisabeth Hupkens (1717) de neef/nicht
3
2
Anna Gertrud Hupkens (1719) de neef/nicht
3
2
Maria Mechtild Hubkens (1721) de neef/nicht
3
2
Renerus Hupkens (1724) de neef/nicht
3
2
Gerard Joseph Hupkens (1727) de neef/nicht
3
2
Gerardus Andreas Hupkens (1729) de neef/nicht
3
2
Anna Maria Hupkens (1731) de neef/nicht
3
2
Maria Anna Hupkens (1733) de neef/nicht
3
2
Anton Hupkens (1734) de neef/nicht
3
2
Maria Catharina Hupkens (1736) de neef/nicht
3
3
Reiner Hupkens (1563) de overgrootouder
3
3
Gertrudis Coecken (1567) de overgrootouder
3
3
Reinier Hupkens (1616) de oom/tante
3
3
Catharina Hupkens (1618) de oom/tante
3
3
Ida Hupkens (1628) de oom/tante
3
3
Maria Hupkens (1630) de oom/tante
3
3
Nicolaus Hupkens (1632) de oom/tante
3
-
Idea Meijs (1592) de stiefgrootouder
3
-
Anna Simons (1694) de zwager/schoonzus
3
-
Anna Maria Spits (1702) de zwager/schoonzus
4
3
Geertrui Hupkens (1589) de oudoom/tante
4
3
Libert Hubkens (1589) de oudoom/tante
4
3
Simon Hubkens (1593) de oudoom/tante
4
3
Johanna Catharina Hubkens (1660) de neef/nicht
4
3
Cornelia Hubkens (1665) de neef/nicht
4
3
Nicolaes Hupkens (1666) de neef/nicht
4
3
Gerard Hupkens (1670) de neef/nicht
4
3
Matthias Hubkens (1675) de neef/nicht
4
3
Cornelis Hupkens (1679) de neef/nicht
4
3
Joanna Catharina Hupkens (1752) de achterneef/-nicht
4
3
Gerard Hupkens (1757) de achterneef/-nicht
4
3
Maria Hupkens (1762) de achterneef/-nicht
4
-
Anna Labon (1637) de oom/tante
4
-
Maria Elisabeth Arnoldus (1732) de partner van de neef/nicht
5
4
Renerus Hubkens (1624) de achteroom/tante
5
4
Gertrudis Hubkens (1625) de achteroom/tante
5
4
Dionysius Hubkens (1627) de achteroom/tante
5
4
Cornelia Hubkens (1629) de achteroom/tante
5
4
Henricus Hubkens (1631) de achteroom/tante
5
4
Geertruydt Hupkens (1636) de achteroom/tante
5
4
Frans Hupkens (1639) de achteroom/tante
5
4
Margridt Hupkens (1641) de achteroom/tante
5
4
Neelcke Hupkens (1645) de achteroom/tante
5
4
Gerardus Hupkens (1714) de neef/nicht I
5
4
Maria Hupkens (1716) de neef/nicht I
5
4
Joannes Hupkens (1717) de neef/nicht I
5
4
Cornelius Hupkens (1720) de neef/nicht I
5
4
Maria Hupkens (1723) de neef/nicht I
5
4
Joannes Hupkens - eerst Jansen (1778) de achterachterneef/-nicht
5
4
Wynand Hupkens (1780) de achterachterneef/-nicht
5
4
Johan Gerard Hupkens (1783) de achterachterneef/-nicht
5
4
Maria Joseph Hupkens (1785) de achterachterneef/-nicht
5
4
Adolph Hupkens (1789) de achterachterneef/-nicht
5
4
Anna Catharina Hupkens (1792) de achterachterneef/-nicht
5
4
Wilhelm Hupkens (1795) de achterachterneef/-nicht
5
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht
5
-
Margriet Aken () de oudoom/-tante
5
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de neef/nicht
5
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de neef/nicht
5
-
Maria Coninx (1595) de oudoom/-tante
5
-
Agnes Meyers (1672) de partner van de neef/nicht
5
-
Anna Allaerd (1692) de partner van de neef/nicht
5
-
Maria Elisabeth Jansen (1756) de partner van de achterneef/-nicht
6
5
Sijmen Hupkens (1653) de 2e neef/nicht
6
5
Anna Hupkens (1655) de 2e neef/nicht
6
5
Dionijs Hupkens (1657) de 2e neef/nicht
6
5
Johannes Hupkens (1659) de 2e neef/nicht
6
5
Reijnier Hupkens (1661) de 2e neef/nicht
6
5
Dionijs Hupkens (1663) de 2e neef/nicht
6
5
Frans Hupkens (1666) de 2e neef/nicht
6
5
Dionysius Hupkens (1668) de 2e neef/nicht
6
5
Urbanus Hupkens (1669) de 2e neef/nicht
6
5
Urbanus Henricus Hupkens (1670) de 2e neef/nicht
6
5
Maria Hupkens (1802) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
Maria Hupkens (1804) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
Gerard Hupkens (1805) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
Anna Hupkens (1809) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
Maria Hupkens (1810) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
Sebastiaan Hupkens (1813) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
Anna Hupkens (1814) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
Maria Hupkens - eerst Gielisse (1814) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
Anna Hupkens (1816) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
Gerardus Hupkens (1817) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
Mathias Hupkens (1818) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
Christianus Hupkens (1818) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
Maria I Hupkens (1820) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
Maria Hupkens (1821) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
Maria J Hupkens (1822) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
Gerardus Hupkens (1823) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
Maria E Hupkens (1824) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
Joannes Hupkens (1825) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
Maria Hupkens (1825) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
Elisabeth Hupkens (1828) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
Mathijs Hupkens (1828) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
Hendrik Hupkens (1830) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
Joannes Hupkens (1832) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
Catharina Hupkens (1835) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
-
Barbara van der Linden () de schoonouder van de achterneef/-nicht
6
-
Catharina Delre () de partner van de achteroom/tante
6
-
Christiaan Jansen () de schoonouder van de achterneef/-nicht
6
-
Margriet Blankers () de partner van de achteroom/tante
6
-
Maria Nollé (1768) de partner van de achterachterneef/-nicht
6
-
Maria Gielisse (1783) de partner van de achterachterneef/-nicht
6
-
Ida Tillemans (1789) de partner van de achterachterneef/-nicht
7
6
Catrijna Hupkens (1695) de 2e neef/nicht I
7
6
Aeltien Hupkens (1697) de 2e neef/nicht I
7
6
Dionisius Hupkens (1699) de 2e neef/nicht I
7
6
Maria Hupkens (1701) de 2e neef/nicht I
7
6
Helena Hupkens (1704) de 2e neef/nicht I
7
6
Adriana Hupkens (1707) de 2e neef/nicht I
7
6
Magaretha Michielse (1839) het oudkleinkind van de ouder
7
6
Adolf Hupkens (1841) het oudkleinkind van de ouder
7
6
Christina Hupkens (1843) het oudkleinkind van de ouder
7
6
Joannes Hupkens (1845) het oudkleinkind van de ouder
7
6
Jacobus Hupkens (1846) het oudkleinkind van de ouder
7
6
Mathijs Michael Hupkens (1849) het oudkleinkind van de ouder
7
6
Willem Hupkens (1850) het oudkleinkind van de ouder
7
6
Mathijs Hupkens (1853) het oudkleinkind van de ouder
7
6
Arnoldus Hupkens (1853) het oudkleinkind van de ouder
7
6
Catharina Hupkens (1855) het oudkleinkind van de ouder
7
6
Jacobus Hupkens (1857) het oudkleinkind van de ouder
7
6
Henricus Hupkens (1858) het oudkleinkind van de ouder
7
6
Matthias Hupkens (1860) het oudkleinkind van de ouder
7
6
Maria Helena Hupkens (1860) het oudkleinkind van de ouder
7
6
Maria Hubertina Hupkens (1862) het oudkleinkind van de ouder
7
6
Mattias Hupkens (1867) het oudkleinkind van de ouder
7
6
Elisabeth Hupkens (1870) het oudkleinkind van de ouder
7
6
Johannes Hupkens (1873) het oudkleinkind van de ouder
7
6
Hubertus Hupkens (1875) het oudkleinkind van de ouder
7
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de achterachterneef/-nicht
7
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de achterachterneef/-nicht
7
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de achterachterneef/-nicht
7
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de achterachterneef/-nicht
7
-
Catrijn Francot (1667) de partner van de 2e neef/nicht
7
-
Mathieu Tillemans (1758) de schoonouder van de achterachterneef/-nicht
7
-
Marie Gertrude Claessens (1759) de schoonouder van de achterachterneef/-nicht
7
-
Matheus Michielse (1814) het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
7
-
Maria Corsius (1819) het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
7
-
Leonardus Mikkenie (1821) het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
7
-
Cornelia Bruijn (1825) het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
7
-
Willem Blattner (1827) het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
7
-
Louisa Verhaar (1836) het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
8
7
Urbanus Hupkens (1730) de 2e neef/nicht II
8
7
Catharina Hupkens (1734) de 2e neef/nicht II
8
7
Urbanus Hupkens (1736) de 2e neef/nicht II
8
7
Anna Hupkens (1738) de 2e neef/nicht II
8
7
Dionius Hupkens (1740) de 2e neef/nicht II
8
7
Jan Hupkens (1863) het oudachterkleinkind van de ouder
8
7
Maria Rosa Petronella Hupkens (1865) het oudachterkleinkind van de ouder
8
7
Adolf Hupkens (1869) het oudachterkleinkind van de ouder
8
7
Petrus Hupkens (1870) het oudachterkleinkind van de ouder
8
7
Maria Helena Hupkens (1872) het oudachterkleinkind van de ouder
8
7
Jozef Hupkens (1874) het oudachterkleinkind van de ouder
8
7
Mathijs Michael Hupkens (1877) het oudachterkleinkind van de ouder
8
7
NN Hupkens (1878) het oudachterkleinkind van de ouder
8
7
Johannes Hubertus Hupkens (1881) het oudachterkleinkind van de ouder
8
7
Guillaume Hupkens (1882) het oudachterkleinkind van de ouder
8
7
Jacobus Henricus Hupkens (1885) het oudachterkleinkind van de ouder
8
7
Henricus Lambertus Hupkens (1888) het oudachterkleinkind van de ouder
8
-
Anna Pitters () de partner van de 2e neef/nicht I
8
-
afgeschermd🞌 de ouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
8
-
Jacobus Corsius (1780) de ouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
8
-
Maria van Hoorn (1785) de ouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
8
-
Maria Gertrudis Manen (1845) de partner van het oudkleinkind van de ouder
9
8
Maria Hupkens (1769) de 2e neef/nicht III
9
8
Dionius Hupkens (1770) de 2e neef/nicht III
9
8
Johannes Hupkens (1772) de 2e neef/nicht III
9
8
Urbanus Hupkens (1774) de 2e neef/nicht III
9
8
Johannes Hupkens (1776) de 2e neef/nicht III
9
8
Anna Hupkens (1779) de 2e neef/nicht III
9
8
Anna Hupkens (1781) de 2e neef/nicht III
9
8
Petrus Hupkens (1786) de 2e neef/nicht III
9
8
Aletta Hupkens (1786) de 2e neef/nicht III
9
8
Joannes Hupkens (1885) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
8
Adolf Hupkens (1886) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
8
Bets Hupkens (1887) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
8
Jan Hupkens (1889) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
8
Marie Hupkens (1891) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
8
Bets Hupkens (1893) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
8
Cor Hupkens (1895) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
8
Dolf Hupkens (1897) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
8
Sjaak Hupkens (1898) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
8
Wim Hupkens (1900) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
8
Piet Hupkens (1902) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
8
Netti Hupkens (1904) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
8
Joop Hupkens (1917) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
8
Jos Hupkens (1920) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
8
Roos Hupkens (1922) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
8
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
8
Bert Hupkens (1927) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
8
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
8
Frans Hupkens (1931) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
8
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
8
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
8
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
8
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
-
Anna Bouts () de grootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Katharina Fischer () de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
9
-
Jacques Corsius / Corstiens (1737) de grootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Jan Turnau (1740) de partner van de 2e neef/nicht II
9
-
Catharina Turnau (1742) de partner van de 2e neef/nicht II
9
-
Petronella Devau (1756) de grootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Jean van Horen (1759) de grootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Philippine Lambrechts (1801) de schoonouder van het oudkleinkind van de ouder
9
-
Johannes Manen (1813) de schoonouder van het oudkleinkind van de ouder
9
-
Marie van Zutphen (1864) de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
9
-
Johanna de Winter (1865) de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
9
-
Johanna Möller (1892) de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
9
-
Thio Gouw Nio (1898) de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
10
9
Hendrik Hupkens () het stamkind van de ouder
10
9
Catherine Hupkens (1809) het kind van de 2e neef/nicht III
10
9
Jeanne Hupkens (1810) het kind van de 2e neef/nicht III
10
9
Dine Hupkens (1812) het kind van de 2e neef/nicht III
10
9
Denis Emile Hupkens (1813) het kind van de 2e neef/nicht III
10
9
Maria Hupkens (1815) het kind van de 2e neef/nicht III
10
9
Felicité Hupkens (1817) het kind van de 2e neef/nicht III
10
9
Gerardina Hupkens (1820) het kind van de 2e neef/nicht III
10
9
Henrietta Hupkens (1822) het kind van de 2e neef/nicht III
10
9
Maria Hupkens (1826) het kind van de 2e neef/nicht III
10
9
Hendrik Toepoel (1916) het stamkind van de ouder
10
9
Jan Hupkens (1918) het stamkind van de ouder
10
9
Nel Hupkens (1919) het stamkind van de ouder
10
9
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
9
Rie Hupkens (1920) het stamkind van de ouder
10
9
Suus Hupkens (1921) het stamkind van de ouder
10
9
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
9
To Toepoel (1921) het stamkind van de ouder
10
9
Annie Hupkens (1922) het stamkind van de ouder
10
9
Dolf Hupkens (1922) het stamkind van de ouder
10
9
Piet Hupkens (1924) het stamkind van de ouder
10
9
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
9
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
9
Ap Hupkens (1926) het stamkind van de ouder
10
9
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
9
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
9
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
9
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
9
Rob Hupkens (1933) het stamkind van de ouder
10
9
Jan Hupkens (1935) het stamkind van de ouder
10
9
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
9
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
9
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
9
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
9
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
9
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
9
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
-
Anna Bambagh () de overgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Louis van Hooren (Hoorens) (1719) de overgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Maria Ruyters (1719) de overgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Joseph Devau (1730) de overgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Joanna Smeets (1785) de partner van de 2e neef/nicht III
10
-
Johannes van Zutphen (1823) de schoonouder van het oudachterkleinkind van de ouder
10
-
Henrica Maanen (Lambrechts) (1825) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Elizabeth van Gulik (1828) de schoonouder van het oudachterkleinkind van de ouder
10
-
Henk Toepoel (1888) de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
10
-
Suze Rooijers (1896) de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
10
-
Rie van Leeuwen (1897) de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
10
-
Adrianus Jacobus Kottman (1898) de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
10
-
Annie van der Eem (1899) de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
10
-
Gré Planting (1901) de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
10
-
Wilhelmina van Dansik (1902) de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
10
-
Henk Franz (1903) de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
10
-
Maria Sophia Visser (1904) de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
10
-
Mien Koster (1906) de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
10
-
Ludwig Breuer (1924) de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
10
-
Annie Atyka (1930) de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
10
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
10
-
Jo Legand (1930) de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
10
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
10
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
11
10
Adriaan Hupkens van der Elst (1864) het kleinkind van de 2e neef/nicht III
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
Ans Lasschuit (1946) het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
Joke Lasschuit (1950) het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
