De familielijnen vanuit Geertruydt Hupkens (1636)

Lijn DNA Y-chr. Mitro Naam (geboorte) Familielidsnaam
1
1
Margriet Aken () de ouder
1
1
Simon Hubkens (1593) de ouder
2
1
Frans Hupkens (1639) de broer/zus
2
1
Margridt Hupkens (1641) de broer/zus
2
1
Neelcke Hupkens (1645) de broer/zus
2
2
Reiner Hupkens (1563) de grootouder
2
2
Gertrudis Coecken (1567) de grootouder
2
2
Renerus Hubkens (1624) de broer/zus
2
2
Gertrudis Hubkens (1625) de broer/zus
2
2
Dionysius Hubkens (1627) de broer/zus
2
2
Cornelia Hubkens (1629) de broer/zus
2
2
Henricus Hubkens (1631) de broer/zus
2
-
Maria Coninx (1595) de stiefouder
3
2
Geertrui Hupkens (1589) de oom/tante
3
2
Libert Hubkens (1589) de oom/tante
3
2
Nicolaes Hupkens (1591) de oom/tante
3
3
Sijmen Hupkens (1653) de neef/nicht
3
3
Anna Hupkens (1655) de neef/nicht
3
3
Dionijs Hupkens (1657) de neef/nicht
3
3
Johannes Hupkens (1659) de neef/nicht
3
3
Reijnier Hupkens (1661) de neef/nicht
3
3
Dionijs Hupkens (1663) de neef/nicht
3
3
Frans Hupkens (1666) de neef/nicht
3
3
Dionysius Hupkens (1668) de neef/nicht
3
3
Urbanus Hupkens (1669) de neef/nicht
3
3
Urbanus Henricus Hupkens (1670) de neef/nicht
3
-
Catharina Delre () de zwager/schoonzus
3
-
Margriet Blankers () de zwager/schoonzus
4
3
Reinier Hupkens (1616) de neef/nicht
4
3
Catharina Hupkens (1618) de neef/nicht
4
3
Ida Hupkens (1628) de neef/nicht
4
3
Maria Hupkens (1630) de neef/nicht
4
3
Nicolaus Hupkens (1632) de neef/nicht
4
3
Nicolaus Hupkens (1635) de neef/nicht
4
3
Gerard Hupkens (1637) de neef/nicht
4
3
Reyner Hupkens (1642) de neef/nicht
4
3
Renerus Hubkens (1643) de neef/nicht
4
3
Margarita Hupkens (1648) de neef/nicht
4
4
Catrijna Hupkens (1695) de achterneef/-nicht
4
4
Aeltien Hupkens (1697) de achterneef/-nicht
4
4
Dionisius Hupkens (1699) de achterneef/-nicht
4
4
Maria Hupkens (1701) de achterneef/-nicht
4
4
Helena Hupkens (1704) de achterneef/-nicht
4
4
Adriana Hupkens (1707) de achterneef/-nicht
4
-
Idea Meijs (1592) de oom/tante
4
-
Cornelia Jaspers (1613) de oom/tante
4
-
Catrijn Francot (1667) de partner van de neef/nicht
5
4
Johanna Catharina Hubkens (1660) de neef/nicht I
5
4
Cornelia Hubkens (1665) de neef/nicht I
5
4
Nicolaes Hupkens (1666) de neef/nicht I
5
4
Nicolaes Hupkens (1669) de neef/nicht I
5
4
Gerard Hupkens (1670) de neef/nicht I
5
4
Petrus Hupkens (1671) de neef/nicht I
5
4
Cornelia Hupkens (1672) de neef/nicht I
5
4
Maria Hupkens (1675) de neef/nicht I
5
4
Matthias Hubkens (1675) de neef/nicht I
5
4
Paschasia Hupkens (1678) de neef/nicht I
5
4
Cornelis Hupkens (1679) de neef/nicht I
5
4
Matthias Hupkens (1681) de neef/nicht I
5
4
Reynerius Hupkens (1684) de neef/nicht I
5
4
Tussan Hupkens (1687) de neef/nicht I
5
5
Urbanus Hupkens (1730) de achterachterneef/-nicht
5
5
Catharina Hupkens (1734) de achterachterneef/-nicht
5
5
Urbanus Hupkens (1736) de achterachterneef/-nicht
5
5
Anna Hupkens (1738) de achterachterneef/-nicht
5
5
Dionius Hupkens (1740) de achterachterneef/-nicht
5
-
Anna Pitters () de partner van de achterneef/-nicht
5
-
Anna Labon (1637) de partner van de neef/nicht
5
-
Anna Maria Leveau (1643) de partner van de neef/nicht
6
5
Renerus Hupkens (1712) de neef/nicht II
6
5
Anna Maria Hupkens (1714) de neef/nicht II
6
5
Gerardus Hupkens (1714) de neef/nicht II
6
5
Maria Gertrud Hupkens (1716) de neef/nicht II
6
5
Maria Hupkens (1716) de neef/nicht II
6
5
Maria Elisabeth Hupkens (1717) de neef/nicht II
6
5
Joannes Hupkens (1717) de neef/nicht II
6
5
Anna Gertrud Hupkens (1719) de neef/nicht II
6
5
Cornelius Hupkens (1720) de neef/nicht II
6
5
Maria Mechtild Hubkens (1721) de neef/nicht II
6
5
Maria Hupkens (1723) de neef/nicht II
6
5
Renerus Hupkens (1724) de neef/nicht II
6
5
Gerard Joseph Hupkens (1727) de neef/nicht II
6
5
Gerardus Andreas Hupkens (1729) de neef/nicht II
6
5
Anna Maria Hupkens (1731) de neef/nicht II
6
5
Maria Anna Hupkens (1733) de neef/nicht II
6
5
Anton Hupkens (1734) de neef/nicht II
6
5
Maria Catharina Hupkens (1736) de neef/nicht II
6
6
Maria Hupkens (1769) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Dionius Hupkens (1770) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Johannes Hupkens (1772) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Urbanus Hupkens (1774) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Johannes Hupkens (1776) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Anna Hupkens (1779) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Anna Hupkens (1781) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Petrus Hupkens (1786) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
6
Aletta Hupkens (1786) het kind van de achterachterneef/-nicht
6
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I
6
-
Agnes Meyers (1672) de partner van de neef/nicht I
6
-
Getrudis Hendricks (1672) de partner van de neef/nicht I
6
-
Anna Allaerd (1692) de partner van de neef/nicht I
6
-
Anna Simons (1694) de partner van de neef/nicht I
6
-
Anna Maria Spits (1702) de partner van de neef/nicht I
6
-
Jan Turnau (1740) de partner van de achterachterneef/-nicht
6
-
Catharina Turnau (1742) de partner van de achterachterneef/-nicht
7
6
Joanna Catharina Hupkens (1752) de neef/nicht 3x
7
6
Gerard Hupkens (1757) de neef/nicht 3x
7
6
Maria Hupkens (1762) de neef/nicht 3x
7
7
Catherine Hupkens (1809) het oudkleinkind van de ouder
7
7
Jeanne Hupkens (1810) het oudkleinkind van de ouder
7
7
Dine Hupkens (1812) het oudkleinkind van de ouder
7
7
Denis Emile Hupkens (1813) het oudkleinkind van de ouder
7
7
Maria Hupkens (1815) het oudkleinkind van de ouder
7
7
Felicité Hupkens (1817) het oudkleinkind van de ouder
7
7
Gerardina Hupkens (1820) het oudkleinkind van de ouder
7
7
Henrietta Hupkens (1822) het oudkleinkind van de ouder
7
7
Maria Hupkens (1826) het oudkleinkind van de ouder
7
-
Maria Elisabeth Arnoldus (1732) de partner van de neef/nicht II
7
-
Joanna Smeets (1785) het schoonkind van de achterachterneef/-nicht
8
7
Joannes Hupkens - eerst Jansen (1778) het kind van de neef/nicht 3x
8
7
Wynand Hupkens (1780) het kind van de neef/nicht 3x
8
7
Johan Gerard Hupkens (1783) het kind van de neef/nicht 3x
8
7
Maria Joseph Hupkens (1785) het kind van de neef/nicht 3x
8
7
Adolph Hupkens (1789) het kind van de neef/nicht 3x
8
7
Anna Catharina Hupkens (1792) het kind van de neef/nicht 3x
8
7
Wilhelm Hupkens (1795) het kind van de neef/nicht 3x
8
8
Adriaan Hupkens van der Elst (1864) het oudachterkleinkind van de ouder
8
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de neef/nicht II
8
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de neef/nicht II
8
-
Maria Elisabeth Jansen (1756) de partner van de neef/nicht 3x
8
-
Ego van der Elst (1826) de partner van het oudkleinkind van de ouder
9
8
Maria Hupkens (1802) het kleinkind van de neef/nicht 3x
9
8
Maria Hupkens (1804) het kleinkind van de neef/nicht 3x
9
8
Gerard Hupkens (1805) het kleinkind van de neef/nicht 3x
9
8
Anna Hupkens (1809) het kleinkind van de neef/nicht 3x
9
8
Maria Hupkens (1810) het kleinkind van de neef/nicht 3x
9
8
Sebastiaan Hupkens (1813) het kleinkind van de neef/nicht 3x
9
8
Anna Hupkens (1814) het kleinkind van de neef/nicht 3x
9
8
Maria Hupkens - eerst Gielisse (1814) het kleinkind van de neef/nicht 3x
9
8
Anna Hupkens (1816) het kleinkind van de neef/nicht 3x
9
8
Gerardus Hupkens (1817) het kleinkind van de neef/nicht 3x
9
8
Mathias Hupkens (1818) het kleinkind van de neef/nicht 3x
9
8
Christianus Hupkens (1818) het kleinkind van de neef/nicht 3x
9
8
Maria I Hupkens (1820) het kleinkind van de neef/nicht 3x
9
8
Maria Hupkens (1821) het kleinkind van de neef/nicht 3x
9
8
Maria J Hupkens (1822) het kleinkind van de neef/nicht 3x
9
8
Gerardus Hupkens (1823) het kleinkind van de neef/nicht 3x
9
8
Maria E Hupkens (1824) het kleinkind van de neef/nicht 3x
9
8
Joannes Hupkens (1825) het kleinkind van de neef/nicht 3x
9
8
Maria Hupkens (1825) het kleinkind van de neef/nicht 3x
9
8
Elisabeth Hupkens (1828) het kleinkind van de neef/nicht 3x
9
8
Mathijs Hupkens (1828) het kleinkind van de neef/nicht 3x
9
8
Hendrik Hupkens (1830) het kleinkind van de neef/nicht 3x
9
8
Joannes Hupkens (1832) het kleinkind van de neef/nicht 3x
9
8
Catharina Hupkens (1835) het kleinkind van de neef/nicht 3x
9
-
Barbara van der Linden () de schoonouder van de neef/nicht 3x
9
-
Christiaan Jansen () de schoonouder van de neef/nicht 3x
9
-
Maria Nollé (1768) het schoonkind van de neef/nicht 3x
9
-
Maria Gielisse (1783) het schoonkind van de neef/nicht 3x
9
-
Ida Tillemans (1789) het schoonkind van de neef/nicht 3x
9
-
Mien Vrijthof (1870) de partner van het oudachterkleinkind van de ouder
10
9
Magaretha Michielse (1839) het oudbetachterkleinkind van de grootouder
10
9
Adolf Hupkens (1841) het oudbetachterkleinkind van de grootouder
10
9
Christina Hupkens (1843) het oudbetachterkleinkind van de grootouder
10
9
Joannes Hupkens (1845) het oudbetachterkleinkind van de grootouder
10
9
Jacobus Hupkens (1846) het oudbetachterkleinkind van de grootouder
10
9
Mathijs Michael Hupkens (1849) het oudbetachterkleinkind van de grootouder
10
9
Willem Hupkens (1850) het oudbetachterkleinkind van de grootouder
10
9
Mathijs Hupkens (1853) het oudbetachterkleinkind van de grootouder
10
9
Arnoldus Hupkens (1853) het oudbetachterkleinkind van de grootouder
10
9
Catharina Hupkens (1855) het oudbetachterkleinkind van de grootouder
10
9
Jacobus Hupkens (1857) het oudbetachterkleinkind van de grootouder
10
9
Henricus Hupkens (1858) het oudbetachterkleinkind van de grootouder
10
9
Matthias Hupkens (1860) het oudbetachterkleinkind van de grootouder
10
9
Maria Helena Hupkens (1860) het oudbetachterkleinkind van de grootouder
10
9
Maria Hubertina Hupkens (1862) het oudbetachterkleinkind van de grootouder
10
9
Mattias Hupkens (1867) het oudbetachterkleinkind van de grootouder
10
9
Elisabeth Hupkens (1870) het oudbetachterkleinkind van de grootouder
10
9
Johannes Hupkens (1873) het oudbetachterkleinkind van de grootouder
10
9
Hubertus Hupkens (1875) het oudbetachterkleinkind van de grootouder
10
-
afgeschermd🞌 de ouder van het schoonkind van de neef/nicht 3x
10
-
afgeschermd🞌 de ouder van het schoonkind van de neef/nicht 3x
10
-
afgeschermd🞌 de ouder van het schoonkind van de neef/nicht 3x
10
-
afgeschermd🞌 de ouder van het schoonkind van de neef/nicht 3x
10
-
Mathieu Tillemans (1758) de ouder van het schoonkind van de neef/nicht 3x
10
-
Marie Gertrude Claessens (1759) de ouder van het schoonkind van de neef/nicht 3x
10
-
Matheus Michielse (1814) de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
10
-
Maria Corsius (1819) de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
10
-
Leonardus Mikkenie (1821) de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
10
-
Cornelia Bruijn (1825) de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
10
-
Willem Blattner (1827) de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
10
-
Louisa Verhaar (1836) de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
11
10
Jan Hupkens (1863) het stamkind van de grootouder
11
10
Maria Rosa Petronella Hupkens (1865) het stamkind van de grootouder
11
10
Adolf Hupkens (1869) het stamkind van de grootouder
11
10
Petrus Hupkens (1870) het stamkind van de grootouder
11
10
Maria Helena Hupkens (1872) het stamkind van de grootouder
11
10
Jozef Hupkens (1874) het stamkind van de grootouder
11
10
Mathijs Michael Hupkens (1877) het stamkind van de grootouder
11
10
NN Hupkens (1878) het stamkind van de grootouder
11
10
Johannes Hubertus Hupkens (1881) het stamkind van de grootouder
11
10
Guillaume Hupkens (1882) het stamkind van de grootouder
11
10
Jacobus Henricus Hupkens (1885) het stamkind van de grootouder
11
10
Henricus Lambertus Hupkens (1888) het stamkind van de grootouder
11
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van het kleinkind van de neef/nicht 3x
11
-
Jacobus Corsius (1780) de schoonouder van het kleinkind van de neef/nicht 3x
11
-
Maria van Hoorn (1785) de schoonouder van het kleinkind van de neef/nicht 3x
11
-
Maria Gertrudis Manen (1845) de partner van het oudbetachterkleinkind van de grootouder
12
11
Joannes Hupkens (1885) het stamkleinkind van de grootouder
12
11
Adolf Hupkens (1886) het stamkleinkind van de grootouder
12
11
Bets Hupkens (1887) het stamkleinkind van de grootouder
12
11
Jan Hupkens (1889) het stamkleinkind van de grootouder
12
11
Marie Hupkens (1891) het stamkleinkind van de grootouder
12
11
Bets Hupkens (1893) het stamkleinkind van de grootouder
12
11
Cor Hupkens (1895) het stamkleinkind van de grootouder
12
11
Dolf Hupkens (1897) het stamkleinkind van de grootouder
12
11
Sjaak Hupkens (1898) het stamkleinkind van de grootouder
12
11
Wim Hupkens (1900) het stamkleinkind van de grootouder
12
11
Piet Hupkens (1902) het stamkleinkind van de grootouder
12
11
Netti Hupkens (1904) het stamkleinkind van de grootouder
12
11
Joop Hupkens (1917) het stamkleinkind van de grootouder
12
11
Jos Hupkens (1920) het stamkleinkind van de grootouder
12
11
Roos Hupkens (1922) het stamkleinkind van de grootouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de grootouder
12
11
Bert Hupkens (1927) het stamkleinkind van de grootouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de grootouder
12
11
Frans Hupkens (1931) het stamkleinkind van de grootouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de grootouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de grootouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de grootouder
12
11
afgeschermd🞌 het stamkleinkind van de grootouder
12
-
Anna Bouts () de grootouder van de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
12
-
Katharina Fischer () de partner van het stamkind van de grootouder
12
-
Jacques Corsius / Corstiens (1737) de grootouder van de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
12
-
Petronella Devau (1756) de grootouder van de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
12
-
Jean van Horen (1759) de grootouder van de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
12
-
Philippine Lambrechts (1801) de schoonouder van het oudbetachterkleinkind van de grootouder
12
-
Johannes Manen (1813) de schoonouder van het oudbetachterkleinkind van de grootouder
12
-
Marie van Zutphen (1864) de partner van het stamkind van de grootouder
12
-
Johanna de Winter (1865) de partner van het stamkind van de grootouder
12
-
Johanna Möller (1892) de partner van het stamkind van de grootouder
12
-
Thio Gouw Nio (1898) de partner van het stamkind van de grootouder
13
12
Hendrik Hupkens () het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
Hendrik Toepoel (1916) het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
Jan Hupkens (1918) het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
Nel Hupkens (1919) het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
Rie Hupkens (1920) het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
Suus Hupkens (1921) het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
To Toepoel (1921) het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
Annie Hupkens (1922) het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
Dolf Hupkens (1922) het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
Piet Hupkens (1924) het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
Ap Hupkens (1926) het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
Rob Hupkens (1933) het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
Jan Hupkens (1935) het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de grootouder
13
12
afgeschermd🞌 het stamachterkleinkind van de grootouder
13
-
Anna Bambagh () de overgrootouder van de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
13
-
Louis van Hooren (Hoorens) (1719) de overgrootouder van de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
13
-
Maria Ruyters (1719) de overgrootouder van de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
13
-
Joseph Devau (1730) de overgrootouder van de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
13
-
Johannes van Zutphen (1823) de schoonouder van het stamkind van de grootouder
13
-
Henrica Maanen (Lambrechts) (1825) de zwager/schoonzus van het oudbetachterkleinkind van de grootouder
13
-
Elizabeth van Gulik (1828) de schoonouder van het stamkind van de grootouder
13
-
Henk Toepoel (1888) de partner van het stamkleinkind van de grootouder
13
-
Suze Rooijers (1896) de partner van het stamkleinkind van de grootouder
13
-
Rie van Leeuwen (1897) de partner van het stamkleinkind van de grootouder
13
-
Adrianus Jacobus Kottman (1898) de partner van het stamkleinkind van de grootouder
13
-
Annie van der Eem (1899) de partner van het stamkleinkind van de grootouder
13
-
Gré Planting (1901) de partner van het stamkleinkind van de grootouder
13
-
Wilhelmina van Dansik (1902) de partner van het stamkleinkind van de grootouder
13
-
Henk Franz (1903) de partner van het stamkleinkind van de grootouder
13
-
Maria Sophia Visser (1904) de partner van het stamkleinkind van de grootouder
13
-
Mien Koster (1906) de partner van het stamkleinkind van de grootouder
13
-
Ludwig Breuer (1924) de partner van het stamkleinkind van de grootouder
