De familielijnen vanuit Trijntje de Wit (1680)

Lijn DNA Y-chr. Mitro Naam (geboorte) Familielidsnaam
1
1
Volkert de Wit () de ouder
2
2
Jan de Wit (1662) de broer/zus
2
2
Grietje de Wit (1663) de broer/zus
2
2
Meijnou de Wit (1664) de broer/zus
3
3
Volkert de Wit (1684) de neef/nicht
3
3
Reijer de Wit (1686) de neef/nicht
3
3
Jacob de Wit (1688) de neef/nicht
3
3
Annetje de Wit (1690) de neef/nicht
3
3
Jacob de Wit (1692) de neef/nicht
3
3
Cornelis de Wit Alias Volkerts (1700) de neef/nicht
3
3
Krijn de Wit Alias Volkerts (1700) de neef/nicht
3
3
Pieter Volkerts de Wit Alias Volkerts (1705) de neef/nicht
3
-
Maertje Reijers (1662) de zwager/schoonzus
4
4
Ariaan de Wit Alias van Dijk (1723) de achterneef/-nicht
4
4
Maria de Wit (1724) de achterneef/-nicht
4
4
Aafje de Wit (1726) de achterneef/-nicht
4
4
Jannetje de Wit (1730) de achterneef/-nicht
4
4
Antje de Wit (1740) de achterneef/-nicht
4
4
Pieter de Wit (1740) de achterneef/-nicht
4
4
Stijntje de Wit (1740) de achterneef/-nicht
4
-
Reijer () de ouder van de zwager/schoonzus
4
-
Jaapje van der Meer (1695) de partner van de neef/nicht
4
-
Stijntje Hossemus (1712) de partner van de neef/nicht
5
5
Krijn Hoogland (1757) de achterachterneef/-nicht
5
5
Jaapje Hoogland (1764) de achterachterneef/-nicht
5
5
Neeltje de Wit (1767) de achterachterneef/-nicht
5
5
Krijn de Wit (1769) de achterachterneef/-nicht
5
5
Pieter de Wit (1771) de achterachterneef/-nicht
5
5
Marijtje Kroon (1772) de achterachterneef/-nicht
5
5
Stijntje de Wit (1773) de achterachterneef/-nicht
5
5
Jan de Wit (1776) de achterachterneef/-nicht
5
5
Klaas de Wit (1781) de achterachterneef/-nicht
5
-
Aefje Raijers (1660) de broer/zus van de zwager/schoonzus
5
-
Trijn Reijers (1670) de broer/zus van de zwager/schoonzus
5
-
Ariaantje (1675) de schoonouder van de neef/nicht
5
-
Pieter Hossemus (1675) de schoonouder van de neef/nicht
5
-
Jan Hoogland (1727) de partner van de achterneef/-nicht
5
-
Alijda Ruijter (1744) de partner van de achterneef/-nicht
6
6
Diena Roet (1787) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Josanna Roet (1788) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Maartje Roet (1789) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Jan Roet (1790) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Trijntje Roet (1791) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Antje Roet (1793) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Geertje Roet (1795) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Alida Roet (1798) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Aaltje de Wit (1799) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Jan de Wit (1800) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Elisabeth Roet (1800) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Wulmpie Roet (1802) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Antje de Wit (1803) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Alijda de Wit (1805) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Piet de Wit (1806) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Alijda de Wit (1808) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Alida de Wit (1810) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Sara de Wit (1811) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Adriaantje de Wit (1816) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Aaltje de Wit (1819) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
-
Cornelis Hossemus (1700) de zwager/schoonzus van de neef/nicht
6
-
Neeltje Clopper (1714) de schoonouder van de achterneef/-nicht
6
-
Pieter Ruijter (1716) de schoonouder van de achterneef/-nicht
6
-
Jacob Roet (1760) de partner van de achterachterneef/-nicht
6
-
Maria de Boer (1777) de partner van de achterachterneef/-nicht
7
7
Grietje Sentenie (1831) het oudkleinkind van de ouder
7
7
Foppiana de Wit (1831) het oudkleinkind van de ouder
7
7
Jaap Sentenie (1832) het oudkleinkind van de ouder
7
7
Leentje de Wit (1833) het oudkleinkind van de ouder
7
7
Catharina de Wit (1834) het oudkleinkind van de ouder
7
7
Jan de Wit (1835) het oudkleinkind van de ouder
7
7
Kasper de Wit (1838) het oudkleinkind van de ouder
7
7
Nardus Sentenie (1839) het oudkleinkind van de ouder
7
7
Alida de Wit (1841) het oudkleinkind van de ouder
7
7
Grietje Sentenie (1841) het oudkleinkind van de ouder
7
7
Willem Sentenie (1843) het oudkleinkind van de ouder
7
7
Aaltje Sentenie (1844) het oudkleinkind van de ouder
7
7
Saukje de Wit (1845) het oudkleinkind van de ouder
7
7
Klaas de Wit (1847) het oudkleinkind van de ouder
7
7
Griet de Wit (1850) het oudkleinkind van de ouder
7
-
Saartje Soers () de schoonouder van de achterachterneef/-nicht
7
-
Wierze de Boer () de schoonouder van de achterachterneef/-nicht
7
-
Pieter Ruijter (1687) de grootouder van de partner van de achterneef/-nicht
7
-
Adriaan Clopper (1690) de grootouder van de partner van de achterneef/-nicht
7
-
Grietje (1690) de grootouder van de partner van de achterneef/-nicht
7
-
Aeltje (1693) de grootouder van de partner van de achterneef/-nicht
7
-
Hermanus Roet (1732) de schoonouder van de achterachterneef/-nicht
7
-
Dina Beumers (1736) de schoonouder van de achterachterneef/-nicht
7
-
Bart Sentenie (1803) het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
7
-
Helena Boukes (1811) het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
7
-
Saukje Knijn (1818) het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
8
8
Hendrika Korten (1865) het oudachterkleinkind van de ouder
8
8
Kees Tel (1870) het oudachterkleinkind van de ouder
8
8
Naatje Sentenie (1871) het oudachterkleinkind van de ouder
8
8
Suuz Tel (1872) het oudachterkleinkind van de ouder
8
8
Elisabeth Sentenie (1873) het oudachterkleinkind van de ouder
8
8
Maria Tel (1874) het oudachterkleinkind van de ouder
8
8
Mien Sentenie (1874) het oudachterkleinkind van de ouder
8
8
Maria Tel (1875) het oudachterkleinkind van de ouder
8
8
Bertus Sentenie (1876) het oudachterkleinkind van de ouder
8
8
Petrus Tel (1877) het oudachterkleinkind van de ouder
8
8
Johanna Sentenie (1878) het oudachterkleinkind van de ouder
8
8
Trien Sentenie (1879) het oudachterkleinkind van de ouder
8
8
Piet Tel (1879) het oudachterkleinkind van de ouder
8
8
Jacob Tel (1881) het oudachterkleinkind van de ouder
8
8
Nico Sentenie (1881) het oudachterkleinkind van de ouder
8
8
Wim Sentenie (1883) het oudachterkleinkind van de ouder
8
8
Cornelis Sentenie (1885) het oudachterkleinkind van de ouder
8
8
Jaap Tel (1885) het oudachterkleinkind van de ouder
8
-
Hermanus Roet () de grootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
8
-
Jacobus Beumer () de grootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
8
-
Joanna () de grootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
8
-
Joanna Amansz () de grootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
8
-
Geert (1650) de overgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Pieter Ruijter (1650) de overgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Griet (1660) de overgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Pieter (1663) de overgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Willem Ruijter (1711) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Geertie Ruijter (1713) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Maritie Clopper (1714) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Lammert Ruijter (1715) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Maritie Clopper (1716) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Aaltje Clopper (1720) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Maritje Clopper (1721) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Grietje Ruijter (1721) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Aeghje Clopper (1723) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Cornelis Ruijter (1723) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Geertje Ruijter (1725) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Maartje Ruijter (1728) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Gaartje Ruijter (1731) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Bert Sentenie (1762) de ouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
8
-
Grietje Oudendijk (1778) de ouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
8
-
Soutje Zweed (1784) de ouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
8
-
Jan Knijn (1788) de ouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
8
-
Dina Swemmer (1801) de partner van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
8
-
Grietje Sentenie (1827) het kind van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
8
-
Antje van der Meij (1834) de partner van het oudkleinkind van de ouder
8
-
Jan Tel (1835) de partner van het oudkleinkind van de ouder
8
-
Petrus Korten (1843) de partner van het oudkleinkind van de ouder
8
-
Naatje Nooij (1843) de partner van het oudkleinkind van de ouder
9
9
Jan Tel (1898) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
9
Annie Tel (1899) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
9
Wim Tel (1901) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
9
Kees Tel (1902) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
9
Suus Tel (1903) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
9
Piet Tel (1905) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
9
Theo Klepper (1905) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
9
Suus Tel (1906) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
9
Willem Sentenie (1906) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
9
Wim Klepper (1907) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
9
Ben Klepper (1909) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
9
Mien Tel (1910) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
9
Zr. Theodorique Klepper (1911) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
9
Maria Tel (1911) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
9
Trien Tel (1913) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
9
Jaap Tel (1915) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
9
Gré Klepper (1915) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
9
Mina Klepper (1917) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
9
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
9
Bertus Klepper (1922) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
9
Nico Klepper (1924) het oudbetachterkleinkind van de ouder
9
-
Jacob Zweed () de grootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Jannetje Bernardus () de grootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Lijsbeth Swart (1660) de stiefovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Jan Ruijter (1674) de oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Jacob Ruijter (1675) de oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Maritje Ruijter (1676) de oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Sijbrigh Ruijter (1679) de oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Jacob Ruijter (1681) de oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Willem Ruijter (1684) de oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Krelis (1686) de oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Cornelis (1688) de oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Maritje (1690) de oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Gerrit (1691) de oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Sijbrich Ruijter (1698) de oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Trijntje Ruijter (1701) de oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Reijnier Ruijter (1702) de oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Trijntje Ruijter (1705) de oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Guurtje Klonts (Klons) (1731) de grootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Claas Konijn (1734) de grootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Lammert Sentenie (1737) de grootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Jacob Oudendijk (1741) de grootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Grietje van Diepen (1745) de grootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Hilletje Heuvels (1748) de grootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Neeltje Vlugt (1781) de stiefouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Cornelis Brammer (1784) de stiefouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Kees Tel (1800) de schoonouder van het oudkleinkind van de ouder
9
-
Geertje Sentenie (1806) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Maartje Groot (1809) de schoonouder van het oudkleinkind van de ouder
9
-
Grietje Conijn (1811) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Klaas Conijn (1813) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Jannetje Sentenie (1814) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Albert Conijn (1814) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Klaas Nooij (1815) de schoonouder van het oudkleinkind van de ouder
9
-
Jannetje Sentenie (1817) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Betje Ruvelt (1818) de schoonouder van het oudkleinkind van de ouder
9
-
Jan Conijn (1819) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Neeltje Conijn (1821) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Jacob Conijn (1825) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht
9
-
Lousje Faus (1861) de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
9
-
Anna Bouma (1874) de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
9
-
Dirk Klepper (1878) de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
9
-
Jan Scholten (1879) de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
9
-
Annie Nieuwendijk (1906) de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
10
10
Piet Postma (1920) het stamkind van de ouder
10
10
Annie Postma (1922) het stamkind van de ouder
10
10
Kees Postma (1923) het stamkind van de ouder
10
10
Jacob (p. Eobaan) Postma (1925) het stamkind van de ouder
10
10
Jo (zr. Lioba) Postma (1927) het stamkind van de ouder
10
10
Jan Postma (1928) het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
Nelly (zr.Suzanne) Postma (1931) het stamkind van de ouder
10
10
Kees Yedema (1933) het stamkind van de ouder
10
10
Kees Tel (1933) het stamkind van de ouder
10
10
Jan Postma (1934) het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
Piet Tel (1934) het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
Jan Yedema (1936) het stamkind van de ouder
10
10
Kees Tel (1936) het stamkind van de ouder
10
10
Jan Tel (1937) het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
Willemien Tel (1937) het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
Ad Tel (1938) het stamkind van de ouder
10
10
Kees Tel (1939) het stamkind van de ouder
10
10
Theo Tel (1939) het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
Anneke Tel (1940) het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
Annie Yedema (1942) het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
Wim Yedema (1943) het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
Leo Tel (1944) het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
Kees Yedema (1944) het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
Theo Yedema (1946) het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
Ferry Yedema (1952) het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
10
afgeschermd🞌 het stamkind van de ouder
10
-
Aafje Vel () de overgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Jan () de partner van de stiefovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Jan Proost () de stiefgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Jan van Diepen () de overgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Jannetje Lammerts () de overgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Jantje () de overgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Klaas Heuvels () de overgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Lijsbet Baars () de stiefgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Lijsbeth Pieters () de stiefgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Marijtje Arianze () de overgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Neeltje de Boer () de overgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Neeltje Gerrits () de overgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Pieter Oudendijk () de overgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Tine Stevers () de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
10
-
Jan Konijn (1699) de overgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Dirk Sentenie (1700) de overgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Pieter Zweed (1716) de overgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Claas Oudejans / Oudgeeris (1739) de stiefgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Joanna Sentenie (1752) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Elisabeth Sentenie (1754) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Jan Tel (1757) de grootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Dirk Sentenie (1757) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Maria Gunterman (1759) de stiefgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Joannes Sentenie (1764) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Clara Sentenie (1766) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Guurtje Kneuman (1767) de grootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Mijntje Gras (1767) de grootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Theodorus Sentenie (1769) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Jacob (de) Groot (1771) de grootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Petrus Nieuwendijk (1772) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Aafje Oudendijk (1775) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
