De familielijnen vanuit Wilhelm Ubach (0000)

Lijn DNA Y-chr. Mitro Naam (geboorte) Familielidsnaam
1
-
Helena Benda (1763) de partner
2
-
Wensel Benda (1713) de schoonouder
2
-
Hendrina van Beverdam (1728) de schoonouder
3
-
Gerardus van Beverdam () de grootouder van de partner
3
-
Helena Linders () de grootouder van de partner
3
-
Maria Benda (1748) de zwager/schoonzus
3
-
Anna Benda (1750) de zwager/schoonzus
3
-
Joannes Benda (1751) de zwager/schoonzus
3
-
Gradus Benda (1758) de zwager/schoonzus
3
-
Theodora Benda (1761) de zwager/schoonzus
3
-
Jacobus Benda (1767) de zwager/schoonzus
4
-
Johanna Leenders () de zwager/schoonzus
4
-
Johanna van Onzenoorth (1769) de zwager/schoonzus
4
-
Catharina Beght (1769) de zwager/schoonzus
4
-
Petrus Benda (1794) de neef/nicht
4
-
Hendrina Benda (1794) de neef/nicht
4
-
Engelbertus Benda (1796) de neef/nicht
4
-
Andreas Benda (1798) de neef/nicht
4
-
Antonius Benda (1800) de neef/nicht
4
-
Wilhelmus Benda (1802) de neef/nicht
4
-
Petronilla Benda (1803) de neef/nicht
4
-
Theodorus Benda (1805) de neef/nicht
4
-
Wilhelmus Benda (1807) de neef/nicht
4
-
Petrus Benda (1809) de neef/nicht
4
-
Catharina Benda (1810) de neef/nicht
4
-
Maria Benda (1812) de neef/nicht
5
-
Maria Brinck, Brink () de ouder van de zwager/schoonzus
5
-
Johann Becht (1738) de ouder van de zwager/schoonzus
5
-
Gerrit Harten (1803) de partner van de neef/nicht
5
-
Anna Harten (1839) de achterneef/-nicht
6
-
Maria N (1695) de grootouder van de zwager/schoonzus
6
-
Johann Becht (1697) de grootouder van de zwager/schoonzus
6
-
Harmanus Harten (1768) de schoonouder van de neef/nicht
6
-
Grietje van Veen (1770) de schoonouder van de neef/nicht
6
-
Johan Becht (1775) de broer/zus van de zwager/schoonzus
6
-
Petrus de Laat (1833) de partner van de achterneef/-nicht
6
-
Pietje de Laat (1860) de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Anna Sebastian () de overgrootouder van de zwager/schoonzus
7
-
Gerloff Harte () de grootouder van de partner van de neef/nicht
7
-
Margaretha van Essen () de grootouder van de partner van de neef/nicht
7
-
Johannes Becht (1663) de overgrootouder van de zwager/schoonzus
7
-
Cornelis van Veen (1727) de grootouder van de partner van de neef/nicht
7
-
Leuntje Gouwerok (1730) de grootouder van de partner van de neef/nicht
7
-
Henricus de Laat (1791) de schoonouder van de achterneef/-nicht
7
-
Maria Bottelier (1793) de schoonouder van de achterneef/-nicht
7
-
Anna Margaretha Harte (1797) de zwager/schoonzus van de neef/nicht
7
-
Anna Harte (1799) de zwager/schoonzus van de neef/nicht
7
-
Maria Harte (1801) de zwager/schoonzus van de neef/nicht
7
-
Henricus Harte (1807) de zwager/schoonzus van de neef/nicht
7
-
Joannes Harte (1811) de zwager/schoonzus van de neef/nicht
7
-
Johannes Harte (1814) de zwager/schoonzus van de neef/nicht
7
-
Albert Rooijers (1860) de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Pater Antonius Rooijers (1883) het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
An Rooijers (1887) het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Maria Rooijers (1888) het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Ab Rooijers (1890) het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Jantje Rooijers (1891) het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Suze Rooijers (1896) het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Wim Rooijers (1897) het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
7
-
Joseph Rooijers (1899) het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Lorentz Becht (1632) de betovergrootouder van de zwager/schoonzus
8
-
Catharina N (1635) de betovergrootouder van de zwager/schoonzus
8
-
Arie Goudrok (1700) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht
8
-
Grietje Claas (1705) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht
8
-
Reijnier de Laat (1752) de grootouder van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Catharina Tander (1756) de grootouder van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Claes van Veen (1767) de oom/tante van de partner van de neef/nicht
8
-
Anna Schouten (1768) de grootouder van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Cornelis Bottelier (1770) de grootouder van de partner van de achterneef/-nicht
8
-
Jacob van Veen (1774) de oom/tante van de partner van de neef/nicht
8
-
Jansje de Laat (1821) de zwager/schoonzus van de achterneef/-nicht
8
-
Hendrik Rooijers (1827) de schoonouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Maria Hollee (1830) de schoonouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Fenna Jongschaap (1885) het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Frederik Cramer (1886) het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Jan Hupkens (1889) het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Pieter van Niel (1889) het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Josephina Knabe (1897) het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Annie Pasman (1898) het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
8
-
Jan Hupkens (1918) het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
Nel Hupkens (1919) het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
Suus Hupkens (1921) het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
Annie Hupkens (1922) het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
Piet Hupkens (1924) het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
Ap Hupkens (1926) het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
Fimke Rooijers (1927) het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
afgeschermd🞌 het oudkleinkind van de schoonouder
8
-
Lous Langendoen (1932) de ouder van het oudkleinkind van de schoonouder
9
-
Catharina Silverschoon () de overgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
IJda Bogard () de overgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Joseph Tander () de overgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Willem Schouten () de overgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Johannes Becht (1611) de oudouder van de zwager/schoonzus
9
-
Cornelis de Laat (1705) de overgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Lodewina Visel (1710) de overgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Andries Bottelier (1734) de overgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Maria van Damme (1739) de overgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Cornelia de Laat (1779) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Margaretha de Laat (1784) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Cornelis de Laat (1787) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
9
-
Suzanna Voskuijl (1792) de grootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Johannes Rooijers (1797) de grootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Helena de Graaf (1798) de grootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Adrianus Hollee (1802) de grootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Suzanna Rooijers (1855) de zwager/schoonzus van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Johannes Rooijers (1858) de zwager/schoonzus van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Jansje Rooijers (1862) de zwager/schoonzus van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Jan Hupkens (1863) de ouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Marie van Zutphen (1864) de ouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Helena Rooijers (1865) de zwager/schoonzus van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Hendrik Rooijers (1867) de zwager/schoonzus van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Francisca Rooijers (1869) de zwager/schoonzus van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Wim Rooijers (1872) de zwager/schoonzus van de achterachterneef/-nicht van de partner
9
-
Jo Osterhaus (1916) de partner van het oudkleinkind van de schoonouder
9
-
Colin van Til (1923) de partner van het oudkleinkind van de schoonouder
9
-
Lies Verhoeven (1927) de partner van het oudkleinkind van de schoonouder
9
-
Tiny Sanders (1928) de partner van het oudkleinkind van de schoonouder
9
-
Anneke IJsselmuiden (1930) de partner van het oudkleinkind van de schoonouder
9
-
Peter Bosch (1940) de partner van het oudkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
Joost Osterhaus (1953) het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
Loek Hupkens (1964) het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
Piet Tel (1905) de ouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
9
-
Pieter van der Ree (1922) de stiefouder van het oudkleinkind van de schoonouder
9
-
afgeschermd🞌 de broer/zus van het oudkleinkind van de schoonouder
10
-
Abraham Silverschoon () de betovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Hendrik Voskuijl () de overgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Maritje de Coning () de betovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Paulus van Damme () de betovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
Willem Schouten () de betovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Willemijn Hartoog () de betovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Kunigunde Simon (1585) de oudgrootouder van de zwager/schoonzus
10
-
Peter Becht (1585) de oudgrootouder van de zwager/schoonzus
10
-
Isaak Bottelier (1706) de betovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Anna Bienst (1709) de betovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Anna van Ruijven (van Suren) (1712) de betovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Jan Rooijers (1761) de overgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Thomas de Graaf (1762) de overgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Catharina Terpoorten (1763) de overgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Aegje van der Klugt (1764) de overgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Ysaac Bottelier (1764) de oudoom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Maria Hollee (1765) de overgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Helena van Koningsbrugge (1769) de overgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Johannes Nederkoorn (1777) de oom/tante van de partner van de achterneef/-nicht
10
-
Hendrik van Soest (1780) de overgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Johannes van Zutphen (1823) de grootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Johannes Hollee (1824) de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Maria Hollee (1827) de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Elizabeth van Gulik (1828) de grootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Jacoba Hollee (1832) de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Gerard Hollee (1835) de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Johanna Hollee (1840) de oom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Adolf Hupkens (1841) de grootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Maria Gertrudis Manen (1845) de grootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Joannes Hupkens (1885) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Adolf Hupkens (1886) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Bets Hupkens (1887) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Marie Hupkens (1891) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Bets Hupkens (1893) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Cor Hupkens (1895) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Dolf Hupkens (1897) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Sjaak Hupkens (1898) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Wim Hupkens (1900) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Piet Hupkens (1902) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
Netti Hupkens (1904) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
10
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
Rene Bosch (1962) de partner van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
Suzanne van Loen (1976) het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
10
-
Kees Tel (1870) de grootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
Naatje Sentenie (1871) de grootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
Kees Tel (1933) de broer/zus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
Piet Tel (1934) de broer/zus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 de broer/zus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
Jan Tel (1937) de broer/zus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
Ad Tel (1938) de broer/zus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 de broer/zus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 de broer/zus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 de broer/zus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 de broer/zus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
Leo Tel (1944) de broer/zus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
afgeschermd🞌 de broer/zus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
10
-
Bets Keijzer (1907) het kleinkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Arie van Soest () de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de ouder van het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
11
-
Jacobus Bienst () de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Janneke Maes () de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Marijtje Dorloo () de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Swaantje Tengers () de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Peter Becht (1555) de oudovergrootouder van de zwager/schoonzus
11
-
Abraham Bottelier (1664) de oudouder van de partner van de achterneef/-nicht
11
-
Bartel Roijers (1722) de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Elisabeth Verb(r)iest / van der Bist (1726) de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Willem de Graaf (1727) de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Claas van Koningsbrugge (1740) de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Stijn Kruijk (1741) de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Maria Duijndam (1756) de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Jan Kales (1765) de stiefovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Sijbregje Schuuring (1780) de stiefovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Dorothea Haage (1789) de overgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Willem van Zutphen (1789) de overgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Wilhelmina Voskuil (1793) de oudoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Bartholomeus Rooijers (1793) de oudoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Pieternelletje Faas (1795) de overgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Christina Rooijers (1795) de oudoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Jacobus van Gulik (1796) de overgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Philippine Lambrechts (1801) de overgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Johannes Manen (1813) de overgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Christianus Hupkens (1818) de overgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Maria Corsius (1819) de overgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Maria Rosa Petronella Hupkens (1865) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Adolf Hupkens (1869) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Petrus Hupkens (1870) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Maria Helena Hupkens (1872) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Jozef Hupkens (1874) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Mathijs Michael Hupkens (1877) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
NN Hupkens (1878) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Johannes Hubertus Hupkens (1881) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Guillaume Hupkens (1882) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Jacobus Henricus Hupkens (1885) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Henk Toepoel (1888) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Henricus Lambertus Hupkens (1888) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Rie van Leeuwen (1897) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Adrianus Jacobus Kottman (1898) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Annie van der Eem (1899) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Gré Planting (1901) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Wilhelmina van Dansik (1902) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Henk Franz (1903) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Maria Sophia Visser (1904) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Mien Koster (1906) de zwager/schoonzus van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Hendrik Toepoel (1916) de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Rie Hupkens (1920) de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