13
-
Annie Atyka (1930) de partner van het stamkleinkind van de grootouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de grootouder
13
-
Jo Legand (1930) de partner van het stamkleinkind van de grootouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de grootouder
13
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
Ans Lasschuit (1946) het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
Joke Lasschuit (1950) het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
Joost Osterhaus (1953) het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
Ran Hupkens (1959) het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
Loek Hupkens (1964) het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
13
afgeschermd🞌 het stambetachterkleinkind van de grootouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de grootouder
14
-
Johannus Ruyters (1689) de betovergrootouder van de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
14
-
Catharina Herben (1690) de betovergrootouder van de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
14
-
Hendrikus van Hooren (1693) de betovergrootouder van de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
14
-
Meike van den Goor (1695) de betovergrootouder van de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
14
-
Dorothea Haage (1789) de grootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
14
-
Willem van Zutphen (1789) de grootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
14
-
Pieternelletje Faas (1795) de grootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
14
-
Jacobus van Gulik (1796) de grootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
14
-
Albert Rooijers (1860) de schoonouder van het stamkleinkind van de grootouder
14
-
Pietje de Laat (1860) de schoonouder van het stamkleinkind van de grootouder
14
-
Jo Osterhaus (1916) de partner van het stamachterkleinkind van de grootouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de grootouder
14
-
Gerard Lasschuit (1923) de partner van het stamachterkleinkind van de grootouder
14
-
Colin van Til (1923) de partner van het stamachterkleinkind van de grootouder
14
-
Rie de Droog (1924) de partner van het stamachterkleinkind van de grootouder
14
-
Lies Verhoeven (1927) de partner van het stamachterkleinkind van de grootouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de grootouder
14
-
Tiny Sanders (1928) de partner van het stamachterkleinkind van de grootouder
14
-
Anneke IJsselmuiden (1930) de partner van het stamachterkleinkind van de grootouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de grootouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de grootouder
14
-
Peter Bosch (1940) de partner van het stamachterkleinkind van de grootouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de grootouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de grootouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de grootouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de grootouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de grootouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de grootouder
14
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamachterkleinkind van de grootouder
14
-
Piet Tel (1905) de ouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
Suzanne van Loen (1976) het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
Michael Hupkens (1989) het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
Gijs Hamel (1998) het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
14
afgeschermd🞌 het stamoudkind van de grootouder
15
-
Aagje Breemer () de overgrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
15
-
Jan Faas () de overgrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
15
-
Johan Haage () de overgrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
Berend van Hooren (1658) de oudouder van de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
15
-
Jenneken Sanders (1665) de oudouder van de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
15
-
Johannes van den Goor (1670) de oudouder van de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
15
-
Magtildis Tomissen (1671) de oudouder van de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
15
-
Jenneke van de Goor (1690) de stiefbetovergrootouder van de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
15
-
Leisje Vonk (1756) de overgrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
15
-
Trijntje Kion (1762) de overgrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
15
-
Cornelis van Zutphen (1764) de overgrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
15
-
Lijsje van Gulik (1766) de overgrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
15
-
Hendrik Rooijers (1827) de grootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
15
-
Jacobus van Gulik (1828) de oom/tante van de partner van het stamkind van de grootouder
15
-
Maria Hollee (1830) de grootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
15
-
Petrus de Laat (1833) de grootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
15
-
Anna Harten (1839) de grootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
15
-
Pater Antonius Rooijers (1883) de zwager/schoonzus van het stamkleinkind van de grootouder
15
-
An Rooijers (1887) de zwager/schoonzus van het stamkleinkind van de grootouder
15
-
Maria Rooijers (1888) de zwager/schoonzus van het stamkleinkind van de grootouder
15
-
Ab Rooijers (1890) de zwager/schoonzus van het stamkleinkind van de grootouder
15
-
Jantje Rooijers (1891) de zwager/schoonzus van het stamkleinkind van de grootouder
15
-
Wim Rooijers (1897) de zwager/schoonzus van het stamkleinkind van de grootouder
15
-
Joseph Rooijers (1899) de zwager/schoonzus van het stamkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
Rene Bosch (1962) de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de partner van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
Kees Tel (1870) de grootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
Naatje Sentenie (1871) de grootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
Kees Tel (1933) de broer/zus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
Piet Tel (1934) de broer/zus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de broer/zus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
Jan Tel (1937) de broer/zus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
Ad Tel (1938) de broer/zus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de broer/zus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de broer/zus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de broer/zus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de broer/zus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
Leo Tel (1944) de broer/zus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
afgeschermd🞌 de broer/zus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
15
-
Bets Keijzer (1907) het kleinkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
16
15
afgeschermd🞌 de ouder van het stamoudkind van de grootouder
16
15
afgeschermd🞌 het stamoudkleinkind van de grootouder
16
15
afgeschermd🞌 het stamoudkleinkind van de grootouder
16
15
afgeschermd🞌 het stamoudkleinkind van de grootouder
16
15
afgeschermd🞌 het stamoudkleinkind van de grootouder
16
15
afgeschermd🞌 het stamoudkleinkind van de grootouder
16
-
Clazina Idzinga () de betovergrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
16
-
Jacobus Kion () de betovergrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
16
-
Jannetje Roose () de betovergrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
16
-
Anneke Crock (1640) de oudgrootouder van de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
16
-
Willem van Hooren (1640) de oudgrootouder van de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
16
-
Caatje Ego (1737) de betovergrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
16
-
Willem van Zutphen (1739) de betovergrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
16
-
Kobus van Gulik (1740) de betovergrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
16
-
Grietje Vonk (1775) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de grootouder
16
-
Elisabeth Vonk (1789) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de grootouder
16
-
Henricus de Laat (1791) de overgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
Suzanna Voskuijl (1792) de overgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
Maria Bottelier (1793) de overgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
Elizabeth van Gulik (1796) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de grootouder
16
-
Johannes Rooijers (1797) de overgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
Helena de Graaf (1798) de overgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
Adrianus Hollee (1802) de overgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
Petronilla Benda (1803) de overgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
Jan van Gulik (1803) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de grootouder
16
-
Gerrit Harten (1803) de overgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
Alida van Gulik (1806) de oudoom/tante van de partner van het stamkind van de grootouder
16
-
Suzanna Rooijers (1855) de oom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
Johannes Rooijers (1858) de oom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
Jansje Rooijers (1862) de oom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
Helena Rooijers (1865) de oom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
Hendrik Rooijers (1867) de oom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
Francisca Rooijers (1869) de oom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
Wim Rooijers (1872) de oom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
Fenna Jongschaap (1885) de zwager/schoonzus van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
Frederik Cramer (1886) de zwager/schoonzus van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
Pieter van Niel (1889) de zwager/schoonzus van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
Josephina Knabe (1897) de zwager/schoonzus van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
Annie Pasman (1898) de zwager/schoonzus van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
Fimke Rooijers (1927) de neef/nicht van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamoudkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamoudkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamoudkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de partner van het stamoudkind van de grootouder
16
-
Jan Tel (1835) de overgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
Willem Sentenie (1843) de overgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
Naatje Nooij (1843) de overgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
Saukje de Wit (1845) de overgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
Jan Tel (1898) de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
Annie Tel (1899) de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
Wim Tel (1901) de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
Kees Tel (1902) de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
Suus Tel (1903) de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
Suus Tel (1906) de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
Mien Tel (1910) de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
Maria Tel (1911) de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
Trien Tel (1913) de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
Jaap Tel (1915) de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
Lous Langendoen (1932) de ouder van de neef/nicht van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
Hanny van der Linden (1933) de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
Sierd de Nijs (1938) de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
Nel Ruiter (1940) de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
Cilia Huneker (1941) de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
Roger Tel (1963) de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
16
-
Jansje Vermin (1868) het kind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
16
-
Cornelis Keijzer (1861) het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
16
afgeschermd🞌 de ouder van het stamoudkleinkind van de grootouder
17
-
Cornelis Idzinga () de oudouder van de partner van het stamkind van de grootouder
17
-
Hendrik van Zutphen () de oudouder van de partner van het stamkind van de grootouder
17
-
Hendrik Voskuijl () de betovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Jannigje Verbeek () de oudouder van de partner van het stamkind van de grootouder
17
-
Henricus van Hooren (1615) de oudovergrootouder van de partner van het kleinkind van de neef/nicht 3x
17
-
Maritie de Mourier (1705) de oudouder van de partner van het stamkind van de grootouder
17
-
Jacobus van Gulik (1710) de oudouder van de partner van het stamkind van de grootouder
17
-
Lijsbeth Arents (1711) de oudouder van de partner van het stamkind van de grootouder
17
-
Mijnekes Ego (1714) de oudouder van de partner van het stamkind van de grootouder
17
-
Tanneke van Strijp (1716) de oudouder van de partner van het stamkind van de grootouder
17
-
Reijnier de Laat (1752) de betovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Catharina Tander (1756) de betovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Dominicus van Gulik (1760) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de grootouder
17
-
Jan Rooijers (1761) de betovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Tanneke van Gulik (1762) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de grootouder
17
-
Thomas de Graaf (1762) de betovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Catharina Terpoorten (1763) de betovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Aegje van der Klugt (1764) de betovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Daniel van Gulik (1764) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de grootouder
17
-
Maria Hollee (1765) de betovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Jacobus Benda (1767) de betovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Harmanus Harten (1768) de betovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Anna Schouten (1768) de betovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Jacoba van Gulik (1769) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de grootouder
17
-
Helena van Koningsbrugge (1769) de betovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Catharina Beght (1769) de betovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Grietje van Veen (1770) de betovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Cornelis Bottelier (1770) de betovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Hendrik van Soest (1780) de betovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Jan Serné (1780) de oudoom/-tante van de partner van het stamkind van de grootouder
17
-
Dirkje Hooman (1800) de oudoom/-tante van de partner van het stamkind van de grootouder
17
-
Johan Corell (1810) de oudoom/-tante van de partner van het stamkind van de grootouder
17
-
