De familielijnen vanuit Petrus Vreenegoor (1864)

Lijn DNA Y-chr. Mitro Naam (geboorte) Familielidsnaam
1
1
Gerrit Vreenegoor (1820) de ouder
1
1
Trijntje Bonekamp (1820) de ouder
2
1
Bernardus Vreenegoor (1846) de broer/zus
2
1
Johannes Vreenegoor (1848) de broer/zus
2
1
Hermanus Vreenegoor (1849) de broer/zus
2
1
Gerardus Vreenegoor (1852) de broer/zus
2
1
Wilhelmus Vreenegoor (1856) de broer/zus
2
1
Alida Vreenegoor (1858) de broer/zus
2
2
Jan Bonekamp (1781) de grootouder
2
2
Barend Vreenegoor (1790) de grootouder
2
2
Aaltje Gerrits Kuijs (1794) de grootouder
2
2
Catharina Willems Haver (1795) de grootouder
3
2
Elisabeth Maria Vreenegoor (1882) de neef/nicht
3
2
Cornelia Mathilda Vreenegoor (1883) de neef/nicht
3
2
Mathilda Allegonda Vreenegoor (1884) de neef/nicht
3
2
Willem Vreenegoor (1889) de neef/nicht
3
2
Maria Elisabeth Vreenegoor (1893) de neef/nicht
3
2
Hermanus Johannes Vreenegoor (1894) de neef/nicht
3
2
Klaas Vreenegoor (1895) de neef/nicht
3
2
Johannes MichaŽl Vreenegoor (1897) de neef/nicht
3
2
Johanna Vreenegoor (1898) de neef/nicht
3
3
afgeschermd de overgrootouder
3
3
afgeschermd de overgrootouder
3
3
Gerrit Vrenegoor (1759) de overgrootouder
3
3
Anna Geertruy Brouwer (1763) de overgrootouder
3
-
Maria Janssen (1856) de zwager/zus
4
3
afgeschermd de oudoom/tante
4
3
afgeschermd de oudoom/tante
4
3
Jan Vreenegoor () de oudoom/tante
4
3
afgeschermd de oudoom/tante
4
3
Hendrik Vreenegoor (1788) de oudoom/tante
4
3
Antonius Vreenegoor (1795) de oudoom/tante
4
3
Anna Vreenegoor (1799) de oudoom/tante
4
3
Cornelia Vreenegoor (1926) de achterneef/-nicht
4
3
Niek Vreenegoor (1928) de achterneef/-nicht
4
3
Hans Vreenegoor (1939) de achterneef/-nicht
4
4
afgeschermd de betovergrootouder
4
4
Johannes Henricus Vreenegoor (1725) de betovergrootouder
4
-
Cornelia Bakx (1897) de partner van de neef/nicht
4
-
Gezina Maria Duivenvoorden (1902) de partner van de neef/nicht
4
-
Jean Michel Janssen (1818) de ouder van de zwager/zus
4
-
Cornelia Elisabeth Nelissen (1818) de ouder van de zwager/zus
5
4
Antonius Vreenegoor (1750) de overoudoom/-tante
5
4
Martinus Vreenegoor (1753) de overoudoom/-tante
5
4
Johannes Vreenegoor (1756) de overoudoom/-tante
5
4
afgeschermd de achteroom/tante
5
4
afgeschermd de achteroom/tante
5
4
afgeschermd de achteroom/tante
5
4
afgeschermd de achteroom/tante
5
4
afgeschermd de achteroom/tante
5
4
afgeschermd de achteroom/tante
5
4
Catharina Vreenegoor (1835) de achteroom/tante
5
4
Cees Oudendijk () de achterachterneef/-nicht
5
4
afgeschermd de achterachterneef/-nicht
5
4
afgeschermd de achterachterneef/-nicht
5
4
afgeschermd de achterachterneef/-nicht
5
4
afgeschermd de achterachterneef/-nicht
5
4
afgeschermd de achterachterneef/-nicht
5
4
afgeschermd de achterachterneef/-nicht
5
4
afgeschermd de achterachterneef/-nicht
5
4
afgeschermd de achterachterneef/-nicht
5
4
afgeschermd de achterachterneef/-nicht
5
4
afgeschermd de achterachterneef/-nicht
5
4
afgeschermd de achterachterneef/-nicht
5
4
afgeschermd de achterachterneef/-nicht
5
4
afgeschermd de achterachterneef/-nicht
5
5
afgeschermd de oudouder
5
5
Hendricus Vreenegoor (Frenego / Frenigoor) (1685) de oudouder
5
-
afgeschermd de oudoom/-tante
5
-
Hendrik van Gaalen () de oudoom/-tante
5
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht
5
-
Dineke van den Berg (1933) de partner van de achterneef/-nicht
5
-
afgeschermd de partner van de achterneef/-nicht
5
-
Cornelia Dekker (1857) de schoonouder van de neef/nicht
5
-
Cornelis Bakx (1857) de schoonouder van de neef/nicht
6
5
afgeschermd de achteroudoom/tante
6
5
afgeschermd de achteroudoom/tante
6
5
afgeschermd de achteroudoom/tante
6
5
afgeschermd de achteroudoom/tante
6
5
afgeschermd de achteroudoom/tante
6
5
afgeschermd de achteroudoom/tante
6
5
Johannes Hendricus Vreenegoor (1781) de achteroudoom/tante
6
5
Johannes Vreenegoor (1781) de achteroudoom/tante
6
5
Nicolaas Vreenegoor (1784) de achteroudoom/tante
6
5
Gerhardus Vreenegoor (1785) de achteroudoom/tante
6
5
Antonius Vreenegoor (1789) de achteroudoom/tante
6
5
Janna Geertruida, Vreenegoor (1791) de achteroudoom/tante
6
5
Clara Vreenegoor (1793) de achteroudoom/tante
6
5
Agatha () de achterneef/-nicht
6
5
Alida () de achterneef/-nicht
6
5
Antonia () de achterneef/-nicht
6
5
Hendrikus () de achterneef/-nicht
6
5
afgeschermd het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
afgeschermd het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
afgeschermd het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
afgeschermd het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
afgeschermd het kind van de achterachterneef/-nicht
6
5
afgeschermd het kind van de achterachterneef/-nicht
6
-
Maria Gertrudis van Kempen (1751) de partner van de overoudoom/-tante
6
-
Maria Croese (Kroese) (1756) de partner van de overoudoom/-tante
6
-
Bernardus Wolterman () de partner van de achteroom/tante
6
-
afgeschermd de partner van de achterachterneef/-nicht
6
-
afgeschermd de partner van de achterachterneef/-nicht