10
-
Dirkje Goedhart (1776) de grootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Jan Ruvelt (1778) de grootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Jannetje Twint (1787) de grootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Gerrit Nooij (1788) de grootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Willemijntje Tel (1836) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Jacob Tel (1838) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Johanna Nooij (1839) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Jaap Tel (1839) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Gerardus Nooij (1840) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Hein Tel (1841) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Catharina Nooij (1841) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Dirkje Nooij (1842) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Guurtje Tel (1842) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Johannes Nooij (1845) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Kees Tel (1845) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Johannes Nooij (1846) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Antje Nooij (1848) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Nicolaas Nooij (1849) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Cornelis Nooij (1850) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Maartje Tel (1851) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Anna Nooij (1852) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Johannes Nooij (1853) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Cornelis Nooij (1854) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Elisabeth Nooij (1856) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Nicolaas Nooij (1859) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Elisabeth Nooij (1860) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Kee Nooij (1862) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
10
-
Jan Postma (1891) de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
10
-
Rein Yedema (1903) de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
10
-
Bets Keijzer (1907) de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
10
-
Wouda Roxs (1907) de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
10
-
Lenie Bronkhorst (1911) de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
10
-
Jo Roelofszen (1911) de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
10
-
Feike Yedema (1914) de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
10
-
Annie Hupkens (1922) de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
11
11
Jan Postma (1946) het stamkleinkind van de ouder
11
11
Henk Postma (1948) het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
Jan Koster (1960) het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
Roger Tel (1963) het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
Andre Yedema (1965) het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
Eugene Postma (1966) het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
Colette Yedema (1968) het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
Wolf Postma (1969) het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
Nikie Tel (1975) het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de ouder
11
-
Aaltje Johannes () de stiefovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Aaltje Sentenie () de oudoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Adam Job () de stiefgrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Anna Cramers () de stiefovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Anna de Haan () de overgrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Anna van Delm () de overgrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Grietje Kruijver () de overgrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Jacob Groot () de overgrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Jan Kneuman () de overgrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Jan Oudejans () de ouder van de stiefgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Klaas Twint () de overgrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Kornelis Goedhart () de overgrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Maritje Oud () de overgrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Neeltje Westzanen () de overgrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
Pieter Zweed () de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
Teune Hoofstraten () de overgrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
Trijn Janze () de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Trijntje Kruijf () de ouder van de stiefgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Trijntje Smit () de overgrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Willem Ruveld () de overgrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
NN Sentzenich (1660) de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Claes Konijn (1674) de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Marij Pieters (1700) de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Alida Longet (1708) de partner van de stiefgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Jan Tel (1723) de overgrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Engel Gras (1735) de overgrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Pieter Schenk (1750) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Heijn Nooij (1756) de overgrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Feytje Scherphof (1764) de overgrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Simon Bier (1768) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Trijntje Schenk (1781) de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Jan Pieter Schenk (1784) de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Nicolaus Schenk (1785) de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Fijtje Schenk (1786) de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
11
-
Catharina Tel (1790) de oom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Jan Tel (1792) de oom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Catharina van der Pol (1793) de stiefgrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Jacobus Tel (1794) de oom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Cornelia Tel (1796) de oom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Cornelius Tel (1797) de oom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Henricus Tel (1804) de oom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Gerarda Kneuman (1807) de oom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Maria Kneuman (1807) de oom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Gerrit Nooij (1811) de oom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Anna Ruveld (1815) de oom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Fijtje Nooij (1819) de oom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Johanna Nooij (1822) de oom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Trijntje Nooij (1825) de oom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Willem Ruveld (1826) de oom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Willebrordus Ruveld (1827) de oom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Hendrika Nooij (1829) de oom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Klaas Bont (1841) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Klaas Mol (1841) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Mie Vogel (1841) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Pieter Postma (1845) de schoonouder van het oudbetachterkleinkind van de ouder
11
-
Johanna Jorna (1854) de schoonouder van het oudbetachterkleinkind van de ouder
11
-
Jaap Karhof (1858) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Cornelis Keijzer (1861) de schoonouder van het oudbetachterkleinkind van de ouder
11
-
Poulus Schouten (1862) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Trijntje de Lange (1863) de zwager/schoonzus van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Elisabeth Nooij (1867) de neef/nicht van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Jansje Vermin (1868) de schoonouder van het oudbetachterkleinkind van de ouder
11
-
Willem Yedema (1873) de schoonouder van het oudbetachterkleinkind van de ouder
11
-
Reintje Langedijk (1874) de schoonouder van het oudbetachterkleinkind van de ouder
11
-
Cornelis Nooij (1880) de neef/nicht van het oudkleinkind van de ouder
11
-
Jan Hupkens (1889) de schoonouder van het oudbetachterkleinkind van de ouder
11
-
Suze Rooijers (1896) de schoonouder van het oudbetachterkleinkind van de ouder
11
-
Jo Koster (1903) de rivaal van het oudbetachterkleinkind van de ouder
11
-
Anneke Kramer (1919) de partner van het stamkind van de ouder
11
-
Herman Kruiper (1921) de partner van het stamkind van de ouder
11
-
Cor Vlaar (1922) de rivaal van het oudbetachterkleinkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
Hanny van der Linden (1933) de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
Elly de Jonge Lughten (1937) de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
Sierd de Nijs (1938) de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
Nel Ruiter (1940) de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
John van der Zee (1940) de partner van het stamkind van de ouder
11
-
Cilia Huneker (1941) de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
Jeanne Dankers (1941) de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
Johan Bastiaans (1942) de partner van het stamkind van de ouder
11
-
Harry Postema (1942) de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van het oudbetachterkleinkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de ouder
12
-
() de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
Aris Gras () de betovergrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Cornelis Twint () de oudoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
Geertje Maas () de stiefovergrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Grietje Gerrits () de betovergrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Hendrik Visé () de oudoom/-tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Hendrina Eijbertsen () de betovergrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Jan Scherphof () de betovergrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Jan Westzanen () de betovergrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
Trijntje Willemsdr () de oudouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
Jan Konijn (1629) de oudouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Marrijtje de Haan (1700) de betovergrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Cornelis Tel (1702) de betovergrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Aleida Raasink (1739) de betovergrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Jan Nooij (1739) de betovergrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Maretje Tel (1755) de oudoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Jannetje Visé (1758) de achteroom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Pietertje Tel (1759) de oudoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Joannes Visé (1759) de achteroom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Crelis Tel (1761) de oudoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Willem Visé (1762) de achteroom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Cornelis Tel (1763) de oudoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Maria Visé (1764) de achteroom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
12
-
Elijsabeth Tel (1765) de oudoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Grietje Tel (1765) de oudoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Cornelius Tel (1767) de oudoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Jacob Tel (1770) de oudoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Harmen Nooij (1778) de oudoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Martinus Nooij (1779) de oudoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Johannes Nooij (1780) de oudoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Christina Nooij (1783) de oudoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Cornelis Nooij (1785) de oudoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Catharina Nooij (1791) de oudoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Jacob Caniels (1794) de oom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Gaartie Nooij (1794) de oudoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Jan Hoogeboom (1802) de oom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Nicolaas Beijer (1812) de oom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Jan Pieters Postma (1812) de grootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Cornelia Noordermeer (1815) de oom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Jacob Jorna (1817) de grootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Gerlandtje Jurna (1817) de grootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Arie Keijzer (1821) de grootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Pietje de Rijk (1821) de grootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Gerret Kimman (1822) de oom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Maria Stokman (1822) de oom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Aagje van der Wiel (1832) de grootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Adriaan Vermin (1837) de grootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Agatha van Went (1839) de grootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Johanna Nooij (1839) de neef/nicht van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Anna Nooij (1851) de neef/nicht van de partner van het oudkleinkind van de ouder
12
-
Albert Rooijers (1860) de grootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Pietje de Laat (1860) de grootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Jan Hupkens (1863) de grootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Cornelis Koster (1864) de schoonouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Marie van Zutphen (1864) de grootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Aloijsius Huisink (1865) de stiefouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Pieter Vlaar (1881) de schoonouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Maartje Stuijt (1883) de schoonouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Pietje Postma (1889) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Jacob (br.Lebuďnus) Postma (1892) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Gerlan Postma (1895) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Adriaan Keijzer (1897) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Aagt Keijzer (1898) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Dina Karel (1900) de schoonouder van het stamkind van de ouder
12
-
Gé Keijzer (1900) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Germ Yedema (1901) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Gerrit Keijzer (1902) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Cor Keijzer (1903) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Toon Keijzer (1905) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Angenietje Yedema (1905) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Wietske Yedema (1907) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Jan Keijzer (1908) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Marinus de Jonge Lughten (1908) de schoonouder van het stamkind van de ouder
12
-
Sippie Yedema (1909) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Grietje Yedema (1911) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Dieuwke Yedema (1913) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Joke Yedema (1916) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Jan Hupkens (1918) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Wopke Yedema (1918) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Nel Hupkens (1919) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Suus Hupkens (1921) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Petrus Yedema (1922) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Marie Koopman (1923) de partner van de rivaal van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Miep Hobma (1923) de rivaal van het stamkind van de ouder
12
-
Piet Hupkens (1924) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