Jansje de Laat (1821) de oudoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Johannes Hollee (1824) de oudoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Maria Hollee (1827) de oudoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Jacoba Hollee (1832) de oudoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Gerard Hollee (1835) de oudoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Johanna Hollee (1840) de oudoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Kees Tel (1800) de betovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Wulmpie Roet (1802) de betovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Bart Sentenie (1803) de betovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Piet de Wit (1806) de betovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Maartje Groot (1809) de betovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Klaas Nooij (1815) de betovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Betje Ruvelt (1818) de betovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Saukje Knijn (1818) de betovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Petrus Korten (1843) de stiefovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Hendrika Korten (1865) de oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Suuz Tel (1872) de oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Elisabeth Sentenie (1873) de oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Maria Tel (1874) de oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Mien Sentenie (1874) de oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Maria Tel (1875) de oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Bertus Sentenie (1876) de oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Petrus Tel (1877) de oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Johanna Sentenie (1878) de oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Trien Sentenie (1879) de oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Piet Tel (1879) de oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Jacob Tel (1881) de oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Nico Sentenie (1881) de oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Wim Sentenie (1883) de oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Cornelis Sentenie (1885) de oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Jaap Tel (1885) de oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Rein Yedema (1903) de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Wouda Roxs (1907) de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Lenie Bronkhorst (1911) de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Jo Roelofszen (1911) de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Feike Yedema (1914) de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Piet Postma (1920) de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Annie Postma (1922) de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Pieter van der Ree (1922) de stiefouder van de neef/nicht van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Kees Postma (1923) de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Jacob (p. Eobaan) Postma (1925) de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Jo (zr. Lioba) Postma (1927) de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Jan Postma (1928) de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Nelly (zr.Suzanne) Postma (1931) de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Kees Yedema (1933) de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Jan Postma (1934) de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Jan Yedema (1936) de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Kees Tel (1936) de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Willemien Tel (1937) de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Kees Tel (1939) de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Theo Tel (1939) de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Anneke Tel (1940) de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Annie Yedema (1942) de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Wim Yedema (1943) de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Kees Yedema (1944) de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Theo Yedema (1946) de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Ferry Yedema (1952) de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Joep Altona (1960) de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de broer/zus van de neef/nicht van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 het kind van de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Jan Postma (1891) de ouder van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
17
-
Adriaan Vermin (1837) de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Agatha van Went (1839) de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Aloijsius Huisink (1865) het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Adriaan Keijzer (1897) het kleinkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Aagt Keijzer (1898) het kleinkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Gé Keijzer (1900) het kleinkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Gerrit Keijzer (1902) het kleinkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Cor Keijzer (1903) het kleinkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Toon Keijzer (1905) het kleinkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Jan Keijzer (1908) het kleinkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Arie Keijzer (1821) de ouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
17
-
Aagje van der Wiel (1832) de ouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Arie van Soest () de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Catharina Silverschoon () de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Catrijne Andriesse () de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
18
-
Gerloff Harte () de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
IJda Bogard () de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Johanna Leenders () de stiefbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Joseph Tander () de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Margaretha van Essen () de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Maria Brinck, Brink () de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Swaantje Tengers () de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Willem Schouten () de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Wouter van Gulik (1674) de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
18
-
Jannetje van Spieringshoek (1677) de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
18
-
Jan Jansse de Morie (1683) de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
18
-
Marijtje van der Laan (1683) de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
18
-
Hendrik Arentse (1685) de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
18
-
Jannetje Bertram (1695) de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
18
-
Willem Ego (1695) de oudgrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
18
-
Cornelis de Laat (1705) de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Lodewina Visel (1710) de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Wensel Benda (1713) de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Bartel Roijers (1722) de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Elisabeth Verb(r)iest / van der Bist (1726) de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Cornelis van Veen (1727) de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Willem de Graaf (1727) de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Hendrina van Beverdam (1728) de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Leuntje Gouwerok (1730) de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Andries Bottelier (1734) de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Johann Becht (1738) de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Maria van Damme (1739) de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Claas van Koningsbrugge (1740) de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Stijn Kruijk (1741) de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Maria Duijndam (1756) de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Jan Kales (1765) de stiefbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Sara Frijn (1765) de partner van de overoudoom/-tante van de partner van het stamkind van de grootouder
18
-
Johanna van Onzenoorth (1769) de stiefbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Cornelia de Laat (1779) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Sijbregje Schuuring (1780) de stiefbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Margaretha de Laat (1784) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Cornelis de Laat (1787) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Wilhelmina Voskuil (1793) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Bartholomeus Rooijers (1793) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Petrus Benda (1794) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Hendrina Benda (1794) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Christina Rooijers (1795) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Engelbertus Benda (1796) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Anna Margaretha Harte (1797) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Andreas Benda (1798) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Anna Harte (1799) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Antonius Benda (1800) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Maria Harte (1801) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Wilhelmus Benda (1802) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Theodorus Benda (1805) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Wilhelmus Benda (1807) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Henricus Harte (1807) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Petrus Benda (1809) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Catharina Benda (1810) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Joannes Harte (1811) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Maria Benda (1812) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Johannes Harte (1814) de overoudoom/-tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Mariana Adana () de partner van de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Jan Tel (1757) de oudouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Jacob Roet (1760) de oudouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Bert Sentenie (1762) de oudouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Jaapje Hoogland (1764) de oudouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Guurtje Kneuman (1767) de oudouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Mijntje Gras (1767) de oudouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Jacob (de) Groot (1771) de oudouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Dirkje Goedhart (1776) de oudouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Jan de Wit (1776) de oudouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Maria de Boer (1777) de oudouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Jan Ruvelt (1778) de oudouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Grietje Oudendijk (1778) de oudouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Soutje Zweed (1784) de oudouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Jannetje Twint (1787) de oudouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Gerrit Nooij (1788) de oudouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Jan Knijn (1788) de oudouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Dina Swemmer (1801) de stiefbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Helena Boukes (1811) de stiefbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Grietje Sentenie (1827) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Grietje Sentenie (1831) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Foppiana de Wit (1831) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Jaap Sentenie (1832) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Leentje de Wit (1833) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Catharina de Wit (1834) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Jan de Wit (1835) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Willemijntje Tel (1836) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Jacob Tel (1838) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Kasper de Wit (1838) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Nardus Sentenie (1839) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Johanna Nooij (1839) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Jaap Tel (1839) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Gerardus Nooij (1840) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Hein Tel (1841) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Catharina Nooij (1841) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Alida de Wit (1841) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Grietje Sentenie (1841) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Dirkje Nooij (1842) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Guurtje Tel (1842) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Aaltje Sentenie (1844) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Johannes Nooij (1845) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Kees Tel (1845) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Johannes Nooij (1846) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Klaas de Wit (1847) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Antje Nooij (1848) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Nicolaas Nooij (1849) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Griet de Wit (1850) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Cornelis Nooij (1850) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Maartje Tel (1851) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Anna Nooij (1852) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Johannes Nooij (1853) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Cornelis Nooij (1854) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Elisabeth Nooij (1856) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Nicolaas Nooij (1859) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Elisabeth Nooij (1860) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Lousje Faus (1861) de oudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Kee Nooij (1862) de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Willem Yedema (1873) de ouder van de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Anna Bouma (1874) de oudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Reintje Langedijk (1874) de ouder van de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Dirk Klepper (1878) de oudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Jan Scholten (1879) de oudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Theo Klepper (1905) de achteroom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Annie Nieuwendijk (1906) de oudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Willem Sentenie (1906) de achteroom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Wim Klepper (1907) de achteroom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Ben Klepper (1909) de achteroom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Zr. Theodorique Klepper (1911) de achteroom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Gré Klepper (1915) de achteroom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Mina Klepper (1917) de achteroom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Anneke Kramer (1919) de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de achteroom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Bertus Klepper (1922) de achteroom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Nico Klepper (1924) de achteroom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Elly de Jonge Lughten (1937) de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
John van der Zee (1940) de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Jeanne Dankers (1941) de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Johan Bastiaans (1942) de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Harry Postema (1942) de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Jan Postma (1946) de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 het kind van de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Henk Postma (1948) de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Jan Koster (1960) de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Andre Yedema (1965) de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Eugene Postma (1966) de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Colette Yedema (1968) de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de ouder van de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Wolf Postma (1969) de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Nikie Tel (1975) de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de ouder van de achterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 het kleinkind van de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
afgeschermd🞌 het kleinkind van de zwager/schoonzus van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Mathias Tel (2020) de achterachterneef/-nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Pieter Postma (1845) de grootouder van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Johanna Jorna (1854) de grootouder van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Herman Kruiper (1921) de ouder van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Jo Koster (1903) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
18
-
Jannetje Mooijekind (1811) de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Johannes Vermin (1814) de partner van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Gerardus van Went (1798) de schoonouder van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Agatha Dobbe (1806) de schoonouder van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Jan Keijzer (1779) de grootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Martijntje Zuidwijk (1785) de grootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Cornelis van der Wiel (1791) de grootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Geertje Zethof (1803) de grootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Elisabeth Kraan (1821) de stiefouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Martijntje Keijzer (1851) de zwager/schoonzus van het kind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Elisabeth Keijzer (1860) de zwager/schoonzus van het kind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Johannes Keijzer (1863) de zwager/schoonzus van het kind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Johannes Keijzer (1864) de zwager/schoonzus van het kind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
