De familielijnen vanuit Jaap Karhof (1858)

Lijn DNA Y-chr. Mitro Naam (geboorte) Familielidsnaam
1
-
Kee Nooij (1862) de partner
2
-
Klaas Nooij (1815) de schoonouder
2
-
Betje Ruvelt (1818) de schoonouder
3
-
Dirkje Goedhart (1776) de grootouder van de partner
3
-
Jan Ruvelt (1778) de grootouder van de partner
3
-
Jannetje Twint (1787) de grootouder van de partner
3
-
Gerrit Nooij (1788) de grootouder van de partner
3
-
Johanna Nooij (1839) de zwager/schoonzus
3
-
Gerardus Nooij (1840) de zwager/schoonzus
3
-
Catharina Nooij (1841) de zwager/schoonzus
3
-
Dirkje Nooij (1842) de zwager/schoonzus
3
-
Naatje Nooij (1843) de zwager/schoonzus
3
-
Johannes Nooij (1845) de zwager/schoonzus
3
-
Johannes Nooij (1846) de zwager/schoonzus
3
-
Antje Nooij (1848) de zwager/schoonzus
3
-
Nicolaas Nooij (1849) de zwager/schoonzus
3
-
Cornelis Nooij (1850) de zwager/schoonzus
3
-
Anna Nooij (1852) de zwager/schoonzus
3
-
Johannes Nooij (1853) de zwager/schoonzus
3
-
Cornelis Nooij (1854) de zwager/schoonzus
3
-
Elisabeth Nooij (1856) de zwager/schoonzus
3
-
Nicolaas Nooij (1859) de zwager/schoonzus
3
-
Elisabeth Nooij (1860) de zwager/schoonzus
4
-
Anna de Haan () de overgrootouder van de partner
4
-
Anna van Delm () de overgrootouder van de partner
4
-
Antonia Hoofstraten () de overgrootouder van de partner
4
-
Klaas Twint () de overgrootouder van de partner
4
-
Kornelis Goedhart () de overgrootouder van de partner
4
-
Willem Ruveld () de overgrootouder van de partner
4
-
Heijn Nooij (1756) de overgrootouder van de partner
4
-
Feytje Scherphof (1764) de overgrootouder van de partner
4
-
Catharina van der Pol (1793) de stiefgrootouder van de partner
4
-
Gerrit Nooij (1811) de oom/tante van de partner
4
-
Anna Ruveld (1815) de oom/tante van de partner
4
-
Fijtje Nooij (1819) de oom/tante van de partner
4
-
Johanna Nooij (1822) de oom/tante van de partner
4
-
Trijntje Nooij (1825) de oom/tante van de partner
4
-
Willem Ruveld (1826) de oom/tante van de partner
4
-
Willebrordus Ruveld (1827) de oom/tante van de partner
4
-
Hendrika Nooij (1829) de oom/tante van de partner
4
-
Mie Vogel (1841) de zwager/schoonzus
4
-
Willem Sentenie (1843) de zwager/schoonzus
4
-
Poulus Schouten (1862) de zwager/schoonzus
4
-
Trijntje de Lange (1863) de zwager/schoonzus
4
-
Elisabeth Nooij (1867) de neef/nicht
4
-
Naatje Sentenie (1871) de neef/nicht
4
-
Elisabeth Sentenie (1873) de neef/nicht
4
-
Mien Sentenie (1874) de neef/nicht
4
-
Bertus Sentenie (1876) de neef/nicht
4
-
Johanna Sentenie (1878) de neef/nicht
4
-
Trien Sentenie (1879) de neef/nicht
4
-
Cornelis Nooij (1880) de neef/nicht
4
-
Nico Sentenie (1881) de neef/nicht
4
-
Wim Sentenie (1883) de neef/nicht
4
-
Cornelis Sentenie (1885) de neef/nicht
5
-
Cornelis Twint () de oudoom/tante van de partner
5
-
Geertje Maas () de stiefovergrootouder van de partner
5
-
Hendrina Eijbertsen () de betovergrootouder van de partner
5
-
Jan Scherphof () de betovergrootouder van de partner
5
-
Aleida Raasink (1739) de betovergrootouder van de partner
5
-
Jan Nooij (1739) de betovergrootouder van de partner
5
-
Harmen Nooij (1778) de oudoom/tante van de partner
5
-
Martinus Nooij (1779) de oudoom/tante van de partner
5
-
Johannes Nooij (1780) de oudoom/tante van de partner
5
-
Christina Nooij (1783) de oudoom/tante van de partner
5
-
Cornelis Nooij (1785) de oudoom/tante van de partner
5
-
Catharina Nooij (1791) de oudoom/tante van de partner
5
-
Gaartie Nooij (1794) de oudoom/tante van de partner
5
-
Wulmpie Roet (1802) de ouder van de zwager/schoonzus
5
-
Bart Sentenie (1803) de ouder van de zwager/schoonzus
5
-
Gerret Kimman (1822) de oom/tante van de partner
5
-
Maria Stokman (1822) de oom/tante van de partner
5
-
Johanna Nooij (1839) de neef/nicht van de partner
5
-
Anna Nooij (1851) de neef/nicht van de partner
5
-
Lousje Faus (1861) de partner van de neef/nicht
5
-
Kees Tel (1870) de partner van de neef/nicht
5
-
Anna Bouma (1874) de partner van de neef/nicht
5
-
Dirk Klepper (1878) de partner van de neef/nicht
5
-
Jan Scholten (1879) de partner van de neef/nicht
5
-
Jan Tel (1898) de achterneef/-nicht
5
-
Annie Tel (1899) de achterneef/-nicht
5
-
Wim Tel (1901) de achterneef/-nicht
5
-
Kees Tel (1902) de achterneef/-nicht
5
-
Suus Tel (1903) de achterneef/-nicht
5
-
Piet Tel (1905) de achterneef/-nicht
5
-
Theo Klepper (1905) de achterneef/-nicht
5
-
Annie Nieuwendijk (1906) de partner van de neef/nicht
5
-
Suus Tel (1906) de achterneef/-nicht
5
-
Willem Sentenie (1906) de achterneef/-nicht
5
-
Wim Klepper (1907) de achterneef/-nicht
5
-
Ben Klepper (1909) de achterneef/-nicht
5
-
Mien Tel (1910) de achterneef/-nicht
5
-
Zr. Theodorique Klepper (1911) de achterneef/-nicht
5
-
Maria Tel (1911) de achterneef/-nicht
5
-
Trien Tel (1913) de achterneef/-nicht
5
-
Jaap Tel (1915) de achterneef/-nicht
5
-
Gré Klepper (1915) de achterneef/-nicht
5
-
Mina Klepper (1917) de achterneef/-nicht
5
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht
5
-
Bertus Klepper (1922) de achterneef/-nicht
5
-
Nico Klepper (1924) de achterneef/-nicht
6
-
Tine Stevers () de partner van de achterneef/-nicht
6
-
Harman Nooij (1709) de oudouder van de partner
6
-
Grietje van der Laan (1714) de oudouder van de partner
6
-
Jacob Roet (1760) de grootouder van de zwager/schoonzus
6
-
Bert Sentenie (1762) de grootouder van de zwager/schoonzus
6
-
Jaapje Hoogland (1764) de grootouder van de zwager/schoonzus
6
-
Grietje Oudendijk (1778) de grootouder van de zwager/schoonzus
6
-
Dina Swemmer (1801) de stiefouder van de zwager/schoonzus
6
-
Grietje Sentenie (1827) de broer/zus van de zwager/schoonzus
6
-
Grietje Sentenie (1831) de broer/zus van de zwager/schoonzus
6
-
Jaap Sentenie (1832) de broer/zus van de zwager/schoonzus
6
-
Jan Tel (1835) de schoonouder van de neef/nicht
6
-
Nardus Sentenie (1839) de broer/zus van de zwager/schoonzus
6
-
Grietje Sentenie (1841) de broer/zus van de zwager/schoonzus
6
-
Aaltje Sentenie (1844) de broer/zus van de zwager/schoonzus
6
-
Saukje de Wit (1845) de schoonouder van de neef/nicht
6
-
Rein Yedema (1903) de partner van de achterneef/-nicht
6
-
Bets Keijzer (1907) de partner van de achterneef/-nicht
6
-
Wouda Roxs (1907) de partner van de achterneef/-nicht
6
-
Lenie Bronkhorst (1911) de partner van de achterneef/-nicht
6
-
Jo Roelofszen (1911) de partner van de achterneef/-nicht
6
-
Feike Yedema (1914) de partner van de achterneef/-nicht
6
-
Piet Postma (1920) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Annie Postma (1922) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Kees Postma (1923) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Jacob (p. Eobaan) Postma (1925) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Jo (zr. Lioba) Postma (1927) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Jan Postma (1928) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Nelly (zr.Suzanne) Postma (1931) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Kees Yedema (1933) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Kees Tel (1933) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Jan Postma (1934) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Piet Tel (1934) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Jan Yedema (1936) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Kees Tel (1936) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Jan Tel (1937) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Willemien Tel (1937) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Ad Tel (1938) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Kees Tel (1939) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Theo Tel (1939) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Anneke Tel (1940) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Annie Yedema (1942) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Wim Yedema (1943) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Leo Tel (1944) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Kees Yedema (1944) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Theo Yedema (1946) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Ferry Yedema (1952) de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Jan Postma (1891) de ouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
6
-
Annie Hupkens (1922) de ouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Aaltje Hermes () de oudgrootouder van de partner
7
-
Christina Wikkenbroek () de partner van de oudouder van de partner
7
-
Jan Nooij () de oudgrootouder van de partner
7
-
Jannetje Bernardus () de overgrootouder van de zwager/schoonzus
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Jan Hoogland (1727) de overgrootouder van de zwager/schoonzus
7
-
Jannetje de Wit (1730) de overgrootouder van de zwager/schoonzus
7
-
Guurtje Klonts (Klons) (1731) de overgrootouder van de zwager/schoonzus
7
-
Hermanus Roet (1732) de overgrootouder van de zwager/schoonzus
7
-
Dina Beumers (1736) de overgrootouder van de zwager/schoonzus
7
-
Lammert Sentenie (1737) de overgrootouder van de zwager/schoonzus
7
-
Jacob Oudendijk (1741) de overgrootouder van de zwager/schoonzus
7
-
Neeltje Vlugt (1781) de stiefgrootouder van de zwager/schoonzus
7
-
Diena Roet (1787) de oom/tante van de zwager/schoonzus
7
-
Josanna Roet (1788) de oom/tante van de zwager/schoonzus
7
-
Maartje Roet (1789) de oom/tante van de zwager/schoonzus
7
-
Jan Roet (1790) de oom/tante van de zwager/schoonzus
7
-
Trijntje Roet (1791) de oom/tante van de zwager/schoonzus
7
-
Antje Roet (1793) de oom/tante van de zwager/schoonzus
7
-
Geertje Roet (1795) de oom/tante van de zwager/schoonzus
7
-
Alida Roet (1798) de oom/tante van de zwager/schoonzus
7
-
Kees Tel (1800) de grootouder van de partner van de neef/nicht
7
-
Elisabeth Roet (1800) de oom/tante van de zwager/schoonzus
7
-
Geertje Sentenie (1806) de oom/tante van de zwager/schoonzus
7
-
Piet de Wit (1806) de grootouder van de partner van de neef/nicht
7
-
Maartje Groot (1809) de grootouder van de partner van de neef/nicht
7
-
Jannetje Sentenie (1814) de oom/tante van de zwager/schoonzus
7
-
Jannetje Sentenie (1817) de oom/tante van de zwager/schoonzus
7
-
Saukje Knijn (1818) de grootouder van de partner van de neef/nicht
7
-
Petrus Korten (1843) de stiefouder van de partner van de neef/nicht
7
-
Cornelis Keijzer (1861) de schoonouder van de achterneef/-nicht
7
-
Hendrika Korten (1865) de zwager/schoonzus van de neef/nicht
7
-
Jansje Vermin (1868) de schoonouder van de achterneef/-nicht
7
-
Suuz Tel (1872) de zwager/schoonzus van de neef/nicht
7
-
Willem Yedema (1873) de schoonouder van de achterneef/-nicht
7
-
Maria Tel (1874) de zwager/schoonzus van de neef/nicht
7
-
Reintje Langedijk (1874) de schoonouder van de achterneef/-nicht
7
-
Maria Tel (1875) de zwager/schoonzus van de neef/nicht
7
-
Petrus Tel (1877) de zwager/schoonzus van de neef/nicht
7
-
Piet Tel (1879) de zwager/schoonzus van de neef/nicht
7
-
Jacob Tel (1881) de zwager/schoonzus van de neef/nicht
7
-
Jaap Tel (1885) de zwager/schoonzus van de neef/nicht
7
-
Anneke Kramer (1919) de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Hanny van der Linden (1933) de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Elly de Jonge Lughten (1937) de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Sierd de Nijs (1938) de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Nel Ruiter (1940) de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
John van der Zee (1940) de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Cilia Huneker (1941) de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Jeanne Dankers (1941) de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Johan Bastiaans (1942) de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Harry Postema (1942) de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Jan Postma (1946) het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van de achterneef/-nicht
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Henk Postma (1948) het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Jan Koster (1960) het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Roger Tel (1963) het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Andre Yedema (1965) het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Eugene Postma (1966) het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Colette Yedema (1968) het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Wolf Postma (1969) het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Nikie Tel (1975) het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
afgeschermd🞌 het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Pieter Postma (1845) de grootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Johanna Jorna (1854) de grootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Jan Hupkens (1889) de grootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Suze Rooijers (1896) de grootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Herman Kruiper (1921) de medeouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Jo Koster (1903) de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
() het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
Dirk Noij () de oudovergrootouder van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Hermanus Roet () de betovergrootouder van de zwager/schoonzus
8
-
Jacobus Beumer () de betovergrootouder van de zwager/schoonzus
8
-
Jannetje Lammerts () de betovergrootouder van de zwager/schoonzus
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Joanna () de betovergrootouder van de zwager/schoonzus
8
-
Joanna Amansz () de betovergrootouder van de zwager/schoonzus
8
-
Maartie Dircsz () de oudovergrootouder van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Neeltje Gerrits () de betovergrootouder van de zwager/schoonzus
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Pieter Oudendijk () de betovergrootouder van de zwager/schoonzus
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Jaapje van der Meer (1695) de betovergrootouder van de zwager/schoonzus
8
-
Dirk Sentenie (1700) de betovergrootouder van de zwager/schoonzus
8
-
Krijn de Wit Alias Volkerts (1700) de betovergrootouder van de zwager/schoonzus
8
-
Claas Oudejans / Oudgeeris (1739) de stiefovergrootouder van de zwager/schoonzus
8
-
Joanna Sentenie (1752) de oudoom/tante van de zwager/schoonzus
8
-
Elisabeth Sentenie (1754) de oudoom/tante van de zwager/schoonzus
8
-
Jan Tel (1757) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht
8
-
Krijn Hoogland (1757) de oudoom/tante van de zwager/schoonzus
8
-
Dirk Sentenie (1757) de oudoom/tante van de zwager/schoonzus
8
-
Maria Gunterman (1759) de stiefovergrootouder van de zwager/schoonzus
8
-
Joannes Sentenie (1764) de oudoom/tante van de zwager/schoonzus
8
-
Clara Sentenie (1766) de oudoom/tante van de zwager/schoonzus
8
-
Guurtje Kneuman (1767) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht
8
-
Mijntje Gras (1767) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht
8
-
Theodorus Sentenie (1769) de oudoom/tante van de zwager/schoonzus
8
-
Jacob (de) Groot (1771) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht
8
-
Petrus Nieuwendijk (1772) de oudoom/tante van de zwager/schoonzus
8
-
Marijtje Kroon (1772) de oudoom/tante van de zwager/schoonzus
8
-
Aafje Oudendijk (1775) de oudoom/tante van de zwager/schoonzus
8
-
Jan de Wit (1776) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht
8
-
Maria de Boer (1777) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht
8
-
Soutje Zweed (1784) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht
8
-
Jan Knijn (1788) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht
8
-
Helena Boukes (1811) de stiefgrootouder van de partner van de neef/nicht
8
-
Arie Keijzer (1821) de grootouder van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Foppiana de Wit (1831) de oom/tante van de partner van de neef/nicht
8
-
Aagje van der Wiel (1832) de grootouder van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Leentje de Wit (1833) de oom/tante van de partner van de neef/nicht
8
-
Catharina de Wit (1834) de oom/tante van de partner van de neef/nicht
8
-
Jan de Wit (1835) de oom/tante van de partner van de neef/nicht
8
-
Willemijntje Tel (1836) de oom/tante van de partner van de neef/nicht
8
-
Adriaan Vermin (1837) de grootouder van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Jacob Tel (1838) de oom/tante van de partner van de neef/nicht
8
-
Kasper de Wit (1838) de oom/tante van de partner van de neef/nicht
8
-
Agatha van Went (1839) de grootouder van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Jaap Tel (1839) de oom/tante van de partner van de neef/nicht
8
-
Hein Tel (1841) de oom/tante van de partner van de neef/nicht
8
-
Alida de Wit (1841) de oom/tante van de partner van de neef/nicht
8
-
Guurtje Tel (1842) de oom/tante van de partner van de neef/nicht
8
-
Kees Tel (1845) de oom/tante van de partner van de neef/nicht
8
-
Klaas de Wit (1847) de oom/tante van de partner van de neef/nicht
8
-
Griet de Wit (1850) de oom/tante van de partner van de neef/nicht
8
-
Maartje Tel (1851) de oom/tante van de partner van de neef/nicht
8
-
Aloijsius Huisink (1865) de stiefouder van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Adriaan Keijzer (1897) de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht
8
-
Aagt Keijzer (1898) de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht
8
-
Dina Karel (1900) de schoonouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Gé Keijzer (1900) de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht
8
-
Germ Yedema (1901) de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht
8
-
Gerrit Keijzer (1902) de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht
8
-
Cor Keijzer (1903) de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht
8
-
Toon Keijzer (1905) de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht
8
-
Angenietje Yedema (1905) de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht
8
-
Wietske Yedema (1907) de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht
8
-
Jan Keijzer (1908) de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht
8
-
Marinus de Jonge Lughten (1908) de schoonouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Sippie Yedema (1909) de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht
8
-
Grietje Yedema (1911) de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht
8
-