Ap Hupkens (1926) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van het stamkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van het stamkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van het stamkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van het stamkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
Ineke Faber (1949) de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van het stamkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van het stamkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
Joep Altona (1960) de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van het stamkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van het stamkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van het stamkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van het stamkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van het stamkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van het stamkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van het stamkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 het stiefkind van het stamkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de ouder
12
-
Kaatje Swart (1867) de grootouder van de partner van het stamkind van de ouder
13
13
afgeschermd🞌 de ouder van het stamachterkleinkind van de ouder
13
13
afgeschermd🞌 de ouder van het stamachterkleinkind van de ouder
13
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de ouder
13
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de ouder
13
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de ouder
13
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de ouder
13
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de ouder
13
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de ouder
13
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de ouder
13
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de ouder
13
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de ouder
13
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de ouder
13
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de ouder
13
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de ouder
13
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de ouder
13
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de ouder
13
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de ouder
13
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de ouder
13
13
Mathias Tel (2020) het stambetachterkleinkind van de ouder
13
-
Gerrit Koster (1897) de schoonouder van het stamkind van de ouder
13
-
Grietje Swager () de oudouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
13
-
Jan Eggesz () de oudgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Mariana Adana () de partner van het stamachterkleinkind van de ouder
13
-
Marijtje Bobbeldijk () de oudgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
13
-
Jan Tel (1665) de oudouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
13
-
Harman Nooij (1709) de oudouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
13
-
Grietje van der Laan (1714) de oudouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
13
-
Crelis Tel (1727) de overoudoom/-tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
13
-
Willem Tel (1729) de overoudoom/-tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
13
-
Marrijtje Tel (1731) de overoudoom/-tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
13
-
Jacob Tel (1736) de overoudoom/-tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
13
-
Pieter Tel (1740) de overoudoom/-tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
13
-
Floris Jorna (1750) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Pieter Postma (1774) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Jan Keijzer (1779) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Sjoukje van der Weide (1782) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Murkje Roorda (1783) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Martijntje Zuidwijk (1785) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Cornelis van der Wiel (1791) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Gerardus van Went (1798) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Geertje Zethof (1803) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Agatha Dobbe (1806) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Jannetje Mooijekind (1811) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Trijntje Oepkes Bouma (1813) de stiefgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Johannes Vermin (1814) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Elisabeth Kraan (1821) de stiefgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Johannes van Zutphen (1823) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Gerrit Dekker (1823) de partner van de oom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
13
-
Hendrik Rooijers (1827) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Elizabeth van Gulik (1828) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Maria Hollee (1830) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Petrus de Laat (1833) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Marytje Buurman (1836) de grootouder van de rivaal van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Dirk Koster (1837) de grootouder van de rivaal van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Anna Harten (1839) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Adolf Hupkens (1841) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Maria Gertrudis Manen (1845) de overgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Martijntje Keijzer (1851) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Elisabeth Keijzer (1860) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Johannes Keijzer (1863) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Johannes Keijzer (1864) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Hendricus Keijzer (1872) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Pater Antonius Rooijers (1883) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Joannes Hupkens (1885) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Adolf Hupkens (1886) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
An Rooijers (1887) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Bets Hupkens (1887) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Maria Rooijers (1888) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Ab Rooijers (1890) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Theodorus Koster (1890) de zwager/schoonzus van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Marie Hupkens (1891) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Jantje Rooijers (1891) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Margaretha Koster (1892) de zwager/schoonzus van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Bets Hupkens (1893) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Theo? Koster (1893) de zwager/schoonzus van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Maria Koster (1895) de zwager/schoonzus van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Cor Hupkens (1895) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Dolf Hupkens (1897) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Wim Rooijers (1897) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Sjaak Hupkens (1898) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Joseph Rooijers (1899) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Maria Koster (1899) de zwager/schoonzus van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Wim Hupkens (1900) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Piet Hupkens (1902) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Geertje Koster (1902) de zwager/schoonzus van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Netti Hupkens (1904) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Piet Koster (1905) de zwager/schoonzus van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Veronica Koster (1907) de zwager/schoonzus van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Annie van Binsbergen (1912) de stiefouder van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
Jo Osterhaus (1916) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van het stamkleinkind van de ouder
13
-
Colin van Til (1923) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
13
-
Lies Verhoeven (1927) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Tiny Sanders (1928) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Kees Koster (1928) de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
13
-
Anneke IJsselmuiden (1930) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van het stamkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
13
-
Peter Bosch (1940) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Joop Potasse (1950) het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Joost Osterhaus (1953) de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het schoonkind van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
Loek Hupkens (1964) de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
afgeschermd🞌 het stiefkleinkind van het stamkind van de ouder
13
-
Dirk p. Swart (1834) de overgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
Grietje? van Slot (1834) de overgrootouder van de partner van het stamkind van de ouder
13
-
Monsje Tel (1763) de neef/nicht III van de partner van het oudkleinkind van de ouder
14
-
Aaltje Hermes () de oudgrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
Christina Wikkenbroek () de partner van de oudouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
14
-
Claes Bobbeldijk () de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
14
-
Geertrui de Booij () de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Jan Nooij () de oudgrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Sijtje Lammerts () de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
14
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
14
-
Trijntje Pieters () de oudgrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
14
-
Claas Swager (1647) de oudgrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
14
-
Simon Tel (1690) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
14
-
Dirk Tel (1692) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
14
-
Aefje Tel (1706) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
14
-
Aefje Tel (1708) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
14
-
Pieter Tel (1709) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
14
-
Jan Tel (1719) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
14
-
Teunis Tel (1720) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
14
-
Waltje Pieters (1732) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Cornelia Dirks van Zijl (1733) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Entse Postma (1734) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Benjamin Keijzer (1739) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Pieter van der Wiel (1740) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Sijmon Zuidewijk (1743) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Gerardus van Went (1759) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Antje van der Zwaan (1760) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Margaretha Koster (1762) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Aagje van Veen (1762) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Cornelia Boon (1769) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Joannes Zethof (1770) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Dirk Dobbe (1774) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Crijntje Vink (1776) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Neeltje Klijn (1778) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Claes Moeijenkint (1778) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Adrianus Vermin (1783) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Dorothea Haage (1789) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Willem van Zutphen (1789) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Henricus de Laat (1791) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Suzanna Voskuijl (1792) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Maria Bottelier (1793) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Pieternelletje Faas (1795) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Jacobus van Gulik (1796) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Johannes Rooijers (1797) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Helena de Graaf (1798) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Philippine Lambrechts (1801) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Elisabeth Zonneveldt (1802) de stiefovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Adrianus Hollee (1802) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Petronilla Benda (1803) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Gerrit Harten (1803) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Johannes Manen (1813) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Cornelis Koster (1813) de overgrootouder van de rivaal van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Simon Keijzer (1816) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Antje Keijzer (1818) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Christianus Hupkens (1818) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Maria Corsius (1819) de betovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Jan Keijser (1824) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Cornelia Keijser (1828) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Geertruida van Went (1833) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Gerard van Went (1841) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Klaas Vermin (1845) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Johannes van Went (1845) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Piet Vermin (1849) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Suzanna Rooijers (1855) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Johannes Rooijers (1858) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Jansje Rooijers (1862) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Helena Rooijers (1865) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Maria Rosa Petronella Hupkens (1865) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Petrus Appeldoorn (1865) de grootouder van de partner van het stamkleinkind van de ouder
14
-
Hendrik Rooijers (1867) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Adolf Hupkens (1869) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Francisca Rooijers (1869) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Petrus Hupkens (1870) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Maria Helena Hupkens (1872) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Wim Rooijers (1872) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Jozef Hupkens (1874) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Mathijs Michael Hupkens (1877) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
NN Hupkens (1878) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Johannes Hubertus Hupkens (1881) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Guillaume Hupkens (1882) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Nel? van Koolwijk (1882) de grootouder van de partner van het stamkleinkind van de ouder
14
-
Jacobus Henricus Hupkens (1885) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Fenna Jongschaap (1885) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Frederik Cramer (1886) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Henk Toepoel (1888) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Henricus Lambertus Hupkens (1888) de oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Walburga Horouf (1889) de grootouder van de partner van het stamkleinkind van de ouder
14
-
Pieter van Niel (1889) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Cornelia Boon (1893) de zwager/schoonzus van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Dieuwertje Tames (1895) de zwager/schoonzus van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Josephina Knabe (1897) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Rie van Leeuwen (1897) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Annie Pasman (1898) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Adrianus Jacobus Kottman (1898) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Annie van der Eem (1899) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Gré Planting (1901) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Theodorus Schaap (1902) de zwager/schoonzus van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Wilhelmina van Dansik (1902) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Henk Franz (1903) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Maria Sophia Visser (1904) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Mien Koster (1906) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Catharina Laan (1910) de zwager/schoonzus van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Hendrik Toepoel (1916) de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Rie Hupkens (1920) de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