18
-
Hendricus Keijzer (1872) de zwager/schoonzus van het kind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Abraham Silverschoon () de oudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Anna Gans () de partner van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Caatje Willems () de oudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Gerardus van Beverdam () de oudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Helena Linders () de oudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Maria de Nijs () de partner van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Maritje de Coning () de oudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Paulus van Damme () de oudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Thomas de Graaf () de oudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Willem Schouten () de oudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Willemijn Hartoog () de oudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Thomas van Gulik (1639) de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
19
-
Paulus Ego (1641) de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
19
-
Susanna Thomas (1644) de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
19
-
Catalijntje Gillis (1646) de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
19
-
Hendrik Spieringshoek (1651) de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
19
-
Joanna Kersmaeckers (1679) de oudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Adrianus Roijers (1683) de oudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Maria N (1695) de oudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Johann Becht (1697) de oudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Arie Goudrok (1700) de oudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Magdaleentje Baasbank (1704) de oudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Grietje Claas (1705) de oudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Isaak Bottelier (1706) de oudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Antonie Kruijk (1707) de oudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Huigh van Koningsbrugge (1708) de oudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Anna Knol (1709) de oudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Anna Bienst (1709) de oudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Anna van Ruijven (van Suren) (1712) de oudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Cornelia van Es (1747) de partner van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Maria Benda (1748) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Joanna Roijers (1749) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Anna Benda (1750) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Wilhelmus Roijers (1751) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Joannes Benda (1751) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Adrianus Roijers (1754) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Wilhelma Roijers (1754) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Arnolda Roijers (1757) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Franciscus Roijers (1757) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Gradus Benda (1758) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Petrus Roijers (1761) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Theodora Benda (1761) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Helena Benda (1763) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Ysaac Bottelier (1764) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Petrus Roijers (1764) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Hubertus van Koningsbrugge (1765) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Gertrudes van Koningsbrugge (1767) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Claes van Veen (1767) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Antonius van Koningsbrugge (1768) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Theodorus van Koningsbrugge (1771) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Anna van Koningsbrugge (1774) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Jacob van Veen (1774) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Johan Becht (1775) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Elizabeth van Koningsbrugge (1776) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Johannes Nederkoorn (1777) de partner van de overoudoom/-tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Mathaeus van Koningsbrugge (1782) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Maria van Koningsbrugge (1785) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Cornelis van Koningsbrugge (1794) de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
() de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Adam Job () de partner van de oudouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Anna de Haan () de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Anna van Delm () de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Antonia Hoofstraten () de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Grietje Kruijver () de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Jacob Groot () de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Jacob Zweed () de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Jan Kneuman () de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Jannetje Bernardus () de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Klaas Twint () de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Kornelis Goedhart () de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Maritje Oud () de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Neeltje Westzanen () de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Saartje Soers () de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Tine Stevers () de partner van de achteroom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Trijntje Smit () de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Wierze de Boer () de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Willem Ruveld () de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Jan Tel (1723) de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Jan Hoogland (1727) de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Jannetje de Wit (1730) de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Guurtje Klonts (Klons) (1731) de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Hermanus Roet (1732) de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Claas Konijn (1734) de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Engel Gras (1735) de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Dina Beumers (1736) de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Lammert Sentenie (1737) de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Pieter de Wit (1740) de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Jacob Oudendijk (1741) de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Alijda Ruijter (1744) de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Grietje van Diepen (1745) de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Hilletje Heuvels (1748) de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Heijn Nooij (1756) de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Feytje Scherphof (1764) de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Neeltje Vlugt (1781) de partner van de oudouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Cornelis Brammer (1784) de partner van de oudouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Diena Roet (1787) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Josanna Roet (1788) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Maartje Roet (1789) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Catharina Tel (1790) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Jan Roet (1790) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Trijntje Roet (1791) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Jan Tel (1792) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Antje Roet (1793) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Catharina van der Pol (1793) de partner van de oudouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Jacobus Tel (1794) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Geertje Roet (1795) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Cornelia Tel (1796) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Cornelius Tel (1797) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Alida Roet (1798) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Elisabeth Roet (1800) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Henricus Tel (1804) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Alijda de Wit (1805) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Geertje Sentenie (1806) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Gerarda Kneuman (1807) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Maria Kneuman (1807) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Alijda de Wit (1808) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Alida de Wit (1810) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Grietje Conijn (1811) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Sara de Wit (1811) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Gerrit Nooij (1811) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Klaas Conijn (1813) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Jannetje Sentenie (1814) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Albert Conijn (1814) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Anna Ruveld (1815) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Adriaantje de Wit (1816) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Jannetje Sentenie (1817) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Jan Conijn (1819) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Aaltje de Wit (1819) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Fijtje Nooij (1819) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Neeltje Conijn (1821) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Johanna Nooij (1822) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Trijntje Nooij (1825) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Jacob Conijn (1825) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Willem Ruveld (1826) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Willebrordus Ruveld (1827) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Hendrika Nooij (1829) de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Antje van der Meij (1834) de partner van de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Klaas Bont (1841) de partner van de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Klaas Mol (1841) de partner van de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Mie Vogel (1841) de partner van de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Jaap Karhof (1858) de partner van de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Poulus Schouten (1862) de partner van de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Trijntje de Lange (1863) de partner van de overoudoom/-tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Elisabeth Nooij (1867) de achteroudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Cornelis Nooij (1880) de achteroudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Dina Karel (1900) de schoonouder van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Germ Yedema (1901) de broer/zus van de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Angenietje Yedema (1905) de broer/zus van de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Wietske Yedema (1907) de broer/zus van de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Marinus de Jonge Lughten (1908) de schoonouder van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Sippie Yedema (1909) de broer/zus van de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Grietje Yedema (1911) de broer/zus van de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Dieuwke Yedema (1913) de broer/zus van de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Joke Yedema (1916) de broer/zus van de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Wopke Yedema (1918) de broer/zus van de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Petrus Yedema (1922) de broer/zus van de oom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Ineke Faber (1949) de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Jan Pieters Postma (1812) de overgrootouder van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Jacob Jorna (1817) de overgrootouder van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Gerlandtje Jurna (1817) de overgrootouder van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Pietje de Rijk (1821) de overgrootouder van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Cornelis Koster (1864) de grootouder van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Kaatje Swart (1867) de grootouder van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Pietje Postma (1889) de oom/tante van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Jacob (br.Lebuďnus) Postma (1892) de oom/tante van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Gerlan Postma (1895) de oom/tante van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Miep Hobma (1923) de stiefouder van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de broer/zus van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de broer/zus van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
afgeschermd🞌 de broer/zus van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
19
-
Claes Moeijenkint (1778) de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Crijntje Vink (1776) de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Klaas Vermin (1845) de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Piet Vermin (1849) de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Geertrui de Booij () de schoonouder van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Adrianus Vermin (1783) de schoonouder van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Gerardus van Went (1759) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Margaretha Koster (1762) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Cornelia Boon (1769) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Dirk Dobbe (1774) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Elisabeth Zonneveldt (1802) de stiefouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Geertruida van Went (1833) de zwager/schoonzus van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Gerard van Went (1841) de zwager/schoonzus van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Johannes van Went (1845) de zwager/schoonzus van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Cornelia Dirks van Zijl (1733) de overgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Benjamin Keijzer (1739) de overgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Pieter van der Wiel (1740) de overgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Sijmon Zuidewijk (1743) de overgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Antje van der Zwaan (1760) de overgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Aagje van Veen (1762) de overgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Joannes Zethof (1770) de overgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Neeltje Klijn (1778) de overgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Simon Keijzer (1816) de oom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Antje Keijzer (1818) de oom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Jan Keijser (1824) de oom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
19
-
Cornelia Keijser (1828) de oom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Anna Sebastian () de oudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Jacobus Bienst () de oudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Janneke Maes () de oudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Marijtje Dorloo () de oudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Petrus Thijssen () de oudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Wilhelm Ubach () de partner van de betovergrootoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Paul Ego (1609) de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