Joost Osterhaus (1953) het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
Ran Hupkens (1959) het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
Loek Hupkens (1964) het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
10
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
Johannus Ruyters (1689) de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Catharina Herben (1690) de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Hendrikus van Hooren (1693) de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Meike van den Goor (1695) de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Dorothea Haage (1789) de grootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
11
-
Willem van Zutphen (1789) de grootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
11
-
Pieternelletje Faas (1795) de grootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
11
-
Jacobus van Gulik (1796) de grootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
11
-
Ego van der Elst (1826) het schoonkind van de 2e neef/nicht III
11
-
Albert Rooijers (1860) de schoonouder van het oudbetachterkleinkind van de ouder
11
-
Pietje de Laat (1860) de schoonouder van het oudbetachterkleinkind van de ouder
11
-
Piet Tel (1905) de partner van het stamkind van de ouder
11
-
Jo Osterhaus (1916) de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
Cor Vlaar (1922) de partner van het stamkind van de ouder
11
-
Gerard Lasschuit (1923) de partner van het stamkind van de ouder
11
-
Colin van Til (1923) de partner van het stamkind van de ouder
11
-
Rie de Droog (1924) de partner van het stamkind van de ouder
11
-
Lies Verhoeven (1927) de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
Tiny Sanders (1928) de partner van het stamkind van de ouder
11
-
Anneke IJsselmuiden (1930) de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
Peter Bosch (1940) de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
Suzanne van Loen (1976) het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
Michael Hupkens (1989) het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
Gijs Hamel (1998) het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
-
Aagje Breemer () de overgrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
12
-
Jan Faas () de overgrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
12
-
Johan Haage () de overgrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
Berend van Hooren (1658) de oudouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Jenneken Sanders (1665) de oudouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Johannes van den Goor (1670) de oudouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Magtildis Tomissen (1671) de oudouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Jenneke van de Goor (1690) de stiefbetovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Leisje Vonk (1756) de overgrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
12
-
Trijntje Kion (1762) de overgrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
12
-
Cornelis van Zutphen (1764) de overgrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
12
-
Lijsje van Gulik (1766) de overgrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
12
-
Hendrik Rooijers (1827) de grootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Jacobus van Gulik (1828) de oom/tante van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
12
-
Maria Hollee (1830) de grootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Petrus de Laat (1833) de grootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Anna Harten (1839) de grootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Mien Vrijthof (1870) de partner van het kleinkind van de 2e neef/nicht III
12
-
Kees Tel (1870) de schoonouder van het stamkind van de ouder
12
-
Naatje Sentenie (1871) de schoonouder van het stamkind van de ouder
12
-
Pieter Vlaar (1881) de schoonouder van het stamkind van de ouder
12
-
Pater Antonius Rooijers (1883) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Maartje Stuijt (1883) de schoonouder van het stamkind van de ouder
12
-
An Rooijers (1887) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Maria Rooijers (1888) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Ab Rooijers (1890) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Jantje Rooijers (1891) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Wim Rooijers (1897) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Joseph Rooijers (1899) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Bets Keijzer (1907) de rivaal van het stamkind van de ouder
12
-
Marie Koopman (1923) de rivaal van het stamkind van de ouder
12
-
Kees Tel (1933) het stiefkind van het stamkind van de ouder
12
-
Piet Tel (1934) het stiefkind van het stamkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van het stamkind van de ouder
12
-
Jan Tel (1937) het stiefkind van het stamkind van de ouder
12
-
Ad Tel (1938) het stiefkind van het stamkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van het stamkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van het stamkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van het stamkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van het stamkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
Leo Tel (1944) het stiefkind van het stamkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van het stamkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
Rene Bosch (1962) de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
13
12
afgeschermd🞌 de ouder van het stamachterkleinkind van de ouder
13
12
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de ouder
13
12
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de ouder
13
12
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de ouder
13
12
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de ouder
13
12
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de ouder
13
-
Clazina Idzinga () de betovergrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
13
-
Jacobus Kion () de betovergrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
13
-
Jannetje Roose () de betovergrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
13
-
Anneke Crock (1640) de oudgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Willem van Hooren (1640) de oudgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Caatje Ego (1737) de betovergrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
13
-
Willem van Zutphen (1739) de betovergrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
13
-
Kobus van Gulik (1740) de betovergrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
13
-
Grietje Vonk (1775) de oudoom/tante van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
13
-
Elisabeth Vonk (1789) de oudoom/tante van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
13
-
Henricus de Laat (1791) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Suzanna Voskuijl (1792) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Maria Bottelier (1793) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Elizabeth van Gulik (1796) de oudoom/tante van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
13
-
Johannes Rooijers (1797) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Helena de Graaf (1798) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Adrianus Hollee (1802) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Petronilla Benda (1803) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Jan van Gulik (1803) de oudoom/tante van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
13
-
Gerrit Harten (1803) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Alida van Gulik (1806) de oudoom/tante van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
13
-
Jan Tel (1835) de grootouder van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
Willem Sentenie (1843) de grootouder van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
Naatje Nooij (1843) de grootouder van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
Saukje de Wit (1845) de grootouder van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
Suzanna Rooijers (1855) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Johannes Rooijers (1858) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Cornelis Keijzer (1861) de schoonouder van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
Jansje Rooijers (1862) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Helena Rooijers (1865) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Hendrik Rooijers (1867) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Jansje Vermin (1868) de schoonouder van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
Francisca Rooijers (1869) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Wim Rooijers (1872) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Fenna Jongschaap (1885) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Frederik Cramer (1886) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Pieter van Niel (1889) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Josephina Knabe (1897) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Annie Pasman (1898) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Jan Tel (1898) de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
13
-
Annie Tel (1899) de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
13
-
Wim Tel (1901) de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
13
-
Kees Tel (1902) de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
13
-
Suus Tel (1903) de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
13
-
Suus Tel (1906) de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
13
-
Mien Tel (1910) de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
13
-
Maria Tel (1911) de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
13
-
Trien Tel (1913) de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
13
-
Jaap Tel (1915) de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
13
-
Fimke Rooijers (1927) de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Lous Langendoen (1932) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Hanny van der Linden (1933) het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
Sierd de Nijs (1938) het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
Nel Ruiter (1940) het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
Cilia Huneker (1941) het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van het stamkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van het stamkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
Roger Tel (1963) het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
13
afgeschermd🞌 de ouder van het stambetachterkleinkind van de ouder
14
-
Cornelis Idzinga () de oudouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
14
-
Hendrik van Zutphen () de oudouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
14
-
Hendrik Voskuijl () de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Jannigje Verbeek () de oudouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
Henricus van Hooren (1615) de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
Maritie de Mourier (1705) de oudouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
14
-
Jacobus van Gulik (1710) de oudouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
14
-
Lijsbeth Arents (1711) de oudouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
14
-
Mijnekes Ego (1714) de oudouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
14
-
Tanneke van Strijp (1716) de oudouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
14
-
Reijnier de Laat (1752) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Catharina Tander (1756) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Dominicus van Gulik (1760) de overoudoom/-tante van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
14
-
Jan Rooijers (1761) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Tanneke van Gulik (1762) de overoudoom/-tante van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
14
-
Thomas de Graaf (1762) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Catharina Terpoorten (1763) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Aegje van der Klugt (1764) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Daniel van Gulik (1764) de overoudoom/-tante van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
14
-
Maria Hollee (1765) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Jacobus Benda (1767) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Harmanus Harten (1768) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Anna Schouten (1768) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Jacoba van Gulik (1769) de overoudoom/-tante van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
14
-
Helena van Koningsbrugge (1769) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Catharina Beght (1769) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Grietje van Veen (1770) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Cornelis Bottelier (1770) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Hendrik van Soest (1780) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Jan Serné (1780) de oudoom/-tante van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
14
-
Dirkje Hooman (1800) de oudoom/-tante van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
14
-
Kees Tel (1800) de overgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Wulmpie Roet (1802) de overgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Bart Sentenie (1803) de overgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Piet de Wit (1806) de overgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Maartje Groot (1809) de overgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Johan Corell (1810) de oudoom/-tante van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
14
-
Klaas Nooij (1815) de overgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Betje Ruvelt (1818) de overgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Saukje Knijn (1818) de overgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Jansje de Laat (1821) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Arie Keijzer (1821) de grootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
14
-
Johannes Hollee (1824) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Maria Hollee (1827) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Aagje van der Wiel (1832) de grootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
14
-
Jacoba Hollee (1832) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Gerard Hollee (1835) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Adriaan Vermin (1837) de grootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
14
-
Agatha van Went (1839) de grootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
14
-
Johanna Hollee (1840) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Petrus Korten (1843) de stiefgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Aloijsius Huisink (1865) de stiefouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
14
-
Hendrika Korten (1865) de oom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Suuz Tel (1872) de oom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Elisabeth Sentenie (1873) de oom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Maria Tel (1874) de oom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Mien Sentenie (1874) de oom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Maria Tel (1875) de oom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Bertus Sentenie (1876) de oom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Petrus Tel (1877) de oom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Johanna Sentenie (1878) de oom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Trien Sentenie (1879) de oom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Piet Tel (1879) de oom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Jacob Tel (1881) de oom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Nico Sentenie (1881) de oom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Wim Sentenie (1883) de oom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Cornelis Sentenie (1885) de oom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Jaap Tel (1885) de oom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Jan Postma (1891) de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
14
-
Adriaan Keijzer (1897) de zwager/schoonzus van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Aagt Keijzer (1898) de zwager/schoonzus van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Gé Keijzer (1900) de zwager/schoonzus van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Gerrit Keijzer (1902) de zwager/schoonzus van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Rein Yedema (1903) de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
14
-