Dieuwke Yedema (1913) de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht
8
-
Joke Yedema (1916) de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht
8
-
Wopke Yedema (1918) de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht
8
-
Petrus Yedema (1922) de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht
8
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Ineke Faber (1949) het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Joep Altona (1960) het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
Jan Pieters Postma (1812) de overgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Jacob Jorna (1817) de overgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Gerlandtje Jurna (1817) de overgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Pietje de Rijk (1821) de overgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Albert Rooijers (1860) de overgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Pietje de Laat (1860) de overgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Jan Hupkens (1863) de overgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Cornelis Koster (1864) de grootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Marie van Zutphen (1864) de overgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Kaatje Swart (1867) de grootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Pietje Postma (1889) de oom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Jacob (br.Lebuïnus) Postma (1892) de oom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Gerlan Postma (1895) de oom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Jan Hupkens (1918) de oom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Nel Hupkens (1919) de oom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Suus Hupkens (1921) de oom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Miep Hobma (1923) de stiefouder van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Piet Hupkens (1924) de oom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Ap Hupkens (1926) de oom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 de broer/zus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 de broer/zus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
afgeschermd🞌 de broer/zus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Gerrit Koster (1897) de schoonouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Aaltje Johannes () de stiefbetovergrootouder van de zwager/schoonzus
9
-
Aaltje Sentenie () de overoudoom/-tante van de zwager/schoonzus
9
-
Adam Job () de stiefovergrootouder van de partner van de neef/nicht
9
-
Anna Cramers () de stiefbetovergrootouder van de zwager/schoonzus
9
-
Grietje Kruijver () de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
9
-
Jacob Groot () de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
9
-
Jacob Zweed () de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
9
-
Jan Kneuman () de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
9
-
Jan Oudejans () de ouder van de stiefovergrootouder van de zwager/schoonzus
9
-
Mariana Adana () de partner van het oudkleinkind van de schoonouder
9
-
Maritje () de oudouder van de zwager/schoonzus
9
-
Maritje Oud () de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
9
-
Neeltje Westzanen () de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
9
-
Saartje Soers () de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
9
-
Trijntje Kruijf () de ouder van de stiefovergrootouder van de zwager/schoonzus
9
-
Trijntje Smit () de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
9
-
Wierze de Boer () de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
9
-
Wouter van der Meer () de oudouder van de zwager/schoonzus
9
-
NN Sentzenich (1660) de oudouder van de zwager/schoonzus
9
-
Jan de Wit (1662) de oudouder van de zwager/schoonzus
9
-
Maertje Reijers (1662) de oudouder van de zwager/schoonzus
9
-
Ariaan de Wit Alias van Dijk (1723) de overoudoom/-tante van de zwager/schoonzus
9
-
Jan Tel (1723) de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
9
-
Maria de Wit (1724) de overoudoom/-tante van de zwager/schoonzus
9
-
Aafje de Wit (1726) de overoudoom/-tante van de zwager/schoonzus
9
-
Claas Konijn (1734) de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
9
-
Engel Gras (1735) de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
9
-
Antje de Wit (1740) de overoudoom/-tante van de zwager/schoonzus
9
-
Pieter de Wit (1740) de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
9
-
Stijntje de Wit (1740) de overoudoom/-tante van de zwager/schoonzus
9
-
Alijda Ruijter (1744) de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
9
-
Grietje van Diepen (1745) de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
9
-
Hilletje Heuvels (1748) de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
9
-
Pieter Schenk (1750) de oudoom/-tante van de zwager/schoonzus
9
-
Simon Bier (1768) de oudoom/-tante van de zwager/schoonzus
9
-
Jan Keijzer (1779) de overgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Trijntje Schenk (1781) de achteroom/tante van de zwager/schoonzus
9
-
Cornelis Brammer (1784) de stiefovergrootouder van de partner van de neef/nicht
9
-
Jan Pieter Schenk (1784) de achteroom/tante van de zwager/schoonzus
9
-
Martijntje Zuidwijk (1785) de overgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Nicolaus Schenk (1785) de achteroom/tante van de zwager/schoonzus
9
-
Fijtje Schenk (1786) de achteroom/tante van de zwager/schoonzus
9
-
Catharina Tel (1790) de oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Cornelis van der Wiel (1791) de overgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Jan Tel (1792) de oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Jacobus Tel (1794) de oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Cornelia Tel (1796) de oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Cornelius Tel (1797) de oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Gerardus van Went (1798) de overgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Geertje Zethof (1803) de overgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Henricus Tel (1804) de oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Alijda de Wit (1805) de oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Agatha Dobbe (1806) de overgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Gerarda Kneuman (1807) de oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Maria Kneuman (1807) de oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Alijda de Wit (1808) de oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Alida de Wit (1810) de oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Grietje Conijn (1811) de oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Jannetje Mooijekind (1811) de overgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Sara de Wit (1811) de oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Klaas Conijn (1813) de oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Johannes Vermin (1814) de overgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Albert Conijn (1814) de oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Adriaantje de Wit (1816) de oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Jan Conijn (1819) de oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Aaltje de Wit (1819) de oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Elisabeth Kraan (1821) de stiefgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Neeltje Conijn (1821) de oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Jacob Conijn (1825) de oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Antje van der Meij (1834) de oom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Klaas Bont (1841) de oom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Klaas Mol (1841) de oom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Martijntje Keijzer (1851) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Elisabeth Keijzer (1860) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Johannes Keijzer (1863) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Johannes Keijzer (1864) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Hendricus Keijzer (1872) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Annie van Binsbergen (1912) de stiefouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de ouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Kees Koster (1928) de zwager/schoonzus van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de ouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de ouder van het oudkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 de ouder van het oudkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
Mathias Tel (2020) het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
Stijntje Hossemus (1712) de oudouder van de partner van de neef/nicht
9
-
Floris Jorna (1750) de betovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Krijn de Wit (1769) de overoudoom/-tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Pieter Postma (1774) de betovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Sjoukje van der Weide (1782) de betovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Murkje Roorda (1783) de betovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Trijntje Oepkes Bouma (1813) de stiefovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Johannes van Zutphen (1823) de betovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Hendrik Rooijers (1827) de betovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Elizabeth van Gulik (1828) de betovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Maria Hollee (1830) de betovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Petrus de Laat (1833) de betovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Dirk p. Swart (1834) de overgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Grietje? van Slot (1834) de overgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Marytje Buurman (1836) de overgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Dirk Koster (1837) de overgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Anna Harten (1839) de betovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Adolf Hupkens (1841) de betovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Maria Gertrudis Manen (1845) de betovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Pater Antonius Rooijers (1883) de oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Joannes Hupkens (1885) de oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Adolf Hupkens (1886) de oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
An Rooijers (1887) de oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Bets Hupkens (1887) de oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Maria Rooijers (1888) de oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Ab Rooijers (1890) de oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Theodorus Koster (1890) de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Marie Hupkens (1891) de oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Jantje Rooijers (1891) de oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Margaretha Koster (1892) de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Bets Hupkens (1893) de oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Theo? Koster (1893) de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Maria Koster (1895) de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Cor Hupkens (1895) de oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Dolf Hupkens (1897) de oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Wim Rooijers (1897) de oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Sjaak Hupkens (1898) de oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Joseph Rooijers (1899) de oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Maria Koster (1899) de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Wim Hupkens (1900) de oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Piet Hupkens (1902) de oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Geertje Koster (1902) de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Netti Hupkens (1904) de oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Piet Koster (1905) de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Veronica Koster (1907) de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Jo Osterhaus (1916) de oom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Colin van Til (1923) de oom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Lies Verhoeven (1927) de oom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Tiny Sanders (1928) de oom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Anneke IJsselmuiden (1930) de oom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Peter Bosch (1940) de oom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Joop Potasse (1950) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Joost Osterhaus (1953) de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Loek Hupkens (1964) de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Aaltje de Wit (1799) de achteroudoom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Jan de Wit (1800) de achteroudoom/tante van de partner van de neef/nicht
9
-
Antje de Wit (1803) de achteroudoom/tante van de partner van de neef/nicht
10
-
Aafje Vel () de oudouder van de partner van de neef/nicht
10
-
Aris Gras () de oudouder van de partner van de neef/nicht
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Geertrui de Booij () de betovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Grietje Gerrits () de oudouder van de partner van de neef/nicht
10
-
Hendrik Visé () de partner van de overoudoom/-tante van de zwager/schoonzus
10
-
Jan van Diepen () de oudouder van de partner van de neef/nicht
10
-
Jan Westzanen () de oudouder van de partner van de neef/nicht
10
-
Jantje () de oudouder van de partner van de neef/nicht
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Klaas Heuvels () de oudouder van de partner van de neef/nicht
10
-
Lijsbet Baars () de stiefbetovergrootouder van de partner van de neef/nicht
10
-
Lijsbeth Pieters () de stiefbetovergrootouder van de partner van de neef/nicht
10
-
Marijtje Arianze () de oudouder van de partner van de neef/nicht
10
-
Neeltje de Boer () de oudouder van de partner van de neef/nicht
10
-
Reijer () de oudgrootouder van de zwager/schoonzus
10
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Volkert de Wit () de oudgrootouder van de zwager/schoonzus
10
-
Volkert de Wit (1684) de betovergrootoom/tante van de zwager/schoonzus
10
-
Reijer de Wit (1686) de betovergrootoom/tante van de zwager/schoonzus
10
-
Jacob de Wit (1688) de betovergrootoom/tante van de zwager/schoonzus
10
-
Annetje de Wit (1690) de betovergrootoom/tante van de zwager/schoonzus
10
-
Jacob de Wit (1692) de betovergrootoom/tante van de zwager/schoonzus
10
-
Jan Konijn (1699) de oudouder van de partner van de neef/nicht
10
-
Cornelis de Wit Alias Volkerts (1700) de betovergrootoom/tante van de zwager/schoonzus
10
-
Marrijtje de Haan (1700) de oudouder van de partner van de neef/nicht
10
-
Cornelis Tel (1702) de oudouder van de partner van de neef/nicht
10
-
Pieter Volkerts de Wit Alias Volkerts (1705) de betovergrootoom/tante van de zwager/schoonzus
10
-
Neeltje Clopper (1714) de oudouder van de partner van de neef/nicht
10
-
Pieter Zweed (1716) de oudouder van de partner van de neef/nicht
10
-
Pieter Ruijter (1716) de oudouder van de partner van de neef/nicht
10
-
Cornelia Dirks van Zijl (1733) de betovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Benjamin Keijzer (1739) de betovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Pieter van der Wiel (1740) de betovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Sijmon Zuidewijk (1743) de betovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Maretje Tel (1755) de overoudoom/-tante van de partner van de neef/nicht
10
-
Jannetje Visé (1758) de achteroudoom/tante van de zwager/schoonzus
10
-
Pietertje Tel (1759) de overoudoom/-tante van de partner van de neef/nicht
10
-
Joannes Visé (1759) de achteroudoom/tante van de zwager/schoonzus
10
-
Gerardus van Went (1759) de betovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Antje van der Zwaan (1760) de betovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Crelis Tel (1761) de overoudoom/-tante van de partner van de neef/nicht
10
-
Margaretha Koster (1762) de betovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Willem Visé (1762) de achteroudoom/tante van de zwager/schoonzus
10
-
Aagje van Veen (1762) de betovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Cornelis Tel (1763) de overoudoom/-tante van de partner van de neef/nicht
10
-
Maria Visé (1764) de achteroudoom/tante van de zwager/schoonzus
10
-
Elijsabeth Tel (1765) de overoudoom/-tante van de partner van de neef/nicht
10
-
Grietje Tel (1765) de overoudoom/-tante van de partner van de neef/nicht
10
-
Cornelius Tel (1767) de overoudoom/-tante van de partner van de neef/nicht
10
-
Neeltje de Wit (1767) de overoudoom/-tante van de partner van de neef/nicht
10
-
Cornelia Boon (1769) de betovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Joannes Zethof (1770) de betovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Jacob Tel (1770) de overoudoom/-tante van de partner van de neef/nicht
10
-
Stijntje de Wit (1773) de overoudoom/-tante van de partner van de neef/nicht
10
-
Dirk Dobbe (1774) de betovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Crijntje Vink (1776) de betovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Neeltje Klijn (1778) de betovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Claes Moeijenkint (1778) de betovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Adrianus Vermin (1783) de betovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Jacob Caniels (1794) de oudoom/-tante van de partner van de neef/nicht
10
-
Jan Hoogeboom (1802) de oudoom/-tante van de partner van de neef/nicht
10
-
Elisabeth Zonneveldt (1802) de stiefovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Nicolaas Beijer (1812) de oudoom/-tante van de partner van de neef/nicht
10
-
Simon Keijzer (1816) de oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Antje Keijzer (1818) de oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Jan Keijser (1824) de oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Cornelia Keijser (1828) de oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Geertruida van Went (1833) de oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Gerard van Went (1841) de oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Klaas Vermin (1845) de oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Johannes van Went (1845) de oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Piet Vermin (1849) de oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Petrus Appeldoorn (1865) de grootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Nel? van Koolwijk (1882) de grootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Walburga Horouf (1889) de grootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Bert Appeldoorn (1963) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Ariaantje (1675) de oudgrootouder van de partner van de neef/nicht
10
-
Pieter Hossemus (1675) de oudgrootouder van de partner van de neef/nicht
10
-
Waltje Pieters (1732) de oudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Entse Postma (1734) de oudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Dorothea Haage (1789) de oudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Willem van Zutphen (1789) de oudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Henricus de Laat (1791) de oudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Suzanna Voskuijl (1792) de oudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Maria Bottelier (1793) de oudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Pieternelletje Faas (1795) de oudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Jacobus van Gulik (1796) de oudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Johannes Rooijers (1797) de oudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Helena de Graaf (1798) de oudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Philippine Lambrechts (1801) de oudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Adrianus Hollee (1802) de oudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Petronilla Benda (1803) de oudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Gerrit Harten (1803) de oudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Johannes Manen (1813) de oudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Cornelis Koster (1813) de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Christianus Hupkens (1818) de oudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Maria Corsius (1819) de oudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Suzanna Rooijers (1855) de overoudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Johannes Rooijers (1858) de overoudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Jansje Rooijers (1862) de overoudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Helena Rooijers (1865) de overoudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Trijntje Swart (1865) de oudoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Maria Rosa Petronella Hupkens (1865) de overoudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Hendrik Rooijers (1867) de overoudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Adolf Hupkens (1869) de overoudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Francisca Rooijers (1869) de overoudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Petrus Hupkens (1870) de overoudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Maria Helena Hupkens (1872) de overoudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Wim Rooijers (1872) de overoudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Jozef Hupkens (1874) de overoudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Mathijs Michael Hupkens (1877) de overoudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
NN Hupkens (1878) de overoudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Johannes Hubertus Hupkens (1881) de overoudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Guillaume Hupkens (1882) de overoudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Jacobus Henricus Hupkens (1885) de overoudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Fenna Jongschaap (1885) de oudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Frederik Cramer (1886) de oudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Henk Toepoel (1888) de oudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Henricus Lambertus Hupkens (1888) de overoudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Pieter van Niel (1889) de oudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Cornelia Boon (1893) de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Dieuwertje Tames (1895) de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Josephina Knabe (1897) de oudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Rie van Leeuwen (1897) de oudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Annie Pasman (1898) de oudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Adrianus Jacobus Kottman (1898) de oudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Annie van der Eem (1899) de oudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Gré Planting (1901) de oudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Theodorus Schaap (1902) de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Wilhelmina van Dansik (1902) de oudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Henk Franz (1903) de oudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Maria Sophia Visser (1904) de oudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Mien Koster (1906) de oudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Catharina Laan (1910) de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Hendrik Toepoel (1916) de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Rie Hupkens (1920) de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
To Toepoel (1921) de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Dolf Hupkens (1922) de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Fimke Rooijers (1927) de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Rob Hupkens (1933) de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Jan Hupkens (1935) de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Mia Schaap (1943) de neef/nicht van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Rene Bosch (1962) de partner van de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Suzanne van Loen (1976) de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Lous Langendoen (1932) de ouder van de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Pieter de Wit (1771) de overoudoom/-tante van de partner van de neef/nicht
11
-
Klaas de Wit (1781) de overoudoom/-tante van de partner van de neef/nicht
11
-
Aaltje Buis () de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Cornelia Nederstigt () de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Cornelis van der Wiel () de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Gijsje Gourok () de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Grietje Swager () de oudgrootouder van de partner van de neef/nicht
11
-
afgeschermd🞌 de stiefgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Jan van der Zwaan () de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Pieter Zweed () de oudgrootouder van de partner van de neef/nicht
11
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Trijn Janze () de oudgrootouder van de partner van de neef/nicht
11
-
Willem van Veen () de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Aefje Raijers (1660) de Echte oudoom/tante van de zwager/schoonzus
11
-
Grietje de Wit (1663) de Echte oudoom/tante van de zwager/schoonzus
11
-
Meijnou de Wit (1664) de Echte oudoom/tante van de zwager/schoonzus
11
-
Jan Tel (1665) de oudgrootouder van de partner van de neef/nicht
11
-
Trijn Reijers (1670) de Echte oudoom/tante van de zwager/schoonzus
11
-
Claes Konijn (1674) de oudgrootouder van de partner van de neef/nicht
11
-
Trijntje de Wit (1680) de Echte oudoom/tante van de zwager/schoonzus
11
-
Pieter Ruijter (1687) de oudgrootouder van de partner van de neef/nicht
11
-
Adriaan Clopper (1690) de oudgrootouder van de partner van de neef/nicht
11
-
Grietje (1690) de oudgrootouder van de partner van de neef/nicht
11
-
Aeltje (1693) de oudgrootouder van de partner van de neef/nicht
11
-
Ary Keijzer (1698) de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Antje van Zijl (1700) de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Marij Pieters (1700) de oudgrootouder van de partner van de neef/nicht
11
-
Dirk van Zijl (1701) de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Leendert Cornelisz. Zuidewijk (1702) de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Neeltje Roskamp (1704) de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Martijntje van Zijl (1709) de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Crelis Tel (1727) de betovergrootoom/tante van de partner van de neef/nicht
11
-
Willem Tel (1729) de betovergrootoom/tante van de partner van de neef/nicht
11
-
Johannes Koster (1730) de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Marrijtje Tel (1731) de betovergrootoom/tante van de partner van de neef/nicht
11
-
Franciscus van Went (1733) de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Dina van der Blok (1734) de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Hendrik Zethof / Setoff (1734) de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Geertje Spruit (1734) de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Cornelia Molenschot (1735) de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Jacob Tel (1736) de betovergrootoom/tante van de partner van de neef/nicht
11
-
Agie Hoogduijn (1736) de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Johanna Wagemaker (1736) de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Job Vink (1738) de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Cornelis Moeijenkint (1740) de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Pieter Tel (1740) de betovergrootoom/tante van de partner van de neef/nicht
11
-
Dirk Klijn (1741) de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Gerrit Dobbe (1745) de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Laurens Vermin (1745) de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Christina Geerling (1750) de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Jannetje Eering (1751) de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Leuntje Kruijsheer / Kruishaar (1754) de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Leendert Zuijdwijk (1782) de overoudoom/-tante van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Jantje Zuidewijk (1784) de overoudoom/-tante van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Jan Zuidewijk (1788) de overoudoom/-tante van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Cornelia Zuidewijk (1789) de overoudoom/-tante van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Cornelia Zuijdwijk (1791) de overoudoom/-tante van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Johanna Zuidewijk (1793) de overoudoom/-tante van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Maartje Zuidewijk (1794) de overoudoom/-tante van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Pieter Zuidewijk (1797) de overoudoom/-tante van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Anna Zuidewijk (1803) de overoudoom/-tante van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Truus Appeldoorn (1911) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Nol Appeldoorn (1912) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Henk Appeldoorn (1926) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Aagje Breemer () de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de ouder van de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Hendrik Voskuijl () de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Jan Faas () de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Johan Haage () de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de partner van de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Katharina Fischer () de partner van de overoudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Entse Ruerts (1700) de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Cornelis Hossemus (1700) de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
11
-
Reijnier de Laat (1752) de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Leisje Vonk (1756) de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Catharina Tander (1756) de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Jan Rooijers (1761) de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Thomas de Graaf (1762) de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Trijntje Kion (1762) de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Catharina Terpoorten (1763) de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Aegje van der Klugt (1764) de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Cornelis van Zutphen (1764) de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Maria Hollee (1765) de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Lijsje van Gulik (1766) de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Jacobus Benda (1767) de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Harmanus Harten (1768) de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Anna Schouten (1768) de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Helena van Koningsbrugge (1769) de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Catharina Beght (1769) de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Grietje van Veen (1770) de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Cornelis Bottelier (1770) de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Gerrit Koster (1772) de oudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Marijtje Warnaar (1773) de oudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Hendrik van Soest (1780) de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Jacobus Corsius (1780) de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Maria van Hoorn (1785) de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Adolph Hupkens (1789) de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Ida Tillemans (1789) de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Jansje de Laat (1821) de betovergrootoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Johannes Hollee (1824) de betovergrootoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Henrica Maanen (Lambrechts) (1825) de betovergrootoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Maria Hollee (1827) de betovergrootoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Jacobus van Gulik (1828) de betovergrootoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Jacoba Hollee (1832) de betovergrootoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Gerard Hollee (1835) de betovergrootoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Johanna Hollee (1840) de betovergrootoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Christina Hupkens (1843) de betovergrootoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Jacobus Hupkens (1846) de betovergrootoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Mathijs Michael Hupkens (1849) de betovergrootoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Willem Hupkens (1850) de betovergrootoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Arnoldus Hupkens (1853) de betovergrootoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Catharina Hupkens (1855) de betovergrootoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Jacobus Hupkens (1857) de betovergrootoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Henricus Hupkens (1858) de betovergrootoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Maria Helena Hupkens (1860) de betovergrootoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Maria Hubertina Hupkens (1862) de betovergrootoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Johanna de Winter (1865) de partner van de overoudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Johanna Möller (1892) de partner van de overoudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Thio Gouw Nio (1898) de partner van de overoudoom/-tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Joop Hupkens (1917) de achteroudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Jos Hupkens (1920) de achteroudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de partner van de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Roos Hupkens (1922) de achteroudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Gerard Lasschuit (1923) de partner van de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de achteroudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Rie de Droog (1924) de partner van de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Bert Hupkens (1927) de achteroudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de partner van de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de achteroudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Frans Hupkens (1931) de achteroudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de achteroudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de achteroudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de partner van de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de partner van de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de achteroudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de achteroudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Ans Lasschuit (1946) de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Joke Lasschuit (1950) de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de partner van de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Ran Hupkens (1959) de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Monsje Tel (1763) de neef/nicht IV van de partner van de neef/nicht
11
-
Pieter van der Ree (1922) de stiefouder van de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de broer/zus van de achteroom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Wagemaker () de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Annetje van den Berg () de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Arijaantje van Delft () de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Christina Koster () de betovergrootoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Coenraat Zethof / Setoff () de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Crelis Kruijsheer () de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Grietje Jans () de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Jacomijntje van 't Lam () de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Jannetje Kempe(n) () de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Martje van Zanten () de partner van de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Sijmen van Zijl () de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Trijntje Pieters () de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht
12
-
Trijntje Willemsdr () de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht
12
-
Jan Konijn (1629) de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht
12
-
Claas Swager (1647) de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht
12
-
Geert (1650) de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht
12
-
Pieter Ruijter (1650) de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht
12
-
Cornelis Zuijdwijck de Oude (1660) de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Griet (1660) de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht
12
-
Pieter (1663) de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht
12
-
Roel Keijzer (1670) de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Teunissie De Swart (1671) de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Haasje van Zijl (1672) de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Simon Tel (1690) de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
12
-
Dirk Tel (1692) de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
12
-
Dirck Hoogduijn (1697) de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Krijn Vink (1699) de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Willem Koster (1700) de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Maartje Vink (1703) de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Jannetje Loys (1703) de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Maartje Vink (1705) de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Gerrit van Went (1706) de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Hendrick Fermin (1706) de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Aefje Tel (1706) de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
12
-
Catharina Top (1707) de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Aefje Tel (1708) de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
12
-
Joannis Spruijt (1708) de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Pieter Tel (1709) de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
12
-
Willem Ruijter (1711) de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
12
-
Jan Eering (1712) de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Geertie Ruijter (1713) de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
12
-
Maritie Clopper (1714) de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
12
-
Lammert Ruijter (1715) de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
12
-
Maritie Clopper (1716) de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
12
-
Claes Moeijenkint (1717) de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Jan Tel (1719) de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
12
-
Aaltje Clopper (1720) de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
12
-
Dirk Dobbe (1720) de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Marijtje Bader (1720) de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Teunis Tel (1720) de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
12
-
Maritje Clopper (1721) de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
12
-
Claesje Bouman (1721) de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Grietje Ruijter (1721) de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
12
-
Aeghje Clopper (1723) de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
12
-
Cornelis Ruijter (1723) de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
12
-
Geertje Ruijter (1725) de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
12
-
Steijntje Deugt (1726) de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Maartje Ruijter (1728) de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
12
-
Gaartje Ruijter (1731) de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
12
-
Cornelius Zuidwijk (1735) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Cornelius Zuijdewijk (1736) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Antonia Zuidewijk (1737) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Cornelius Zuidewijk (1738) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Pleuntje Leendertsdr. Zuidwijk (1739) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Kniertje Zuidewijk (1740) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Joannes Zuidewijk (1742) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Joannes Zuidewijk (1748) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Teunisje Leenders Zuidewijk (1749) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Cornelia Zuidewijk (1750) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Jan Zuidewijk (1752) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Franciscus van Went (1761) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Johanna Koster (1762) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Franciscus van Went (1762) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Joanna van Went (1764) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Joannes van Went (1765) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Anna van Went (1767) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Mathias van Went (1769) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Joanna van Went (1771) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Joannes van Went (1773) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Piet van Venrooy (1904) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Berdina van Beest (1910) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Gerard? Sanders (1914) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Piet? Appeldoorn (1936) de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Nettie? Sanders (1943) de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Anna Bouts () de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Arie van Soest () de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Catharina Silverschoon () de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Clazina Idzinga () de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Gerloff Harte () de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Hendrik Hupkens () de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
IJda Bogard () de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Jacobus Kion () de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Jannetje Roose () de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Johanna Leenders () de partner van de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Joseph Tander () de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Margaretha van Essen () de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Maria Brinck, Brink () de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Swaantje Tengers () de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Willem Schouten () de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Tryntje Intes (1700) de partner van de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Cornelis de Laat (1705) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Lodewina Visel (1710) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Wensel Benda (1713) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Bartel Roijers (1722) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Hendrik Warnar (1725) de oudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Trijntje Pieterman (1725) de oudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Elisabeth Verb(r)iest / van der Bist (1726) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Cornelis van Veen (1727) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Willem de Graaf (1727) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Hendrina van Beverdam (1728) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Aagje Ton (1730) de partner van de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
12
-
Leuntje Gouwerok (1730) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Andries Bottelier (1734) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Caatje Ego (1737) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Jacques Corsius / Corstiens (1737) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Johann Becht (1738) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Willem van Zutphen (1739) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Maria van Damme (1739) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Claas van Koningsbrugge (1740) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Kobus van Gulik (1740) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Stijn Kruijk (1741) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Femmetje Compas (1742) de oudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Kees Coster (1742) de oudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Maria Duijndam (1756) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Maria Elisabeth Jansen (1756) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Petronella Devau (1756) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Gerard Hupkens (1757) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Mathieu Tillemans (1758) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Marie Gertrude Claessens (1759) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Jean van Horen (1759) de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Jan Kales (1765) de partner van de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Johanna van Onzenoorth (1769) de partner van de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Grietje Vonk (1775) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Cornelia de Laat (1779) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Sijbregje Schuuring (1780) de partner van de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Margaretha de Laat (1784) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Cornelis de Laat (1787) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Elisabeth Vonk (1789) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Wilhelmina Voskuil (1793) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Bartholomeus Rooijers (1793) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Petrus Benda (1794) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Hendrina Benda (1794) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Christina Rooijers (1795) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Engelbertus Benda (1796) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Trijntje Koster (1796) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Elizabeth van Gulik (1796) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Anna Margaretha Harte (1797) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Andreas Benda (1798) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Anna Harte (1799) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Femmetje Koster (1799) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Antonius Benda (1800) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Maria Harte (1801) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Aaltje Koster (1802) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Wilhelmus Benda (1802) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Jan van Gulik (1803) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Aukje Koster (1804) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Theodorus Benda (1805) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Alida van Gulik (1806) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Wilhelmus Benda (1807) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Klaas Koster (1807) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Henricus Harte (1807) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Klaas Koster (1808) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Anna Hupkens (1809) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Petrus Benda (1809) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Catharina Benda (1810) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Maria Hupkens (1810) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Joannes Harte (1811) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Pieter Koster (1811) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Maria Benda (1812) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Sebastiaan Hupkens (1813) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Anna Hupkens (1814) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Johannes Harte (1814) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Anna Hupkens (1816) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Femmetje Koster (1819) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Maria Hupkens (1821) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Gerardus Hupkens (1823) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Maria Hupkens (1825) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Mathijs Hupkens (1828) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Hendrik Hupkens (1830) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Joannes Hupkens (1832) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Catharina Hupkens (1835) de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Ludwig Breuer (1924) de partner van de achteroudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Annie Atyka (1930) de partner van de achteroudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de achteroudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Jo Legand (1930) de partner van de achteroudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de achteroudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de achteroudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de 2e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de ouder van de neef/nicht II van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Michael Hupkens (1989) de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Gijs Hamel (1998) de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Annetje Jansse () de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Cornelis De Swart () de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Jan Eggesz () de oudbetovergrootouder van de partner van de neef/nicht
13
-
Jannetje Cornelisdr () de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Jannetje van Hesselen () de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Marijtje Bobbeldijk () de oudbetovergrootouder van de partner van de neef/nicht
13
-
Mensje Jacobs () de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Nn van der Hoorn () de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Sijmen Deugt () de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Teunis Spruijt () de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Cniertje / Kniertgen Jongeduijser (1625) de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Cnelis Zuijtwijk (1635) de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Ary Keijzer (1645) de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Aechje de Haes (1655) de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Catharina Tullenaers (1656) de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Hendrick Fermin (1660) de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Andries Hoogduijn (1663) de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Jan de oude Vink (1670) de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Pieternel Sonnevelt (1670) de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Jan Ruijter (1674) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht
13
-
Anna van Hessel (1674) de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Gerrit van Went (1675) de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Jacob Ruijter (1675) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht
13
-
Maritje Ruijter (1676) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht
13
-
Sijbrigh Ruijter (1679) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht
13
-
Jacob Ruijter (1681) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht
13
-
Apolonia van der Houven (1683) de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Willem Ruijter (1684) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht
13
-
Cornelis Moeijenkint (1685) de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Krelis (1686) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht
13
-
Cornelis (1688) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht
13
-
Jan Bouman (1689) de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Bregje Roelofsz (1689) de partner van de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
13
-
Maritje (1690) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht
13
-
Neeltje de Man (1690) de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Gerrit (1691) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht
13
-
Kniertje Zuijdwijck (1692) de Echte oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Jans Zuidewijk (1693) de Echte oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Ariaantje Blom (1695) de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Broer Zuijdwijk (1695) de Echte oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Apollonia Zuijdwijck (1697) de Echte oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Sijbrich Ruijter (1698) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht
13
-
Pieter Zuidewijk (1701) de Echte oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Trijntje Ruijter (1701) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht
13
-
Reijnier Ruijter (1702) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht
13
-
Johannes Zuijdwijck (1704) de Echte oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Trijntje Ruijter (1705) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht
13
-
Cornelis Mommers (1706) de partner van de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Grietje Tel (1717) de neef/nicht IV van de partner van de neef/nicht
13
-
Duwertje Tel (1719) de neef/nicht IV van de partner van de neef/nicht
13
-
Joannes Tel (1721) de neef/nicht IV van de partner van de neef/nicht
13
-
Roelof Tel (1724) de neef/nicht IV van de partner van de neef/nicht
13
-
Gerardus van Went (1730) de Echte oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Maria van Went (1732) de Echte oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Christiaan van Went (1736) de Echte oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Ignatius Vermin (1749) de Echte oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Symen Tel (1755) de neef/nicht IV van de partner van de neef/nicht
13
-
Grietje Tel (1756) de neef/nicht IV van de partner van de neef/nicht
13
-
Maartje Tel (1757) de neef/nicht IV van de partner van de neef/nicht
13
-
Aefje Tel (1759) de neef/nicht IV van de partner van de neef/nicht
13
-
Martje Tel (1761) de neef/nicht IV van de partner van de neef/nicht
13
-
Claas Tel (1766) de neef/nicht IV van de partner van de neef/nicht
13
-
Abraham Silverschoon () de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Anna Bambagh () de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Anna Gans () de partner van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Barbara van der Linden () de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Caatje Willems () de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Christiaan Jansen () de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Cornelis Idzinga () de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Gerardus van Beverdam () de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Helena Linders () de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Hendrik van Zutphen () de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Jannigje Verbeek () de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Maria de Nijs () de partner van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Maritje de Coning () de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Maritje Heijn () de schoonouder van de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
13
-
Paulus van Damme () de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Sijmon Ton () de schoonouder van de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
13
-
Thomas de Graaf () de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Willem Schouten () de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Willemijn Hartoog () de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Lijsbeth Swart (1660) de medeouder van de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht
13
-
Joanna Kersmaeckers (1679) de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Adrianus Roijers (1683) de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Maria N (1695) de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Johann Becht (1697) de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Arie Goudrok (1700) de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Magdaleentje Baasbank (1704) de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Grietje Claas (1705) de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Maritie de Mourier (1705) de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Isaak Bottelier (1706) de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Antonie Kruijk (1707) de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Huigh van Koningsbrugge (1708) de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Anna Knol (1709) de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Anna Bienst (1709) de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Jacobus van Gulik (1710) de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Lijsbeth Arents (1711) de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Anna van Ruijven (van Suren) (1712) de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Jan Koster (1712) de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Mijnekes Ego (1714) de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Tanneke van Strijp (1716) de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Louis van Hooren (Hoorens) (1719) de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Maria Ruyters (1719) de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Renerus Hupkens (1724) de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Joseph Devau (1730) de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Maria Elisabeth Arnoldus (1732) de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Cornelia van Es (1747) de partner van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Maria Benda (1748) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Joanna Roijers (1749) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Anna Benda (1750) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Wilhelmus Roijers (1751) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Joannes Benda (1751) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Adrianus Roijers (1754) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Wilhelma Roijers (1754) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Arnolda Roijers (1757) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Franciscus Roijers (1757) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Gradus Benda (1758) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Dominicus van Gulik (1760) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Petrus Roijers (1761) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Theodora Benda (1761) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Tanneke van Gulik (1762) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Helena Benda (1763) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Ysaac Bottelier (1764) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Petrus Roijers (1764) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Daniel van Gulik (1764) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Hubertus van Koningsbrugge (1765) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Gertrudes van Koningsbrugge (1767) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Claes van Veen (1767) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Antonius van Koningsbrugge (1768) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Jacoba van Gulik (1769) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Theodorus van Koningsbrugge (1771) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Anna van Koningsbrugge (1774) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Jacob van Veen (1774) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Johan Becht (1775) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Elizabeth van Koningsbrugge (1776) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Johannes Nederkoorn (1777) de partner van de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Joannes Hupkens - eerst Jansen (1778) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Jan Serné (1780) de partner van de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Wynand Hupkens (1780) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Mathaeus van Koningsbrugge (1782) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Johan Gerard Hupkens (1783) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Maria van Koningsbrugge (1785) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Maria Joseph Hupkens (1785) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Anna Catharina Hupkens (1792) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Cornelis van Koningsbrugge (1794) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Wilhelm Hupkens (1795) het kind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Dirkje Hooman (1800) de partner van de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Pieter Rood (1804) de partner van de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Johan Corell (1810) de partner van de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Matheus Michielse (1814) de partner van de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Cornelia Bruijn (1825) de partner van de Echte oudoom/tante van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Magaretha Michielse (1839) de neef/nicht IV van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Joannes Hupkens (1845) de neef/nicht IV van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Mathijs Hupkens (1853) de neef/nicht IV van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de 2e neef/nicht I van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de 3e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de 3e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de 3e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de 3e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de 3e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de 3e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de 3e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de 3e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de 3e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de 3e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de 3e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de 3e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de 3e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de 3e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de 3e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de 3e neef/nicht van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Ariaentie Leenderts () de partner van de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Cijtje Stierman () de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Claes Bobbeldijk () de stamouder van de partner van de neef/nicht
14
-
Claes Bouman () de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Cornelis van der Swaen () de partner van de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Crelis Spruijt () de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Hubertge van Egmond () de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Jan Vink () de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Lijsbeth van den Berg () de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Maria Bruylemans () de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Pieter van Hessel () de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Sijtje Lammerts () de stamouder van de partner van de neef/nicht
14
-
Pieter de Haes (1604) de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Maria Chaply (1620) de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Catharina Hilhofs (1624) de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Jan Fermin (1628) de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Nicolaas Tullenaers (1630) de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Pieter Duijnmeijer - Hoogduijn (1631) de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Neeltje Wetsman (1635) de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Thomas Sonnevelt (1645) de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Richi van Brederode (1653) de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Geertje Crul (1656) de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Arij de Man (1664) de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Cornelis Suijtwijk de Jonge (1665) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Diver Harks (1665) de schoonouder van de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
14
-
Roelof Jansz (1665) de schoonouder van de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
14
-
Pieter Zuijtwijk (1670) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Johannes Fermin (1690) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Margje Zuijdwijk (1693) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Anna Sebastian () de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Catrijne Andriesse () de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Jacobus Bienst () de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Jan () de stiefouder van het kind van de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht
14
-
Janneke Maes () de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
afgeschermd🞌 de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Marijtje Dorloo () de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Petrus Thijssen () de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
afgeschermd🞌 de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Wilhelm Ubach () het schoonkind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Meghel Geeven (1638) de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Maria Geven (1646) de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Adrianus Roijaers / Roijaerts (1650) de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Johannes Becht (1663) de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Abraham Bottelier (1664) de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Claas Heijn (1670) de grootouder van de partner van de Echte oudoom/tante van de partner van de neef/nicht
14
-
Wouter van Gulik (1674) de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Claes van Koningsbruggen (1676) de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Jannetje van Spieringshoek (1677) de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Matthias Hupkens (1681) de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Hijltje van der Hoest (1682) de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Jan Jansse de Morie (1683) de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Marijtje van der Laan (1683) de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Hendrik Arentse (1685) de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Lambert Baasbank (1686) de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Johannus Ruyters (1689) de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Catharina Herben (1690) de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Grietje van Ree (1691) de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Hendrikus van Hooren (1693) de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Jannetje Bertram (1695) de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Meike van den Goor (1695) de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Willem Ego (1695) de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Anna Maria Spits (1702) de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Wilhelma Roijers (1708) het kind van de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Michael(us) Roijers (1710) het kind van de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Anna Roijers (1712) het kind van de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Joanna Roijers (1715) het kind van de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Anna Maria van Dommelen (1717) de partner van de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Peeter Rojaers (1719) het kind van de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Helena van Koningsbruggen (1734) het kind van de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Helena Koningsbruggen (1735) het kind van de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Nicolaas van Koningsbruggen (1737) het kind van de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Lambert van Koningsbruggen (1739) het kind van de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Grietje van Koningsbruggen (1741) het kind van de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Grietje van Koningsbruggen (1743) het kind van de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Grietje van Koningsbruggen (1745) het kind van de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Lambert van Koningsbruggen (1747) het kind van de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Willem van Koningsbruggen (1752) het kind van de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Joanna Catharina Hupkens (1752) het kind van de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Anna van Koningsbruggen (1753) het kind van de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Matthijs van Koningsbruggen (1756) het kind van de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Mattheus van Koningsbruggen (1757) het kind van de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Henricus van Koningsbruggen (1759) het kind van de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Maria Hupkens (1762) het kind van de oudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Sara Frijn (1765) het schoonkind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Maria Nollé (1768) het schoonkind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Maria Gielisse (1783) het schoonkind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Maria Hupkens (1802) de neef/nicht IV van de ouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Maria Hupkens (1804) de neef/nicht IV van de ouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Gerard Hupkens (1805) de neef/nicht IV van de ouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Maria Hupkens - eerst Gielisse (1814) de neef/nicht IV van de ouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Gerardus Hupkens (1817) de neef/nicht IV van de ouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Mathias Hupkens (1818) de neef/nicht IV van de ouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Maria I Hupkens (1820) de neef/nicht IV van de ouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Maria J Hupkens (1822) de neef/nicht IV van de ouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Maria E Hupkens (1824) de neef/nicht IV van de ouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Joannes Hupkens (1825) de neef/nicht IV van de ouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Elisabeth Hupkens (1828) de neef/nicht IV van de ouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Annetje Pietersdr () de stamouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Daniël van Hessel () de stamouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Hendricx Bruylemans () de stamouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Marya Claasdr. () de stamouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Willem Wetsman () de stamouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Lourens de Haes (1555) de stamouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Andries Duijnmeijer - Hoogduijn (1588) de stamouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Maritgen van Deijl (1588) de stamouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Matthias Fermin (1590) de stamouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Annitge Ruijchrock (1598) de stamouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Antoine Chaply (1600) de stamouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Catharina Deliche (1600) de stamouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Cornelis van Brederode (1613) de stamouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Maartje Wassenaer (1620) de stamouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Jan de Man (1624) de stamouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Anna van Barnhoorn - Barenthoven (1629) de stamouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Jacob Crul (1635) de stamouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Andreas Fermin (1646) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Joanna Fermin (1650) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Aleydis Fermin (1653) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Maria Fermin (1653) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Joannes Fermin (1656) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Matthias Fermin (1658) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
afgeschermd🞌 de ouder van het schoonkind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Corstianus Geven () de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
afgeschermd🞌 de ouder van het schoonkind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Joanna NN () de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
afgeschermd🞌 de ouder van het schoonkind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Maijken Fonteijne () de partner van de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
afgeschermd🞌 de ouder van het schoonkind van de oudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Gijsbert Hendrik Roijaers (1620) de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Christina van Dommelen (1630) de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Heyltje Jans (1630) de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Isaaq Bottelier (1630) de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Lorentz Becht (1632) de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Catharina N (1635) de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Thomas van Gulik (1639) de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Huijch van Coningsbrugge (1640) de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Lijsbet Tijsen (1640) de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Paulus Ego (1641) de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Reyner Hupkens (1642) de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Anna Maria Leveau (1643) de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Susanna Thomas (1644) de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Catalijntje Gillis (1646) de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Hendrik Spieringshoek (1651) de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Berend van Hooren (1658) de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Jacobus van Ree (1664) de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Jannetje Jans (1665) de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Jenneken Sanders (1665) de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Johannes van den Goor (1670) de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Magtildis Tomissen (1671) de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Joanna Roijaers (1675) het kind van de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Mathijs van Leerbergen (1677) de partner van de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Christina Roijaers (1677) het kind van de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Christiaan Roijers (1678) het kind van de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Elisabetha Rooijers (1680) het kind van de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Gijsbert Roijaers (1683) het kind van de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Jenneke van de Goor (1690) de partner van de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Anna Simons (1694) de partner van de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Corstiaan van Koningsbruggen (1710) het kind van de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Lysbeth van Koningsbruggen (1712) het kind van de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Renerus Hupkens (1712) het kind van de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Anna Maria Hupkens (1714) het kind van de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Maria Gertrud Hupkens (1716) het kind van de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Maria Elisabeth Hupkens (1717) het kind van de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Anna Gertrud Hupkens (1719) het kind van de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Maria Mechtild Hubkens (1721) het kind van de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Gerard Joseph Hupkens (1727) het kind van de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Gerardus Andreas Hupkens (1729) het kind van de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Anna Maria Hupkens (1731) het kind van de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Maria Anna Hupkens (1733) het kind van de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Anton Hupkens (1734) het kind van de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Maria Catharina Hupkens (1736) het kind van de stamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Leonardus Mikkenie (1821) de partner van de neef/nicht IV van de ouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Willem Blattner (1827) de partner van de neef/nicht IV van de ouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Louisa Verhaar (1836) de partner van de neef/nicht IV van de ouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Matthias Hupkens (1860) de 2e neef/nicht III van de ouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Mattias Hupkens (1867) de 2e neef/nicht III van de ouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Elisabeth Hupkens (1870) de 2e neef/nicht III van de ouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Johannes Hupkens (1873) de 2e neef/nicht III van de ouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Hubertus Hupkens (1875) de 2e neef/nicht III van de ouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Aechte Jacobsdr () de stamgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
16
-
Annitge van Rhijn () de stamgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
16
-
Arij de Man () de stamgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
16
-
Bastiaan Ruijchrock () de stamgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
16
-
Beatrix Lenaertsdr () de stamgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
16
-
Geertgen Jansdr () de stamgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
16
-
Maritgen van Galoijs () de stamgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
16
-
Pieter Wetsman () de stamgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
16
-
Rijckelant Crijnsdr () de stamgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
16
-
Teeuwis van Barnhoorn - Barsingerhorn () de stamgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
16
-
Huijbert Duijnmeijer - Hoogduijn (1550) de stamgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
16
-
Jacob van Deijl (1554) de stamgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
16
-
Floris van Wassenaer (1576) de stamgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
16
-
Trijntje de Roo (1580) de stamgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
16
-
Sijmon van Brederode (1588) de stamgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
16
-
Jan van der Crul (1611) de stamgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
16
-
Machtelt Uijtenhage (1611) de stamgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
16
-
Elisabeth Blucker () de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de neef/nicht IV van de ouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Hendrik Roij(a)erts (1577) de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Johannes Bottelier (1591) de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Nicolaes Hupkens (1591) de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Peter van Dommelen (1598) de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Joost Meessen van Coningsbrugge (1600) de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Maertge de Roo (1605) de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Paul Ego (1609) de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Johannes Becht (1611) de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Cornelia Jaspers (1613) de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Marie Paque (1613) de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Neeltje van Ypenburg (1635) de partner van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Anneke Crock (1640) de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Willem van Hooren (1640) de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Henricus Roijaerts / Roojers / Roijers (1651) het kind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Jacob Roijers (1652) het kind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Gijsbert Royaerts (1653) het kind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Catharina Royaerts (1654) het kind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Adrianus Geven (1655) het kind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Elisabeth Roijaers (1656) het kind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Marijtje Beggerius (1660) de partner van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Nicolaes Hupkens (1669) het kind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Crijn van Coningsbrugge (1670) het kind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Joost van Coningsbrugge (1670) het kind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Maartje van Coningsbrugge (1670) het kind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Tijs van Coningsbrugge (1670) het kind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Petrus Hupkens (1671) het kind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Cornelia Hupkens (1672) het kind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Maria Hupkens (1675) het kind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Paschasia Hupkens (1678) het kind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Jan van Coningsbrugge (1680) het kind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Reynerius Hupkens (1684) het kind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Claes van Koningsbrugge (1685) het kind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Tussan Hupkens (1687) het kind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Geertje Pietersdr () de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
17
-
Gerijtgen Jansdr () de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
17
-
Jannitgen Cornelisdr () de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
17
-
Leendert Woutersz () de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
17
-
Marijtje Arentsdr. () de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
17
-
Maritgen van Noorden () de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
17
-
Trijntje Willemsdr () de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
17
-
Willem van Rhijn () de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
17
-
Willem Wetsman () de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
17
-
Thonis Ruijchrock (1505) de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
17
-
Machtelt Harpersdr (1510) de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
17
-
Andries ten Deijl - van Galoijs (1520) de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
17
-
Dirckje van Rhijn (1522) de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
17
-
Dirck van Deijl (1529) de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
17
-
Dignum de Roo - van Roon (1538) de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
17
-
Apollonia Hillenaar (1550) de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
17
-
Pieter Wassenaer (1550) de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
17
-
Willemtgen Claesdr (1552) de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
17
-
Leendert Bouman - van Brede Roode (1556) de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
17
-
Jan van der Crul (1581) de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
17
-
Jacob Uijtenhage (1584) de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
17
-
Leuntgen Duijnstee (1584) de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
17
-
Huijgh van Houten () de partner van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Josina van Geeluwe () de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Petrus van Dommelen () de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Hendrik Jan Geverts (1540) de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Jenneken Gordts (1545) de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Maljaart Boetelyer Bottelier (1560) de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Reiner Hupkens (1563) de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Gertrudis Coecken (1567) de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Adriaentge Nannings (1570) de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Geertge Corsteman (1570) de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Mees Joosten (1570) de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Kunigunde Simon (1585) de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Peter Becht (1585) de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Idea Meijs (1592) de partner van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Meijnsgen Willems (1600) de partner van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Henricus van Hooren (1615) de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Reinier Hupkens (1616) het kind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Catharina Hupkens (1618) het kind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Ida Hupkens (1628) het kind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Maria Hupkens (1630) het kind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Claes van Houten (1632) het kind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Peter van Dommelen (1632) het kind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Nicolaus Hupkens (1632) het kind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Nicolaus Hupkens (1635) het kind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Gerard Hupkens (1637) het kind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Geertgen van Coningsbrugge (1640) het kind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Renerus Hubkens (1643) het kind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Margarita Hupkens (1648) het kind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Mees van Coningsbrugge (1650) het kind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Wilhelmina Verrijt (1650) het schoonkind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Maria Pompen (1654) het schoonkind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Adriaentje van Coningsbrugge (1655) het kind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Meijnsje van Coningsbrugge (1655) het kind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Getrudis Hendricks (1672) het schoonkind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Gi(j)sbertus Roijers (1684) het kleinkind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Franciscus Roij(a)er(t)s (1685) het kleinkind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Elisabeta Roijers (1687) het kleinkind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Christina Roijers (1688) het kleinkind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Adam Roijers (1690) het kleinkind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Christianus Roijers (1692) het kleinkind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Elisabeth Royaerts (1693) het kleinkind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Christianus Roijers (1693) het kleinkind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Huibert Royaerts (1694) het kleinkind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Christina Roijers / Royaerts (1694) het kleinkind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Willem Roijers / Royers (1697) het kleinkind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Joannes Roijers (1699) het kleinkind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Gijsbert Royaerts (1700) het kleinkind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Maria Roijaerts / Roijers (1700) het kleinkind van de stamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Aelbert de Roo () het kind van de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Anna Dirksdr. () de stambetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Claes Uijtenhage () de stambetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Claesgen Gerritsdr () de stambetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Daniel van Rhijn () de stambetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Dirck Duijnstee () de stambetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Dirck Gerritsz. () de stambetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Grietgen Jacobsdr () de stambetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Jan Claesz () de stambetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Jan de Roo () de stambetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Jannetgen () de stambetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Lijsbeth Pietersdr () de stambetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Maritgen Adriaensdr () de stambetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Maritgen Pietersdr. () de stambetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Pieter Vranckensz () de stambetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Willem van Noorden - Noort () de stambetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Jan Ruijchrock (1475) de stambetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Jacob van Deijl (1481) de stambetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Harper Dircksz. (1485) de stambetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Cornelis Bouman (1500) de stambetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Claes Hillenaar (1508) de stambetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Joris Florisz (1520) de stambetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Dieuwertgen Willemsdr (1522) de stambetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Livijn de Crul (1560) de stambetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Dirck de Roo (1570) de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Grietje de Roo (1570) het kind van de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Huijch de Roo (1575) het kind van de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Marijtge de Roo (1575) het kind van de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Neeltge de Roo (1575) het kind van de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Jan de Roo (1579) het kind van de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Arent de Roo (1582) het kind van de stamovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
18
-
Anthonia Hendriksdr () de stamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Cyntgen Faes () de partner van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Roelof Jan Goyaerts () de stamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Jan Geverts (1510) de stamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Adriaen de oude Corsteman (1540) de stamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Hendrik Hanssen (1542) de partner van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Marijtje van Tetrode (1550) de stamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Joost (1555) de stamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Peter Becht (1555) de stamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Frans Royers (1567) het kind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Perijna Bottelier (1583) het kind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Lydia Bottelier (1588) het kind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Geertrui Hupkens (1589) het kind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Libert Hubkens (1589) het kind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Maertje Meessen (1590) het kind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Simon Hubkens (1593) het kind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Susanna Bottelier (1594) het kind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Adriaen de Roo (1600) het kind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Cornelis Meessen (1600) het kind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Gijsbert Meessen (1600) het kind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Marijtge de Roo (1600) het kind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Trijntge de Roo (1600) het kind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Adriaen de Roo (1605) het kind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Daniel de Roo (1605) het kind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Jan de Roo (1610) het kind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Nanning Meessen (1610) het kind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Neeltgen Meessen (1610) het kind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Sijtgen Meessen (1610) het kind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Trijntgen Meessen (1615) het kind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Anna Labon (1637) het schoonkind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Johanna Catharina Hubkens (1660) het kleinkind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Cornelia Hubkens (1665) het kleinkind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Nicolaes Hupkens (1666) het kleinkind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Gerard Hupkens (1670) het kleinkind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Matthias Hubkens (1675) het kleinkind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Cornelis Hupkens (1679) het kleinkind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Jansdr () de stamoudouder van de partner van de achterneef/-nicht
19
-
Dirck van Deijl () de stamoudouder van de partner van de achterneef/-nicht
19
-
Jan van Noorden () de stamoudouder van de partner van de achterneef/-nicht
19
-
Matthijs Duijnstee () de stamoudouder van de partner van de achterneef/-nicht
19
-
Neeltgen () de stamoudouder van de partner van de achterneef/-nicht
19
-
Neeltgen () de stamoudouder van de partner van de achterneef/-nicht
19
-
Niesje Jansdr () de stamoudouder van de partner van de achterneef/-nicht
19
-
Jacob Gerritsz (1450) de stamoudouder van de partner van de achterneef/-nicht
19
-
Pieter Huijchsz (1474) de stamoudouder van de partner van de achterneef/-nicht
19
-
Wouter Gerritsz (1475) de stamoudouder van de partner van de achterneef/-nicht
19
-
afgeschermd🞌 de partner van het kleinkind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Margriet Aken () het schoonkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Geertjen Onderwater (1502) de stamoudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Cornelis Corsten (1510) de stamoudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Jan van Tetrode (1525) de stamoudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Christian Becht (1530) de stamoudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Adriaen Corsteman (1560) het kind van de stamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Cornelis Corsteman (1565) het kind van de stamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Jannetgen Joosten (1570) het kind van de stamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Machteld Corsteman (1570) het kind van de stamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Maertge Corsteman (1580) het kind van de stamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Maritje Joosten (1580) het kind van de stamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Truijtge Corsteman (1580) het kind van de stamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Catharina Becht (1590) het kind van de stamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Elisabeth Becht (1590) het kind van de stamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Maria Coninx (1595) het schoonkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Renerus Hubkens (1624) het kleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Gertrudis Hubkens (1625) het kleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Dionysius Hubkens (1627) het kleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Cornelia Hubkens (1629) het kleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Henricus Hubkens (1631) het kleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Geertruydt Hupkens (1636) het kleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Frans Hupkens (1639) het kleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Margridt Hupkens (1641) het kleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Neelcke Hupkens (1645) het kleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Agnes Meyers (1672) de partner van het kleinkind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Anna Allaerd (1692) de partner van het kleinkind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Gerardus Hupkens (1714) het achterkleinkind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Maria Hupkens (1716) het achterkleinkind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Joannes Hupkens (1717) het achterkleinkind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Cornelius Hupkens (1720) het achterkleinkind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Maria Hupkens (1723) het achterkleinkind van de stamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Hadewij () de stamoudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
20
-
Huijch Willemsz. (1431) de stamoudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
20
-
Annetgen Vrancken () de stamoudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Catharina Delre () de partner van het kleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Margriet Blankers () de partner van het kleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Daniel van Tetrode (1500) de stamoudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
NN Becht (1500) de stamoudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Klaas Corsteman (1540) het kind van de stamoudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Konrad Ernst (1590) het schoonkind van de stamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Peter Lorentz (1590) het schoonkind van de stamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Sijmen Hupkens (1653) het achterkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Anna Hupkens (1655) het achterkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Dionijs Hupkens (1657) het achterkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Johannes Hupkens (1659) het achterkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Reijnier Hupkens (1661) het achterkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Dionijs Hupkens (1663) het achterkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Frans Hupkens (1666) het achterkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Dionysius Hupkens (1668) het achterkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Urbanus Hupkens (1669) het achterkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Urbanus Henricus Hupkens (1670) het achterkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Geertruijt Florisdr () de stamoudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Jan van Tetrode () de stamoudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Henrich Becht (1480) de stamoudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Cornelis Vrancken (1508) de stamoudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Catrijn Francot (1667) de partner van het achterkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Catrijna Hupkens (1695) het betachterkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Aeltien Hupkens (1697) het betachterkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Dionisius Hupkens (1699) het betachterkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Maria Hupkens (1701) het betachterkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Helena Hupkens (1704) het betachterkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Adriana Hupkens (1707) het betachterkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Anna Pitters () de partner van het betachterkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Kerstijn Bruijnen (1450) de edelouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Willem van Tetrode van Wassenaar (1450) de edelouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Huig Cranenburgh (1475) de edelouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Urbanus Hupkens (1730) het oudkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Catharina Hupkens (1734) het oudkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Urbanus Hupkens (1736) het oudkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Anna Hupkens (1738) het oudkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Dionius Hupkens (1740) het oudkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Aernt van Tetrode (1410) de edelgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Vranck Cranenburgh (1435) de edelgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Jan Turnau (1740) de partner van het oudkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Catharina Turnau (1742) de partner van het oudkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Maria Hupkens (1769) het oudkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Dionius Hupkens (1770) het oudkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Johannes Hupkens (1772) het oudkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Urbanus Hupkens (1774) het oudkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Johannes Hupkens (1776) het oudkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Anna Hupkens (1779) het oudkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Anna Hupkens (1781) het oudkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Petrus Hupkens (1786) het oudkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Aletta Hupkens (1786) het oudkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Willem II van Tetrode van Wassenaar (1365) de edelovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Diet van Wijck uter Wijcke (1370) de edelovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Matheus Cranenburgh (1395) de edelovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Joanna Smeets (1785) de partner van het oudkleinkind van de stambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Catherine Hupkens (1809) de 5e neef/nicht I van de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Jeanne Hupkens (1810) de 5e neef/nicht I van de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Dine Hupkens (1812) de 5e neef/nicht I van de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Denis Emile Hupkens (1813) de 5e neef/nicht I van de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Maria Hupkens (1815) de 5e neef/nicht I van de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Felicité Hupkens (1817) de 5e neef/nicht I van de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Gerardina Hupkens (1820) de 5e neef/nicht I van de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Henrietta Hupkens (1822) de 5e neef/nicht I van de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Maria Hupkens (1826) de 5e neef/nicht I van de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
25
-
Arent van Tetrode (1345) de edelbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
25
-
Claas Cranenburgh (1355) de edelbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
25
-
Dirk Mentszoen (1355) de edelbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
25
-
Dyedwaer Arthursdr (1355) de edelbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
25
-
Elisabeth Bruun Jacobs (1370) de edelbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
25
-
Ego van der Elst (1826) de partner van de 5e neef/nicht I van de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
25
-
Adriaan Hupkens van der Elst (1864) de 5e neef/nicht II van de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
26
-
Willem van Cranenburgh (1305) de edeloudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
26
-
Arthur Soyersz (1315) de edeloudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
26
-
Hillegont van Uter Wijcke (1320) de edeloudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
26
-
Hendrik van Tetrode (1330) de edeloudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
26
-
Mien Vrijthof (1870) de partner van de 5e neef/nicht II van de oudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
27
-
Bertha Baerte van IJsselstein () de edeloudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
27
-
Diedwi () de edeloudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
27
-
Soyers Soyersz () de edeloudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
27
-
Engelbert van Cranenburg (1255) de edeloudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
27
-
Jan van Egmond (Uter Wijk) van Meerestein (1285) de edeloudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
27
-
Dirc van Tetrode (1290) de edeloudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
28
-
Bartholomeus van Cranenburch (1225) de edeloudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
28
-
Godilt van Bleyswyck (1230) de edeloudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
28
-
Gerrit van Egmond (1255) de edeloudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
28
-
Alijt Uter Wyck van Brederode (1260) de edeloudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
28
-
Simon van Tetrode (1260) de edeloudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
29
-
Bertha van Rijswijk () de edeloudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
29
-
Dirk van Wassenaer (1197) de edeloudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
29
-
Wouter Stoutkind van Egmond (1220) de edeloudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
29
-
Ysbrant van Tetrode (1225) de edeloudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
29
-
Willem van Brederode (1226) de edeloudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
29
-
Hillegonde van Voorne (1232) de edeloudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Arend van Teylingen () de edelstamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Florens van Tetrode () het kind van de edeloudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Gerard van Tetrode () het kind van de edeloudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Filips van Wassenaer (1170) de edelstamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Halewijne van Egmont (1172) de edelstamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Agnes Persijn van Waterlant (1176) de edelstamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Dirk van Teylingen (1180) de edelstamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Aleid van Heusden (1190) de edelstamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Hendrik van Voorne (1200) de edelstamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Magdalena van Hessen (1200) de edelstamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Simon van der Laan (1200) de edelstamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Wouter van Egmond (1202) de edelstamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Catharina van Cysoing (1210) de edelstamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Floris van Egmond (1257) het kind van de edeloudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
31
-
Agniese van Bentheim () de edelstamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
31
-
Willem van Teylingen () de edelstamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
31
-
Kerstant Van Wassenaer Van Raephorst (1125) de edelstamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
31
-
Halewine van Leyden (1130) de edelstamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
31
-
Mabelia van IJsselmonde (1160) de edelstamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
31
-
Jan van Heusden (1160) de edelstamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
31
-
Aleida van Cuijk (1165) de edelstamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
31
-
Wouter van Egmont (1168) de edelstamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
31
-
Ysbrant van der Laan (1175) de edelstamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
31
-
Sandrina van Nassau (1180) de edelstamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
31
-
Aebrecht Egmond (1306) het kleinkind van de edeloudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
32
-
Gerard van Egmond (1186) de edelstamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
32
-
Elisabeth Van der Woude () de partner van het kleinkind van de edeloudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
32
-
Allard van Egmont (1105) de edelstamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
32
-
Alewijn van Leyden van Pendrecht (1110) de edelstamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
32
-
Jeanne van Arkel (1114) de edelstamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
32
-
Arnold van Heusden (1125) de edelstamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
32
-
Justina van Heeze en Millen (1132) de edelstamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
32
-
Antonia Henegouwen (1134) de edelstamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
33
-
Beerwout van Egmond (1075) de edelstambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
33
-
Alewijn van Leyden van Wassenaer (1080) de edelstambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
33
-
Aleidis van der Aare (1085) de edelstambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
33
-
Johan van Arkel (1085) de edelstambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
33
-
Berta van Lynden (1090) de edelstambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
33
-
Rosamunde van Vlaanderen (1090) de edelstambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
33
-
Herman van Heusden (1100) de edelstambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
33
-
Raoul de Coucy (1134) de edelstambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
33
-
Agnes de Bouwer van Henegouwen (1140) de edelstambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
34
-
Heleonora van Oostervant (1045) de edelstamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
34
-
Beerwout van Egmond (1050) de edelstamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
34
-
Albert d'Aspremont van Lynden (1055) de edelstamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
34
-
Alewijn van Leiden van Wassenhoven (1055) de edelstamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
34
-
Hedwige d'Briey (1060) de edelstamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
34
-
Jan van Arkel (1060) de edelstamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
34
-
Adelheid van Heusden (1060) de edelstamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
34
-
Arnold van Rode van Heusden (1070) de edelstamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
35
-
Appolonia van Limburg () de edelstamoudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
35
-
Mathilde van Arlon () de edelstamoudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
35
-
Dodo II van Egmond (1006) de edelstamoudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
35
-
Diederik van Beveren (1010) de edelstamoudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
35
-
Jan van Heusden (1020) de edelstamoudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
35
-
Herbert d'Briey (1025) de edelstamoudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
35
-
Margaretha van Altena (1030) de edelstamoudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
35
-
Robert van Heusden (1046) de edelstamoudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
35
-
Johanna van Arkel (1055) de edelstamoudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
35
-
Beatrix van Gent (1059) de partner van de edelstamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
35
-
Heilwina van Walbeck (1065) de partner van de edelstamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
35
-
Jan van Arkel (1010) de edelstamoudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
35
-
Margriet van Steenvoort (1038) de edelstamoudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
36
-
Adele von Lothringen () de edelstamoudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
36
-
Helena Brandenburg () de edelstamoudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
36
-
Walram Graf von Arlon () de edelstamoudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
36
-
Boudewijn van Heusden (0970) de edelstamoudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
36
-
Diederik van Beveren (0975) de edelstamoudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
36
-
Walger van Egmond (0976) de edelstamoudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
36
-
Aleida van Gennep (0980) de edelstamoudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
36
-
Udo van Limburg (1030) de edelstamoudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
36
-
Jutta van Luxemburg (1036) de edelstamoudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
36
-
Elisabeth van Cuijk (0990) de edelstamoudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
36
-
Jan van Arkel (0990) de edelstamoudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
36
-
Gerard van Steenvoort van Heemstede (0991) de edelstamoudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
36
-
Maria van Polanen (0995) de edelstamoudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
37
-
Richildis van Metz () de edelstamoudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
37
-
Diederik van Beveren (0940) de edelstamoudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
37
-
Dodo van Egmond (0940) de edelstamoudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
37
-
Robbrecht van Heusden (0940) de edelstamoudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
37
-
Gertrude von Sponheim (0953) de edelstamoudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
37
-
Diederik van Lotharingen (0965) de edelstamoudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
37
-
Friedrich Luxemburg (1003) de edelstamoudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
37
-
Gerbera van Boulogne (1015) de edelstamoudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
37
-
Maria van Oyen (0960) de voorouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
37
-
Jan van Polanen (0965) de voorouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
37
-
Reinier van Steenvoort van Heemstede (0965) de voorouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
37
-
Catharina van Brederode (0970) de voorouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
37
-
Foppe van Arkel (0970) de voorouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
38
-
Mathilde van Boulogne () de voorouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
38
-
Wolbrand van Egmond (0901) de voorouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
38
-
Frederik van Lotharingen (0912) de voorouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
38
-
Margaretha van Loon (0920) de voorouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
38
-
Jan van Heusden (0920) de voorouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
38
-
Beatrix van Frankrijk (0938) de voorouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
38
-
Friedrich van Luxemburg (0965) de voorouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
38
-
Irmentrude van de Wetterau (0972) de voorouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
38
-
Eustaas van Boulogne (1010) de voorouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
39
-
Hedwig van Saksen () de voorgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
39
-
Radbold van Egmond (0870) de voorgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
39
-
Hugo de Grote (0897) de voorgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
39
-
Edmund van Heusden (0897) de voorgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
39
-
Hildegard von Seijn / von Sayn (0902) de voorgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
39
-
Siegfried I van Luxemburg (0922) de voorgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
39
-
Hedwig van Nordgau (0937) de voorgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
39
-
Lambert van Leuven (0950) de voorgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
39
-
Gerberga van Neder-Lotharingen (0975) de voorgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
39
-
Gisela (1009) het kind van de voorouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
40
-
Adelheid () de voorovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
40
-
Robbrecht van Heusden (0840) de voorovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
40
-
Adelheid van Zutphen (0870) de voorovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
40
-
Hendrik de Vogelaar (0876) de voorovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
40
-
Wigerik van Lotharingen (0886) de voorovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
40
-
Kunigunde van de Ardennen (0893) de voorovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
40
-
Mathilde van Ringelheim (0895) de voorovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
40
-
Karel van Neder-Lotharingen (0953) de voorovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
41
-
Thiadrich van Ringelheim () de voorbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
41
-
Boudewijn van Heusden (0830) de voorbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
41
-
Otto van Saksen (0850) de voorbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
41
-
Odakar V van Boulogne (0855) de voorbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
41
-
Hedwig van Babenberg (0856) de voorbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
41
-
Reginhilde (0870) de voorbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
41
-
Gerberga van Saksen (0913) de voorbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
41
-
Lodewijk van Overzee van Frankrijk (0920) de voorbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
42
-
Robbrecht van Heusden (0802) de vooroudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
42
-
Liudolf van Saksen (0805) de vooroudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
42
-
Hendrik van Babenberg (0820) de vooroudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
42
-
Sophia van Wessex van Engeland (0823) de partner van de voorbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
42
-
Hernequin van Boulogne (0825) de vooroudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
42
-
Berthe van Ponthieu (0830) de vooroudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
42
-
Ingeltrude van Friuli (0836) de vooroudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
42
-
Sophia van Engeland (0857) de partner van de voorbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
42
-
Karel de Eenvoudige (0879) de vooroudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
42
-
Hedwig van Wessex (0903) de vooroudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
43
-
Ælfflæd () de vooroudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
43
-
Cunigunde van Huy () de vooroudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
43
-
Robbrecht van Kleef en Teisterband (0777) de vooroudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
43
-
Poppo van Grabfeld (0790) de vooroudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
43
-
Ragnhard van Boulogne (0800) de vooroudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
43
-
Eberhard van Friuli (0810) de vooroudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
43
-
Gisela (0821) de vooroudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
43
-
Edmund de Martelaar (0840) de schoonouder van de voorbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
43
-
Lodewijk de Stamelaar (0846) de vooroudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
43
-
Adelheid van Parijs (0853) de vooroudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
43
-
Eduard de Oudere (0874) de vooroudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
44
-
Jan van Kleef en Teisterbant (0740) de vooroudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
44
-
Constantia van Kleef en Teisterbant (0750) de vooroudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
44
-
Lodewijk de Vrome (0778) de vooroudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
44
-
Odakar V van Boulogne (0780) de vooroudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
44
-
Unruoch van Ternois (0780) de vooroudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
44
-
Judith van Beieren (0805) de vooroudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
44
-
Karel de Kale (0823) de vooroudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
44
-
Adalhard van Parijs (0830) de vooroudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
44
-
Ermentrudis van Orléans (0830) de vooroudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
44
-
Alfred de Grote (0848) de vooroudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
44
-
Ealhswith (0852) de vooroudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
45
-
Engeltrude van Parijs () de vooroudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
45
-
Michael Paleologus () de vooroudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
45
-
Osburh () de vooroudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
45
-
Wulfhard van Angoulême () de vooroudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
45
-
Eberhard van de Elzas (0697) de vooroudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
45
-
Karel de Grote (0747) de vooroudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
45
-
Hildegard (0758) de vooroudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
45
-
Ermengarde van Haspengouw (0778) de partner van de vooroudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
45
-
Odo van Orléans (0780) de vooroudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
45
-
Suzanna (0795) de vooroudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
45
-
Æthelwulf van Wessex (0800) de vooroudbetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
45
-
Boudewijn van Kleef en Teisterbant (0802) het kind van de vooroudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
45
-
Hildegarde d'Aquitaine (0803) het kind van de vooroudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
46
-
Ingram van de Haspengouw () de schoonouder van de vooroudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
46
-
Adalbert van de Elzas (0670) de voorstamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
46
-
Ingenia (0695) de voorstamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
46
-
Pepijn de Korte (0714) de voorstamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
46
-
Bertha met de Grote Voet van Laon (0720) de voorstamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
46
-
Gerold van Vintzgouw (0740) de voorstamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
46
-
Leuthard van Parijs (0760) de voorstamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
46
-
Bego van Toulouse (0765) de voorstamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
46
-
Nikephoros I (0765) de voorstamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
46
-
Egbert van Wessex (0771) de voorstamouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
47
-
Ealhmund van Kent () de voorstamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
47
-
Rotrude () de voorstamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
47
-
Etichon I van de Elzas (0630) de voorstamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
47
-
Bereswinde van Austrasie (0635) de voorstamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
47
-
Karel Martel (0689) de voorstamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
47
-
Rotrude van Trier (0690) de voorstamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
47
-
Gerard van Parijs (0728) de voorstamgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
48
-
Liuteric van de Elzas (0615) de voorstamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
48
-
Hultrude van Bourgondië (0630) de voorstamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
48
-
Carloman (0713) de voorstamovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
49
-
Leutsinde () de voorstambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
49
-
Erchinoald van de Elzas (0580) de voorstambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
49
-
Liutgarde Friuli (0580) de voorstambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
49
-
Willibald II van Bourgondie (0585) de voorstambetovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
50
-
Theudelinde van Beieren (0548) de voorstamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
50
-
Aletheus van Bourgondie (0555) de voorstamoudouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
51
-
Adalric van Brandenbuurg (0530) de voorstamoudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
51
-
Richarianna van Artois en Cambrai (0540) de voorstamoudgrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
52
-
Ansbert van Brandenbourg (0510) de voorstamoudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
52
-
Mathilde de Boulogne (0520) de voorstamoudovergrootouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
53
-