20
-
Marie Paque (1613) de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
20
-
Meghel Geeven (1638) de oudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Maria Geven (1646) de oudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Adrianus Roijaers / Roijaerts (1650) de oudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Marijtje Beggerius (1660) de partner van de oudovergrootouder van de partner van het stamkind van de grootouder
20
-
Johannes Becht (1663) de oudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Abraham Bottelier (1664) de oudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Claes van Koningsbruggen (1676) de oudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Hijltje van der Hoest (1682) de oudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Lambert Baasbank (1686) de oudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Grietje van Ree (1691) de oudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Wilhelma Roijers (1708) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Michael(us) Roijers (1710) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Anna Roijers (1712) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Joanna Roijers (1715) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Anna Maria van Dommelen (1717) de partner van de oudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Peeter Rojaers (1719) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Helena van Koningsbruggen (1734) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Helena Koningsbruggen (1735) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Nicolaas van Koningsbruggen (1737) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Lambert van Koningsbruggen (1739) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Grietje van Koningsbruggen (1741) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Grietje van Koningsbruggen (1743) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Grietje van Koningsbruggen (1745) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Lambert van Koningsbruggen (1747) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Willem van Koningsbruggen (1752) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Anna van Koningsbruggen (1753) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Matthijs van Koningsbruggen (1756) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Mattheus van Koningsbruggen (1757) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Henricus van Koningsbruggen (1759) de Echte oudoom/tante van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Gerrit Koster (1897) de schoonouder van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Aafje Vel () de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Aris Gras () de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Cornelis Twint () de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Geertje Maas () de partner van de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Grietje Gerrits () de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Hendrina Eijbertsen () de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Hermanus Roet () de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Jacobus Beumer () de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Jan Scherphof () de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Jan van Diepen () de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Jan Westzanen () de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Jannetje Lammerts () de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Jantje () de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Joanna () de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Joanna Amansz () de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Klaas Heuvels () de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Lijsbet Baars () de partner van de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Lijsbeth Pieters () de partner van de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Marijtje Arianze () de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Neeltje de Boer () de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Neeltje Gerrits () de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Pieter Oudendijk () de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Jaapje van der Meer (1695) de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Jan Konijn (1699) de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Dirk Sentenie (1700) de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Krijn de Wit Alias Volkerts (1700) de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Marrijtje de Haan (1700) de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Cornelis Tel (1702) de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Stijntje Hossemus (1712) de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Neeltje Clopper (1714) de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Pieter Zweed (1716) de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Pieter Ruijter (1716) de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Aleida Raasink (1739) de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Jan Nooij (1739) de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Claas Oudejans / Oudgeeris (1739) de partner van de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Joanna Sentenie (1752) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Elisabeth Sentenie (1754) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Maretje Tel (1755) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Krijn Hoogland (1757) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Dirk Sentenie (1757) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Pietertje Tel (1759) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Maria Gunterman (1759) de partner van de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Crelis Tel (1761) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Cornelis Tel (1763) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Joannes Sentenie (1764) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Elijsabeth Tel (1765) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Grietje Tel (1765) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Clara Sentenie (1766) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Cornelius Tel (1767) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Neeltje de Wit (1767) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Krijn de Wit (1769) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Theodorus Sentenie (1769) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Jacob Tel (1770) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Pieter de Wit (1771) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Petrus Nieuwendijk (1772) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Marijtje Kroon (1772) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Stijntje de Wit (1773) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Aafje Oudendijk (1775) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Harmen Nooij (1778) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Martinus Nooij (1779) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Johannes Nooij (1780) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Klaas de Wit (1781) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Christina Nooij (1783) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Cornelis Nooij (1785) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Catharina Nooij (1791) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Jacob Caniels (1794) de partner van de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Gaartie Nooij (1794) de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Jan Hoogeboom (1802) de partner van de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Nicolaas Beijer (1812) de partner van de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Gerret Kimman (1822) de partner van de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Maria Stokman (1822) de partner van de betovergrootoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Johanna Nooij (1839) de neef/nicht III van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Anna Nooij (1851) de neef/nicht III van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Annie van Binsbergen (1912) de stiefouder van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Kees Koster (1928) de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de schoonouder van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht II van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht 3x van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Floris Jorna (1750) de betovergrootouder van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Pieter Postma (1774) de betovergrootouder van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Sjoukje van der Weide (1782) de betovergrootouder van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Murkje Roorda (1783) de betovergrootouder van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Trijntje Oepkes Bouma (1813) de stiefovergrootouder van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Dirk p. Swart (1834) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Grietje? van Slot (1834) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Marytje Buurman (1836) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Dirk Koster (1837) de overgrootouder van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Theodorus Koster (1890) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Margaretha Koster (1892) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Theo? Koster (1893) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Maria Koster (1895) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Maria Koster (1899) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Geertje Koster (1902) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Piet Koster (1905) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Veronica Koster (1907) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Joop Potasse (1950) de zwager/schoonzus van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
20
-
Jannetje Eering (1751) de 5e neef/nicht van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Cornelis Moeijenkint (1740) de partner van de 5e neef/nicht van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Agie Hoogduijn (1736) de schoonouder van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Job Vink (1738) de schoonouder van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Laurens Vermin (1745) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Christina Geerling (1750) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Johannes Koster (1730) de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Franciscus van Went (1733) de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Dina van der Blok (1734) de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Cornelia Molenschot (1735) de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Johanna Wagemaker (1736) de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Gerrit Dobbe (1745) de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Aaltje Buis () de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Cornelia Nederstigt () de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Cornelis van der Wiel () de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Gijsje Gourok () de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Jan van der Zwaan () de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Willem van Veen () de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Ary Keijzer (1698) de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Antje van Zijl (1700) de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Dirk van Zijl (1701) de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Leendert Cornelisz. Zuidewijk (1702) de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Neeltje Roskamp (1704) de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Martijntje van Zijl (1709) de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Hendrik Zethof / Setoff (1734) de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Geertje Spruit (1734) de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Dirk Klijn (1741) de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Leuntje Kruijsheer / Kruishaar (1754) de betovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Leendert Zuijdwijk (1782) de oudoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Jantje Zuidewijk (1784) de oudoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Jan Zuidewijk (1788) de oudoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Cornelia Zuidewijk (1789) de oudoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Cornelia Zuijdwijk (1791) de oudoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Johanna Zuidewijk (1793) de oudoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Maartje Zuidewijk (1794) de oudoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Pieter Zuidewijk (1797) de oudoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
20
-
Anna Zuidewijk (1803) de oudoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Corstianus Geven () de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Joanna NN () de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Maijken Fonteijne () de partner van de oudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Gijsbert Hendrik Roijaers (1620) de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Christina van Dommelen (1630) de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Heyltje Jans (1630) de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Isaaq Bottelier (1630) de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Lorentz Becht (1632) de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Catharina N (1635) de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Huijch van Coningsbrugge (1640) de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Lijsbet Tijsen (1640) de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Jacobus van Ree (1664) de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Jannetje Jans (1665) de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Joanna Roijaers (1675) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Mathijs van Leerbergen (1677) de partner van de oudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Christina Roijaers (1677) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Christiaan Roijers (1678) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Elisabetha Rooijers (1680) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Gijsbert Roijaers (1683) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Corstiaan van Koningsbruggen (1710) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Lysbeth van Koningsbruggen (1712) het kind van de oudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Aaltje Johannes () de partner van de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Aaltje Sentenie () het kind van de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Anna Cramers () de partner van de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Grietje Swager () de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Jan Oudejans () de schoonouder van de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Maritje () de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Pieter Zweed () de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Trijn Janze () de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Trijntje Kruijf () de schoonouder van de oudgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Wouter van der Meer () de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