Cor Keijzer (1903) de zwager/schoonzus van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Toon Keijzer (1905) de zwager/schoonzus van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Wouda Roxs (1907) de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
14
-
Jan Keijzer (1908) de zwager/schoonzus van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
Lenie Bronkhorst (1911) de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
14
-
Jo Roelofszen (1911) de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
14
-
Feike Yedema (1914) de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
14
-
Piet Postma (1920) de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
Annie Postma (1922) de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
Pieter van der Ree (1922) de partner van de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Kees Postma (1923) de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
Jacob (p. Eobaan) Postma (1925) de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
Jo (zr. Lioba) Postma (1927) de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
Jan Postma (1928) de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
Nelly (zr.Suzanne) Postma (1931) de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
Kees Yedema (1933) de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
Jan Postma (1934) de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
Jan Yedema (1936) de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
Kees Tel (1936) de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
Willemien Tel (1937) de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
Kees Tel (1939) de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
Theo Tel (1939) de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
Anneke Tel (1940) de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
Annie Yedema (1942) de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
Wim Yedema (1943) de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
Kees Yedema (1944) de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
Theo Yedema (1946) de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
Ferry Yedema (1952) de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het kind van het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
Joep Altona (1960) de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het kind van het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het kind van het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het kind van het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het kind van het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het kind van het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het kind van het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het kind van het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het kind van de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stamkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stamkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het kind van het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Arie van Soest () de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Catharina Silverschoon () de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Catrijne Andriesse () de oudgrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
15
-
Gerloff Harte () de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
IJda Bogard () de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Johanna Leenders () de stiefbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Joseph Tander () de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stamkleinkind van de ouder
15
-
Margaretha van Essen () de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Maria Brinck, Brink () de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Mariana Adana () de partner van het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
Swaantje Tengers () de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
Willem Schouten () de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Wouter van Gulik (1674) de oudgrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
15
-
Jannetje van Spieringshoek (1677) de oudgrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
15
-
Jan Jansse de Morie (1683) de oudgrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
15
-
Marijtje van der Laan (1683) de oudgrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
15
-
Hendrik Arentse (1685) de oudgrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
15
-
Jannetje Bertram (1695) de oudgrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
15
-
Willem Ego (1695) de oudgrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
15
-
Cornelis de Laat (1705) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Lodewina Visel (1710) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Wensel Benda (1713) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Bartel Roijers (1722) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Elisabeth Verb(r)iest / van der Bist (1726) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Cornelis van Veen (1727) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Willem de Graaf (1727) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Hendrina van Beverdam (1728) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Leuntje Gouwerok (1730) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Andries Bottelier (1734) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Johann Becht (1738) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Maria van Damme (1739) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Claas van Koningsbrugge (1740) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Stijn Kruijk (1741) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Maria Duijndam (1756) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Jan Tel (1757) de betovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Jacob Roet (1760) de betovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Bert Sentenie (1762) de betovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Jaapje Hoogland (1764) de betovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Jan Kales (1765) de stiefbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Sara Frijn (1765) de partner van de overoudoom/-tante van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
15
-
Guurtje Kneuman (1767) de betovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Mijntje Gras (1767) de betovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Johanna van Onzenoorth (1769) de stiefbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Jacob (de) Groot (1771) de betovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Dirkje Goedhart (1776) de betovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Jan de Wit (1776) de betovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Maria de Boer (1777) de betovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Jan Ruvelt (1778) de betovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Grietje Oudendijk (1778) de betovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Cornelia de Laat (1779) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Jan Keijzer (1779) de overgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
15
-
Sijbregje Schuuring (1780) de stiefbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Margaretha de Laat (1784) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Soutje Zweed (1784) de betovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Martijntje Zuidwijk (1785) de overgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
15
-
Jannetje Twint (1787) de betovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Cornelis de Laat (1787) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Gerrit Nooij (1788) de betovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Jan Knijn (1788) de betovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Cornelis van der Wiel (1791) de overgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
15
-
Wilhelmina Voskuil (1793) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Bartholomeus Rooijers (1793) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Petrus Benda (1794) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Hendrina Benda (1794) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Christina Rooijers (1795) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Engelbertus Benda (1796) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Anna Margaretha Harte (1797) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Andreas Benda (1798) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Gerardus van Went (1798) de overgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
15
-
Anna Harte (1799) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Antonius Benda (1800) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Dina Swemmer (1801) de stiefovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Maria Harte (1801) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Wilhelmus Benda (1802) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Geertje Zethof (1803) de overgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
15
-
Theodorus Benda (1805) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Agatha Dobbe (1806) de overgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
15
-
Wilhelmus Benda (1807) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Henricus Harte (1807) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Petrus Benda (1809) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Catharina Benda (1810) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Helena Boukes (1811) de stiefovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Joannes Harte (1811) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Jannetje Mooijekind (1811) de overgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
15
-
Maria Benda (1812) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Johannes Vermin (1814) de overgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
15
-
Johannes Harte (1814) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Elisabeth Kraan (1821) de stiefgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
15
-
Grietje Sentenie (1827) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Grietje Sentenie (1831) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Foppiana de Wit (1831) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Jaap Sentenie (1832) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Leentje de Wit (1833) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Catharina de Wit (1834) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Jan de Wit (1835) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Willemijntje Tel (1836) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Jacob Tel (1838) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Kasper de Wit (1838) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Nardus Sentenie (1839) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Johanna Nooij (1839) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Jaap Tel (1839) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Gerardus Nooij (1840) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Hein Tel (1841) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Catharina Nooij (1841) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Alida de Wit (1841) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Grietje Sentenie (1841) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Dirkje Nooij (1842) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Guurtje Tel (1842) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Aaltje Sentenie (1844) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Johannes Nooij (1845) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Pieter Postma (1845) de ouder van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
15
-
Kees Tel (1845) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Johannes Nooij (1846) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Klaas de Wit (1847) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Antje Nooij (1848) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Nicolaas Nooij (1849) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Griet de Wit (1850) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Cornelis Nooij (1850) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Martijntje Keijzer (1851) de oom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
15
-
Maartje Tel (1851) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Anna Nooij (1852) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Johannes Nooij (1853) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Johanna Jorna (1854) de ouder van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
15
-
Cornelis Nooij (1854) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Elisabeth Nooij (1856) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Nicolaas Nooij (1859) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Elisabeth Nooij (1860) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Elisabeth Keijzer (1860) de oom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
15
-
Lousje Faus (1861) de oom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Kee Nooij (1862) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Johannes Keijzer (1863) de oom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
15
-
Johannes Keijzer (1864) de oom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
15
-
Hendricus Keijzer (1872) de oom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
15
-
Willem Yedema (1873) de ouder van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
15
-
Anna Bouma (1874) de oom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Reintje Langedijk (1874) de ouder van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
15
-
Dirk Klepper (1878) de oom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Jan Scholten (1879) de oom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Jo Koster (1903) de partner van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
15
-
Theo Klepper (1905) de neef/nicht van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Annie Nieuwendijk (1906) de oom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Willem Sentenie (1906) de neef/nicht van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Wim Klepper (1907) de neef/nicht van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Ben Klepper (1909) de neef/nicht van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Zr. Theodorique Klepper (1911) de neef/nicht van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Gré Klepper (1915) de neef/nicht van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Mina Klepper (1917) de neef/nicht van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Anneke Kramer (1919) de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Herman Kruiper (1921) de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
Bertus Klepper (1922) de neef/nicht van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Nico Klepper (1924) de neef/nicht van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
Elly de Jonge Lughten (1937) de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
John van der Zee (1940) de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
Jeanne Dankers (1941) de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
Johan Bastiaans (1942) de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
Harry Postema (1942) de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
Jan Postma (1946) de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 het kind van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
Henk Postma (1948) de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
Jan Koster (1960) de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
Andre Yedema (1965) de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
Eugene Postma (1966) de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
Colette Yedema (1968) de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de ouder van het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Wolf Postma (1969) de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
Nikie Tel (1975) de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de ouder van het achterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stiefkind van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stiefkind van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkleinkind van de ouder
15
-
Mathias Tel (2020) het betachterkleinkind van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
() de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