To Toepoel (1921) de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Dolf Hupkens (1922) de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Fimke Rooijers (1927) de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Lous Langendoen (1932) de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Rob Hupkens (1933) de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Jan Hupkens (1935) de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Mia Schaap (1943) de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stamkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stamkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Rene Bosch (1962) de partner van de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Bert Appeldoorn (1963) de zwager/schoonzus van het stamkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Suzanne van Loen (1976) de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
14
-
Aagje Ton (1730) de partner van de betovergrootoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
14
-
Trijntje Swart (1865) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de ouder
15
-
Aagje Breemer () de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Aaltje Buis () de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de ouder van de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
Cornelia Nederstigt () de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Cornelis van der Wiel () de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Dirk Noij () de oudovergrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
15
-
Gijsje Gourok () de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Hendrik Voskuijl () de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de stiefgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de ouder
15
-
Jan Faas () de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Jan van der Zwaan () de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Johan Haage () de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Katharina Fischer () de oudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van de partner van het stamkleinkind van de ouder
15
-
Maartie Dircsz () de oudovergrootouder van de partner van het oudkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van de partner van het stamkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van de partner van het stamkleinkind van de ouder
15
-
Willem van Veen () de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Bregje Roelofsz (1689) de partner van de betovergrootoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
15
-
Ary Keijzer (1698) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Antje van Zijl (1700) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Entse Ruerts (1700) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Dirk van Zijl (1701) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Leendert Cornelisz. Zuidewijk (1702) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Neeltje Roskamp (1704) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Martijntje van Zijl (1709) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Grietje Tel (1717) de neef/nicht III van de partner van het oudkleinkind van de ouder
15
-
Duwertje Tel (1719) de neef/nicht III van de partner van het oudkleinkind van de ouder
15
-
Joannes Tel (1721) de neef/nicht III van de partner van het oudkleinkind van de ouder
15
-
Roelof Tel (1724) de neef/nicht III van de partner van het oudkleinkind van de ouder
15
-
Johannes Koster (1730) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Franciscus van Went (1733) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Dina van der Blok (1734) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Hendrik Zethof / Setoff (1734) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Geertje Spruit (1734) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Cornelia Molenschot (1735) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Agie Hoogduijn (1736) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Johanna Wagemaker (1736) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Job Vink (1738) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Cornelis Moeijenkint (1740) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Dirk Klijn (1741) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Gerrit Dobbe (1745) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Laurens Vermin (1745) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Christina Geerling (1750) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Jannetje Eering (1751) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Reijnier de Laat (1752) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Leuntje Kruijsheer / Kruishaar (1754) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Symen Tel (1755) de neef/nicht III van de partner van het oudkleinkind van de ouder
15
-
Leisje Vonk (1756) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Grietje Tel (1756) de neef/nicht III van de partner van het oudkleinkind van de ouder
15
-
Catharina Tander (1756) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Maartje Tel (1757) de neef/nicht III van de partner van het oudkleinkind van de ouder
15
-
Aefje Tel (1759) de neef/nicht III van de partner van het oudkleinkind van de ouder
15
-
Jan Rooijers (1761) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Martje Tel (1761) de neef/nicht III van de partner van het oudkleinkind van de ouder
15
-
Thomas de Graaf (1762) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Trijntje Kion (1762) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Catharina Terpoorten (1763) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Aegje van der Klugt (1764) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Cornelis van Zutphen (1764) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Maria Hollee (1765) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Claas Tel (1766) de neef/nicht III van de partner van het oudkleinkind van de ouder
15
-
Lijsje van Gulik (1766) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Jacobus Benda (1767) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Harmanus Harten (1768) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Anna Schouten (1768) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Helena van Koningsbrugge (1769) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Catharina Beght (1769) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Grietje van Veen (1770) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Cornelis Bottelier (1770) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Gerrit Koster (1772) de betovergrootouder van de rivaal van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Marijtje Warnaar (1773) de betovergrootouder van de rivaal van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Hendrik van Soest (1780) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Jacobus Corsius (1780) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Leendert Zuijdwijk (1782) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Jantje Zuidewijk (1784) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Maria van Hoorn (1785) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Jan Zuidewijk (1788) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Adolph Hupkens (1789) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Cornelia Zuidewijk (1789) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Ida Tillemans (1789) de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Cornelia Zuijdwijk (1791) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Johanna Zuidewijk (1793) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Maartje Zuidewijk (1794) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Pieter Zuidewijk (1797) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Anna Zuidewijk (1803) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Jansje de Laat (1821) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Johannes Hollee (1824) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Henrica Maanen (Lambrechts) (1825) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Maria Hollee (1827) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Jacobus van Gulik (1828) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Jacoba Hollee (1832) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Gerard Hollee (1835) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Johanna Hollee (1840) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Christina Hupkens (1843) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Jacobus Hupkens (1846) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Mathijs Michael Hupkens (1849) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Willem Hupkens (1850) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Arnoldus Hupkens (1853) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Catharina Hupkens (1855) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Jacobus Hupkens (1857) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Henricus Hupkens (1858) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Maria Helena Hupkens (1860) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Maria Hubertina Hupkens (1862) de overoudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Johanna de Winter (1865) de oudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Johanna Möller (1892) de oudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Thio Gouw Nio (1898) de oudoom/-tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Truus Appeldoorn (1911) de oom/tante van de partner van het stamkleinkind van de ouder
15
-
Nol Appeldoorn (1912) de oom/tante van de partner van het stamkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van de partner van het stamkleinkind van de ouder
15
-
Joop Hupkens (1917) de achteroom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Jos Hupkens (1920) de achteroom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Pieter van der Ree (1922) de partner van de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Roos Hupkens (1922) de achteroom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Gerard Lasschuit (1923) de partner van de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achteroom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Rie de Droog (1924) de partner van de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Henk Appeldoorn (1926) de oom/tante van de partner van het stamkleinkind van de ouder
15
-
Bert Hupkens (1927) de achteroom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achteroom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Frans Hupkens (1931) de achteroom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achteroom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achteroom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achteroom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achteroom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Ans Lasschuit (1946) de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stamkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Joke Lasschuit (1950) de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stamkleinkind van de ouder
15
-
Ran Hupkens (1959) de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 het kind van de oom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stamkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
15
-
Maritje Heijn () de schoonouder van de betovergrootoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
15
-
Sijmon Ton () de schoonouder van de betovergrootoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
16
-
Wagemaker () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Anna Bouts () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Annetje van den Berg () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van de partner van het stamkleinkind van de ouder
16
-
Arie van Soest () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Arijaantje van Delft () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Catharina Silverschoon () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Christina Koster () de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Clazina Idzinga () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Coenraat Zethof / Setoff () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Crelis Kruijsheer () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Gerloff Harte () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Grietje Jans () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Hendrik Hupkens () de 2e neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
IJda Bogard () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Jacobus Kion () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Jacomijntje van 't Lam () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Jannetje Kempe(n) () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Jannetje Roose () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Johanna Leenders () de partner van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Joseph Tander () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Margaretha van Essen () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Maria Brinck, Brink () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Martje van Zanten () de partner van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Sijmen van Zijl () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Swaantje Tengers () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Willem Schouten () de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Cornelis Zuijdwijck de Oude (1660) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Diver Harks (1665) de schoonouder van de betovergrootoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
16
-
Roelof Jansz (1665) de schoonouder van de betovergrootoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
16
-
Roel Keijzer (1670) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Teunissie De Swart (1671) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Haasje van Zijl (1672) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Dirck Hoogduijn (1697) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Krijn Vink (1699) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Tryntje Intes (1700) de partner van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Willem Koster (1700) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Maartje Vink (1703) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Jannetje Loys (1703) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Cornelis de Laat (1705) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Maartje Vink (1705) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Gerrit van Went (1706) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Hendrick Fermin (1706) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Catharina Top (1707) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Joannis Spruijt (1708) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Lodewina Visel (1710) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Jan Eering (1712) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Wensel Benda (1713) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Claes Moeijenkint (1717) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Dirk Dobbe (1720) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Marijtje Bader (1720) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Claesje Bouman (1721) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Bartel Roijers (1722) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Hendrik Warnar (1725) de oudouder van de rivaal van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Trijntje Pieterman (1725) de oudouder van de rivaal van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Elisabeth Verb(r)iest / van der Bist (1726) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Steijntje Deugt (1726) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Cornelis van Veen (1727) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Willem de Graaf (1727) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Hendrina van Beverdam (1728) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Leuntje Gouwerok (1730) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Andries Bottelier (1734) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Cornelius Zuidwijk (1735) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Cornelius Zuijdewijk (1736) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Caatje Ego (1737) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Antonia Zuidewijk (1737) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Jacques Corsius / Corstiens (1737) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Johann Becht (1738) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Cornelius Zuidewijk (1738) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Willem van Zutphen (1739) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Maria van Damme (1739) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Pleuntje Leendertsdr. Zuidwijk (1739) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Claas van Koningsbrugge (1740) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Kobus