NN Sentzenich (1660) de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Jan de Wit (1662) de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Maertje Reijers (1662) de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Jan Tel (1665) de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Claes Konijn (1674) de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Ariaantje (1675) de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Pieter Hossemus (1675) de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Pieter Ruijter (1687) de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Adriaan Clopper (1690) de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Grietje (1690) de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Aeltje (1693) de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Marij Pieters (1700) de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Harman Nooij (1709) de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Grietje van der Laan (1714) de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Ariaan de Wit Alias van Dijk (1723) het kind van de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Maria de Wit (1724) het kind van de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Aafje de Wit (1726) het kind van de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Crelis Tel (1727) het kind van de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Willem Tel (1729) het kind van de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Marrijtje Tel (1731) het kind van de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Jacob Tel (1736) het kind van de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Antje de Wit (1740) het kind van de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Stijntje de Wit (1740) het kind van de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Pieter Tel (1740) het kind van de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Pieter Schenk (1750) de partner van de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Simon Bier (1768) de partner van de Echte oudoom/tante van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Trijntje Schenk (1781) de neef/nicht IV van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Jan Pieter Schenk (1784) de neef/nicht IV van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Nicolaus Schenk (1785) de neef/nicht IV van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Fijtje Schenk (1786) de neef/nicht IV van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Aaltje de Wit (1799) de neef/nicht IV van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Jan de Wit (1800) de neef/nicht IV van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Antje de Wit (1803) de neef/nicht IV van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Petrus Appeldoorn (1865) de grootouder van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Nel? van Koolwijk (1882) de grootouder van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Walburga Horouf (1889) de grootouder van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Bert Appeldoorn (1963) de zwager/schoonzus van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Waltje Pieters (1732) de oudouder van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Entse Postma (1734) de oudouder van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Cornelis Koster (1813) de betovergrootouder van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Trijntje Swart (1865) de oudoom/tante van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Cornelia Boon (1893) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Dieuwertje Tames (1895) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Theodorus Schaap (1902) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Catharina Laan (1910) de oom/tante van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Mia Schaap (1943) de neef/nicht van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Monsje Tel (1763) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
21
-
Claesje Bouman (1721) het oudkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Jan Eering (1712) de partner van het oudkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Maartje Vink (1703) de schoonouder van de 5e neef/nicht van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Claes Moeijenkint (1717) de schoonouder van de 5e neef/nicht van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Annetje van den Berg () de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Dirck Hoogduijn (1697) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Krijn Vink (1699) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Maartje Vink (1705) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Hendrick Fermin (1706) de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Catharina Top (1707) de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Wagemaker () de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Christina Koster () de oudoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Jannetje Kempe(n) () de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Willem Koster (1700) de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Jannetje Loys (1703) de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Gerrit van Went (1706) de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Dirk Dobbe (1720) de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Marijtje Bader (1720) de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Franciscus van Went (1761) de oudoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Johanna Koster (1762) de oudoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Franciscus van Went (1762) de oudoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Joanna van Went (1764) de oudoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Joannes van Went (1765) de oudoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Anna van Went (1767) de oudoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Mathias van Went (1769) de oudoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Joanna van Went (1771) de oudoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Joannes van Went (1773) de oudoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Arijaantje van Delft () de oudouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Coenraat Zethof / Setoff () de oudouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Crelis Kruijsheer () de oudouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Grietje Jans () de oudouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Jacomijntje van 't Lam () de oudouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Martje van Zanten () de stiefbetovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Sijmen van Zijl () de oudouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Cornelis Zuijdwijck de Oude (1660) de oudouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Roel Keijzer (1670) de oudouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Teunissie De Swart (1671) de oudouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Haasje van Zijl (1672) de oudouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Joannis Spruijt (1708) de oudouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Steijntje Deugt (1726) de oudouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Cornelius Zuidwijk (1735) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Cornelius Zuijdewijk (1736) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Antonia Zuidewijk (1737) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Cornelius Zuidewijk (1738) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Pleuntje Leendertsdr. Zuidwijk (1739) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Kniertje Zuidewijk (1740) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Joannes Zuidewijk (1742) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Joannes Zuidewijk (1748) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Teunisje Leenders Zuidewijk (1749) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Cornelia Zuidewijk (1750) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
21
-
Jan Zuidewijk (1752) de overoudoom/-tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Elisabeth Blucker () de stamouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Hendrik Roij(a)erts (1577) de stamouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Johannes Bottelier (1591) de stamouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Peter van Dommelen (1598) de stamouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Joost Meessen van Coningsbrugge (1600) de stamouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Maertge de Roo (1605) de stamouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Johannes Becht (1611) de stamouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Neeltje van Ypenburg (1635) de partner van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Henricus Roijaerts / Roojers / Roijers (1651) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Jacob Roijers (1652) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Gijsbert Royaerts (1653) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Catharina Royaerts (1654) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Adrianus Geven (1655) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Elisabeth Roijaers (1656) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Crijn van Coningsbrugge (1670) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Joost van Coningsbrugge (1670) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Maartje van Coningsbrugge (1670) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Tijs van Coningsbrugge (1670) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Jan van Coningsbrugge (1680) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Claes van Koningsbrugge (1685) het kind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Aaltje Hermes () de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Christina Wikkenbroek () de partner van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Hendrik Visé () het schoonkind van de oudovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
afgeschermd🞌 de stiefgrootouder van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Jan Nooij () de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Reijer () de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Trijntje Pieters () de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Trijntje Willemsdr () de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Volkert de Wit () de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Jan Konijn (1629) de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Claas Swager (1647) de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Geert (1650) de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Pieter Ruijter (1650) de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Griet (1660) de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Pieter (1663) de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Volkert de Wit (1684) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Reijer de Wit (1686) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Jacob de Wit (1688) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Simon Tel (1690) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Annetje de Wit (1690) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Dirk Tel (1692) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Jacob de Wit (1692) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Cornelis de Wit Alias Volkerts (1700) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Cornelis Hossemus (1700) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Pieter Volkerts de Wit Alias Volkerts (1705) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Aefje Tel (1706) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Aefje Tel (1708) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Pieter Tel (1709) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Willem Ruijter (1711) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Geertie Ruijter (1713) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Maritie Clopper (1714) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Lammert Ruijter (1715) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Maritie Clopper (1716) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Jan Tel (1719) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Aaltje Clopper (1720) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Teunis Tel (1720) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Maritje Clopper (1721) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Grietje Ruijter (1721) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Aeghje Clopper (1723) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Cornelis Ruijter (1723) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Geertje Ruijter (1725) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Maartje Ruijter (1728) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Gaartje Ruijter (1731) het kind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Jannetje Visé (1758) de neef/nicht IV van de ouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Joannes Visé (1759) de neef/nicht IV van de ouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Willem Visé (1762) de neef/nicht IV van de ouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Maria Visé (1764) de neef/nicht IV van de ouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Truus Appeldoorn (1911) de oom/tante van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Nol Appeldoorn (1912) de oom/tante van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Henk Appeldoorn (1926) de oom/tante van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
afgeschermd🞌 de zwager/schoonzus van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
afgeschermd🞌 de partner van de neef/nicht van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
afgeschermd🞌 de achterneef/-nicht van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Entse Ruerts (1700) de oudgrootouder van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Aagje Ton (1730) het schoonkind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Gerrit Koster (1772) de oudouder van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Marijtje Warnaar (1773) de oudouder van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
22
-
Jan Bouman (1689) het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Neeltje de Man (1690) de partner van het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Jan de oude Vink (1670) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Pieternel Sonnevelt (1670) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Cornelis Moeijenkint (1685) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Ariaantje Blom (1695) de grootouder van de partner van de 5e neef/nicht van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Cornelis Mommers (1706) de stiefouder van de partner van de 5e neef/nicht van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Aechje de Haes (1655) de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Andries Hoogduijn (1663) de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Catharina Tullenaers (1656) de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Hendrick Fermin (1660) de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Apolonia van der Houven (1683) de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Ignatius Vermin (1749) de oudoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Jannetje van Hesselen () de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Anna van Hessel (1674) de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Gerrit van Went (1675) de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Gerardus van Went (1730) de overoudoom/-tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Maria van Went (1732) de overoudoom/-tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Christiaan van Went (1736) de overoudoom/-tante van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Annetje Jansse () de oudgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Cornelis De Swart () de oudgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Jannetje Cornelisdr () de oudgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Mensje Jacobs () de oudgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Nn van der Hoorn () de oudgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Sijmen Deugt () de oudgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Teunis Spruijt () de oudgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Cniertje / Kniertgen Jongeduijser (1625) de oudgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Cnelis Zuijtwijk (1635) de oudgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Ary Keijzer (1645) de oudgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Kniertje Zuijdwijck (1692) de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Jans Zuidewijk (1693) de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Broer Zuijdwijk (1695) de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Apollonia Zuijdwijck (1697) de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Pieter Zuidewijk (1701) de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
22
-