To Toepoel (1921) de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Dolf Hupkens (1922) de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Rob Hupkens (1933) de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Jan Hupkens (1935) de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de partner van het oudbetachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 het stamkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 het stamkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 het stamkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 het stamkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 het stamkind van de schoonouder
11
-
Jan Tel (1835) de overgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
Willem Sentenie (1843) de overgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
Naatje Nooij (1843) de overgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
Saukje de Wit (1845) de overgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
Jan Tel (1898) de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
Annie Tel (1899) de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
Wim Tel (1901) de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
Kees Tel (1902) de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
Suus Tel (1903) de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
Suus Tel (1906) de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
Mien Tel (1910) de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
Maria Tel (1911) de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
Trien Tel (1913) de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
Jaap Tel (1915) de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
Hanny van der Linden (1933) de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
Sierd de Nijs (1938) de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
Nel Ruiter (1940) de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
Cilia Huneker (1941) de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
Roger Tel (1963) de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
11
-
Jansje Vermin (1868) het kind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
11
-
Cornelis Keijzer (1861) het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Aagje Breemer () de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Anna Gans () de stiefbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Caatje Willems () de oudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Jan Faas () de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Johan Haage () de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Katharina Fischer () de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Maria de Nijs () de stiefbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Thomas de Graaf () de oudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Christian Becht (1530) de oudbetovergrootouder van de zwager/schoonzus
12
-
Catharina Becht (1590) het kind van de oudovergrootouder van de zwager/schoonzus
12
-
Elisabeth Becht (1590) het kind van de oudovergrootouder van de zwager/schoonzus
12
-
Heyltje Jans (1630) de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Isaaq Bottelier (1630) de oudgrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
12
-
Joanna Kersmaeckers (1679) de oudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Adrianus Roijers (1683) de oudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Magdaleentje Baasbank (1704) de oudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Antonie Kruijk (1707) de oudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Huigh van Koningsbrugge (1708) de oudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Anna Knol (1709) de oudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Cornelia van Es (1747) de stiefbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Joanna Roijers (1749) de overoudoom/-tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Wilhelmus Roijers (1751) de overoudoom/-tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Adrianus Roijers (1754) de overoudoom/-tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Wilhelma Roijers (1754) de overoudoom/-tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Leisje Vonk (1756) de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Arnolda Roijers (1757) de overoudoom/-tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Franciscus Roijers (1757) de overoudoom/-tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Petrus Roijers (1761) de overoudoom/-tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Trijntje Kion (1762) de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Petrus Roijers (1764) de overoudoom/-tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Cornelis van Zutphen (1764) de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Hubertus van Koningsbrugge (1765) de overoudoom/-tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Lijsje van Gulik (1766) de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Gertrudes van Koningsbrugge (1767) de overoudoom/-tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Antonius van Koningsbrugge (1768) de overoudoom/-tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Theodorus van Koningsbrugge (1771) de overoudoom/-tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Anna van Koningsbrugge (1774) de overoudoom/-tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Elizabeth van Koningsbrugge (1776) de overoudoom/-tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Jacobus Corsius (1780) de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Mathaeus van Koningsbrugge (1782) de overoudoom/-tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Maria van Koningsbrugge (1785) de overoudoom/-tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Maria van Hoorn (1785) de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Adolph Hupkens (1789) de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Ida Tillemans (1789) de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Cornelis van Koningsbrugge (1794) de overoudoom/-tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Henrica Maanen (Lambrechts) (1825) de oudoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Jacobus van Gulik (1828) de oudoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Christina Hupkens (1843) de oudoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Jacobus Hupkens (1846) de oudoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Mathijs Michael Hupkens (1849) de oudoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Willem Hupkens (1850) de oudoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Arnoldus Hupkens (1853) de oudoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Catharina Hupkens (1855) de oudoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Jacobus Hupkens (1857) de oudoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Henricus Hupkens (1858) de oudoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Maria Helena Hupkens (1860) de oudoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Maria Hubertina Hupkens (1862) de oudoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Johanna de Winter (1865) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Johanna Möller (1892) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Thio Gouw Nio (1898) de oom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Joop Hupkens (1917) de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Jos Hupkens (1920) de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Roos Hupkens (1922) de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Gerard Lasschuit (1923) de partner van de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Rie de Droog (1924) de partner van de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Bert Hupkens (1927) de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Frans Hupkens (1931) de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Ans Lasschuit (1946) de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Joke Lasschuit (1950) de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Ran Hupkens (1959) de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de ouder van het stamkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Kees Tel (1800) de betovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Wulmpie Roet (1802) de betovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Bart Sentenie (1803) de betovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Piet de Wit (1806) de betovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Maartje Groot (1809) de betovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Klaas Nooij (1815) de betovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Betje Ruvelt (1818) de betovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Saukje Knijn (1818) de betovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Petrus Korten (1843) de stiefovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Hendrika Korten (1865) de oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Suuz Tel (1872) de oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Elisabeth Sentenie (1873) de oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Maria Tel (1874) de oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Mien Sentenie (1874) de oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Maria Tel (1875) de oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Bertus Sentenie (1876) de oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Petrus Tel (1877) de oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Johanna Sentenie (1878) de oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Trien Sentenie (1879) de oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Piet Tel (1879) de oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Jacob Tel (1881) de oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Nico Sentenie (1881) de oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Wim Sentenie (1883) de oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Cornelis Sentenie (1885) de oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Jaap Tel (1885) de oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Rein Yedema (1903) de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Wouda Roxs (1907) de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Lenie Bronkhorst (1911) de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Jo Roelofszen (1911) de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Feike Yedema (1914) de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Piet Postma (1920) de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Annie Postma (1922) de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Kees Postma (1923) de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Jacob (p. Eobaan) Postma (1925) de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Jo (zr. Lioba) Postma (1927) de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Jan Postma (1928) de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Nelly (zr.Suzanne) Postma (1931) de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Kees Yedema (1933) de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Jan Postma (1934) de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Jan Yedema (1936) de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Kees Tel (1936) de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Willemien Tel (1937) de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Kees Tel (1939) de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Theo Tel (1939) de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Anneke Tel (1940) de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Annie Yedema (1942) de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Wim Yedema (1943) de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Kees Yedema (1944) de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Theo Yedema (1946) de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Ferry Yedema (1952) de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 het kind van de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Joep Altona (1960) de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 het kind van de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 het kind van de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 het kind van de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 het kind van de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 het kind van de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 het kind van de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 het kind van de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 het kind van de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Jan Postma (1891) de ouder van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
12
-
Adriaan Vermin (1837) de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Agatha van Went (1839) de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Aloijsius Huisink (1865) het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Adriaan Keijzer (1897) het kleinkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Aagt Keijzer (1898) het kleinkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Gé Keijzer (1900) het kleinkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Gerrit Keijzer (1902) het kleinkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Cor Keijzer (1903) het kleinkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Toon Keijzer (1905) het kleinkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Jan Keijzer (1908) het kleinkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Arie Keijzer (1821) de ouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
12
-
Aagje van der Wiel (1832) de ouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Anna Bouts () de oudouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Clazina Idzinga () de oudouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Hendrik Hupkens () de neef/nicht I van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Jacobus Kion () de oudouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Jannetje Roose () de oudouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Petrus Thijssen () de oudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
NN Becht (1500) de stamouder van de zwager/schoonzus
13
-
Konrad Ernst (1590) het schoonkind van de oudovergrootouder van de zwager/schoonzus
13
-
Peter Lorentz (1590) het schoonkind van de oudovergrootouder van de zwager/schoonzus
13
-
Johannes Bottelier (1591) de oudovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
13
-
Meghel Geeven (1638) de oudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Maria Geven (1646) de oudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Adrianus Roijaers / Roijaerts (1650) de oudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Claes van Koningsbruggen (1676) de oudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Hijltje van der Hoest (1682) de oudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Lambert Baasbank (1686) de oudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Grietje van Ree (1691) de oudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Wilhelma Roijers (1708) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Michael(us) Roijers (1710) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Anna Roijers (1712) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Joanna Roijers (1715) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Anna Maria van Dommelen (1717) de partner van de oudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Peeter Rojaers (1719) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Helena van Koningsbruggen (1734) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Helena Koningsbruggen (1735) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Caatje Ego (1737) de oudouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Jacques Corsius / Corstiens (1737) de oudouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Nicolaas van Koningsbruggen (1737) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Willem van Zutphen (1739) de oudouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Lambert van Koningsbruggen (1739) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Kobus van Gulik (1740) de oudouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Grietje van Koningsbruggen (1741) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Grietje van Koningsbruggen (1743) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Grietje van Koningsbruggen (1745) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Lambert van Koningsbruggen (1747) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Willem van Koningsbruggen (1752) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Anna van Koningsbruggen (1753) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Maria Elisabeth Jansen (1756) de oudouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Matthijs van Koningsbruggen (1756) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Petronella Devau (1756) de oudouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Gerard Hupkens (1757) de oudouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Mattheus van Koningsbruggen (1757) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Mathieu Tillemans (1758) de oudouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Marie Gertrude Claessens (1759) de oudouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Jean van Horen (1759) de oudouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Henricus van Koningsbruggen (1759) de betovergrootoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Grietje Vonk (1775) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Elisabeth Vonk (1789) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Elizabeth van Gulik (1796) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Jan van Gulik (1803) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Alida van Gulik (1806) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Anna Hupkens (1809) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Maria Hupkens (1810) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Sebastiaan Hupkens (1813) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Anna Hupkens (1814) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Anna Hupkens (1816) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Maria Hupkens (1821) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Gerardus Hupkens (1823) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Maria Hupkens (1825) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Mathijs Hupkens (1828) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Hendrik Hupkens (1830) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Joannes Hupkens (1832) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Catharina Hupkens (1835) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Ludwig Breuer (1924) de partner van de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Annie Atyka (1930) de partner van de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Jo Legand (1930) de partner van de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de achterneef/-nicht van het kind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Michael Hupkens (1989) de achterachterneef/-nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Gijs Hamel (1998) de achterachterneef/-nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