van Gulik (1740) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Kniertje Zuidewijk (1740) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Stijn Kruijk (1741) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Femmetje Compas (1742) de oudouder van de rivaal van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Kees Coster (1742) de oudouder van de rivaal van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Joannes Zuidewijk (1742) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Joannes Zuidewijk (1748) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Teunisje Leenders Zuidewijk (1749) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Cornelia Zuidewijk (1750) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Jan Zuidewijk (1752) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Maria Duijndam (1756) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Maria Elisabeth Jansen (1756) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Petronella Devau (1756) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Gerard Hupkens (1757) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Mathieu Tillemans (1758) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Marie Gertrude Claessens (1759) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Jean van Horen (1759) de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Franciscus van Went (1761) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Johanna Koster (1762) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Franciscus van Went (1762) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Joanna van Went (1764) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Jan Kales (1765) de partner van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Joannes van Went (1765) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Anna van Went (1767) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Johanna van Onzenoorth (1769) de partner van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Mathias van Went (1769) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Joanna van Went (1771) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Joannes van Went (1773) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Grietje Vonk (1775) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Cornelia de Laat (1779) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Sijbregje Schuuring (1780) de partner van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Margaretha de Laat (1784) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Cornelis de Laat (1787) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Elisabeth Vonk (1789) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Wilhelmina Voskuil (1793) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Bartholomeus Rooijers (1793) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Petrus Benda (1794) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Hendrina Benda (1794) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Christina Rooijers (1795) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Engelbertus Benda (1796) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Trijntje Koster (1796) de overoudoom/-tante van de rivaal van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Elizabeth van Gulik (1796) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Anna Margaretha Harte (1797) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Andreas Benda (1798) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Anna Harte (1799) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Femmetje Koster (1799) de overoudoom/-tante van de rivaal van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Antonius Benda (1800) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Maria Harte (1801) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Aaltje Koster (1802) de overoudoom/-tante van de rivaal van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Wilhelmus Benda (1802) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Jan van Gulik (1803) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Aukje Koster (1804) de overoudoom/-tante van de rivaal van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Theodorus Benda (1805) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Alida van Gulik (1806) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Wilhelmus Benda (1807) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Klaas Koster (1807) de overoudoom/-tante van de rivaal van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Henricus Harte (1807) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Klaas Koster (1808) de overoudoom/-tante van de rivaal van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Anna Hupkens (1809) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Petrus Benda (1809) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Catharina Benda (1810) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Maria Hupkens (1810) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Joannes Harte (1811) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Pieter Koster (1811) de overoudoom/-tante van de rivaal van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Maria Benda (1812) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Sebastiaan Hupkens (1813) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Anna Hupkens (1814) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Johannes Harte (1814) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Anna Hupkens (1816) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Femmetje Koster (1819) de overoudoom/-tante van de rivaal van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Maria Hupkens (1821) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Gerardus Hupkens (1823) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Maria Hupkens (1825) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Mathijs Hupkens (1828) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Hendrik Hupkens (1830) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Joannes Hupkens (1832) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Catharina Hupkens (1835) de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Piet van Venrooy (1904) de oom/tante van de partner van het stamkleinkind van de ouder
16
-
Berdina van Beest (1910) de oom/tante van de partner van het stamkleinkind van de ouder
16
-
Gerard? Sanders (1914) de oom/tante van de partner van het stamkleinkind van de ouder
16
-
Ludwig Breuer (1924) de partner van de achteroom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Annie Atyka (1930) de partner van de achteroom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achteroom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Jo Legand (1930) de partner van de achteroom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achteroom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de achteroom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Piet? Appeldoorn (1936) de neef/nicht van de partner van het stamkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het stamkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het stamkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het stamkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het stamkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het stamkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het stamkleinkind van de ouder
16
-
Nettie? Sanders (1943) de neef/nicht van de partner van het stamkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het stamkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het stamkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het stamkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het stamkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het stamkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het stamkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het stamkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het stamkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het stamkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het stamkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het stamkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van het stamkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de ouder van de achterachterneef/-nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Michael Hupkens (1989) de neef/nicht II van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Gijs Hamel (1998) de neef/nicht II van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
16
-
Claas Heijn (1670) de grootouder van de partner van de betovergrootoom/tante van de partner van het oudkleinkind van de ouder
17
-
Abraham Silverschoon () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Anna Bambagh () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Anna Gans () de partner van de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Annetje Jansse () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Barbara van der Linden () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Caatje Willems () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Christiaan Jansen () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Cornelis De Swart () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Cornelis Idzinga () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Gerardus van Beverdam () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Helena Linders () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Hendrik van Zutphen () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Jannetje Cornelisdr () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Jannetje van Hesselen () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Jannigje Verbeek () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Maria de Nijs () de partner van de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Maritje de Coning () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Mensje Jacobs () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Nn van der Hoorn () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Paulus van Damme () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Sijmen Deugt () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Teunis Spruijt () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Thomas de Graaf () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Willem Schouten () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Willemijn Hartoog () de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Cniertje / Kniertgen Jongeduijser (1625) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Cnelis Zuijtwijk (1635) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Ary Keijzer (1645) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Aechje de Haes (1655) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Catharina Tullenaers (1656) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Hendrick Fermin (1660) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Andries Hoogduijn (1663) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Jan de oude Vink (1670) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Pieternel Sonnevelt (1670) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Anna van Hessel (1674) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Gerrit van Went (1675) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Joanna Kersmaeckers (1679) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Adrianus Roijers (1683) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Apolonia van der Houven (1683) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Cornelis Moeijenkint (1685) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Jan Bouman (1689) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Neeltje de Man (1690) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Kniertje Zuijdwijck (1692) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Jans Zuidewijk (1693) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Ariaantje Blom (1695) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Maria N (1695) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Broer Zuijdwijk (1695) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Apollonia Zuijdwijck (1697) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Johann Becht (1697) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Arie Goudrok (1700) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Pieter Zuidewijk (1701) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Magdaleentje Baasbank (1704) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Johannes Zuijdwijck (1704) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Grietje Claas (1705) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Maritie de Mourier (1705) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Cornelis Mommers (1706) de partner van de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Isaak Bottelier (1706) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Antonie Kruijk (1707) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Huigh van Koningsbrugge (1708) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Anna Knol (1709) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Anna Bienst (1709) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Jacobus van Gulik (1710) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Lijsbeth Arents (1711) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Anna van Ruijven (van Suren) (1712) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Jan Koster (1712) de oudgrootouder van de rivaal van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Mijnekes Ego (1714) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Tanneke van Strijp (1716) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Louis van Hooren (Hoorens) (1719) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Maria Ruyters (1719) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Renerus Hupkens (1724) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Joseph Devau (1730) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Gerardus van Went (1730) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Maria Elisabeth Arnoldus (1732) de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Maria van Went (1732) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Christiaan van Went (1736) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Cornelia van Es (1747) de partner van de oudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Maria Benda (1748) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Ignatius Vermin (1749) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Joanna Roijers (1749) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Anna Benda (1750) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Wilhelmus Roijers (1751) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Joannes Benda (1751) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Adrianus Roijers (1754) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Wilhelma Roijers (1754) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Arnolda Roijers (1757) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Franciscus Roijers (1757) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Gradus Benda (1758) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Dominicus van Gulik (1760) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Petrus Roijers (1761) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Theodora Benda (1761) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Tanneke van Gulik (1762) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Helena Benda (1763) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Ysaac Bottelier (1764) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Petrus Roijers (1764) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Daniel van Gulik (1764) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Hubertus van Koningsbrugge (1765) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Gertrudes van Koningsbrugge (1767) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Claes van Veen (1767) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Antonius van Koningsbrugge (1768) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Jacoba van Gulik (1769) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Theodorus van Koningsbrugge (1771) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Anna van Koningsbrugge (1774) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Jacob van Veen (1774) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Johan Becht (1775) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Elizabeth van Koningsbrugge (1776) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Johannes Nederkoorn (1777) de partner van de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Joannes Hupkens - eerst Jansen (1778) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Jan Serné (1780) de partner van de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Wynand Hupkens (1780) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Mathaeus van Koningsbrugge (1782) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Johan Gerard Hupkens (1783) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Maria van Koningsbrugge (1785) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Maria Joseph Hupkens (1785) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Anna Catharina Hupkens (1792) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Cornelis van Koningsbrugge (1794) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Wilhelm Hupkens (1795) de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Dirkje Hooman (1800) de partner van de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Pieter Rood (1804) de partner van de overoudoom/-tante van de rivaal van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Johan Corell (1810) de partner van de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Matheus Michielse (1814) de partner van de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Cornelia Bruijn (1825) de partner van de betovergrootoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Magaretha Michielse (1839) de neef/nicht III van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Joannes Hupkens (1845) de neef/nicht III van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