Abraham Silverschoon () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Adam Job () de stiefbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Anna de Haan () de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Anna Gans () de partner van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Anna van Delm () de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Caatje Willems () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
Geertrui de Booij () de betovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Gerardus van Beverdam () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Grietje Kruijver () de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Helena Linders () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Jacob Groot () de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Jacob Zweed () de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Jan Kneuman () de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Jannetje Bernardus () de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Klaas Twint () de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Kornelis Goedhart () de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Maria de Nijs () de partner van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
Maritje de Coning () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Maritje Oud () de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Neeltje Westzanen () de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
Paulus van Damme () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Saartje Soers () de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Teune Hoofstraten () de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Thomas de Graaf () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Tine Stevers () de partner van de neef/nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Trijntje Smit () de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
Wierze de Boer () de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Willem Ruveld () de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Willem Schouten () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Willemijn Hartoog () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Thomas van Gulik (1639) de oudovergrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
16
-
Paulus Ego (1641) de oudovergrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
16
-
Susanna Thomas (1644) de oudovergrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
16
-
Catalijntje Gillis (1646) de oudovergrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
16
-
Hendrik Spieringshoek (1651) de oudovergrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
16
-
Joanna Kersmaeckers (1679) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Adrianus Roijers (1683) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Maria N (1695) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Johann Becht (1697) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Arie Goudrok (1700) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Magdaleentje Baasbank (1704) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Grietje Claas (1705) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Isaak Bottelier (1706) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Antonie Kruijk (1707) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Huigh van Koningsbrugge (1708) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Anna Knol (1709) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Anna Bienst (1709) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Anna van Ruijven (van Suren) (1712) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Jan Tel (1723) de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Jan Hoogland (1727) de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Jannetje de Wit (1730) de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Guurtje Klonts (Klons) (1731) de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Hermanus Roet (1732) de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Cornelia Dirks van Zijl (1733) de betovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Claas Konijn (1734) de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Engel Gras (1735) de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Dina Beumers (1736) de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Lammert Sentenie (1737) de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Benjamin Keijzer (1739) de betovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Pieter de Wit (1740) de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Pieter van der Wiel (1740) de betovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Jacob Oudendijk (1741) de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Sijmon Zuidewijk (1743) de betovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Alijda Ruijter (1744) de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Grietje van Diepen (1745) de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Cornelia van Es (1747) de partner van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Hilletje Heuvels (1748) de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Maria Benda (1748) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Joanna Roijers (1749) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Anna Benda (1750) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Wilhelmus Roijers (1751) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Joannes Benda (1751) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Adrianus Roijers (1754) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Wilhelma Roijers (1754) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Heijn Nooij (1756) de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Arnolda Roijers (1757) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Franciscus Roijers (1757) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Gradus Benda (1758) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Gerardus van Went (1759) de betovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Antje van der Zwaan (1760) de betovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Petrus Roijers (1761) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Theodora Benda (1761) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Margaretha Koster (1762) de betovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Aagje van Veen (1762) de betovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Helena Benda (1763) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Feytje Scherphof (1764) de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Ysaac Bottelier (1764) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Petrus Roijers (1764) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Hubertus van Koningsbrugge (1765) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Gertrudes van Koningsbrugge (1767) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Claes van Veen (1767) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Antonius van Koningsbrugge (1768) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Cornelia Boon (1769) de betovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Joannes Zethof (1770) de betovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Theodorus van Koningsbrugge (1771) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Anna van Koningsbrugge (1774) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Jacob van Veen (1774) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Dirk Dobbe (1774) de betovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Johan Becht (1775) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Elizabeth van Koningsbrugge (1776) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Crijntje Vink (1776) de betovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Johannes Nederkoorn (1777) de partner van de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Neeltje Klijn (1778) de betovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Claes Moeijenkint (1778) de betovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Neeltje Vlugt (1781) de stiefbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Mathaeus van Koningsbrugge (1782) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Adrianus Vermin (1783) de betovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Cornelis Brammer (1784) de stiefbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Maria van Koningsbrugge (1785) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Diena Roet (1787) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Josanna Roet (1788) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Maartje Roet (1789) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Catharina Tel (1790) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Jan Roet (1790) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Trijntje Roet (1791) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Jan Tel (1792) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Antje Roet (1793) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Catharina van der Pol (1793) de stiefbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Jacobus Tel (1794) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Cornelis van Koningsbrugge (1794) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Geertje Roet (1795) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Cornelia Tel (1796) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Cornelius Tel (1797) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Alida Roet (1798) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Elisabeth Roet (1800) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Elisabeth Zonneveldt (1802) de stiefovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Henricus Tel (1804) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Alijda de Wit (1805) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Geertje Sentenie (1806) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Gerarda Kneuman (1807) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Maria Kneuman (1807) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Alijda de Wit (1808) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Alida de Wit (1810) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Grietje Conijn (1811) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Sara de Wit (1811) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Gerrit Nooij (1811) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Jan Pieters Postma (1812) de grootouder van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
16
-
Klaas Conijn (1813) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Jannetje Sentenie (1814) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Albert Conijn (1814) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Anna Ruveld (1815) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Simon Keijzer (1816) de oudoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Adriaantje de Wit (1816) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Jannetje Sentenie (1817) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Jacob Jorna (1817) de grootouder van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
16
-
Gerlandtje Jurna (1817) de grootouder van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
16
-
Antje Keijzer (1818) de oudoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Jan Conijn (1819) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Aaltje de Wit (1819) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Fijtje Nooij (1819) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Neeltje Conijn (1821) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Pietje de Rijk (1821) de grootouder van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
16
-
Johanna Nooij (1822) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Jan Keijser (1824) de oudoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Trijntje Nooij (1825) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Jacob Conijn (1825) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Willem Ruveld (1826) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Willebrordus Ruveld (1827) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Cornelia Keijser (1828) de oudoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Hendrika Nooij (1829) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Geertruida van Went (1833) de oudoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Antje van der Meij (1834) de oudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Klaas Bont (1841) de oudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Klaas Mol (1841) de oudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Gerard van Went (1841) de oudoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Mie Vogel (1841) de oudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Klaas Vermin (1845) de oudoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Johannes van Went (1845) de oudoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Piet Vermin (1849) de oudoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
16
-
Jaap Karhof (1858) de oudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Poulus Schouten (1862) de oudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Trijntje de Lange (1863) de oudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Cornelis Koster (1864) de schoonouder van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
16
-
Elisabeth Nooij (1867) de achteroom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Cornelis Nooij (1880) de achteroom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Pietje Postma (1889) de broer/zus van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
16
-
Jacob (br.Lebuďnus) Postma (1892) de broer/zus van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
16
-
Gerlan Postma (1895) de broer/zus van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
16
-
Dina Karel (1900) de schoonouder van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
16
-
Germ Yedema (1901) de broer/zus van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
16
-
Angenietje Yedema (1905) de broer/zus van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
16
-
Wietske Yedema (1907) de broer/zus van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
16
-
Marinus de Jonge Lughten (1908) de schoonouder van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
16
-
Sippie Yedema (1909) de broer/zus van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
16
-
Grietje Yedema (1911) de broer/zus van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
16
-
Dieuwke Yedema (1913) de broer/zus van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
16
-
Joke Yedema (1916) de broer/zus van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
16
-
Wopke Yedema (1918) de broer/zus van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
16
-
Petrus Yedema (1922) de broer/zus van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
16
-
Miep Hobma (1923) de rivaal van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
Ineke Faber (1949) de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
16
-
Kaatje Swart (1867) de grootouder van de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
17
-
Gerrit Koster (1897) de schoonouder van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
17
-
Aafje Vel () de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Aaltje Buis () de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Anna Sebastian () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Aris Gras () de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Cornelia Nederstigt () de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Cornelis Twint () de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Cornelis van der Wiel () de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Geertje Maas () de partner van de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Gijsje Gourok () de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Grietje Gerrits () de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Hendrina Eijbertsen () de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Hermanus Roet () de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Jacobus Beumer () de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Jacobus Bienst () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Jan Proost () de partner van de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Jan Scherphof () de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Jan van der Zwaan () de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Jan van Diepen () de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Jan Westzanen () de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Janneke Maes () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Jannetje Lammerts () de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Jantje () de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Joanna () de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Joanna Amansz () de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Klaas Heuvels () de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Lijsbet Baars () de partner van de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Lijsbeth Pieters () de partner van de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Marijtje Arianze () de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Marijtje Dorloo () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Neeltje de Boer () de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Neeltje Gerrits () de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Petrus Thijssen () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Pieter Oudendijk () de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Wilhelm Ubach () de partner van de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Willem van Veen () de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Paul Ego (1609) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