afgeschermd🞌 de achterachterneef/-nicht van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Mariana Adana () de partner van de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Jan Tel (1757) de oudouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Jacob Roet (1760) de oudouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Bert Sentenie (1762) de oudouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Jaapje Hoogland (1764) de oudouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Guurtje Kneuman (1767) de oudouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Mijntje Gras (1767) de oudouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Jacob (de) Groot (1771) de oudouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Dirkje Goedhart (1776) de oudouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Jan de Wit (1776) de oudouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Maria de Boer (1777) de oudouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Jan Ruvelt (1778) de oudouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Grietje Oudendijk (1778) de oudouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Soutje Zweed (1784) de oudouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Jannetje Twint (1787) de oudouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Gerrit Nooij (1788) de oudouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Jan Knijn (1788) de oudouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Dina Swemmer (1801) de stiefbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Helena Boukes (1811) de stiefbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Grietje Sentenie (1827) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Grietje Sentenie (1831) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Foppiana de Wit (1831) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Jaap Sentenie (1832) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Leentje de Wit (1833) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Catharina de Wit (1834) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Jan de Wit (1835) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Willemijntje Tel (1836) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Jacob Tel (1838) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Kasper de Wit (1838) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Nardus Sentenie (1839) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Johanna Nooij (1839) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Jaap Tel (1839) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Gerardus Nooij (1840) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Hein Tel (1841) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Catharina Nooij (1841) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Alida de Wit (1841) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Grietje Sentenie (1841) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Dirkje Nooij (1842) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Guurtje Tel (1842) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Aaltje Sentenie (1844) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Johannes Nooij (1845) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Kees Tel (1845) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Johannes Nooij (1846) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Klaas de Wit (1847) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Antje Nooij (1848) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Nicolaas Nooij (1849) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Griet de Wit (1850) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Cornelis Nooij (1850) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Maartje Tel (1851) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Anna Nooij (1852) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Johannes Nooij (1853) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Cornelis Nooij (1854) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Elisabeth Nooij (1856) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Nicolaas Nooij (1859) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Elisabeth Nooij (1860) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Lousje Faus (1861) de oudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Kee Nooij (1862) de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Willem Yedema (1873) de ouder van de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Anna Bouma (1874) de oudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Reintje Langedijk (1874) de ouder van de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Dirk Klepper (1878) de oudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Jan Scholten (1879) de oudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Theo Klepper (1905) de achteroom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Annie Nieuwendijk (1906) de oudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Willem Sentenie (1906) de achteroom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Wim Klepper (1907) de achteroom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Ben Klepper (1909) de achteroom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Zr. Theodorique Klepper (1911) de achteroom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Gré Klepper (1915) de achteroom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Mina Klepper (1917) de achteroom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Anneke Kramer (1919) de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de achteroom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Bertus Klepper (1922) de achteroom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Nico Klepper (1924) de achteroom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Elly de Jonge Lughten (1937) de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
John van der Zee (1940) de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Jeanne Dankers (1941) de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Johan Bastiaans (1942) de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Harry Postema (1942) de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Jan Postma (1946) de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 het kind van de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Henk Postma (1948) de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Jan Koster (1960) de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Andre Yedema (1965) de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Eugene Postma (1966) de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Colette Yedema (1968) de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de ouder van de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Wolf Postma (1969) de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Nikie Tel (1975) de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de ouder van de achterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 het kleinkind van de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
afgeschermd🞌 het kleinkind van de zwager/schoonzus van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Mathias Tel (2020) de achterachterneef/-nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Pieter Postma (1845) de grootouder van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Johanna Jorna (1854) de grootouder van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Herman Kruiper (1921) de ouder van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Jo Koster (1903) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
13
-
Jannetje Mooijekind (1811) de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Johannes Vermin (1814) de partner van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Gerardus van Went (1798) de schoonouder van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Agatha Dobbe (1806) de schoonouder van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Jan Keijzer (1779) de grootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Martijntje Zuidwijk (1785) de grootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Cornelis van der Wiel (1791) de grootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Geertje Zethof (1803) de grootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Elisabeth Kraan (1821) de stiefouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Martijntje Keijzer (1851) de zwager/schoonzus van het kind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Elisabeth Keijzer (1860) de zwager/schoonzus van het kind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Johannes Keijzer (1863) de zwager/schoonzus van het kind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Johannes Keijzer (1864) de zwager/schoonzus van het kind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
13
-
Hendricus Keijzer (1872) de zwager/schoonzus van het kind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Anna Bambagh () de oudgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Barbara van der Linden () de oudgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Christiaan Jansen () de oudgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Cornelis Idzinga () de oudgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Corstianus Geven () de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Hendrik van Zutphen () de oudgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Jannigje Verbeek () de oudgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Joanna NN () de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Josina van Geeluwe () de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Maijken Fonteijne () de partner van de oudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Henrich Becht (1480) de stamgrootouder van de zwager/schoonzus
14
-
Maljaart Boetelyer Bottelier (1560) de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
14
-
Gijsbert Hendrik Roijaers (1620) de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Christina van Dommelen (1630) de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Huijch van Coningsbrugge (1640) de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Lijsbet Tijsen (1640) de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Jacobus van Ree (1664) de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Jannetje Jans (1665) de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Joanna Roijaers (1675) de Echte oudoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Mathijs van Leerbergen (1677) de partner van de oudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Christina Roijaers (1677) de Echte oudoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Christiaan Roijers (1678) de Echte oudoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Elisabetha Rooijers (1680) de Echte oudoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Gijsbert Roijaers (1683) de Echte oudoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Maritie de Mourier (1705) de oudgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Jacobus van Gulik (1710) de oudgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Corstiaan van Koningsbruggen (1710) de Echte oudoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Lijsbeth Arents (1711) de oudgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Lysbeth van Koningsbruggen (1712) de Echte oudoom/tante van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Mijnekes Ego (1714) de oudgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Tanneke van Strijp (1716) de oudgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Louis van Hooren (Hoorens) (1719) de oudgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Maria Ruyters (1719) de oudgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Renerus Hupkens (1724) de oudgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Joseph Devau (1730) de oudgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Maria Elisabeth Arnoldus (1732) de oudgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Dominicus van Gulik (1760) de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Tanneke van Gulik (1762) de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Daniel van Gulik (1764) de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Jacoba van Gulik (1769) de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Joannes Hupkens - eerst Jansen (1778) de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Jan Serné (1780) de partner van de overoudoom/-tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Wynand Hupkens (1780) de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Johan Gerard Hupkens (1783) de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Maria Joseph Hupkens (1785) de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Anna Catharina Hupkens (1792) de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Wilhelm Hupkens (1795) de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Dirkje Hooman (1800) de partner van de overoudoom/-tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Johan Corell (1810) de partner van de overoudoom/-tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Matheus Michielse (1814) de partner van de overoudoom/-tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Cornelia Bruijn (1825) de partner van de overoudoom/-tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Magaretha Michielse (1839) de achteroudoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Joannes Hupkens (1845) de achteroudoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Mathijs Hupkens (1853) de achteroudoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