Johannes Zuijdwijck (1704) de betovergrootoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Huijgh van Houten () de partner van de stamouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Josina van Geeluwe () de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Petrus van Dommelen () de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Hendrik Jan Geverts (1540) de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Jenneken Gordts (1545) de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Maljaart Boetelyer Bottelier (1560) de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Adriaentge Nannings (1570) de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Dirck de Roo (1570) de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Geertge Corsteman (1570) de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Mees Joosten (1570) de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Kunigunde Simon (1585) de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Peter Becht (1585) de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Meijnsgen Willems (1600) de partner van de stamouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Claes van Houten (1632) het kind van de stamouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Peter van Dommelen (1632) het kind van de stamouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Geertgen van Coningsbrugge (1640) het kind van de stamouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Mees van Coningsbrugge (1650) het kind van de stamouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Wilhelmina Verrijt (1650) het schoonkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Maria Pompen (1654) het schoonkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Adriaentje van Coningsbrugge (1655) het kind van de stamouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Meijnsje van Coningsbrugge (1655) het kind van de stamouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Gi(j)sbertus Roijers (1684) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Franciscus Roij(a)er(t)s (1685) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Elisabeta Roijers (1687) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Christina Roijers (1688) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Adam Roijers (1690) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Christianus Roijers (1692) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Elisabeth Royaerts (1693) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Christianus Roijers (1693) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Huibert Royaerts (1694) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Christina Roijers / Royaerts (1694) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Willem Roijers / Royers (1697) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Joannes Roijers (1699) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Gijsbert Royaerts (1700) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Maria Roijaerts / Roijers (1700) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
afgeschermd🞌 de oom/tante van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Dirk Noij () de stamgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Jan Eggesz () de stamgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Maartie Dircsz () de stamgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Marijtje Bobbeldijk () de stamgrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Aefje Raijers (1660) het kind van de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Grietje de Wit (1663) het kind van de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Meijnou de Wit (1664) het kind van de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Trijn Reijers (1670) het kind van de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Jan Ruijter (1674) het kind van de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Jacob Ruijter (1675) het kind van de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Maritje Ruijter (1676) het kind van de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Sijbrigh Ruijter (1679) het kind van de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Trijntje de Wit (1680) het kind van de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Jacob Ruijter (1681) het kind van de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Willem Ruijter (1684) het kind van de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Krelis (1686) het kind van de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Cornelis (1688) het kind van de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Bregje Roelofsz (1689) het schoonkind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Maritje (1690) het kind van de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Gerrit (1691) het kind van de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Sijbrich Ruijter (1698) het kind van de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Trijntje Ruijter (1701) het kind van de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Reijnier Ruijter (1702) het kind van de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Trijntje Ruijter (1705) het kind van de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Grietje Tel (1717) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Duwertje Tel (1719) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Joannes Tel (1721) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Roelof Tel (1724) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Symen Tel (1755) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Grietje Tel (1756) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Maartje Tel (1757) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Aefje Tel (1759) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Martje Tel (1761) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Claas Tel (1766) het kleinkind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Piet van Venrooy (1904) de oom/tante van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Berdina van Beest (1910) de oom/tante van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Gerard? Sanders (1914) de oom/tante van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Piet? Appeldoorn (1936) de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Nettie? Sanders (1943) de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
afgeschermd🞌 de neef/nicht van de partner van de neef/nicht I van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Maritje Heijn () de ouder van het schoonkind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Sijmon Ton () de ouder van het schoonkind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Lijsbeth Swart (1660) de medeouder van de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Tryntje Intes (1700) de partner van de oudgrootouder van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Hendrik Warnar (1725) de oudgrootouder van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Trijntje Pieterman (1725) de oudgrootouder van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Femmetje Compas (1742) de oudgrootouder van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Kees Coster (1742) de oudgrootouder van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Trijntje Koster (1796) de betovergrootoom/tante van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Femmetje Koster (1799) de betovergrootoom/tante van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Aaltje Koster (1802) de betovergrootoom/tante van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Aukje Koster (1804) de betovergrootoom/tante van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Klaas Koster (1807) de betovergrootoom/tante van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Klaas Koster (1808) de betovergrootoom/tante van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Pieter Koster (1811) de betovergrootoom/tante van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Femmetje Koster (1819) de betovergrootoom/tante van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
23
-
Richi van Brederode (1653) het achterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Claes Bouman () de partner van het achterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Geertje Crul (1656) de schoonouder van het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Arij de Man (1664) de schoonouder van het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Cijtje Stierman () de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Jan Vink () de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Lijsbeth van den Berg () de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Thomas Sonnevelt (1645) de overgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Hubertge van Egmond () de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Pieter de Haes (1604) de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Pieter Duijnmeijer - Hoogduijn (1631) de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Neeltje Wetsman (1635) de betovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Maria Chaply (1620) de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Catharina Hilhofs (1624) de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Jan Fermin (1628) de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Nicolaas Tullenaers (1630) de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Johannes Fermin (1690) de overoudoom/-tante van de partner van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Maria Bruylemans () de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Pieter van Hessel () de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Ariaentie Leenderts () de partner van de oudgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Cornelis van der Swaen () de partner van de oudgrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Crelis Spruijt () de oudovergrootouder van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Cornelis Suijtwijk de Jonge (1665) de Echte oudoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Pieter Zuijtwijk (1670) de Echte oudoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
23
-
Margje Zuijdwijk (1693) de Echte oudoom/tante van het schoonkind van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Anthonia Hendriksdr () de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Cyntgen Faes () de partner van de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Marijtje Arentsdr. () de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Roelof Jan Goyaerts () de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Jan Geverts (1510) de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Dignum de Roo - van Roon (1538) de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Adriaen de oude Corsteman (1540) de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Hendrik Hanssen (1542) de partner van de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Marijtje van Tetrode (1550) de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Joost (1555) de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Peter Becht (1555) de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Frans Royers (1567) het kind van de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Perijna Bottelier (1583) het kind van de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Lydia Bottelier (1588) het kind van de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Maertje Meessen (1590) het kind van de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Susanna Bottelier (1594) het kind van de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Adriaen de Roo (1600) het kind van de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Cornelis Meessen (1600) het kind van de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Gijsbert Meessen (1600) het kind van de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Marijtge de Roo (1600) het kind van de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Trijntge de Roo (1600) het kind van de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Adriaen de Roo (1605) het kind van de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Daniel de Roo (1605) het kind van de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Jan de Roo (1610) het kind van de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Nanning Meessen (1610) het kind van de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Neeltgen Meessen (1610) het kind van de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Sijtgen Meessen (1610) het kind van de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Trijntgen Meessen (1615) het kind van de stamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Claes Bobbeldijk () de stamovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
24
-
Sijtje Lammerts () de stamovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
24
-
Diver Harks (1665) de ouder van het schoonkind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
24
-
Roelof Jansz (1665) de ouder van het schoonkind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
24
-
Jan () de stiefouder van het kind van de stamouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
24
-
Maartje Wassenaer (1620) het kleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Claas Heijn (1670) de grootouder van het schoonkind van de oudbetovergrootouder van het stambetachterkleinkind van de grootouder
24
-
Jan Koster (1712) de oudovergrootouder van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
24
-
Pieter Rood (1804) de partner van de betovergrootoom/tante van de partner van de neef/nicht van het stambetachterkleinkind van de grootouder
24
-
Cornelis van Brederode (1613) de partner van het kleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Jan de Man (1624) de grootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Anna van Barnhoorn - Barenthoven (1629) de grootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Jacob Crul (1635) de grootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Annetje Pietersdr () de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Willem Wetsman () de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Lourens de Haes (1555) de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Andries Duijnmeijer - Hoogduijn (1588) de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Maritgen van Deijl (1588) de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Annitge Ruijchrock (1598) de oudouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Matthias Fermin (1590) de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Antoine Chaply (1600) de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Catharina Deliche (1600) de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Andreas Fermin (1646) de betovergrootoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Joanna Fermin (1650) de betovergrootoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Aleydis Fermin (1653) de betovergrootoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Maria Fermin (1653) de betovergrootoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Joannes Fermin (1656) de betovergrootoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Matthias Fermin (1658) de betovergrootoom/tante van de partner van de 5e neef/nicht II van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Daniël van Hessel () de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Hendricx Bruylemans () de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
24
-
Marya Claasdr. () de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht III van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Aelbert de Roo () het kind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Jan de Roo () de stambetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Geertjen Onderwater (1502) de stambetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Cornelis Corsten (1510) de stambetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Jan van Tetrode (1525) de stambetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Christian Becht (1530) de stambetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Adriaen Corsteman (1560) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Cornelis Corsteman (1565) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Grietje de Roo (1570) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Jannetgen Joosten (1570) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Machteld Corsteman (1570) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Huijch de Roo (1575) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Marijtge de Roo (1575) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Neeltge de Roo (1575) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Jan de Roo (1579) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Maertge Corsteman (1580) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Maritje Joosten (1580) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Trijntje de Roo (1580) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Truijtge Corsteman (1580) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Arent de Roo (1582) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Catharina Becht (1590) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Elisabeth Becht (1590) het kind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Floris van Wassenaer (1576) het schoonkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Rijckelant Crijnsdr () de schoonouder van het kleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Sijmon van Brederode (1588) de schoonouder van het kleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Arij de Man () de overgrootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Geertgen Jansdr () de overgrootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Teeuwis van Barnhoorn - Barsingerhorn () de overgrootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Jan van der Crul (1611) de overgrootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Machtelt Uijtenhage (1611) de overgrootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Aechte Jacobsdr () de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Annitge van Rhijn () de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Bastiaan Ruijchrock () de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Beatrix Lenaertsdr () de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Maritgen van Galoijs () de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Pieter Wetsman () de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Huijbert Duijnmeijer - Hoogduijn (1550) de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
25
-
Jacob van Deijl (1554) de oudgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Annetgen Vrancken () de stamoudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Daniel van Tetrode (1500) de stamoudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
NN Becht (1500) de stamoudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Klaas Corsteman (1540) het kind van de stambetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Konrad Ernst (1590) het schoonkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Peter Lorentz (1590) het schoonkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Pieter Wassenaer (1550) de ouder van het schoonkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Willemtgen Claesdr (1552) de ouder van het schoonkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Apollonia Hillenaar (1550) de grootouder van de partner van het kleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Leendert Bouman - van Brede Roode (1556) de grootouder van de partner van het kleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Jannitgen Cornelisdr () de betovergrootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Jan van der Crul (1581) de betovergrootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Jacob Uijtenhage (1584) de betovergrootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Leuntgen Duijnstee (1584) de betovergrootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Geertje Pietersdr () de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Gerijtgen Jansdr () de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Leendert Woutersz () de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Maritgen van Noorden () de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Trijntje Willemsdr () de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Willem van Rhijn () de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Willem Wetsman () de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Thonis Ruijchrock (1505) de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Machtelt Harpersdr (1510) de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Andries ten Deijl - van Galoijs (1520) de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Dirckje van Rhijn (1522) de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
26
-
Dirck van Deijl (1529) de oudovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Geertruijt Florisdr () de stamoudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Jan van Tetrode () de stamoudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Henrich Becht (1480) de stamoudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Cornelis Vrancken (1508) de stamoudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Joris Florisz (1520) de grootouder van het schoonkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Dieuwertgen Willemsdr (1522) de grootouder van het schoonkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Anna Dirksdr. () de overgrootouder van de partner van het kleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Cornelis Bouman (1500) de overgrootouder van de partner van het kleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Claes Hillenaar (1508) de overgrootouder van de partner van het kleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Claes Uijtenhage () de oudouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Dirck Duijnstee () de oudouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Grietgen Jacobsdr () de oudouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Livijn de Crul (1560) de oudouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Claesgen Gerritsdr () de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Daniel van Rhijn () de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Dirck Gerritsz. () de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Jan Claesz () de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Jannetgen () de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Lijsbeth Pietersdr () de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Maritgen Adriaensdr () de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Maritgen Pietersdr. () de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Pieter Vranckensz () de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Willem van Noorden - Noort () de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Jan Ruijchrock (1475) de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Jacob van Deijl (1481) de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
27
-
Harper Dircksz. (1485) de oudbetovergrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
28
-
Kerstijn Bruijnen (1450) de stamoudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
28
-
Willem van Tetrode van Wassenaar (1450) de stamoudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
28
-
Huig Cranenburgh (1475) de stamoudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
28
-
Matthijs Duijnstee () de oudgrootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
28
-
Niesje Jansdr () de oudgrootouder van de partner van het betachterkleinkind van de stamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
28
-
Jansdr () de stamouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
28
-
Dirck van Deijl () de stamouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
28
-
Jan van Noorden () de stamouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
28
-
Neeltgen () de stamouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
28
-
Neeltgen () de stamouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
28
-
Jacob Gerritsz (1450) de stamouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
28
-
Pieter Huijchsz (1474) de stamouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
28
-
Wouter Gerritsz (1475) de stamouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
29
-
Aernt van Tetrode (1410) de stamoudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
29
-
Vranck Cranenburgh (1435) de stamoudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
29
-
Hadewij () de stamgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
29
-
Huijch Willemsz. (1431) de stamgrootouder van de partner van de 5e neef/nicht I van de oudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
30
-
Willem II van Tetrode van Wassenaar (1365) de edelouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
30
-
Diet van Wijck uter Wijcke (1370) de edelouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
30
-
Matheus Cranenburgh (1395) de edelouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
31
-
Arent van Tetrode (1345) de edelgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
31
-
Claas Cranenburgh (1355) de edelgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
31
-
Dirk Mentszoen (1355) de edelgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
31
-
Dyedwaer Arthursdr (1355) de edelgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
31
-
Elisabeth Bruun Jacobs (1370) de edelgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
32
-
Willem van Cranenburgh (1305) de edelovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
32
-
Arthur Soyersz (1315) de edelovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
32
-
Hillegont van Uter Wijcke (1320) de edelovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
32
-
Hendrik van Tetrode (1330) de edelovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
33
-
Bertha Baerte van IJsselstein () de edelbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
33
-
Diedwi () de edelbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
33
-
Soyers Soyersz () de edelbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
33
-
Engelbert van Cranenburg (1255) de edelbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
33
-
Jan van Egmond (Uter Wijk) van Meerestein (1285) de edelbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
33
-
Dirc van Tetrode (1290) de edelbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
34
-
Bartholomeus van Cranenburch (1225) de edeloudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
34
-
Godilt van Bleyswyck (1230) de edeloudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
34
-
Gerrit van Egmond (1255) de edeloudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
34
-
Alijt Uter Wyck van Brederode (1260) de edeloudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
34
-
Simon van Tetrode (1260) de edeloudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
35
-
Bertha van Rijswijk () de edeloudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
35
-
Dirk van Wassenaer (1197) de edeloudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
35
-
Wouter Stoutkind van Egmond (1220) de edeloudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
35
-
Ysbrant van Tetrode (1225) de edeloudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
35
-
Willem van Brederode (1226) de edeloudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
35
-
Hillegonde van Voorne (1232) de edeloudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
36
-
Arend van Teylingen () de edeloudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
36
-
Florens van Tetrode () het kind van de edeloudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
36
-
Gerard van Tetrode () het kind van de edeloudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
36
-
Filips van Wassenaer (1170) de edeloudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
36
-
Halewijne van Egmont (1172) de edeloudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
36
-
Agnes Persijn van Waterlant (1176) de edeloudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
36
-
Dirk van Teylingen (1180) de edeloudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
36
-
Aleid van Heusden (1190) de edeloudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
36
-
Hendrik van Voorne (1200) de edeloudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
36
-
Magdalena van Hessen (1200) de edeloudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
36
-
Simon van der Laan (1200) de edeloudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
36
-
Wouter van Egmond (1202) de edeloudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
36
-
Catharina van Cysoing (1210) de edeloudovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
36
-
Floris van Egmond (1257) het kind van de edeloudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
37
-
Agniese van Bentheim () de edeloudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
37
-
Willem van Teylingen () de edeloudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
37
-
Kerstant Van Wassenaer Van Raephorst (1125) de edeloudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
37
-
Halewine van Leyden (1130) de edeloudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
37
-
Mabelia van IJsselmonde (1160) de edeloudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
37
-
Jan van Heusden (1160) de edeloudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
37
-
Aleida van Cuijk (1165) de edeloudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
37
-
Wouter van Egmont (1168) de edeloudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
37
-
Ysbrant van der Laan (1175) de edeloudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
37
-
Sandrina van Nassau (1180) de edeloudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
37
-
Aebrecht Egmond (1306) het kleinkind van de edeloudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
38
-
Gerard van Egmond (1186) de edeloudbetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
38
-
Elisabeth Van der Woude () de partner van het kleinkind van de edeloudgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
38
-
Allard van Egmont (1105) de edelstamouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
38
-
Alewijn van Leyden van Pendrecht (1110) de edelstamouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
38
-
Jeanne van Arkel (1114) de edelstamouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
38
-
Arnold van Heusden (1125) de edelstamouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
38
-
Justina van Heeze en Millen (1132) de edelstamouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
38
-
Antonia Henegouwen (1134) de edelstamouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
39
-
Beerwout van Egmond (1075) de edelstamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
39
-
Alewijn van Leyden van Wassenaer (1080) de edelstamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
39
-
Aleidis van der Aare (1085) de edelstamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
39
-
Johan van Arkel (1085) de edelstamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
39
-
Berta van Lynden (1090) de edelstamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
39
-
Rosamunde van Vlaanderen (1090) de edelstamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
39
-
Herman van Heusden (1100) de edelstamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
39
-
Raoul de Coucy (1134) de edelstamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
39
-
Agnes de Bouwer van Henegouwen (1140) de edelstamgrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
40
-
Heleonora van Oostervant (1045) de edelstamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
40
-
Beerwout van Egmond (1050) de edelstamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
40
-
Albert d'Aspremont van Lynden (1055) de edelstamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
40
-
Alewijn van Leiden van Wassenhoven (1055) de edelstamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
40
-
Hedwige d'Briey (1060) de edelstamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
40
-
Jan van Arkel (1060) de edelstamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
40
-
Adelheid van Heusden (1060) de edelstamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
40
-
Arnold van Rode van Heusden (1070) de edelstamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
41
-
Appolonia van Limburg () de edelstambetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
41
-
Mathilde van Arlon () de edelstambetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
41
-
Dodo II van Egmond (1006) de edelstambetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
41
-
Diederik van Beveren (1010) de edelstambetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
41
-
Jan van Heusden (1020) de edelstambetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
41
-
Herbert d'Briey (1025) de edelstambetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
41
-
Margaretha van Altena (1030) de edelstambetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
41
-
Johanna van Arkel (1055) de edelstambetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
41
-
Beatrix van Gent (1059) de partner van de edelstamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
41
-
Heilwina van Walbeck (1065) de partner van de edelstamovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
41
-
Jan van Arkel (1010) de edelstamoudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
41
-
Margriet van Steenvoort (1038) de edelstamoudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
42
-
Robert van Heusden (1046) de edelstambetovergrootouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
42
-
Adele von Lothringen () de edelstamoudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
42
-
Helena Brandenburg () de edelstamoudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
42
-
Walram Graf von Arlon () de edelstamoudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
42
-
Boudewijn van Heusden (0970) de edelstamoudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
42
-
Diederik van Beveren (0975) de edelstamoudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
42
-
Walger van Egmond (0976) de edelstamoudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
42
-
Aleida van Gennep (0980) de edelstamoudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootouder
42
-
Udo van Limburg (1030) de edelstamoudouder van de partner van het stamkleinkind van de grootou