17
-
Marie Paque (1613) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
17
-
Meghel Geeven (1638) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Maria Geven (1646) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Adrianus Roijaers / Roijaerts (1650) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Marijtje Beggerius (1660) de partner van de oudovergrootouder van de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
17
-
Johannes Becht (1663) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Abraham Bottelier (1664) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Claes van Koningsbruggen (1676) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Hijltje van der Hoest (1682) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Lambert Baasbank (1686) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Grietje van Ree (1691) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Jaapje van der Meer (1695) de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Ary Keijzer (1698) de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Jan Konijn (1699) de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Antje van Zijl (1700) de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Dirk Sentenie (1700) de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Krijn de Wit Alias Volkerts (1700) de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Marrijtje de Haan (1700) de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Dirk van Zijl (1701) de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Cornelis Tel (1702) de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Leendert Cornelisz. Zuidewijk (1702) de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Neeltje Roskamp (1704) de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Wilhelma Roijers (1708) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Martijntje van Zijl (1709) de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Michael(us) Roijers (1710) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Stijntje Hossemus (1712) de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Anna Roijers (1712) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Neeltje Clopper (1714) de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Joanna Roijers (1715) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Pieter Zweed (1716) de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Pieter Ruijter (1716) de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Anna Maria van Dommelen (1717) de partner van de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Peeter Rojaers (1719) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Johannes Koster (1730) de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Franciscus van Went (1733) de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Dina van der Blok (1734) de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Helena van Koningsbruggen (1734) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Hendrik Zethof / Setoff (1734) de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Geertje Spruit (1734) de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Cornelia Molenschot (1735) de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Helena Koningsbruggen (1735) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Agie Hoogduijn (1736) de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Johanna Wagemaker (1736) de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Nicolaas van Koningsbruggen (1737) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Job Vink (1738) de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Aleida Raasink (1739) de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Jan Nooij (1739) de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Lambert van Koningsbruggen (1739) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Claas Oudejans / Oudgeeris (1739) de partner van de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Cornelis Moeijenkint (1740) de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Dirk Klijn (1741) de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Grietje van Koningsbruggen (1741) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Grietje van Koningsbruggen (1743) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Gerrit Dobbe (1745) de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Laurens Vermin (1745) de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Grietje van Koningsbruggen (1745) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Lambert van Koningsbruggen (1747) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Christina Geerling (1750) de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Floris Jorna (1750) de overgrootouder van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
17
-
Jannetje Eering (1751) de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Willem van Koningsbruggen (1752) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Joanna Sentenie (1752) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Anna van Koningsbruggen (1753) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Leuntje Kruijsheer / Kruishaar (1754) de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Elisabeth Sentenie (1754) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Maretje Tel (1755) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Matthijs van Koningsbruggen (1756) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Krijn Hoogland (1757) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Mattheus van Koningsbruggen (1757) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Dirk Sentenie (1757) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Pietertje Tel (1759) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Henricus van Koningsbruggen (1759) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Maria Gunterman (1759) de partner van de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Crelis Tel (1761) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Cornelis Tel (1763) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Joannes Sentenie (1764) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Elijsabeth Tel (1765) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Grietje Tel (1765) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Clara Sentenie (1766) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Cornelius Tel (1767) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Neeltje de Wit (1767) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Krijn de Wit (1769) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Theodorus Sentenie (1769) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Jacob Tel (1770) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Pieter de Wit (1771) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Petrus Nieuwendijk (1772) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Marijtje Kroon (1772) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Stijntje de Wit (1773) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Pieter Postma (1774) de overgrootouder van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
17
-
Aafje Oudendijk (1775) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Harmen Nooij (1778) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Martinus Nooij (1779) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Johannes Nooij (1780) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Klaas de Wit (1781) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Sjoukje van der Weide (1782) de overgrootouder van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
17
-
Leendert Zuijdwijk (1782) de overoudoom/-tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Murkje Roorda (1783) de overgrootouder van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
17
-
Christina Nooij (1783) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Jantje Zuidewijk (1784) de overoudoom/-tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Cornelis Nooij (1785) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Jan Zuidewijk (1788) de overoudoom/-tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Cornelia Zuidewijk (1789) de overoudoom/-tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Cornelia Zuijdwijk (1791) de overoudoom/-tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Catharina Nooij (1791) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Johanna Zuidewijk (1793) de overoudoom/-tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Jacob Caniels (1794) de partner van de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Gaartie Nooij (1794) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Maartje Zuidewijk (1794) de overoudoom/-tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Pieter Zuidewijk (1797) de overoudoom/-tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Jan Hoogeboom (1802) de partner van de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Anna Zuidewijk (1803) de overoudoom/-tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
17
-
Nicolaas Beijer (1812) de partner van de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Trijntje Oepkes Bouma (1813) de stiefgrootouder van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
17
-
Cornelia Noordermeer (1815) de partner van de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Gerret Kimman (1822) de partner van de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Maria Stokman (1822) de partner van de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Marytje Buurman (1836) de grootouder van de partner van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
17
-
Dirk Koster (1837) de grootouder van de partner van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
17
-
Johanna Nooij (1839) de achteroudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Anna Nooij (1851) de achteroudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Theodorus Koster (1890) de zwager/schoonzus van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
17
-
Margaretha Koster (1892) de zwager/schoonzus van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
17
-
Theo? Koster (1893) de zwager/schoonzus van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
17
-
Maria Koster (1895) de zwager/schoonzus van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
17
-
Maria Koster (1899) de zwager/schoonzus van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
17
-
Geertje Koster (1902) de zwager/schoonzus van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
17
-
Piet Koster (1905) de zwager/schoonzus van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
17
-
Veronica Koster (1907) de zwager/schoonzus van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
17
-
Annie van Binsbergen (1912) de stiefouder van de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
17
-
Kees Koster (1928) de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
17
-
Joop Potasse (1950) het schoonkind van de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner van het stamkind van de ouder
17
-
Dirk p. Swart (1834) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
17
-
Grietje? van Slot (1834) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
18
-
Wagemaker () de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Aaltje Johannes () de partner van de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Aaltje Sentenie () de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Anna Cramers () de partner van de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Annetje van den Berg () de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Arijaantje van Delft () de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
18
-
Christina Koster () de betovergrootoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Coenraat Zethof / Setoff () de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Corstianus Geven () de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Crelis Kruijsheer () de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
18
-
Grietje Jans () de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Grietje Swager () de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Jacomijntje van 't Lam () de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Jan Oudejans () de schoonouder van de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Jannetje Kempe(n) () de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
18
-
Joanna NN () de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
18
-
Maijken Fonteijne () de partner van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Martje van Zanten () de partner van de oudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Pieter Zweed () de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Sijmen van Zijl () de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
18
-
Trijn Janze () de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Trijntje Kruijf () de schoonouder van de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Gijsbert Hendrik Roijaers (1620) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Christina van Dommelen (1630) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Heyltje Jans (1630) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Isaaq Bottelier (1630) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Lorentz Becht (1632) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Catharina N (1635) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Huijch van Coningsbrugge (1640) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Lijsbet Tijsen (1640) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Cornelis Zuijdwijck de Oude (1660) de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
NN Sentzenich (1660) de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Jan de Wit (1662) de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Maertje Reijers (1662) de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Jacobus van Ree (1664) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Jan Tel (1665) de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Jannetje Jans (1665) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Roel Keijzer (1670) de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Teunissie De Swart (1671) de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Haasje van Zijl (1672) de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Claes Konijn (1674) de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Ariaantje (1675) de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Joanna Roijaers (1675) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Pieter Hossemus (1675) de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Mathijs van Leerbergen (1677) de partner van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Christina Roijaers (1677) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Christiaan Roijers (1678) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Elisabetha Rooijers (1680) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Gijsbert Roijaers (1683) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Pieter Ruijter (1687) de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Adriaan Clopper (1690) de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Grietje (1690) de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Aeltje (1693) de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Dirck Hoogduijn (1697) de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Krijn Vink (1699) de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Marij Pieters (1700) de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Willem Koster (1700) de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Maartje Vink (1703) de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Jannetje Loys (1703) de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Maartje Vink (1705) de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Gerrit van Went (1706) de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Hendrick Fermin (1706) de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Catharina Top (1707) de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Joannis Spruijt (1708) de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Alida Longet (1708) de rivaal van de oudouder van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Harman Nooij (1709) de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Corstiaan van Koningsbruggen (1710) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Jan Eering (1712) de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Lysbeth van Koningsbruggen (1712) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Grietje van der Laan (1714) de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Claes Moeijenkint (1717) de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Dirk Dobbe (1720) de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Marijtje Bader (1720) de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Claesje Bouman (1721) de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Ariaan de Wit Alias van Dijk (1723) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Maria de Wit (1724) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Steijntje Deugt (1726) de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Aafje de Wit (1726) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Crelis Tel (1727) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Willem Tel (1729) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Marrijtje Tel (1731) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Waltje Pieters (1732) de betovergrootouder van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