() de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Adam Job () de partner van de oudouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Anna de Haan () de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Anna van Delm () de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Antonia Hoofstraten () de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Grietje Kruijver () de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Jacob Groot () de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Jacob Zweed () de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Jan Kneuman () de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Jannetje Bernardus () de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Klaas Twint () de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Kornelis Goedhart () de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Maritje Oud () de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Neeltje Westzanen () de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Saartje Soers () de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Tine Stevers () de partner van de achteroom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Trijntje Smit () de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Wierze de Boer () de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Willem Ruveld () de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Jan Tel (1723) de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Jan Hoogland (1727) de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Jannetje de Wit (1730) de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Guurtje Klonts (Klons) (1731) de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Hermanus Roet (1732) de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Claas Konijn (1734) de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Engel Gras (1735) de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Dina Beumers (1736) de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Lammert Sentenie (1737) de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Pieter de Wit (1740) de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Jacob Oudendijk (1741) de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Alijda Ruijter (1744) de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Grietje van Diepen (1745) de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Hilletje Heuvels (1748) de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Heijn Nooij (1756) de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Feytje Scherphof (1764) de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Neeltje Vlugt (1781) de partner van de oudouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Cornelis Brammer (1784) de partner van de oudouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Diena Roet (1787) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Josanna Roet (1788) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Maartje Roet (1789) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Catharina Tel (1790) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Jan Roet (1790) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Trijntje Roet (1791) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Jan Tel (1792) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Antje Roet (1793) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Catharina van der Pol (1793) de partner van de oudouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Jacobus Tel (1794) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Geertje Roet (1795) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Cornelia Tel (1796) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Cornelius Tel (1797) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Alida Roet (1798) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Elisabeth Roet (1800) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Henricus Tel (1804) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Alijda de Wit (1805) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Geertje Sentenie (1806) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Gerarda Kneuman (1807) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Maria Kneuman (1807) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Alijda de Wit (1808) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Alida de Wit (1810) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Grietje Conijn (1811) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Sara de Wit (1811) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Gerrit Nooij (1811) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Klaas Conijn (1813) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Jannetje Sentenie (1814) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Albert Conijn (1814) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Anna Ruveld (1815) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Adriaantje de Wit (1816) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Jannetje Sentenie (1817) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Jan Conijn (1819) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Aaltje de Wit (1819) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Fijtje Nooij (1819) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Neeltje Conijn (1821) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Johanna Nooij (1822) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Trijntje Nooij (1825) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Jacob Conijn (1825) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Willem Ruveld (1826) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Willebrordus Ruveld (1827) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Hendrika Nooij (1829) de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Antje van der Meij (1834) de partner van de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Klaas Bont (1841) de partner van de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Klaas Mol (1841) de partner van de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Mie Vogel (1841) de partner van de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Jaap Karhof (1858) de partner van de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Poulus Schouten (1862) de partner van de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Trijntje de Lange (1863) de partner van de overoudoom/-tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Elisabeth Nooij (1867) de achteroudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Cornelis Nooij (1880) de achteroudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Dina Karel (1900) de schoonouder van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Germ Yedema (1901) de broer/zus van de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Angenietje Yedema (1905) de broer/zus van de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Wietske Yedema (1907) de broer/zus van de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Marinus de Jonge Lughten (1908) de schoonouder van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Sippie Yedema (1909) de broer/zus van de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Grietje Yedema (1911) de broer/zus van de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Dieuwke Yedema (1913) de broer/zus van de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Joke Yedema (1916) de broer/zus van de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Wopke Yedema (1918) de broer/zus van de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Petrus Yedema (1922) de broer/zus van de oom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Ineke Faber (1949) de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Jan Pieters Postma (1812) de overgrootouder van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Jacob Jorna (1817) de overgrootouder van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Gerlandtje Jurna (1817) de overgrootouder van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Pietje de Rijk (1821) de overgrootouder van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Cornelis Koster (1864) de grootouder van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Kaatje Swart (1867) de grootouder van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Pietje Postma (1889) de oom/tante van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Jacob (br.Lebuďnus) Postma (1892) de oom/tante van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Gerlan Postma (1895) de oom/tante van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Miep Hobma (1923) de stiefouder van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de broer/zus van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de broer/zus van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
afgeschermd🞌 de broer/zus van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
14
-
Claes Moeijenkint (1778) de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Crijntje Vink (1776) de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Klaas Vermin (1845) de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Piet Vermin (1849) de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Geertrui de Booij () de schoonouder van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Adrianus Vermin (1783) de schoonouder van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Gerardus van Went (1759) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Margaretha Koster (1762) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Cornelia Boon (1769) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Dirk Dobbe (1774) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Elisabeth Zonneveldt (1802) de stiefouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Geertruida van Went (1833) de zwager/schoonzus van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Gerard van Went (1841) de zwager/schoonzus van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Johannes van Went (1845) de zwager/schoonzus van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Cornelia Dirks van Zijl (1733) de overgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Benjamin Keijzer (1739) de overgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Pieter van der Wiel (1740) de overgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Sijmon Zuidewijk (1743) de overgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Antje van der Zwaan (1760) de overgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Aagje van Veen (1762) de overgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Joannes Zethof (1770) de overgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Neeltje Klijn (1778) de overgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Simon Keijzer (1816) de oom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Antje Keijzer (1818) de oom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Jan Keijser (1824) de oom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
14
-
Cornelia Keijser (1828) de oom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Catrijne Andriesse () de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Cyntgen Faes () de partner van de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Elisabeth Blucker () de oudbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
afgeschermd🞌 de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
afgeschermd🞌 de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Hendrik Roij(a)erts (1577) de oudbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Perijna Bottelier (1583) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Lydia Bottelier (1588) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Susanna Bottelier (1594) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van de achterneef/-nicht
15
-
Peter van Dommelen (1598) de oudbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Joost Meessen van Coningsbrugge (1600) de oudbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Maertge de Roo (1605) de oudbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Neeltje van Ypenburg (1635) de partner van de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Henricus Roijaerts / Roojers / Roijers (1651) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Jacob Roijers (1652) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Gijsbert Royaerts (1653) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Catharina Royaerts (1654) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Adrianus Geven (1655) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Elisabeth Roijaers (1656) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Crijn van Coningsbrugge (1670) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Joost van Coningsbrugge (1670) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Maartje van Coningsbrugge (1670) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Tijs van Coningsbrugge (1670) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Wouter van Gulik (1674) de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Jannetje van Spieringshoek (1677) de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Jan van Coningsbrugge (1680) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Matthias Hupkens (1681) de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Jan Jansse de Morie (1683) de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Marijtje van der Laan (1683) de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Claes van Koningsbrugge (1685) het kind van de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Hendrik Arentse (1685) de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Johannus Ruyters (1689) de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Catharina Herben (1690) de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Hendrikus van Hooren (1693) de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Jannetje Bertram (1695) de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Meike van den Goor (1695) de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Willem Ego (1695) de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Anna Maria Spits (1702) de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Joanna Catharina Hupkens (1752) de Echte oudoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Maria Hupkens (1762) de Echte oudoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Sara Frijn (1765) de partner van de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Maria Nollé (1768) de partner van de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Maria Gielisse (1783) de partner van de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Maria Hupkens (1802) de neef/nicht III van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Maria Hupkens (1804) de neef/nicht III van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Gerard Hupkens (1805) de neef/nicht III van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Maria Hupkens - eerst Gielisse (1814) de neef/nicht III van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Gerardus Hupkens (1817) de neef/nicht III van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Mathias Hupkens (1818) de neef/nicht III van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Maria I Hupkens (1820) de neef/nicht III van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Maria J Hupkens (1822) de neef/nicht III van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Maria E Hupkens (1824) de neef/nicht III van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Joannes Hupkens (1825) de neef/nicht III van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Elisabeth Hupkens (1828) de neef/nicht III van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Gerrit Koster (1897) de schoonouder van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Aafje Vel () de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Aris Gras () de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Cornelis Twint () de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Geertje Maas () de partner van de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Grietje Gerrits () de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Hendrina Eijbertsen () de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Hermanus Roet () de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Jacobus Beumer () de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Jan Scherphof () de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Jan van Diepen () de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Jan Westzanen () de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Jannetje Lammerts () de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Jantje () de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Joanna () de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Joanna Amansz () de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Klaas Heuvels () de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Lijsbet Baars () de partner van de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Lijsbeth Pieters () de partner van de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Marijtje Arianze () de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Neeltje de Boer () de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Neeltje Gerrits () de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Pieter Oudendijk () de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Jaapje van der Meer (1695) de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Jan Konijn (1699) de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Dirk Sentenie (1700) de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Krijn de Wit Alias Volkerts (1700) de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Marrijtje de Haan (1700) de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Cornelis Tel (1702) de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Stijntje Hossemus (1712) de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Neeltje Clopper (1714) de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Pieter Zweed (1716) de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Pieter Ruijter (1716) de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Aleida Raasink (1739) de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Jan Nooij (1739) de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Claas Oudejans / Oudgeeris (1739) de partner van de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Joanna Sentenie (1752) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Elisabeth Sentenie (1754) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Maretje Tel (1755) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Krijn Hoogland (1757) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Dirk Sentenie (1757) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Pietertje Tel (1759) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Maria Gunterman (1759) de partner van de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Crelis Tel (1761) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Cornelis Tel (1763) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Joannes Sentenie (1764) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Elijsabeth Tel (1765) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Grietje Tel (1765) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Clara Sentenie (1766) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Cornelius Tel (1767) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Neeltje de Wit (1767) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Krijn de Wit (1769) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Theodorus Sentenie (1769) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Jacob Tel (1770) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Pieter de Wit (1771) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Petrus Nieuwendijk (1772) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Marijtje Kroon (1772) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Stijntje de Wit (1773) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Aafje Oudendijk (1775) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Harmen Nooij (1778) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Martinus Nooij (1779) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Johannes Nooij (1780) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Klaas de Wit (1781) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Christina Nooij (1783) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Cornelis Nooij (1785) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Catharina Nooij (1791) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Jacob Caniels (1794) de partner van de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Gaartie Nooij (1794) de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Jan Hoogeboom (1802) de partner van de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Nicolaas Beijer (1812) de partner van de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Gerret Kimman (1822) de partner van de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Maria Stokman (1822) de partner van de betovergrootoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Johanna Nooij (1839) de neef/nicht III van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Anna Nooij (1851) de neef/nicht III van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Annie van Binsbergen (1912) de stiefouder van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Kees Koster (1928) de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht II van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Floris Jorna (1750) de betovergrootouder van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Pieter Postma (1774) de betovergrootouder van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Sjoukje van der Weide (1782) de betovergrootouder van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Murkje Roorda (1783) de betovergrootouder van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Trijntje Oepkes Bouma (1813) de stiefovergrootouder van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Dirk p. Swart (1834) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Grietje? van Slot (1834) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Marytje Buurman (1836) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Dirk Koster (1837) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Theodorus Koster (1890) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Margaretha Koster (1892) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Theo? Koster (1893) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Maria Koster (1895) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Maria Koster (1899) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Geertje Koster (1902) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Piet Koster (1905) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Veronica Koster (1907) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Joop Potasse (1950) de zwager/schoonzus van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
15
-
Jannetje Eering (1751) de 5e neef/nicht van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Cornelis Moeijenkint (1740) de partner van de 5e neef/nicht van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Agie Hoogduijn (1736) de schoonouder van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Job Vink (1738) de schoonouder van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Laurens Vermin (1745) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Christina Geerling (1750) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Johannes Koster (1730) de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Franciscus van Went (1733) de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Dina van der Blok (1734) de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Cornelia Molenschot (1735) de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Johanna Wagemaker (1736) de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Gerrit Dobbe (1745) de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Aaltje Buis () de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Cornelia Nederstigt () de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Cornelis van der Wiel () de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Gijsje Gourok () de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Jan van der Zwaan () de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Willem van Veen () de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Ary Keijzer (1698) de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Antje van Zijl (1700) de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Dirk van Zijl (1701) de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Leendert Cornelisz. Zuidewijk (1702) de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Neeltje Roskamp (1704) de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Martijntje van Zijl (1709) de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Hendrik Zethof / Setoff (1734) de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Geertje Spruit (1734) de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Dirk Klijn (1741) de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Leuntje Kruijsheer / Kruishaar (1754) de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Leendert Zuijdwijk (1782) de oudoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Jantje Zuidewijk (1784) de oudoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Jan Zuidewijk (1788) de oudoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Cornelia Zuidewijk (1789) de oudoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Cornelia Zuijdwijk (1791) de oudoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Johanna Zuidewijk (1793) de oudoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Maartje Zuidewijk (1794) de oudoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Pieter Zuidewijk (1797) de oudoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
15
-
Anna Zuidewijk (1803) de oudoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Huijgh van Houten () de partner van de oudbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Petrus van Dommelen () de stamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Hendrik Jan Geverts (1540) de stamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Jenneken Gordts (1545) de stamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Adriaentge Nannings (1570) de stamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Dirck de Roo (1570) de stamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Geertge Corsteman (1570) de stamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Mees Joosten (1570) de stamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Meijnsgen Willems (1600) de partner van de oudbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Claes van Houten (1632) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Peter van Dommelen (1632) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Thomas van Gulik (1639) de oudbetovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Geertgen van Coningsbrugge (1640) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Paulus Ego (1641) de oudbetovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Reyner Hupkens (1642) de oudbetovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Anna Maria Leveau (1643) de oudbetovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Susanna Thomas (1644) de oudbetovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Catalijntje Gillis (1646) de oudbetovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Mees van Coningsbrugge (1650) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Wilhelmina Verrijt (1650) het schoonkind van de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Hendrik Spieringshoek (1651) de oudbetovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Maria Pompen (1654) het schoonkind van de oudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Adriaentje van Coningsbrugge (1655) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Meijnsje van Coningsbrugge (1655) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Berend van Hooren (1658) de oudbetovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Jenneken Sanders (1665) de oudbetovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Johannes van den Goor (1670) de oudbetovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Magtildis Tomissen (1671) de oudbetovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Gi(j)sbertus Roijers (1684) de neef/nicht IV van de schoonouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Franciscus Roij(a)er(t)s (1685) de neef/nicht IV van de schoonouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Elisabeta Roijers (1687) de neef/nicht IV van de schoonouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Christina Roijers (1688) de neef/nicht IV van de schoonouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Jenneke van de Goor (1690) de partner van de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Adam Roijers (1690) de neef/nicht IV van de schoonouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Christianus Roijers (1692) de neef/nicht IV van de schoonouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Elisabeth Royaerts (1693) de neef/nicht IV van de schoonouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Christianus Roijers (1693) de neef/nicht IV van de schoonouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Anna Simons (1694) de partner van de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Huibert Royaerts (1694) de neef/nicht IV van de schoonouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Christina Roijers / Royaerts (1694) de neef/nicht IV van de schoonouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Willem Roijers / Royers (1697) de neef/nicht IV van de schoonouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Joannes Roijers (1699) de neef/nicht IV van de schoonouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Gijsbert Royaerts (1700) de neef/nicht IV van de schoonouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Maria Roijaerts / Roijers (1700) de neef/nicht IV van de schoonouder van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Renerus Hupkens (1712) het kind van de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Anna Maria Hupkens (1714) het kind van de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Maria Gertrud Hupkens (1716) het kind van de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Maria Elisabeth Hupkens (1717) het kind van de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Anna Gertrud Hupkens (1719) het kind van de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Maria Mechtild Hubkens (1721) het kind van de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Gerard Joseph Hupkens (1727) het kind van de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Gerardus Andreas Hupkens (1729) het kind van de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Anna Maria Hupkens (1731) het kind van de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Maria Anna Hupkens (1733) het kind van de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Anton Hupkens (1734) het kind van de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Maria Catharina Hupkens (1736) het kind van de oudovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Leonardus Mikkenie (1821) de partner van de neef/nicht III van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Willem Blattner (1827) de partner van de neef/nicht III van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Louisa Verhaar (1836) de partner van de neef/nicht III van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Matthias Hupkens (1860) de 2e neef/nicht II van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Mattias Hupkens (1867) de 2e neef/nicht II van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Elisabeth Hupkens (1870) de 2e neef/nicht II van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Johannes Hupkens (1873) de 2e neef/nicht II van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Hubertus Hupkens (1875) de 2e neef/nicht II van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Aaltje Johannes () de partner van de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Aaltje Sentenie () het kind van de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Anna Cramers () de partner van de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Grietje Swager () de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Jan Oudejans () de schoonouder van de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Maritje () de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Pieter Zweed () de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Trijn Janze () de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Trijntje Kruijf () de schoonouder van de oudgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Wouter van der Meer () de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
NN Sentzenich (1660) de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Jan de Wit (1662) de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Maertje Reijers (1662) de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Jan Tel (1665) de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Claes Konijn (1674) de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Ariaantje (1675) de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Pieter Hossemus (1675) de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Pieter Ruijter (1687) de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Adriaan Clopper (1690) de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Grietje (1690) de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Aeltje (1693) de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Marij Pieters (1700) de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Harman Nooij (1709) de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Grietje van der Laan (1714) de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Ariaan de Wit Alias van Dijk (1723) het kind van de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Maria de Wit (1724) het kind van de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Aafje de Wit (1726) het kind van de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Crelis Tel (1727) het kind van de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Willem Tel (1729) het kind van de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Marrijtje Tel (1731) het kind van de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Jacob Tel (1736) het kind van de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Antje de Wit (1740) het kind van de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Stijntje de Wit (1740) het kind van de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Pieter Tel (1740) het kind van de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Pieter Schenk (1750) de partner van de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Simon Bier (1768) de partner van de Echte oudoom/tante van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Trijntje Schenk (1781) de neef/nicht IV van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Jan Pieter Schenk (1784) de neef/nicht IV van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Nicolaus Schenk (1785) de neef/nicht IV van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Fijtje Schenk (1786) de neef/nicht IV van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Aaltje de Wit (1799) de neef/nicht IV van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Jan de Wit (1800) de neef/nicht IV van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Antje de Wit (1803) de neef/nicht IV van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Petrus Appeldoorn (1865) de grootouder van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Nel? van Koolwijk (1882) de grootouder van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Walburga Horouf (1889) de grootouder van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Bert Appeldoorn (1963) de zwager/schoonzus van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Waltje Pieters (1732) de oudouder van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Entse Postma (1734) de oudouder van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Cornelis Koster (1813) de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Trijntje Swart (1865) de oudoom/tante van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Cornelia Boon (1893) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Dieuwertje Tames (1895) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Theodorus Schaap (1902) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Catharina Laan (1910) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Mia Schaap (1943) de neef/nicht van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Monsje Tel (1763) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