Mathijs Hupkens (1853) de neef/nicht III van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de 2e neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de 2e neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de 2e neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de 2e neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de 2e neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de 2e neef/nicht van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
17
-
afgeschermd🞌 de 2e neef/nicht I van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Anna Sebastian () de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Ariaentie Leenderts () de partner van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Catrijne Andriesse () de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Cijtje Stierman () de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Claes Bouman () de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Cornelis van der Swaen () de partner van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Crelis Spruijt () de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Hubertge van Egmond () de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Jacobus Bienst () de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Jan Vink () de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Janneke Maes () de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Lijsbeth van den Berg () de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Maria Bruylemans () de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Marijtje Dorloo () de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Petrus Thijssen () de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Pieter van Hessel () de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
afgeschermd🞌 de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Wilhelm Ubach () de partner van de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Pieter de Haes (1604) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Maria Chaply (1620) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Catharina Hilhofs (1624) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Jan Fermin (1628) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Nicolaas Tullenaers (1630) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Pieter Duijnmeijer - Hoogduijn (1631) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Neeltje Wetsman (1635) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Meghel Geeven (1638) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Thomas Sonnevelt (1645) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Maria Geven (1646) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Adrianus Roijaers / Roijaerts (1650) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Richi van Brederode (1653) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Marritie Hoogeboom (1655) de partner van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Geertje Crul (1656) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Johannes Becht (1663) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Arij de Man (1664) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Abraham Bottelier (1664) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Cornelis Suijtwijk de Jonge (1665) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Pieter Zuijtwijk (1670) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Wouter van Gulik (1674) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Claes van Koningsbruggen (1676) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Jannetje van Spieringshoek (1677) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Matthias Hupkens (1681) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Hijltje van der Hoest (1682) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Jan Jansse de Morie (1683) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Marijtje van der Laan (1683) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Hendrik Arentse (1685) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Lambert Baasbank (1686) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Johannus Ruyters (1689) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Catharina Herben (1690) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Johannes Fermin (1690) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Grietje van Ree (1691) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Hendrikus van Hooren (1693) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Margje Zuijdwijk (1693) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Jannetje Bertram (1695) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Meike van den Goor (1695) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Willem Ego (1695) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Anna Maria Spits (1702) de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Wilhelma Roijers (1708) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Michael(us) Roijers (1710) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Anna Roijers (1712) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Joanna Roijers (1715) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Anna Maria van Dommelen (1717) de partner van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Peeter Rojaers (1719) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Helena van Koningsbruggen (1734) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Helena Koningsbruggen (1735) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Nicolaas van Koningsbruggen (1737) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Lambert van Koningsbruggen (1739) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Grietje van Koningsbruggen (1741) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Grietje van Koningsbruggen (1743) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Grietje van Koningsbruggen (1745) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Lambert van Koningsbruggen (1747) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Willem van Koningsbruggen (1752) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Joanna Catharina Hupkens (1752) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Anna van Koningsbruggen (1753) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Matthijs van Koningsbruggen (1756) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Mattheus van Koningsbruggen (1757) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Henricus van Koningsbruggen (1759) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Maria Hupkens (1762) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Sara Frijn (1765) de partner van de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Maria Nollé (1768) de partner van de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Maria Gielisse (1783) de partner van de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Maria Hupkens (1802) de neef/nicht IV van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Maria Hupkens (1804) de neef/nicht IV van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Gerard Hupkens (1805) de neef/nicht IV van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Maria Hupkens - eerst Gielisse (1814) de neef/nicht IV van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Gerardus Hupkens (1817) de neef/nicht IV van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Mathias Hupkens (1818) de neef/nicht IV van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Maria I Hupkens (1820) de neef/nicht IV van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Maria J Hupkens (1822) de neef/nicht IV van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Maria E Hupkens (1824) de neef/nicht IV van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Joannes Hupkens (1825) de neef/nicht IV van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
18
-
Elisabeth Hupkens (1828) de neef/nicht IV van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Annetje Pietersdr () de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Corstianus Geven () de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Daniël van Hessel () de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Giel Goetknecht () de rivaal van de oudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Hendricx Bruylemans () de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Joanna NN () de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Maijken Fonteijne () de partner van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Marya Claasdr. () de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de Echte oudoom/tante van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Willem Wetsman () de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Lourens de Haes (1555) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Andries Duijnmeijer - Hoogduijn (1588) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Maritgen van Deijl (1588) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Matthias Fermin (1590) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Annitge Ruijchrock (1598) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Antoine Chaply (1600) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Catharina Deliche (1600) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Cornelis van Brederode (1613) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Gijsbert Hendrik Roijaers (1620) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Maartje Wassenaer (1620) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Jan de Man (1624) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Anna van Barnhoorn - Barenthoven (1629) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Christina van Dommelen (1630) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Heyltje Jans (1630) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Isaaq Bottelier (1630) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Lorentz Becht (1632) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Catharina N (1635) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Jacob Crul (1635) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Thomas van Gulik (1639) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Huijch van Coningsbrugge (1640) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Lijsbet Tijsen (1640) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Paulus Ego (1641) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Reyner Hupkens (1642) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Anna Maria Leveau (1643) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Susanna Thomas (1644) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Catalijntje Gillis (1646) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Andreas Fermin (1646) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Joanna Fermin (1650) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Hendrik Spieringshoek (1651) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Aleydis Fermin (1653) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Maria Fermin (1653) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Joannes Fermin (1656) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Berend van Hooren (1658) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Matthias Fermin (1658) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Jacobus van Ree (1664) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Jannetje Jans (1665) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Jenneken Sanders (1665) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Johannes van den Goor (1670) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Magtildis Tomissen (1671) de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Joanna Roijaers (1675) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Mathijs van Leerbergen (1677) de partner van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Christina Roijaers (1677) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Christiaan Roijers (1678) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Elisabetha Rooijers (1680) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Gijsbert Roijaers (1683) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Jenneke van de Goor (1690) de partner van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Anna Simons (1694) de partner van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Corstiaan van Koningsbruggen (1710) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Lysbeth van Koningsbruggen (1712) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Renerus Hupkens (1712) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Anna Maria Hupkens (1714) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Maria Gertrud Hupkens (1716) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Maria Elisabeth Hupkens (1717) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Anna Gertrud Hupkens (1719) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Maria Mechtild Hubkens (1721) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Gerard Joseph Hupkens (1727) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Gerardus Andreas Hupkens (1729) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Anna Maria Hupkens (1731) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Maria Anna Hupkens (1733) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Anton Hupkens (1734) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Maria Catharina Hupkens (1736) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Leonardus Mikkenie (1821) de partner van de neef/nicht IV van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Willem Blattner (1827) de partner van de neef/nicht IV van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Louisa Verhaar (1836) de partner van de neef/nicht IV van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Matthias Hupkens (1860) de 2e neef/nicht III van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Mattias Hupkens (1867) de 2e neef/nicht III van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Elisabeth Hupkens (1870) de 2e neef/nicht III van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Johannes Hupkens (1873) de 2e neef/nicht III van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
19
-
Hubertus Hupkens (1875) de 2e neef/nicht III van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Aechte Jacobsdr () de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Annitge van Rhijn () de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Arij de Man () de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Bastiaan Ruijchrock () de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Beatrix Lenaertsdr () de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Elisabeth Blucker () de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Geertgen Jansdr () de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de neef/nicht IV van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Maritgen van Galoijs () de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Pieter Wetsman () de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Rijckelant Crijnsdr () de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Teeuwis van Barnhoorn - Barsingerhorn () de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Huijbert Duijnmeijer - Hoogduijn (1550) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Jacob van Deijl (1554) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Floris van Wassenaer (1576) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Hendrik Roij(a)erts (1577) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Trijntje de Roo (1580) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Sijmon van Brederode (1588) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Johannes Bottelier (1591) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Nicolaes Hupkens (1591) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Peter van Dommelen (1598) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Joost Meessen van Coningsbrugge (1600) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Maertge de Roo (1605) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Paul Ego (1609) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Jan van der Crul (1611) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Machtelt Uijtenhage (1611) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Johannes Becht (1611) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Cornelia Jaspers (1613) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Marie Paque (1613) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Neeltje van Ypenburg (1635) de partner van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Anneke Crock (1640) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Willem van Hooren (1640) de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Henricus Roijaerts / Roojers / Roijers (1651) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Jacob Roijers (1652) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Gijsbert Royaerts (1653) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Catharina Royaerts (1654) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Adrianus Geven (1655) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Elisabeth Roijaers (1656) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Marijtje Beggerius (1660) de partner van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Nicolaes Hupkens (1669) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Crijn van Coningsbrugge (1670) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Joost van Coningsbrugge (1670) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Maartje van Coningsbrugge (1670) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Tijs van Coningsbrugge (1670) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Petrus Hupkens (1671) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Cornelia Hupkens (1672) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Maria Hupkens (1675) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Paschasia Hupkens (1678) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Jan van Coningsbrugge (1680) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Reynerius Hupkens (1684) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Claes van Koningsbrugge (1685) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
20
-
Tussan Hupkens (1687) het kind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Geertje Pietersdr () de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Gerijtgen Jansdr () de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Huijgh van Houten () de partner van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Jannitgen Cornelisdr () de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Josina van Geeluwe () de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Leendert Woutersz () de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Marijtje Arentsdr. () de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Maritgen van Noorden () de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Petrus van Dommelen () de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Trijntje Willemsdr () de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Willem van Rhijn () de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Willem Wetsman () de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Thonis Ruijchrock (1505) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Machtelt Harpersdr (1510) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Andries ten Deijl - van Galoijs (1520) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Dirckje van Rhijn (1522) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Dirck van Deijl (1529) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Dignum de Roo - van Roon (1538) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Hendrik Jan Geverts (1540) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Jenneken Gordts (1545) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Apollonia Hillenaar (1550) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Pieter Wassenaer (1550) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Willemtgen Claesdr (1552) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Leendert Bouman - van Brede Roode (1556) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Maljaart Boetelyer Bottelier (1560) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Reiner Hupkens (1563) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Gertrudis Coecken (1567) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Adriaentge Nannings (1570) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Geertge Corsteman (1570) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Mees Joosten (1570) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Jan van der Crul (1581) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Jacob Uijtenhage (1584) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Leuntgen Duijnstee (1584) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Kunigunde Simon (1585) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Peter Becht (1585) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Idea Meijs (1592) de partner van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Meijnsgen Willems (1600) de partner van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Henricus van Hooren (1615) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Reinier Hupkens (1616) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Catharina Hupkens (1618) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Ida Hupkens (1628) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Maria Hupkens (1630) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Claes van Houten (1632) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Peter van Dommelen (1632) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Nicolaus Hupkens (1632) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Nicolaus Hupkens (1635) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Gerard Hupkens (1637) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Geertgen van Coningsbrugge (1640) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Renerus Hubkens (1643) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Margarita Hupkens (1648) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Mees van Coningsbrugge (1650) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Wilhelmina Verrijt (1650) het schoonkind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Maria Pompen (1654) het schoonkind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Adriaentje van Coningsbrugge (1655) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Meijnsje van Coningsbrugge (1655) het kind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Getrudis Hendricks (1672) het schoonkind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Gi(j)sbertus Roijers (1684) het kleinkind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Franciscus Roij(a)er(t)s (1685) het kleinkind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Elisabeta Roijers (1687) het kleinkind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Christina Roijers (1688) het kleinkind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Adam Roijers (1690) het kleinkind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Christianus Roijers (1692) het kleinkind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Elisabeth Royaerts (1693) het kleinkind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Christianus Roijers (1693) het kleinkind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Huibert Royaerts (1694) het kleinkind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Christina Roijers / Royaerts (1694) het kleinkind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Willem Roijers / Royers (1697) het kleinkind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Joannes Roijers (1699) het kleinkind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Gijsbert Royaerts (1700) het kleinkind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
21
-
Maria Roijaerts / Roijers (1700) het kleinkind van de stamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Dirck de Roo (1570) de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Aelbert de Roo () het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Anna Dirksdr. () de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Anthonia Hendriksdr () de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Claes Uijtenhage () de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Claesgen Gerritsdr () de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Cyntgen Faes () de partner van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Daniel van Rhijn () de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Dirck Duijnstee () de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Dirck Gerritsz. () de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Grietgen Jacobsdr () de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Jan Claesz () de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Jan de Roo () de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Jannetgen () de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Lijsbeth Pietersdr () de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Maritgen Adriaensdr () de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Maritgen Pietersdr. () de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Pieter Vranckensz () de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Roelof Jan Goyaerts () de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Willem van Noorden - Noort () de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Jan Ruijchrock (1475) de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Jacob van Deijl (1481) de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Harper Dircksz. (1485) de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Cornelis Bouman (1500) de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Claes Hillenaar (1508) de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Jan Geverts (1510) de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Joris Florisz (1520) de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Dieuwertgen Willemsdr (1522) de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Adriaen de oude Corsteman (1540) de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Hendrik Hanssen (1542) de partner van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Marijtje van Tetrode (1550) de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Joost (1555) de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Peter Becht (1555) de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Livijn de Crul (1560) de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Frans Royers (1567) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Grietje de Roo (1570) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Huijch de Roo (1575) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Marijtge de Roo (1575) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Neeltge de Roo (1575) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Jan de Roo (1579) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Arent de Roo (1582) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Perijna Bottelier (1583) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Lydia Bottelier (1588) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Geertrui Hupkens (1589) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Libert Hubkens (1589) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Maertje Meessen (1590) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Simon Hubkens (1593) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Susanna Bottelier (1594) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Adriaen de Roo (1600) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Cornelis Meessen (1600) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Gijsbert Meessen (1600) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Marijtge de Roo (1600) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Trijntge de Roo (1600) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Adriaen de Roo (1605) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Daniel de Roo (1605) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Jan de Roo (1610) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Nanning Meessen (1610) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Neeltgen Meessen (1610) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Sijtgen Meessen (1610) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Trijntgen Meessen (1615) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Anna Labon (1637) het schoonkind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Johanna Catharina Hubkens (1660) het kleinkind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Cornelia Hubkens (1665) het kleinkind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Nicolaes Hupkens (1666) het kleinkind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Gerard Hupkens (1670) het kleinkind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Matthias Hubkens (1675) het kleinkind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
22
-
Cornelis Hupkens (1679) het kleinkind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Jansdr () de stamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
afgeschermd🞌 de partner van het kleinkind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Dirck van Deijl () de stamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Jan van Noorden () de stamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Margriet Aken () het schoonkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Matthijs Duijnstee () de stamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Neeltgen () de stamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Neeltgen () de stamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Niesje Jansdr () de stamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Jacob Gerritsz (1450) de stamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Pieter Huijchsz (1474) de stamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Wouter Gerritsz (1475) de stamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Cornelis Corsten (1510) de stamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Jan van Tetrode (1525) de stamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Christian Becht (1530) de stamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Adriaen Corsteman (1560) het kind van de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Cornelis Corsteman (1565) het kind van de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Jannetgen Joosten (1570) het kind van de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Machteld Corsteman (1570) het kind van de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Maertge Corsteman (1580) het kind van de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Maritje Joosten (1580) het kind van de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Truijtge Corsteman (1580) het kind van de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Catharina Becht (1590) het kind van de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Elisabeth Becht (1590) het kind van de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Maria Coninx (1595) het schoonkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Renerus Hubkens (1624) het kleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Gertrudis Hubkens (1625) het kleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Dionysius Hubkens (1627) het kleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Cornelia Hubkens (1629) het kleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Henricus Hubkens (1631) het kleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Geertruydt Hupkens (1636) het kleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Frans Hupkens (1639) het kleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Margridt Hupkens (1641) het kleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Neelcke Hupkens (1645) het kleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Agnes Meyers (1672) de partner van het kleinkind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Anna Allaerd (1692) de partner van het kleinkind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Gerardus Hupkens (1714) het achterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Maria Hupkens (1716) het achterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Joannes Hupkens (1717) het achterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Cornelius Hupkens (1720) het achterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
23
-
Maria Hupkens (1723) het achterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
24
-
Annetgen Vrancken () de stamoudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
24
-
Catharina Delre () de partner van het kleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
24
-
Hadewij () de stamoudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
24
-
Margriet Blankers () de partner van het kleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
24
-
Huijch Willemsz. (1431) de stamoudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
24
-
Daniel van Tetrode (1500) de stamoudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
24
-
NN Becht (1500) de stamoudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
24
-
Klaas Corsteman (1540) het kind van de stamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
24
-
Konrad Ernst (1590) het schoonkind van de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
24
-
Peter Lorentz (1590) het schoonkind van de stambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
24
-
Sijmen Hupkens (1653) het achterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
24
-
Anna Hupkens (1655) het achterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
24
-
Dionijs Hupkens (1657) het achterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
24
-
Johannes Hupkens (1659) het achterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
24
-
Reijnier Hupkens (1661) het achterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
24
-
Dionijs Hupkens (1663) het achterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
24
-
Frans Hupkens (1666) het achterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
24
-
Dionysius Hupkens (1668) het achterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
24
-
Urbanus Hupkens (1669) het achterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
24
-
Urbanus Henricus Hupkens (1670) het achterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
25
-
Jan van Tetrode () de stamoudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
25
-
Henrich Becht (1480) de stamoudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
25
-
Catrijn Francot (1667) de partner van het achterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
25
-
Catrijna Hupkens (1695) het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
25
-
Aeltien Hupkens (1697) het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
25
-
Dionisius Hupkens (1699) het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
25
-
Maria Hupkens (1701) het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
25
-
Helena Hupkens (1704) het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
25
-
Adriana Hupkens (1707) het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
26
-
Anna Pitters () de partner van het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
26
-
Willem van Tetrode van Wassenaar (1450) de stamoudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
26
-
Urbanus Hupkens (1730) het oudkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
26
-
Catharina Hupkens (1734) het oudkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
26
-
Urbanus Hupkens (1736) het oudkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
26
-
Anna Hupkens (1738) het oudkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
26
-
Dionius Hupkens (1740) het oudkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
27
-
Aernt van Tetrode (1410) de edelouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
27
-
Jan Turnau (1740) de partner van het oudkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
27
-
Catharina Turnau (1742) de partner van het oudkind van de stamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
27
-
Maria Hupkens (1769) de 5e neef/nicht van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
27
-
Dionius Hupkens (1770) de 5e neef/nicht van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
27
-
Johannes Hupkens (1772) de 5e neef/nicht van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
27
-
Urbanus Hupkens (1774) de 5e neef/nicht van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
27
-
Johannes Hupkens (1776) de 5e neef/nicht van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
27
-
Anna Hupkens (1779) de 5e neef/nicht van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
27
-
Anna Hupkens (1781) de 5e neef/nicht van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
27
-
Petrus Hupkens (1786) de 5e neef/nicht van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
27
-
Aletta Hupkens (1786) de 5e neef/nicht van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
28
-
Diet van Wijck uter Wijcke () de edelgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
28
-
Willem II van Tetrode van Wassenaar (1365) de edelgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
28
-
Joanna Smeets (1785) de partner van de 5e neef/nicht van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
28
-
Catherine Hupkens (1809) de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
28
-
Jeanne Hupkens (1810) de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
28
-
Dine Hupkens (1812) de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
28
-
Denis Emile Hupkens (1813) de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
28
-
Maria Hupkens (1815) de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
28
-
Felicité Hupkens (1817) de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
28
-
Gerardina Hupkens (1820) de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
28
-
Henrietta Hupkens (1822) de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
28
-
Maria Hupkens (1826) de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
29
-
Arthur Soyersz () de edelovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
29
-
Hillegont van Uter Wijcke () de edelovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
29
-
Arent van Tetrode (1345) de edelovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
29
-
Ego van der Elst (1826) de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
29
-
Adriaan Hupkens van der Elst (1864) de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
30
-
Bertha Baerte van IJsselstein () de edelbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
30
-
Diedwi () de edelbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
30
-
Jan van Egmond (Uter Wijk) van Meerestein () de edelbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
30
-
Soyers Soyersz () de edelbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
30
-
Hendrik van Tetrode (1330) de edelbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
30
-
Mien Vrijthof (1870) de partner van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
31
-
Elisabeth Van der Woude () de edeloudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
31
-
Dirc van Tetrode (1290) de edeloudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
31
-
Aebrecht Egmond (1306) de edeloudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
32
-
Floris van Egmond (1257) de edeloudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
32
-
Simon van Tetrode (1260) de edeloudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
33
-
Wouter van Egmond (1220) de edeloudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
33
-
Ysbrant van Tetrode (1225) de edeloudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
34
-
Florens van Tetrode () het kind van de edeloudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
34
-
Gerard van Tetrode () het kind van de edeloudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
34
-
Wouter van Egmond (1198) de edeloudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
34
-
Simon van der Laan (1200) de edeloudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
35
-
Ysbrant van der Laan (1175) de edelstamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
35
-
Gerard van Egmond (1178) de edelstamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
36
-
Wouter van Egmont (1145) de edelstamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
36
-
Mabelia van IJsselmonde (1160) de edelstamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
37
-
Allard van Egmont (1130) de edelstamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
37
-
Antonia Henegouwen (1134) de edelstamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
38
-
Rosamunde van Vlaanderen (1090) de edelstambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
38
-
Beerwout van Egmond (1095) de edelstambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
39
-
Heleonora van Oostervant (1045) de edelstamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
39
-
Beerwout van Egmond (1050) de edelstamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
40
-
Appolonia van Limburg () de edelstamoudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
40
-
Dodo II van Egmond (1010) de edelstamoudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
41
-
Helena Brandenburg () de edelstamoudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
41
-
Walger van Egmond (0976) de edelstamoudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
41
-
Udo van Limburg (1030) de edelstamoudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
41
-
Jutta van Luxemburg (1036) de edelstamoudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
42
-
Dodo van Egmond (0940) de edelstamoudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
42
-
Friedrich Luxemburg (1003) de edelstamoudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
42
-
Gerbera van Boulogne (1015) de edelstamoudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
43
-
Wolbrand van Egmond (0901) de voorouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
43
-
Friedrich van Luxemburg (0965) de voorouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
43
-
Irmentrude van de Wetterau (0972) de voorouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
44
-
Radbold van Egmond (0870) de voorgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
44
-
Siegfried I van Luxemburg (0922) de voorgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
44
-
Hedwig van Nordgau (0937) de voorgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
45
-
Wigerik van Lotharingen (0886) de voorovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
45
-
Kunigunde van de Ardennen (0893) de voorovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
46
-
Odakar V van Boulogne (0855) de voorbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
47
-
Hernequin van Boulogne (0825) de vooroudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
47
-
Berthe van Ponthieu (0830) de vooroudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
48
-
Ragnhard van Boulogne (0800) de vooroudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
49
-
Odakar V van Boulogne (0780) de vooroudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
50
-
Eberhard van de Elzas (0697) de vooroudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
51
-
Adalbert van de Elzas (0670) de voorstamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
51
-
Ingenia (0695) de voorstamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
52
-
Etichon I van de Elzas (0630) de voorstamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
52
-
Bereswinde van Austrasie (0635) de voorstamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
53
-
Liuteric van de Elzas (0615) de voorstamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
53
-
Hultrude van Bourgondië (0630) de voorstamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
54
-
Leutsinde () de voorstambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
54
-
Erchinoald van de Elzas (0580) de voorstambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
54
-
Liutgarde Friuli (0580) de voorstambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
54
-
Willibald II van Bourgondie (0585) de voorstambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
55
-
Theudelinde van Beieren (0548) de voorstamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
55
-
Aletheus van Bourgondie (0555) de voorstamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
56
-
Adalric van Brandenbuurg (0530) de voorstamoudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
56
-
Richarianna van Artois en Cambrai (0540) de voorstamoudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
57
-
Ansbert van Brandenbourg (0510) de voorstamoudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
57
-
Mathilde de Boulogne (0520) de voorstamoudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
58
-
Waudbert de Ponthieu (0490) de voorstamoudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
58
-
Luville de Pannonie (0495) de voorstamoudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
59
-
Alberic van Keulen (0460) de vooredelouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
59
-
Argothe Balthes der Ostrogothen (0465) de vooredelouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
60
-
Chlodebaud van Keulen (0420) de vooredelgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
60
-
Amalaberge Franken (0435) de vooredelgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
61
-
Chlodion van Frankrijk (0392) de vooredelovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
61
-
Hildegonde der Keulen (0395) de vooredelovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
62
-
Theodemir van Toxandrie Theodemir van Toxandrie (0374) de vooredelbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
62
-
Blesinde van Keulen (0375) de vooredelbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
63
-
Richimir de Toxandrie (0350) de vooredeloudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
63
-
Ascyla de France (0354) de vooredeloudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
64
-
Gauloise de Belguque (0295) de vooredeloudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
64
-
Malaric de Toxandrie (0295) de vooredeloudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
64
-
Mellobaude de Worms (Toxandrie) (0320) de vooredeloudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
64
-
Ascyla (0321) de vooredeloudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
65
-
Ragaise de Toxandrie (0270) de vooredeloudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
66
-
Gonobaud de Toxandrie (0245) de vooredeloudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
67
-
Marcomir de Toxandrie (0220) de vooredelstamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
68
-
Childeric der Franken () de vooredelstamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
69
-
Unk () de vooredelstamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
69
-
Sunno der Franken (0173) de vooredelstamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
70
-
Farabert der Franken (0153) de vooredelstambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
71
-
Chlodomir IV der Franken (0130) de vooredelstamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
71
-
Hasilda der Franken (0133) de vooredelstamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
72
-
Marcomir IV der Franken (0110) de vooredelstamoudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
73
-
Richemer der Franken (0090) de vooredelstamoudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
74
-
Richemer der Franken (0065) de vooredelstamoudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
75
-
Ratherius der Franken (0045) de aartsouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
76
-
Athenor IV der Franken (0025) de aartsgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
77
-
Clodimir III der Franken (0001) de aartsovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
78
-
Marcomir der Franken (20v.C.) de aartsbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
79
-
Chlodius II der Franken (56v.C.) de aartsoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
80
-
Francio Koning van Sicambrie (80v.C.) de aartsoudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
81
-
Antharius Koning der Sicambrie (100v.C.) de aartsoudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
82
-
Cassarde der Sicambrie (125v.C.) de aartsoudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
83
-
Merovachur Koning van Sicambrie (150v.C.) de aartsstamouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
84
-
Chldomir II Koning van Sicambrie (175v.C.) de aartsstamgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
85
-
Anthenor III Koning van Sicambrie (200v.C.) de aartsstamovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
86
-
Clodius I Koning van Sicambrie (225v.C.) de aartsstambetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
87
-
Marcomir Koning van Sicambrie (250v.C.) de aartsstamoudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
88
-
Nicanor Koning van Sicambrie (275v.C.) de aartsstamoudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
89
-
Chlodomir I Koning van Sicambrie (300v.C.) de aartsstamoudovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
90
-
Bassanus Magnus Koning van Sicambrie (325v.C.) de aartsstamoudbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
91
-
Diocles Koning van Sicambrie (350v.C.) de aartsedelouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
92
-
Helenus I Koning van Sicambrie (375v.C.) de aartsedelgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
93
-
Priamus Koning van Sicambrie (400v.C.) de aartsedelovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
94
-
Antenor I van Cimmerie (425v.C.) de aartsedelbetovergrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
95
-
Marcomir I Koning van Cimmerie (440v.C.) de aartsedeloudouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder
96
-
Antenor van Cimmerie (480v.C.) de aartsedeloudgrootouder van de partner van het oudbetachterkleinkind van de ouder