18
-
Entse Postma (1734) de betovergrootouder van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
18
-
Cornelius Zuidwijk (1735) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Jacob Tel (1736) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Cornelius Zuijdewijk (1736) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Antonia Zuidewijk (1737) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Cornelius Zuidewijk (1738) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Pleuntje Leendertsdr. Zuidwijk (1739) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Antje de Wit (1740) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Stijntje de Wit (1740) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Pieter Tel (1740) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Kniertje Zuidewijk (1740) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Joannes Zuidewijk (1742) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Joannes Zuidewijk (1748) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Teunisje Leenders Zuidewijk (1749) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Pieter Schenk (1750) de partner van de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Cornelia Zuidewijk (1750) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Jan Zuidewijk (1752) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Franciscus van Went (1761) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Johanna Koster (1762) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Franciscus van Went (1762) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Joanna van Went (1764) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Joannes van Went (1765) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Anna van Went (1767) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Simon Bier (1768) de partner van de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Mathias van Went (1769) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Joanna van Went (1771) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Joannes van Went (1773) de betovergrootoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
18
-
Trijntje Schenk (1781) de neef/nicht III van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Jan Pieter Schenk (1784) de neef/nicht III van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Nicolaus Schenk (1785) de neef/nicht III van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Fijtje Schenk (1786) de neef/nicht III van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Aaltje de Wit (1799) de neef/nicht III van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Jan de Wit (1800) de neef/nicht III van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Antje de Wit (1803) de neef/nicht III van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Cornelis Koster (1813) de overgrootouder van de partner van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
18
-
Gerrit Dekker (1823) de rivaal van de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de ouder
18
-
Petrus Appeldoorn (1865) de grootouder van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
18
-
Nel? van Koolwijk (1882) de grootouder van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
18
-
Walburga Horouf (1889) de grootouder van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
18
-
Cornelia Boon (1893) de zwager/schoonzus van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
18
-
Dieuwertje Tames (1895) de zwager/schoonzus van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
18
-
Theodorus Schaap (1902) de zwager/schoonzus van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
18
-
Catharina Laan (1910) de zwager/schoonzus van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
18
-
Mia Schaap (1943) de neef/nicht van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
18
-
Bert Appeldoorn (1963) de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
18
-
Trijntje Swart (1865) de oudoom/tante van de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
18
-
Monsje Tel (1763) de neef/nicht IV van de schoonouder van het stamkind van de ouder
19
-
Aaltje Hermes () de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Annetje Jansse () de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
19
-
Christina Wikkenbroek () de partner van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Cornelis De Swart () de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Elisabeth Blucker () de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Hendrik Visé () de partner van de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
afgeschermd🞌 de stiefgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
19
-
Jan Nooij () de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Jannetje Cornelisdr () de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Jannetje van Hesselen () de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
19
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
19
-
Mensje Jacobs () de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Nn van der Hoorn () de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Reijer () de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
19
-
Sijmen Deugt () de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Teunis Spruijt () de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Trijntje Pieters () de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Trijntje Willemsdr () de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Volkert de Wit () de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Hendrik Roij(a)erts (1577) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Johannes Bottelier (1591) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Peter van Dommelen (1598) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Joost Meessen van Coningsbrugge (1600) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Maertge de Roo (1605) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Johannes Becht (1611) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Cniertje / Kniertgen Jongeduijser (1625) de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Jan Konijn (1629) de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Cnelis Zuijtwijk (1635) de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Neeltje van Ypenburg (1635) de partner van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Ary Keijzer (1645) de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Claas Swager (1647) de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Geert (1650) de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Pieter Ruijter (1650) de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Henricus Roijaerts / Roojers / Roijers (1651) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Jacob Roijers (1652) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Gijsbert Royaerts (1653) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Catharina Royaerts (1654) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Adrianus Geven (1655) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Aechje de Haes (1655) de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Catharina Tullenaers (1656) de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Elisabeth Roijaers (1656) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Griet (1660) de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Hendrick Fermin (1660) de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Pieter (1663) de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Andries Hoogduijn (1663) de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Crijn van Coningsbrugge (1670) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Jan de oude Vink (1670) de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Joost van Coningsbrugge (1670) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Maartje van Coningsbrugge (1670) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Tijs van Coningsbrugge (1670) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Pieternel Sonnevelt (1670) de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Anna van Hessel (1674) de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Gerrit van Went (1675) de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Jan van Coningsbrugge (1680) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Apolonia van der Houven (1683) de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Volkert de Wit (1684) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Claes van Koningsbrugge (1685) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Cornelis Moeijenkint (1685) de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Reijer de Wit (1686) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Jacob de Wit (1688) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Jan Bouman (1689) de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Simon Tel (1690) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Annetje de Wit (1690) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Neeltje de Man (1690) de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Dirk Tel (1692) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Kniertje Zuijdwijck (1692) de Echte oudoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Jacob de Wit (1692) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Jans Zuidewijk (1693) de Echte oudoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Ariaantje Blom (1695) de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Broer Zuijdwijk (1695) de Echte oudoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Apollonia Zuijdwijck (1697) de Echte oudoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Cornelis de Wit Alias Volkerts (1700) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Entse Ruerts (1700) de oudouder van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
19
-
Cornelis Hossemus (1700) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Pieter Zuidewijk (1701) de Echte oudoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Johannes Zuijdwijck (1704) de Echte oudoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Pieter Volkerts de Wit Alias Volkerts (1705) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Cornelis Mommers (1706) de partner van de oudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Aefje Tel (1706) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Aefje Tel (1708) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Pieter Tel (1709) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Willem Ruijter (1711) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Geertie Ruijter (1713) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Maritie Clopper (1714) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Lammert Ruijter (1715) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Maritie Clopper (1716) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Jan Tel (1719) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Aaltje Clopper (1720) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Teunis Tel (1720) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Maritje Clopper (1721) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Grietje Ruijter (1721) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Aeghje Clopper (1723) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Cornelis Ruijter (1723) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Geertje Ruijter (1725) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Maartje Ruijter (1728) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Gerardus van Went (1730) de Echte oudoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Gaartje Ruijter (1731) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Maria van Went (1732) de Echte oudoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Christiaan van Went (1736) de Echte oudoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Ignatius Vermin (1749) de Echte oudoom/tante van de rivaal van het stamkind van de ouder
19
-
Jannetje Visé (1758) de neef/nicht IV van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Joannes Visé (1759) de neef/nicht IV van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Willem Visé (1762) de neef/nicht IV van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Maria Visé (1764) de neef/nicht IV van de partner van het stamkind van de ouder
19
-
Gerrit Koster (1772) de betovergrootouder van de partner van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
19
-
Marijtje Warnaar (1773) de betovergrootouder van de partner van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
19
-
Truus Appeldoorn (1911) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
19
-
Nol Appeldoorn (1912) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
19
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
19
-
Henk Appeldoorn (1926) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
19
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
19
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
19
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
19
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
19
-
Aagje Ton (1730) het schoonkind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
20
-