16
-
Claesje Bouman (1721) de 4e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Jan Eering (1712) de partner van de 4e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Maartje Vink (1703) de schoonouder van de 5e neef/nicht van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Claes Moeijenkint (1717) de schoonouder van de 5e neef/nicht van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Annetje van den Berg () de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Dirck Hoogduijn (1697) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Krijn Vink (1699) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Maartje Vink (1705) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Hendrick Fermin (1706) de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Catharina Top (1707) de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Wagemaker () de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Christina Koster () de oudoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Jannetje Kempe(n) () de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Willem Koster (1700) de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Jannetje Loys (1703) de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Gerrit van Went (1706) de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Dirk Dobbe (1720) de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Marijtje Bader (1720) de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Franciscus van Went (1761) de oudoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Johanna Koster (1762) de oudoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Franciscus van Went (1762) de oudoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Joanna van Went (1764) de oudoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Joannes van Went (1765) de oudoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Anna van Went (1767) de oudoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Mathias van Went (1769) de oudoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Joanna van Went (1771) de oudoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Joannes van Went (1773) de oudoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Arijaantje van Delft () de oudouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Coenraat Zethof / Setoff () de oudouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Crelis Kruijsheer () de oudouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Grietje Jans () de oudouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Jacomijntje van 't Lam () de oudouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Martje van Zanten () de stiefbetovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Sijmen van Zijl () de oudouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Cornelis Zuijdwijck de Oude (1660) de oudouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Roel Keijzer (1670) de oudouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Teunissie De Swart (1671) de oudouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Haasje van Zijl (1672) de oudouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Joannis Spruijt (1708) de oudouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Steijntje Deugt (1726) de oudouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Cornelius Zuidwijk (1735) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Cornelius Zuijdewijk (1736) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Antonia Zuidewijk (1737) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Cornelius Zuidewijk (1738) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Pleuntje Leendertsdr. Zuidwijk (1739) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Kniertje Zuidewijk (1740) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Joannes Zuidewijk (1742) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Joannes Zuidewijk (1748) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Teunisje Leenders Zuidewijk (1749) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Cornelia Zuidewijk (1750) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
16
-
Jan Zuidewijk (1752) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Anthonia Hendriksdr () de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de neef/nicht III van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Marijtje Arentsdr. () de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Roelof Jan Goyaerts () de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Jan Geverts (1510) de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Dignum de Roo - van Roon (1538) de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Adriaen de oude Corsteman (1540) de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Hendrik Hanssen (1542) de partner van de stamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Marijtje van Tetrode (1550) de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Joost (1555) de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Frans Royers (1567) het kind van de stamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Maertje Meessen (1590) het kind van de stamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Nicolaes Hupkens (1591) de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Adriaen de Roo (1600) het kind van de stamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Cornelis Meessen (1600) het kind van de stamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Gijsbert Meessen (1600) het kind van de stamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Marijtge de Roo (1600) het kind van de stamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Trijntge de Roo (1600) het kind van de stamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Adriaen de Roo (1605) het kind van de stamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Daniel de Roo (1605) het kind van de stamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Paul Ego (1609) de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Jan de Roo (1610) het kind van de stamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Nanning Meessen (1610) het kind van de stamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Neeltgen Meessen (1610) het kind van de stamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Sijtgen Meessen (1610) het kind van de stamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Cornelia Jaspers (1613) de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Marie Paque (1613) de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Trijntgen Meessen (1615) het kind van de stamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Anneke Crock (1640) de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Willem van Hooren (1640) de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Marijtje Beggerius (1660) de partner van de oudbetovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Nicolaes Hupkens (1669) het kind van de oudbetovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Petrus Hupkens (1671) het kind van de oudbetovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Cornelia Hupkens (1672) het kind van de oudbetovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Maria Hupkens (1675) het kind van de oudbetovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Paschasia Hupkens (1678) het kind van de oudbetovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Reynerius Hupkens (1684) het kind van de oudbetovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Tussan Hupkens (1687) het kind van de oudbetovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Aaltje Hermes () de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Christina Wikkenbroek () de partner van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Hendrik Visé () het schoonkind van de oudovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
afgeschermd🞌 de stiefgrootouder van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Jan Nooij () de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Reijer () de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Trijntje Pieters () de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Trijntje Willemsdr () de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Volkert de Wit () de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Jan Konijn (1629) de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Claas Swager (1647) de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Geert (1650) de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Pieter Ruijter (1650) de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Griet (1660) de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Pieter (1663) de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Volkert de Wit (1684) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Reijer de Wit (1686) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Jacob de Wit (1688) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Simon Tel (1690) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Annetje de Wit (1690) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Dirk Tel (1692) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Jacob de Wit (1692) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Cornelis de Wit Alias Volkerts (1700) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Cornelis Hossemus (1700) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Pieter Volkerts de Wit Alias Volkerts (1705) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Aefje Tel (1706) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Aefje Tel (1708) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Pieter Tel (1709) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Willem Ruijter (1711) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Geertie Ruijter (1713) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Maritie Clopper (1714) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Lammert Ruijter (1715) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Maritie Clopper (1716) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Jan Tel (1719) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Aaltje Clopper (1720) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Teunis Tel (1720) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Maritje Clopper (1721) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Grietje Ruijter (1721) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Aeghje Clopper (1723) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Cornelis Ruijter (1723) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Geertje Ruijter (1725) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Maartje Ruijter (1728) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Gaartje Ruijter (1731) het kind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Jannetje Visé (1758) de neef/nicht IV van de ouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Joannes Visé (1759) de neef/nicht IV van de ouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Willem Visé (1762) de neef/nicht IV van de ouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Maria Visé (1764) de neef/nicht IV van de ouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Truus Appeldoorn (1911) de oom/tante van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Nol Appeldoorn (1912) de oom/tante van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Henk Appeldoorn (1926) de oom/tante van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Entse Ruerts (1700) de oudgrootouder van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Aagje Ton (1730) het schoonkind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Gerrit Koster (1772) de oudouder van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Marijtje Warnaar (1773) de oudouder van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
17
-
Jan Bouman (1689) het betachterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Neeltje de Man (1690) de partner van het betachterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Jan de oude Vink (1670) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Pieternel Sonnevelt (1670) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Cornelis Moeijenkint (1685) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Ariaantje Blom (1695) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Cornelis Mommers (1706) de stiefouder van de partner van de 5e neef/nicht van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Aechje de Haes (1655) de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Andries Hoogduijn (1663) de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Catharina Tullenaers (1656) de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Hendrick Fermin (1660) de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Apolonia van der Houven (1683) de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Ignatius Vermin (1749) de oudoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Jannetje van Hesselen () de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Anna van Hessel (1674) de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Gerrit van Went (1675) de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Gerardus van Went (1730) de overoudoom/-tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Maria van Went (1732) de overoudoom/-tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Christiaan van Went (1736) de overoudoom/-tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Annetje Jansse () de oudgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Cornelis De Swart () de oudgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Jannetje Cornelisdr () de oudgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Mensje Jacobs () de oudgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Nn van der Hoorn () de oudgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Sijmen Deugt () de oudgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Teunis Spruijt () de oudgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Cniertje / Kniertgen Jongeduijser (1625) de oudgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Cnelis Zuijtwijk (1635) de oudgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Ary Keijzer (1645) de oudgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Kniertje Zuijdwijck (1692) de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Jans Zuidewijk (1693) de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Broer Zuijdwijk (1695) de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Apollonia Zuijdwijck (1697) de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Pieter Zuidewijk (1701) de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
17
-