6
-
afgeschermd de partner van de achterachterneef/-nicht
6
-
Jan van den Berg () de schoonouder van de achterneef/-nicht
6
-
Jeanne van Pelt (1897) de schoonouder van de achterneef/-nicht
6
-
Geertje Koedijk (1826) de grootouder van de partner van de neef/nicht
6
-
Hendrik Dekker (1829) de grootouder van de partner van de neef/nicht
6
-
Michiel Bakx (1830) de grootouder van de partner van de neef/nicht
6
-
Elizabeth Verboom (1833) de grootouder van de partner van de neef/nicht
7
-
afgeschermd de schoonouder van de overoudoom/-tante
7
-
afgeschermd de schoonouder van de overoudoom/-tante
7
-
John Uyldert (1926) de schoonouder van de achterachterneef/-nicht
7
-
Miep den Nijs (1929) de schoonouder van de achterachterneef/-nicht
7
-
afgeschermd de schoonouder van de achterachterneef/-nicht
7
-
afgeschermd de schoonouder van de achterachterneef/-nicht
7
-
afgeschermd de zwager/zus van de achterneef/-nicht
7
-
Cornelis Bakx (1771) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht
7
-
Berbera Bosman (1784) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht
7
-
Jan Dekker (1789) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht
7
-
Maartje Janse Schuijt (1794) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht
7
-
Gerrit Jans Koedijk (1796) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht
7
-
Kniertje Sap (1798) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht
7
-
Franciscus Verboom (1807) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht
7
-
Theresia Henke (1810) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht
7
-
afgeschermd de oom/tante van de partner van de neef/nicht
7
-
Johanna Margaretha Dekker () de oom/tante van de partner van de neef/nicht
7
-
afgeschermd de oom/tante van de partner van de neef/nicht
7
-
Gerritje Dekker (1859) de oom/tante van de partner van de neef/nicht
8
-
afgeschermd de grootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
8
-
afgeschermd de grootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
8
-
afgeschermd de grootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
8
-
afgeschermd de grootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
8
-
afgeschermd de zwager/zus van de achterachterneef/-nicht
8
-
afgeschermd de zwager/zus van de achterachterneef/-nicht
8
-
afgeschermd de zwager/zus van de achterachterneef/-nicht
8
-
Hubertus Bakx (1727) de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
8
-
Geertrudis de Laet (1740) de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
8
-
Elisabeth Wuste (1754) de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
8
-
Hendrik Dekker (1760) de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
8
-
Jan Schuijt (1760) de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
8
-
Machiel Bosman (1760) de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
8
-
Petronella Buurman (1760) de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
8
-
Pieternella Welters (1760) de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
8
-
Arie Engels Sap (1770) de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
8
-
Grietje Jans Hugtenburg (1770) de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
8
-
Jan Koedijk (1770) de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
8
-
Magteld Kooper (1770) de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht
9
-
afgeschermd de overgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht
9
-
afgeschermd de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht
9
-
afgeschermd de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht
9
-
afgeschermd de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht
9
-
afgeschermd de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht
9
-
afgeschermd de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht
9
-
afgeschermd de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht
9
-
afgeschermd de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht
9
-
afgeschermd de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht
9
-
afgeschermd de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht
9
-
afgeschermd de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht
9
-
afgeschermd de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht
9
-
afgeschermd de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht
9
-
afgeschermd de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht
9
-
afgeschermd de zwager/zus van de achterachterneef/-nicht
9
-
afgeschermd de zwager/zus van de achterachterneef/-nicht
10
-
afgeschermd de oudoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht
10
-
afgeschermd de oudoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht
10
-
afgeschermd de oudoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht
10
-
afgeschermd de oudoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht
10
-
Lina Leijlani (2017) de achterneef/-nicht van de achterachterneef/-nicht
10
-
afgeschermd de partner van de neef/nicht van de achterachterneef/-nicht