Ariaentie Leenderts () de partner van de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Cijtje Stierman () de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Claes Bouman () de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Cornelis van der Swaen () de partner van de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Crelis Spruijt () de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Dirk Noij () de stamouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Hubertge van Egmond () de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Huijgh van Houten () de partner van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Jan Eggesz () de stamouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Jan Vink () de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Josina van Geeluwe () de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Lijsbeth van den Berg () de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Maartie Dircsz () de stamouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Maria Bruylemans () de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Marijtje Bobbeldijk () de stamouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Petrus van Dommelen () de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Pieter van Hessel () de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Hendrik Jan Geverts (1540) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Jenneken Gordts (1545) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Maljaart Boetelyer Bottelier (1560) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Adriaentge Nannings (1570) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Dirck de Roo (1570) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Geertge Corsteman (1570) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Mees Joosten (1570) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Kunigunde Simon (1585) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Peter Becht (1585) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Meijnsgen Willems (1600) de partner van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Pieter de Haes (1604) de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Maria Chaply (1620) de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Catharina Hilhofs (1624) de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Jan Fermin (1628) de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Nicolaas Tullenaers (1630) de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Pieter Duijnmeijer - Hoogduijn (1631) de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Claes van Houten (1632) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Peter van Dommelen (1632) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Neeltje Wetsman (1635) de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Geertgen van Coningsbrugge (1640) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Thomas Sonnevelt (1645) de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Mees van Coningsbrugge (1650) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Wilhelmina Verrijt (1650) het schoonkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Richi van Brederode (1653) de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Maria Pompen (1654) het schoonkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Adriaentje van Coningsbrugge (1655) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Marritie Hoogeboom (1655) de partner van de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Meijnsje van Coningsbrugge (1655) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Geertje Crul (1656) de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Aefje Raijers (1660) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Lijsbeth Swart (1660) de partner van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Grietje de Wit (1663) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Arij de Man (1664) de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Meijnou de Wit (1664) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Cornelis Suijtwijk de Jonge (1665) het kind van de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Pieter Zuijtwijk (1670) het kind van de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Trijn Reijers (1670) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Jan Ruijter (1674) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Jacob Ruijter (1675) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Maritje Ruijter (1676) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Sijbrigh Ruijter (1679) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Trijntje de Wit (1680) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Jacob Ruijter (1681) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Willem Ruijter (1684) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Gi(j)sbertus Roijers (1684) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Franciscus Roij(a)er(t)s (1685) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Krelis (1686) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Elisabeta Roijers (1687) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Cornelis (1688) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Christina Roijers (1688) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Bregje Roelofsz (1689) het schoonkind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Adam Roijers (1690) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Maritje (1690) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Johannes Fermin (1690) het kind van de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Gerrit (1691) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Christianus Roijers (1692) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Elisabeth Royaerts (1693) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Margje Zuijdwijk (1693) het kind van de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
20
-
Christianus Roijers (1693) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Huibert Royaerts (1694) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Christina Roijers / Royaerts (1694) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Willem Roijers / Royers (1697) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Sijbrich Ruijter (1698) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Joannes Roijers (1699) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Gijsbert Royaerts (1700) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Tryntje Intes (1700) de partner van de oudouder van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
20
-
Maria Roijaerts / Roijers (1700) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Trijntje Ruijter (1701) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Reijnier Ruijter (1702) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Trijntje Ruijter (1705) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Grietje Tel (1717) de neef/nicht IV van de schoonouder van het stamkind van de ouder
20
-
Duwertje Tel (1719) de neef/nicht IV van de schoonouder van het stamkind van de ouder
20
-
Joannes Tel (1721) de neef/nicht IV van de schoonouder van het stamkind van de ouder
20
-
Roelof Tel (1724) de neef/nicht IV van de schoonouder van het stamkind van de ouder
20
-
Hendrik Warnar (1725) de oudouder van de partner van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
20
-
Trijntje Pieterman (1725) de oudouder van de partner van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
20
-
Femmetje Compas (1742) de oudouder van de partner van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
20
-
Kees Coster (1742) de oudouder van de partner van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
20
-
Symen Tel (1755) de neef/nicht IV van de schoonouder van het stamkind van de ouder
20
-
Grietje Tel (1756) de neef/nicht IV van de schoonouder van het stamkind van de ouder
20
-
Maartje Tel (1757) de neef/nicht IV van de schoonouder van het stamkind van de ouder
20
-
Aefje Tel (1759) de neef/nicht IV van de schoonouder van het stamkind van de ouder
20
-
Martje Tel (1761) de neef/nicht IV van de schoonouder van het stamkind van de ouder
20
-
Claas Tel (1766) de neef/nicht IV van de schoonouder van het stamkind van de ouder
20
-
Trijntje Koster (1796) de overoudoom/-tante van de partner van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
20
-
Femmetje Koster (1799) de overoudoom/-tante van de partner van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
20
-
Aaltje Koster (1802) de overoudoom/-tante van de partner van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
20
-
Aukje Koster (1804) de overoudoom/-tante van de partner van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
20
-
Klaas Koster (1807) de overoudoom/-tante van de partner van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
20
-
Klaas Koster (1808) de overoudoom/-tante van de partner van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
20
-
Pieter Koster (1811) de overoudoom/-tante van de partner van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
20
-
Femmetje Koster (1819) de overoudoom/-tante van de partner van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
20
-
Piet van Venrooy (1904) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
20
-
Berdina van Beest (1910) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
20
-
Gerard? Sanders (1914) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
20
-
Piet? Appeldoorn (1936) de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
20
-
Nettie? Sanders (1943) de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
20
-
Maritje Heijn () de ouder van het schoonkind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
20
-
Sijmon Ton () de ouder van het schoonkind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
21
-
Annetje Pietersdr () de stamouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Anthonia Hendriksdr () de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Claes Bobbeldijk () de stamgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
21
-
Cyntgen Faes () de partner van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Daniël van Hessel () de stamouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Giel Goetknecht () de rivaal van de oudovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Hendricx Bruylemans () de stamouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Jan () de rivaal van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
21
-
Marya Claasdr. () de stamouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Roelof Jan Goyaerts () de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Sijtje Lammerts () de stamgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
21
-
Willem Wetsman () de stamouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Jan Geverts (1510) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Adriaen de oude Corsteman (1540) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Hendrik Hanssen (1542) de partner van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Marijtje van Tetrode (1550) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Joost (1555) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Lourens de Haes (1555) de stamouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Peter Becht (1555) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Frans Royers (1567) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Perijna Bottelier (1583) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Andries Duijnmeijer - Hoogduijn (1588) de stamouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Maritgen van Deijl (1588) de stamouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Lydia Bottelier (1588) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Maertje Meessen (1590) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Matthias Fermin (1590) de stamouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Susanna Bottelier (1594) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Annitge Ruijchrock (1598) de stamouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Adriaen de Roo (1600) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Antoine Chaply (1600) de stamouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Catharina Deliche (1600) de stamouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Cornelis Meessen (1600) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Gijsbert Meessen (1600) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Marijtge de Roo (1600) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Trijntge de Roo (1600) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Adriaen de Roo (1605) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Daniel de Roo (1605) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Jan de Roo (1610) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Nanning Meessen (1610) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Neeltgen Meessen (1610) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Sijtgen Meessen (1610) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Cornelis van Brederode (1613) de stamouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Trijntgen Meessen (1615) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Maartje Wassenaer (1620) de stamouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Jan de Man (1624) de stamouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Anna van Barnhoorn - Barenthoven (1629) de stamouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Jacob Crul (1635) de stamouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Andreas Fermin (1646) het kind van de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Joanna Fermin (1650) het kind van de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Aleydis Fermin (1653) het kind van de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Maria Fermin (1653) het kind van de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Joannes Fermin (1656) het kind van de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Matthias Fermin (1658) het kind van de oudbetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Diver Harks (1665) de ouder van het schoonkind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
21
-
Roelof Jansz (1665) de ouder van het schoonkind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
21
-
Jan Koster (1712) de oudgrootouder van de partner van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
21
-
Pieter Rood (1804) de partner van de overoudoom/-tante van de partner van de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
21
-
Claas Heijn (1670) de grootouder van het schoonkind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
21
-
Marijtje Arentsdr. () de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
21
-
Dignum de Roo - van Roon (1538) de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Aechte Jacobsdr () de stamgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Annitge van Rhijn () de stamgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Arij de Man () de stamgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Bastiaan Ruijchrock () de stamgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Beatrix Lenaertsdr () de stamgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Geertgen Jansdr () de stamgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Maritgen van Galoijs () de stamgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Pieter Wetsman () de stamgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Rijckelant Crijnsdr () de stamgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Teeuwis van Barnhoorn - Barsingerhorn () de stamgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Cornelis Corsten (1510) de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Jan van Tetrode (1525) de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Christian Becht (1530) de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Huijbert Duijnmeijer - Hoogduijn (1550) de stamgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Jacob van Deijl (1554) de stamgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Adriaen Corsteman (1560) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Cornelis Corsteman (1565) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Jannetgen Joosten (1570) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Machteld Corsteman (1570) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Floris van Wassenaer (1576) de stamgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Maertge Corsteman (1580) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Maritje Joosten (1580) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Trijntje de Roo (1580) de stamgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Truijtge Corsteman (1580) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Sijmon van Brederode (1588) de stamgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Catharina Becht (1590) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Elisabeth Becht (1590) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Jan van der Crul (1611) de stamgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Machtelt Uijtenhage (1611) de stamgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Aelbert de Roo () het kind van de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Jan de Roo () de stambetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Grietje de Roo (1570) het kind van de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Huijch de Roo (1575) het kind van de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Marijtge de Roo (1575) het kind van de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Neeltge de Roo (1575) het kind van de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Jan de Roo (1579) het kind van de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
22
-
Arent de Roo (1582) het kind van de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
23
-
Annetgen Vrancken () de stamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Geertje Pietersdr () de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
23
-
Gerijtgen Jansdr () de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
23
-
Jannitgen Cornelisdr () de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
23
-
Leendert Woutersz () de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
23
-
Maritgen van Noorden () de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
23
-
Trijntje Willemsdr () de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
23
-
Willem van Rhijn () de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
23
-
Willem Wetsman () de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
23
-
Daniel van Tetrode (1500) de stamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