Johannes Zuijdwijck (1704) de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Aelbert de Roo () het kind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Jan de Roo () de stamovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Geertjen Onderwater (1502) de stamovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Cornelis Corsten (1510) de stamovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Jan van Tetrode (1525) de stamovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Adriaen Corsteman (1560) het kind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Reiner Hupkens (1563) de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Cornelis Corsteman (1565) het kind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Gertrudis Coecken (1567) de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Grietje de Roo (1570) het kind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Jannetgen Joosten (1570) het kind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Machteld Corsteman (1570) het kind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Huijch de Roo (1575) het kind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Marijtge de Roo (1575) het kind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Neeltge de Roo (1575) het kind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Jan de Roo (1579) het kind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Maertge Corsteman (1580) het kind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Maritje Joosten (1580) het kind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Trijntje de Roo (1580) het kind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Truijtge Corsteman (1580) het kind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Arent de Roo (1582) het kind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Idea Meijs (1592) de partner van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Henricus van Hooren (1615) de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Reinier Hupkens (1616) het kind van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Catharina Hupkens (1618) het kind van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Ida Hupkens (1628) het kind van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Maria Hupkens (1630) het kind van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Nicolaus Hupkens (1632) het kind van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Nicolaus Hupkens (1635) het kind van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Gerard Hupkens (1637) het kind van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Renerus Hubkens (1643) het kind van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Margarita Hupkens (1648) het kind van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Getrudis Hendricks (1672) het schoonkind van de oudbetovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Dirk Noij () de stamgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Jan Eggesz () de stamgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Maartie Dircsz () de stamgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Marijtje Bobbeldijk () de stamgrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Aefje Raijers (1660) het kind van de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Grietje de Wit (1663) het kind van de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Meijnou de Wit (1664) het kind van de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Trijn Reijers (1670) het kind van de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Jan Ruijter (1674) het kind van de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Jacob Ruijter (1675) het kind van de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Maritje Ruijter (1676) het kind van de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Sijbrigh Ruijter (1679) het kind van de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Trijntje de Wit (1680) het kind van de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Jacob Ruijter (1681) het kind van de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Willem Ruijter (1684) het kind van de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Krelis (1686) het kind van de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Cornelis (1688) het kind van de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Bregje Roelofsz (1689) het schoonkind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Maritje (1690) het kind van de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Gerrit (1691) het kind van de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Sijbrich Ruijter (1698) het kind van de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Trijntje Ruijter (1701) het kind van de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Reijnier Ruijter (1702) het kind van de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Trijntje Ruijter (1705) het kind van de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Grietje Tel (1717) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Duwertje Tel (1719) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Joannes Tel (1721) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Roelof Tel (1724) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Symen Tel (1755) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Grietje Tel (1756) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Maartje Tel (1757) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Aefje Tel (1759) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Martje Tel (1761) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Claas Tel (1766) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Piet van Venrooy (1904) de oom/tante van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Berdina van Beest (1910) de oom/tante van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Gerard? Sanders (1914) de oom/tante van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Piet? Appeldoorn (1936) de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Nettie? Sanders (1943) de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Maritje Heijn () de ouder van het schoonkind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Sijmon Ton () de ouder van het schoonkind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Richi van Brederode (1653) het achterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Lijsbeth Swart (1660) de medeouder van de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Tryntje Intes (1700) de partner van de oudgrootouder van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Hendrik Warnar (1725) de oudgrootouder van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Trijntje Pieterman (1725) de oudgrootouder van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Femmetje Compas (1742) de oudgrootouder van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Kees Coster (1742) de oudgrootouder van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Trijntje Koster (1796) de betovergrootoom/tante van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Femmetje Koster (1799) de betovergrootoom/tante van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Aaltje Koster (1802) de betovergrootoom/tante van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Aukje Koster (1804) de betovergrootoom/tante van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Klaas Koster (1807) de betovergrootoom/tante van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Klaas Koster (1808) de betovergrootoom/tante van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Pieter Koster (1811) de betovergrootoom/tante van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Femmetje Koster (1819) de betovergrootoom/tante van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
18
-
Claes Bouman () de partner van het achterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Geertje Crul (1656) de schoonouder van het betachterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Arij de Man (1664) de schoonouder van het betachterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Cijtje Stierman () de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Jan Vink () de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Lijsbeth van den Berg () de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Thomas Sonnevelt (1645) de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Hubertge van Egmond () de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Pieter de Haes (1604) de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Pieter Duijnmeijer - Hoogduijn (1631) de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Neeltje Wetsman (1635) de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Maria Chaply (1620) de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Catharina Hilhofs (1624) de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Jan Fermin (1628) de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Nicolaas Tullenaers (1630) de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Johannes Fermin (1690) de overoudoom/-tante van de partner van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Maria Bruylemans () de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Pieter van Hessel () de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Ariaentie Leenderts () de partner van de oudgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Cornelis van der Swaen () de partner van de oudgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Crelis Spruijt () de oudovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Cornelis Suijtwijk de Jonge (1665) de Echte oudoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Pieter Zuijtwijk (1670) de Echte oudoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
18
-
Margje Zuijdwijk (1693) de Echte oudoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Annetgen Vrancken () de stambetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Daniel van Tetrode (1500) de stambetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Klaas Corsteman (1540) het kind van de stamovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Floris van Wassenaer (1576) het schoonkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Geertrui Hupkens (1589) het kind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Libert Hubkens (1589) het kind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Simon Hubkens (1593) het kind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Maartje Wassenaer (1620) het kleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Anna Labon (1637) het schoonkind van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Johanna Catharina Hubkens (1660) het kleinkind van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Cornelia Hubkens (1665) het kleinkind van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Nicolaes Hupkens (1666) het kleinkind van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Gerard Hupkens (1670) het kleinkind van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Matthias Hubkens (1675) het kleinkind van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Cornelis Hupkens (1679) het kleinkind van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Claes Bobbeldijk () de stamovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
19
-
Sijtje Lammerts () de stamovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
19
-
Cornelis van Brederode (1613) de partner van het kleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Diver Harks (1665) de ouder van het schoonkind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
19
-
Roelof Jansz (1665) de ouder van het schoonkind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
19
-
Jan () de stiefouder van het kind van de stamouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
19
-
Claas Heijn (1670) de grootouder van het schoonkind van de oudbetovergrootouder van het oudachterkleinkind van de schoonouder
19
-
Jan Koster (1712) de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
19
-
Pieter Rood (1804) de partner van de betovergrootoom/tante van de partner van de neef/nicht van het oudachterkleinkind van de schoonouder
19
-
Jan de Man (1624) de grootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Anna van Barnhoorn - Barenthoven (1629) de grootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Jacob Crul (1635) de grootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Annetje Pietersdr () de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Willem Wetsman () de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Lourens de Haes (1555) de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Andries Duijnmeijer - Hoogduijn (1588) de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Maritgen van Deijl (1588) de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Annitge Ruijchrock (1598) de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Matthias Fermin (1590) de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Antoine Chaply (1600) de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Catharina Deliche (1600) de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Andreas Fermin (1646) de betovergrootoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Joanna Fermin (1650) de betovergrootoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Aleydis Fermin (1653) de betovergrootoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Maria Fermin (1653) de betovergrootoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Joannes Fermin (1656) de betovergrootoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Matthias Fermin (1658) de betovergrootoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Daniël van Hessel () de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Hendricx Bruylemans () de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
19
-
Marya Claasdr. () de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
afgeschermd🞌 de partner van het kleinkind van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Geertruijt Florisdr () de stamoudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Jan van Tetrode () de stamoudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Margriet Aken () het schoonkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Cornelis Vrancken (1508) de stamoudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Pieter Wassenaer (1550) de ouder van het schoonkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Willemtgen Claesdr (1552) de ouder van het schoonkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Maria Coninx (1595) het schoonkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Renerus Hubkens (1624) het kleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Gertrudis Hubkens (1625) het kleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Dionysius Hubkens (1627) het kleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Cornelia Hubkens (1629) het kleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Henricus Hubkens (1631) het kleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Geertruydt Hupkens (1636) het kleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Frans Hupkens (1639) het kleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Margridt Hupkens (1641) het kleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Neelcke Hupkens (1645) het kleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Agnes Meyers (1672) de partner van het kleinkind van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Anna Allaerd (1692) de partner van het kleinkind van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Gerardus Hupkens (1714) het achterkleinkind van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Maria Hupkens (1716) het achterkleinkind van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Joannes Hupkens (1717) het achterkleinkind van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Cornelius Hupkens (1720) het achterkleinkind van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Maria Hupkens (1723) het achterkleinkind van de stamouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Rijckelant Crijnsdr () de schoonouder van het kleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Sijmon van Brederode (1588) de schoonouder van het kleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Arij de Man () de overgrootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Geertgen Jansdr () de overgrootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Teeuwis van Barnhoorn - Barsingerhorn () de overgrootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Jan van der Crul (1611) de overgrootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Machtelt Uijtenhage (1611) de overgrootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Aechte Jacobsdr () de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Annitge van Rhijn () de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Bastiaan Ruijchrock () de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Beatrix Lenaertsdr () de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Maritgen van Galoijs () de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Pieter Wetsman () de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Huijbert Duijnmeijer - Hoogduijn (1550) de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
20
-
Jacob van Deijl (1554) de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Catharina Delre () de partner van het kleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Margriet Blankers () de partner van het kleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Kerstijn Bruijnen (1450) de stamoudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Willem van Tetrode van Wassenaar (1450) de stamoudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Huig Cranenburgh (1475) de stamoudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Joris Florisz (1520) de grootouder van het schoonkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Dieuwertgen Willemsdr (1522) de grootouder van het schoonkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Sijmen Hupkens (1653) het achterkleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Anna Hupkens (1655) het achterkleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Dionijs Hupkens (1657) het achterkleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Johannes Hupkens (1659) het achterkleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Reijnier Hupkens (1661) het achterkleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Dionijs Hupkens (1663) het achterkleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Frans Hupkens (1666) het achterkleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Dionysius Hupkens (1668) het achterkleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Urbanus Hupkens (1669) het achterkleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Urbanus Henricus Hupkens (1670) het achterkleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Apollonia Hillenaar (1550) de grootouder van de partner van het kleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Leendert Bouman - van Brede Roode (1556) de grootouder van de partner van het kleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Jannitgen Cornelisdr () de betovergrootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Jan van der Crul (1581) de betovergrootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Jacob Uijtenhage (1584) de betovergrootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Leuntgen Duijnstee (1584) de betovergrootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Geertje Pietersdr () de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Gerijtgen Jansdr () de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Leendert Woutersz () de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Maritgen van Noorden () de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Trijntje Willemsdr () de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Willem van Rhijn () de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Willem Wetsman () de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Thonis Ruijchrock (1505) de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Machtelt Harpersdr (1510) de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Andries ten Deijl - van Galoijs (1520) de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Dirckje van Rhijn (1522) de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
21
-
Dirck van Deijl (1529) de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Aernt van Tetrode (1410) de stamoudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Vranck Cranenburgh (1435) de stamoudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Catrijn Francot (1667) de partner van het achterkleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Catrijna Hupkens (1695) het betachterkleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Aeltien Hupkens (1697) het betachterkleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Dionisius Hupkens (1699) het betachterkleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Maria Hupkens (1701) het betachterkleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Helena Hupkens (1704) het betachterkleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Adriana Hupkens (1707) het betachterkleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Anna Dirksdr. () de overgrootouder van de partner van het kleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Cornelis Bouman (1500) de overgrootouder van de partner van het kleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Claes Hillenaar (1508) de overgrootouder van de partner van het kleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Claes Uijtenhage () de oudouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Dirck Duijnstee () de oudouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Grietgen Jacobsdr () de oudouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Livijn de Crul (1560) de oudouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Claesgen Gerritsdr () de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Daniel van Rhijn () de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Dirck Gerritsz. () de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Jan Claesz () de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Jannetgen () de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Lijsbeth Pietersdr () de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Maritgen Adriaensdr () de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Maritgen Pietersdr. () de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Pieter Vranckensz () de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Willem van Noorden - Noort () de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Jan Ruijchrock (1475) de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Jacob van Deijl (1481) de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
22
-
Harper Dircksz. (1485) de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Anna Pitters () de partner van het betachterkleinkind van de stamgrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Willem II van Tetrode van Wassenaar (1365) de stamoudbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Diet van Wijck uter Wijcke (1370) de stamoudbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Matheus Cranenburgh (1395) de stamoudbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Urbanus Hupkens (1730) de 4e neef/nicht I van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Catharina Hupkens (1734) de 4e neef/nicht I van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Urbanus Hupkens (1736) de 4e neef/nicht I van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Anna Hupkens (1738) de 4e neef/nicht I van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Dionius Hupkens (1740) de 4e neef/nicht I van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Matthijs Duijnstee () de oudgrootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Niesje Jansdr () de oudgrootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Jansdr () de stamouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Dirck van Deijl () de stamouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Jan van Noorden () de stamouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Neeltgen () de stamouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Neeltgen () de stamouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Jacob Gerritsz (1450) de stamouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Pieter Huijchsz (1474) de stamouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
23
-
Wouter Gerritsz (1475) de stamouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Arent van Tetrode (1345) de edelouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Claas Cranenburgh (1355) de edelouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Dirk Mentszoen (1355) de edelouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Dyedwaer Arthursdr (1355) de edelouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Elisabeth Bruun Jacobs (1370) de edelouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Jan Turnau (1740) de partner van de 4e neef/nicht I van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Catharina Turnau (1742) de partner van de 4e neef/nicht I van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Maria Hupkens (1769) de 5e neef/nicht van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Dionius Hupkens (1770) de 5e neef/nicht van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Johannes Hupkens (1772) de 5e neef/nicht van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Urbanus Hupkens (1774) de 5e neef/nicht van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Johannes Hupkens (1776) de 5e neef/nicht van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Anna Hupkens (1779) de 5e neef/nicht van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Anna Hupkens (1781) de 5e neef/nicht van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Petrus Hupkens (1786) de 5e neef/nicht van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Aletta Hupkens (1786) de 5e neef/nicht van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Hadewij () de stamgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
24
-
Huijch Willemsz. (1431) de stamgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
25
-
Willem van Cranenburgh (1305) de edelgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
25
-
Arthur Soyersz (1315) de edelgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
25
-
Hillegont van Uter Wijcke (1320) de edelgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
25
-
Hendrik van Tetrode (1330) de edelgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
25
-
Joanna Smeets (1785) de partner van de 5e neef/nicht van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
25
-
Catherine Hupkens (1809) de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
25
-
Jeanne Hupkens (1810) de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
25
-
Dine Hupkens (1812) de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
25
-
Denis Emile Hupkens (1813) de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
25
-
Maria Hupkens (1815) de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
25
-
Felicité Hupkens (1817) de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
25
-
Gerardina Hupkens (1820) de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
25
-
Henrietta Hupkens (1822) de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
25
-
Maria Hupkens (1826) de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
26
-
Bertha Baerte van IJsselstein () de edelovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
26
-
Diedwi () de edelovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
26
-
Soyers Soyersz () de edelovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
26
-
Engelbert van Cranenburg (1255) de edelovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
26
-
Jan van Egmond (Uter Wijk) van Meerestein (1285) de edelovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
26
-
Dirc van Tetrode (1290) de edelovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
26
-
Ego van der Elst (1826) de partner van de 5e neef/nicht I van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
26
-
Adriaan Hupkens van der Elst (1864) de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
27
-
Bartholomeus van Cranenburch (1225) de edelbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
27
-
Godilt van Bleyswyck (1230) de edelbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
27
-
Gerrit van Egmond (1255) de edelbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
27
-
Alijt Uter Wyck van Brederode (1260) de edelbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
27
-
Simon van Tetrode (1260) de edelbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
27
-
Mien Vrijthof (1870) de partner van de 5e neef/nicht II van de betovergrootouder van het schoonkind van de achterachterneef/-nicht van de partner
28
-
Bertha van Rijswijk () de edeloudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
28
-
Dirk van Wassenaer (1197) de edeloudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
28
-
Wouter Stoutkind van Egmond (1220) de edeloudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
28
-
Ysbrant van Tetrode (1225) de edeloudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
28
-
Willem van Brederode (1226) de edeloudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
28
-
Hillegonde van Voorne (1232) de edeloudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
29
-
Arend van Teylingen () de edeloudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
29
-
Florens van Tetrode () het kind van de edeloudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
29
-
Gerard van Tetrode () het kind van de edeloudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
29
-
Filips van Wassenaer (1170) de edeloudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
29
-
Halewijne van Egmont (1172) de edeloudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
29
-
Agnes Persijn van Waterlant (1176) de edeloudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
29
-
Dirk van Teylingen (1180) de edeloudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
29
-
Aleid van Heusden (1190) de edeloudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
29
-
Hendrik van Voorne (1200) de edeloudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
29
-
Magdalena van Hessen (1200) de edeloudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
29
-
Simon van der Laan (1200) de edeloudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
29
-
Wouter van Egmond (1202) de edeloudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
29
-
Catharina van Cysoing (1210) de edeloudgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
29
-
Floris van Egmond (1257) het kind van de edeloudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Agniese van Bentheim () de edeloudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Willem van Teylingen () de edeloudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Kerstant Van Wassenaer Van Raephorst (1125) de edeloudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Halewine van Leyden (1130) de edeloudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Mabelia van IJsselmonde (1160) de edeloudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Jan van Heusden (1160) de edeloudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Aleida van Cuijk (1165) de edeloudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Wouter van Egmont (1168) de edeloudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Ysbrant van der Laan (1175) de edeloudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Sandrina van Nassau (1180) de edeloudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
30
-
Aebrecht Egmond (1306) het kleinkind van de edeloudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
31
-
Gerard van Egmond (1186) de edeloudovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
31
-
Elisabeth Van der Woude () de partner van het kleinkind van de edeloudouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
31
-
Allard van Egmont (1105) de edeloudbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
31
-
Alewijn van Leyden van Pendrecht (1110) de edeloudbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
31
-
Jeanne van Arkel (1114) de edeloudbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
31
-
Arnold van Heusden (1125) de edeloudbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
31
-
Justina van Heeze en Millen (1132) de edeloudbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
31
-
Antonia Henegouwen (1134) de edeloudbetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
32
-
Beerwout van Egmond (1075) de edelstamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
32
-
Alewijn van Leyden van Wassenaer (1080) de edelstamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
32
-
Aleidis van der Aare (1085) de edelstamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
32
-
Johan van Arkel (1085) de edelstamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
32
-
Berta van Lynden (1090) de edelstamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
32
-
Rosamunde van Vlaanderen (1090) de edelstamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
32
-
Herman van Heusden (1100) de edelstamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
32
-
Raoul de Coucy (1134) de edelstamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
32
-
Agnes de Bouwer van Henegouwen (1140) de edelstamouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
33
-
Heleonora van Oostervant (1045) de edelstamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
33
-
Beerwout van Egmond (1050) de edelstamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
33
-
Albert d'Aspremont van Lynden (1055) de edelstamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
33
-
Alewijn van Leiden van Wassenhoven (1055) de edelstamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
33
-
Hedwige d'Briey (1060) de edelstamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
33
-
Jan van Arkel (1060) de edelstamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
33
-
Adelheid van Heusden (1060) de edelstamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
33
-
Arnold van Rode van Heusden (1070) de edelstamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
34
-
Appolonia van Limburg () de edelstamovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
34
-
Mathilde van Arlon () de edelstamovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
34
-
Dodo II van Egmond (1006) de edelstamovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
34
-
Diederik van Beveren (1010) de edelstamovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
34
-
Jan van Heusden (1020) de edelstamovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
34
-
Herbert d'Briey (1025) de edelstamovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
34
-
Margaretha van Altena (1030) de edelstamovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
34
-
Johanna van Arkel (1055) de edelstamovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
34
-
Beatrix van Gent (1059) de partner van de edelstamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
34
-
Heilwina van Walbeck (1065) de partner van de edelstamgrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
34
-
Jan van Arkel (1010) de edelstambetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
34
-
Margriet van Steenvoort (1038) de edelstambetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
35
-
Robert van Heusden (1046) de edelstamovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
35
-
Adele von Lothringen () de edelstambetovergrootouder van de partner van de achterachterneef/-nicht van de partner
35
-