NN Becht (1500) de stamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Thonis Ruijchrock (1505) de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
23
-
Machtelt Harpersdr (1510) de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
23
-
Andries ten Deijl - van Galoijs (1520) de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
23
-
Dirckje van Rhijn (1522) de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
23
-
Dirck van Deijl (1529) de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
23
-
Klaas Corsteman (1540) het kind van de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Apollonia Hillenaar (1550) de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
23
-
Pieter Wassenaer (1550) de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
23
-
Willemtgen Claesdr (1552) de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
23
-
Leendert Bouman - van Brede Roode (1556) de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
23
-
Jan van der Crul (1581) de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
23
-
Jacob Uijtenhage (1584) de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
23
-
Leuntgen Duijnstee (1584) de stamovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
23
-
Konrad Ernst (1590) het schoonkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Peter Lorentz (1590) het schoonkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
24
-
Anna Dirksdr. () de stambetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
24
-
Claes Uijtenhage () de stambetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
24
-
Claesgen Gerritsdr () de stambetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
24
-
Daniel van Rhijn () de stambetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
24
-
Dirck Duijnstee () de stambetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
24
-
Dirck Gerritsz. () de stambetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
24
-
Grietgen Jacobsdr () de stambetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
24
-
Jan Claesz () de stambetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
24
-
Jan van Tetrode () de stamoudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
24
-
Jannetgen () de stambetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
24
-
Lijsbeth Pietersdr () de stambetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
24
-
Maritgen Adriaensdr () de stambetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
24
-
Maritgen Pietersdr. () de stambetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
24
-
Pieter Vranckensz () de stambetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
24
-
Willem van Noorden - Noort () de stambetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
24
-
Jan Ruijchrock (1475) de stambetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
24
-
Henrich Becht (1480) de stamoudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
24
-
Jacob van Deijl (1481) de stambetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
24
-
Harper Dircksz. (1485) de stambetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
24
-
Cornelis Bouman (1500) de stambetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
24
-
Claes Hillenaar (1508) de stambetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
24
-
Joris Florisz (1520) de stambetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
24
-
Dieuwertgen Willemsdr (1522) de stambetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
24
-
Livijn de Crul (1560) de stambetovergrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
25
-
Jansdr () de stamoudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
25
-
Dirck van Deijl () de stamoudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
25
-
Jan van Noorden () de stamoudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
25
-
Matthijs Duijnstee () de stamoudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
25
-
Neeltgen () de stamoudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
25
-
Neeltgen () de stamoudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
25
-
Niesje Jansdr () de stamoudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
25
-
Jacob Gerritsz (1450) de stamoudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
25
-
Willem van Tetrode van Wassenaar (1450) de stamoudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
25
-
Pieter Huijchsz (1474) de stamoudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
25
-
Wouter Gerritsz (1475) de stamoudouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
26
-
Hadewij () de stamoudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
26
-
Aernt van Tetrode (1410) de stamoudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
26
-
Huijch Willemsz. (1431) de stamoudgrootouder van de rivaal van het stamkind van de ouder
27
-
Diet van Wijck uter Wijcke () de edelouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
27
-
Willem II van Tetrode van Wassenaar (1365) de edelouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
28
-
Arthur Soyersz () de edelgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
28
-
Hillegont van Uter Wijcke () de edelgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
28
-
Arent van Tetrode (1345) de edelgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
29
-
Bertha Baerte van IJsselstein () de edelovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
29
-
Diedwi () de edelovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
29
-
Jan van Egmond (Uter Wijk) van Meerestein () de edelovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
29
-
Soyers Soyersz () de edelovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
29
-
Hendrik van Tetrode (1330) de edelovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
30
-
Elisabeth Van der Woude () de edelbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
30
-
Dirc van Tetrode (1290) de edelbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
30
-
Aebrecht Egmond (1306) de edelbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
31
-
Floris van Egmond (1257) de edeloudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
31
-
Simon van Tetrode (1260) de edeloudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
32
-
Wouter van Egmond (1220) de edeloudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
32
-
Ysbrant van Tetrode (1225) de edeloudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
33
-
Florens van Tetrode () het kind van de edeloudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
33
-
Gerard van Tetrode () het kind van de edeloudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
33
-
Wouter van Egmond (1198) de edeloudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
33
-
Simon van der Laan (1200) de edeloudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
34
-
Ysbrant van der Laan (1175) de edeloudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
34
-
Gerard van Egmond (1178) de edeloudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
35
-
Wouter van Egmont (1145) de edelstamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
35
-
Mabelia van IJsselmonde (1160) de edelstamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
36
-
Allard van Egmont (1130) de edelstamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
36
-
Antonia Henegouwen (1134) de edelstamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
37
-
Rosamunde van Vlaanderen (1090) de edelstamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
37
-
Beerwout van Egmond (1095) de edelstamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
38
-
Heleonora van Oostervant (1045) de edelstambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
38
-
Beerwout van Egmond (1050) de edelstambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
39
-
Appolonia van Limburg () de edelstamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
39
-
Dodo II van Egmond (1010) de edelstamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
40
-
Helena Brandenburg () de edelstamoudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
40
-
Walger van Egmond (0976) de edelstamoudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
40
-
Udo van Limburg (1030) de edelstamoudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
40
-
Jutta van Luxemburg (1036) de edelstamoudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
41
-
Dodo van Egmond (0940) de edelstamoudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
41
-
Friedrich Luxemburg (1003) de edelstamoudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
41
-
Gerbera van Boulogne (1015) de edelstamoudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
42
-
Wolbrand van Egmond (0901) de edelstamoudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
42
-
Friedrich van Luxemburg (0965) de edelstamoudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
42
-
Irmentrude van de Wetterau (0972) de edelstamoudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
43
-
Radbold van Egmond (0870) de voorouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
43
-
Siegfried I van Luxemburg (0922) de voorouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
43
-
Hedwig van Nordgau (0937) de voorouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
44
-
Wigerik van Lotharingen (0886) de voorgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
44
-
Kunigunde van de Ardennen (0893) de voorgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
45
-
Odakar V van Boulogne (0855) de voorovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
46
-
Hernequin van Boulogne (0825) de voorbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
46
-
Berthe van Ponthieu (0830) de voorbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
47
-
Ragnhard van Boulogne (0800) de vooroudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
48
-
Odakar V van Boulogne (0780) de vooroudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
49
-
Eberhard van de Elzas (0697) de vooroudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
50
-
Adalbert van de Elzas (0670) de vooroudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
50
-
Ingenia (0695) de vooroudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
51
-
Etichon I van de Elzas (0630) de voorstamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
51
-
Bereswinde van Austrasie (0635) de voorstamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
52
-
Liuteric van de Elzas (0615) de voorstamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
52
-
Hultrude van Bourgondië (0630) de voorstamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
53
-
Leutsinde () de voorstamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
53
-
Erchinoald van de Elzas (0580) de voorstamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
53
-
Liutgarde Friuli (0580) de voorstamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
53
-
Willibald II van Bourgondie (0585) de voorstamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
54
-
Theudelinde van Beieren (0548) de voorstambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
54
-
Aletheus van Bourgondie (0555) de voorstambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
55
-
Adalric van Brandenbuurg (0530) de voorstamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
55
-
Richarianna van Artois en Cambrai (0540) de voorstamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
56
-
Ansbert van Brandenbourg (0510) de voorstamoudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
56
-
Mathilde de Boulogne (0520) de voorstamoudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
57
-
Waudbert de Ponthieu (0490) de voorstamoudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
57
-
Luville de Pannonie (0495) de voorstamoudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
58
-
Alberic van Keulen (0460) de voorstamoudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
58
-
Argothe Balthes der Ostrogothen (0465) de voorstamoudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
59
-
Chlodebaud van Keulen (0420) de vooredelouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
59
-
Amalaberge Franken (0435) de vooredelouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
60
-
Chlodion van Frankrijk (0392) de vooredelgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
60
-
Hildegonde der Keulen (0395) de vooredelgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
61
-
Theodemir van Toxandrie Theodemir van Toxandrie (0374) de vooredelovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
61
-
Blesinde van Keulen (0375) de vooredelovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
62
-
Richimir de Toxandrie (0350) de vooredelbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
62
-
Ascyla de France (0354) de vooredelbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
63
-
Gauloise de Belguque (0295) de vooredeloudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
63
-
Malaric de Toxandrie (0295) de vooredeloudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
63
-
Ascyla (0321) de vooredeloudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
64
-
Mellobaude de Worms (Toxandrie) (0320) de vooredeloudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
64
-
Ragaise de Toxandrie (0270) de vooredeloudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
65
-
Gonobaud de Toxandrie (0245) de vooredeloudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
66
-
Marcomir de Toxandrie (0220) de vooredeloudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
67
-
Childeric der Franken () de vooredelstamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
68
-
Unk () de vooredelstamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
68
-
Sunno der Franken (0173) de vooredelstamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
69
-
Farabert der Franken (0153) de vooredelstamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
70
-
Chlodomir IV der Franken (0130) de vooredelstambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
70
-
Hasilda der Franken (0133) de vooredelstambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
71
-
Marcomir IV der Franken (0110) de vooredelstamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
72
-
Richemer der Franken (0090) de vooredelstamoudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
73
-
Richemer der Franken (0065) de vooredelstamoudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
74
-
Ratherius der Franken (0045) de vooredelstamoudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
75
-
Athenor IV der Franken (0025) de aartsouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
76
-
Clodimir III der Franken (0001) de aartsgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
77
-
Marcomir der Franken (20v.C.) de aartsovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
78
-
Chlodius II der Franken (56v.C.) de aartsbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
79
-
Francio Koning van Sicambrie (80v.C.) de aartsoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
80
-
Antharius Koning der Sicambrie (100v.C.) de aartsoudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
81
-
Cassarde der Sicambrie (125v.C.) de aartsoudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
82
-
Merovachur Koning van Sicambrie (150v.C.) de aartsoudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
83
-
Chldomir II Koning van Sicambrie (175v.C.) de aartsstamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
84
-
Anthenor III Koning van Sicambrie (200v.C.) de aartsstamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
85
-
Clodius I Koning van Sicambrie (225v.C.) de aartsstamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
86
-
Marcomir Koning van Sicambrie (250v.C.) de aartsstambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
87
-
Nicanor Koning van Sicambrie (275v.C.) de aartsstamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
88
-
Chlodomir I Koning van Sicambrie (300v.C.) de aartsstamoudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
89
-
Bassanus Magnus Koning van Sicambrie (325v.C.) de aartsstamoudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
90
-
Diocles Koning van Sicambrie (350v.C.) de aartsstamoudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
91
-
Helenus I Koning van Sicambrie (375v.C.) de aartsedelouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
92
-
Priamus Koning van Sicambrie (400v.C.) de aartsedelgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
93
-
Antenor I van Cimmerie (425v.C.) de aartsedelovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
94
-
Marcomir I Koning van Cimmerie (440v.C.) de aartsedelbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
95
-
Antenor van Cimmerie (480v.C.) de aartsedeloudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder